» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kodaman, M. 2008. “Modern Bir Minyatürcüden Minimalist İzler, Minimalist Traces By The Modern Miniaturist”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4 Summer 2008 http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi10/kodamanmehtap.pdf (Haziran 2008)
 • Kodaman, M. 2007. “Türk Sanatında Bir “Islah-atçı” Süleyman Saim Tekcan’ın Yapıtını Tekrar Okumak/ Süleyman Saim Tekcan The Reformist in Turkısh Art” Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007 386-391 2007 http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi5/kodamanmehtap.pdf (Haziran 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kodaman Mehtap (2017)." Zihin Engellilere Resim-iş Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler" 12. ULUSLARARASI BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ "Yaşam, çalışma ve refah için Eğitim" üzerine 28-30 Eylül, 2017, Nesebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Kodaman,Mehtap (2015). Sanat,Sanatçı ve Şİfa ,ULUSLARARASI SÖZ, SANAT, SAĞLIK SEMPOZYUMU 21 - 23 Ekim 2015 -Bildiriler Kitabı 2016 , Edirne, s.419-425 http://sozsaglik.trakya.edu.tr/ (Temmuz 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2016). Masalların Bilgeliği: Mahabharata’dan Demirci Kava’ya İnsan Yeme Teması - İkonografik Yaklaşım- 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” IBCYL – 2016 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 04-07 Mayıs 2016,s.315-319 http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf (Mayıs 2016)
 • Kodaman,Mehtap."Sanat Eğitiminde ve Eğitim Pedagojisinde Dİsiplinlerarası Bir Dİnamik Olarak Dİorama ÇAlışmaları". THE DIORAMA STUDIES AS AN INTERDISCIPLINARY DYNAMIC IN ART EDUCATION AND EDUCATION PEDAGOGY 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 3-6, 2016, Paris, France. Intarnational Association Of Social Science Research - IASSR.ORG, p.322, özet no: 4505 http://iassr2.org/rs/9_ab.pdf (Şubat 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2015). "Türk EĞitim Sİsteminin Açmazları ve Sanatsal Çözüm Önerileri",ULEAD 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education -ICRE -Meetig The Oportunities and Challenges of Educational REsearch: Multidisciplinary Approach to Educational Research 8-10 October 2015 s.128 (Ekim 2015)
 • Kodaman,Mehtap.(2015). SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015 Edirne / TÜRKİYE s.353-360 (Nisan 2015)
 • Kodaman,Mehtap(2014). "Herşey Sanat mıdır? Sanat Eğitiminin Gerekçesi Bağlamında Sanat Kavramına Bir Bakış", Sanatı Yönetmek Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi,İSTANBUL,s.419-431 (Kasım 2014)
 • Kodaman,M.(2014). "Sanat Eğitiminde Kültürel Kuram", 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, ÖZetler kitabı, s.78,Tam Metin Kitabı s. 255-259 . (Ekim 2014)
 • Kodaman,M.(2014)."Resim-iş Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerini Nerede Kullanıyoruz? Nerelerde Kullanabiliriz?" 8.Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,Poster Bildiri, 18-20 Eylül 2014 Trakya Üniversitesi EDİRNE,Özetler s.299 (Eylül 2014)
 • Kodaman,M.2011. Dünyada ve Türkiyede Sanat Eğitiminde Geleneğin Yeri, Selçuk Üniversitesi, International Fine Arts Symposium, 20-22 Ekim 2011, Konya.s.312-317 (Ekim 2011)
 • Kodaman,M.,2011.”Türk ve Ukrayna Sanatlarının Ortak Kökleri” ,Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu,15-25 Mayıs 2011,Odessa Koblevo,Ukrayna.s.113-119 2011 (Mayıs 2011)
 • Kodaman,M.,2011.”The Trace of Turkısh Art in Picasso’s Painting” , International Turkish Art Workshop, 14-19 April 2011 Jacksonville, Florida, USA, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, Türkiye, s.165-173 2011 (Nisan 2011)
 • Özden,M; Kodaman,M.,2009. “14. Yüzyıl Türkçe Metinlerinin Orta Asya Hayvan Üslubundan Esinlenerek Resimlenmesi/ Illustratıon of 14th Century Turkısh Texts By Inspırıng Central Asıa Anımal Style”*, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi/ The 5th International Balkan Education and Science Congress, Günümüzde Balkanlarda Eğitim/ Education in Balkans Today, 1-3 Ekim 2009, Edirne, October, 01-03, 2009,s. 247-253, 395-401. 2009 (Ekim 2009)
 • Kodaman, M. D. 2006. “Aziz George- Aziz Gregor Kesişiminde Türk-Ermeni Resimli Sanatlarında Ortak Betimlemeler”, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği 20-22 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (Eusas I),Kayseri, C.III, s.143-157 2006 (Nisan 2006)
 • Kodaman, M.D.2005 . Orta Asya’dan Britanya’ya Uçan Bir Kuş Çift Başlı Kartal, Halk Kültürünü Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu 16-17-18 Aralık 2005, Motif Vakfı, Kocaeli Üniversitesi, Derbent- Poster No:19 2005 (Aralık 2005)
 • Kodaman, M.D.2004 . Halk Sanatının Dönüşümü ve Modern Sanat, 17-19 Aralık 2004, *Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Motif Vakfı, Derbent- Kocaeli Üniversitesi, Poster No:5 Kodaman, 2004 (Aralık 2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kodaman,Mehtap (2015) Brueg(h)el'in Resimlerinin Rekreasyonel Değeri , 3.Rekreasyon Araştırmaları KOngresi, 5 - 7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Eskişehir,s.417-421 (Kasım 2015)
 • Kodaman,M. (2014)."DEHB'Lİ Çocuklar için Spor-Sanat Eğitimi Platformu ve Bir Etkinlik Önerisi" 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül 2014 EDİRNE, Poster Bildiri, Özetler s.166 (Eylül 2014)
 • Kodaman,Mehtap (2013).Türk Geleneğinde Bir Rekreasyon Biçimi Olarak Sanat ve Eğitimi, 2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 31 Ekim- 3 Kasım 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , s.359-370 (Ekim 2013)
 • Kodaman,M.D: “Sanat Eğitiminin Çevresel Etkenlerle Alışverişi”, 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi, Sempozyum Bildirileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 16-17 Nisan 2012 , İstanbul,s.55-57 (Nisan 2012)
 • Kodaman,M.D.: “Modern Sanat Eğitimi ve Kuantum Estetiği”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS?2005, 16-18 Kasım 2005, Kocaeli, s.234-243 2005 (Kasım 2005)
 • Kodaman,M. (2005). Sanat Eğitiminde Taklit Kuramı ve Ustaların Bu Konudaki Tutumları XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli, s.1122 (Eylül 2005)
 • Kodaman, M.D.2005. “Türk Dünyasında Ortak Bir Yanışın Avrupa’da Yansımaları: Alem/ Özek- Koçmuyuz”, 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi , Ankara, 11-13 Mayıs- 2005 (Mayıs 2005)
 • Kodaman, M.D.2004. “Sanat Eğitiminde Ulusalcı Yaklaşım”, XII. Eğitim bilimleri Kongresi, Antalya, C.IV, s.2715- 2730, Gazi Üniversitesi, Ankara, Mart-2004 (Mart 2004)
 • Kodaman,M.D.2004. “Yaratıcılık ve (DE/HB) Kişilik Özellikleri Koşutluğunun Üstün Yetenekli Çocukların Teşhisi ve Gelişiminde Değerlendirilmesi”, I. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakfı, Çocuk Vakfı Yay., s.429-440, İstanbul, 2004 .
 • Kodaman, M.D.2004. “Resim-iş Bölümlerine Öğrenci Seçiminde ve Öğretim Sürecinde Yaratıcılık Ölçütü”, II.Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, s. 263-268, Gündüz Yay., Ankara, 2004 .

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Terapatik Rekreasyon ve Sanat Eğitimi" REKREASYONDA YENi GELİŞMELER PANELİ • 20 Mayıs 2014 ANADOLU üNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ESKİŞEHİR (Mayıs 2014)
 • "Rekreasyon ve Sanat", İnnpera Hotel, 6.10.2013, Rekreasyon Derneği, İstanbul (Ekim 2013)
 • Orta Asya Hayvan Üslubu'nun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi (Mayıs 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özden, M. (2009).Kaynak Türkçe Metinler, Ürün Yayınları, İstanbul. (Resimleme)
 • Özden, M. (2009). Kaynak Metinlerin Türkçe Öğretiminde Kullanılabilirliği. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,Türkiye. (Resimleme) 2009

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Sanatın Yedi Rengi Derneği (Kurucu Başkan) 27-02-2016 (Şubat 2016)
 • Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (Başkan) (Ekim 2015)
 • TRAKYA RESSAMLAR DERNEĞİ (TRED) (Mayıs 2014)
 • Rekreasyon Derneği Edirne Temsilcisi (Ocak 2010)

Yapılan Hakemlikler

 • "I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu",“Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” temalı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Biliği Derneği (Kasım 2017)
 • Madebyartist 4. Uluslararası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu " Sanat ve Toplumsal Hayat" Pinelo Art Gallery 15-18 Haziran 2017 Atina (Haziran 2017)
 • II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu Çağdaş Sanat Festivali MAde By Artist Selanik Yunanistan Pinelo GAllery GAlery Eksen (8-11 Aralık 2016) (Aralık 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2016).- 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” IBCYL – 2016 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 04-07 Mayıs 2016, (Mayıs 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2015). ULEAD 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education -ICRE -Meetig The Oportunities and Challenges of Educational REsearch: Multidisciplinary Approach to Educational Research 8-10 October 2015 (Ekim 2015)

Projeler

 • Kodaman,Mehtap, Bilgi,Şerife "Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Öğretim Yöntemlerinde Değerlendirilmesi " TÜBAP 2012-17nolu/Ekim 2015 (Ekim 2015)
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri EGT-C-DRP-050608-0159 nolu “Orta Asya Hayvan Üslubu’nun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi” başlıklı C tipi proje yürütücülüğü (Haziran 2010)

Ödüller

 • Zervas Art tarafından düzenlenen 3. Moskova Sanat Fuarı Usta Sınıfı Uluslarası Resim Sempozyumu Unesco klubü Piraeus ve Adalar Onur Ödülü 25 Temmuz 2017 Moskova Rusya-Gallery Voyage Hotel- (Temmuz 2017)
 • "Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Resim Yarışması" 25-Şubat-3 Mart 2011 Mansiyon 2011 (Mart 2011)
 • 1.GÜNDÜZ KİTABEVİ YAYINLARI ŞİİR ÖDÜLLERİ Serbest Dalda Takdirname Ankara (Aralık 2005)

Sertifikalar

 • TUBİTAK 2237 Proje Etkinliklerini Düzenleme Programı kapsamında düzenlenen"sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi HAzırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Edirne 2014 " 5-7 HAziran 2014 (Haziran 2014)
 • "Resimde Kalıcılık ve Restorasyon" Ponart ve Lukas tarafından, 9 KAsım 2010 Otel Titanic City Taksim İSTANBUL (Kasım 2010)

Diğer

 • "Bizim Alımız Morumuz" 3. Kişisel Sergi Beyoğlu Öğretmenevi 30 Ekim-3Kasım İstanbul (Ekim 2017)
 • 2. Duygusunu Geçmişten Alan Sergi 94 sanatçı 94 Eser Galeri Abay Nişantaşı İSTANBUL (Ekim 2017)
 • İstanbul Sanat Magazin 2017 Sergi ve Ödül Töreni Başarıya Alkış Emeğe Saygı Ödül Töreni 2017 Karma Sergisi The Green Park Hotels and Resorts Bostancı İçerenköy Ataşehir İstanbul 30 Eylül 2017 Cumartesi (Eylül 2017)
 • 5. Özbek-Türk Dostluk Resim Sergisi Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi(Maksem)15-28 Eylül 2017 İstanbul (Eylül 2017)
 • 6. Kırmızı ve Beyaz KArma Sergi, Geleneksel Resim Heykel Fotoğraf Ebru Seramik Sergisi 24 Ağustos- 10 Eylül GAleri ABay Şişli İstanbul (Ağustos 2017)
 • "Kod Adı ÖZgürlük" 30 Ağustos 2017 GAleri MAvist KArma Sergi (Ağustos 2017)
 • KArma Sergi Maviye Yolculuk II, 11-12 Ağustos 2017, Galeria MAvist tarafından, Salon A Mor Sanat Gümbet Ayaz Cd. 57 Bodrum Muğla Türkiye (Ağustos 2017)
 • 3. Moskova Sanat Fuarı Usta Sınıfı Uluslarası Resim Sempozyumu Çalıştay ve Sergisi 20-27 Temmuz 2017 Moskova Rusya-Gallery Voyage Hotel- Zervas Art ve Unesco tarafından (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
 • Çaycuma Resim Çalıştayı Sergisi Çaycuma Belediyesi 31 Temmuz-6 Ağustos Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi - Galeri MAvistle- Çaycuma ZONGULDAK (Temmuz 2017)
 • Siyah & Beyaz Karma Sergisi Galeria Mavist Kadıköy İstanbul 12 Haziran 2017 (Haziran 2017)
 • Trakya Üniversitesi 1. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması Sergisi (Sergileme) 6-13 Haziran 2017 Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Balkan Yerleşkesi (Haziran 2017)
 • Sanat Dernekleri Platformu 5. Sanat Buluşması 2. Van Resim Sergisi ve Çalıştayı-Marmara Güzel Sanatlar Derneği (MGSD) Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği(URD)Trakya Ressamlar Derneği (TRED), Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) ve Geleneksel El Sanatları Derneği(GESAD) 22-29 MAyıs 2017 (Mayıs 2017)
 • International Group Exhibition "Deep Blue/Derin Mavi" 27 Mayıs-10 Haziran 2017 Galeria Mavist KAdıköy İstanbul (Mayıs 2017)
 • TRED-Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları (5. Kuruluş Yıldönümü) Silivri Sergisi (03-09 Nisan 2017)YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ SERGİ SALONU (Uluslararası Katılımlı) (Nisan 2017)
 • "Büyük Acılar Dilsizdir" 20-27 MArt 2017 Şehit ve Gazilerimiz İçin Karma Sergi,SAYRED tarafından, Devecihan Kültür Merkezi EDİRNE (Mart 2017)
 • Kadın Sanatçılar Resim Sergisi Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Sergi Salonu 8-18 Mart 2017 (Mart 2017)
 • TRED Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları Babaeski Sergisi Atatürk Kültür Merkezi Babaeski (Uluslararası Katılımlı) (Şubat 2017)
 • TRED-6. Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları Kırklareli Sergisi 20 Şubat-03 Mart 2017 Tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (Uluslararası katılımlı) (Şubat 2017)
 • II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu Çağdaş Sanat Festivali Sergisi MAde By Artist Selanik Yunanistan Pinelo GAllery GAlery Eksen (Aralık 2016)
 • Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması Edirne Sergi Etkinliği, Trakya Ressamlar Derneği (TRED), Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD), Geleneksel El Sanatları Derneği (GESAD), Marmara Güzel Sanatlar Derneği’nin (MGSD) katılımlarıyla 28-04 Kasım 2016 Devecihsn Kültür Merkezi EDİRNE (Ekim 2016)
 • 93. Yılında Cumhuriyet Sergisi 28 Ekim 2016 (Açılış:13:30)Mehmet Akif Ersoy Binası Salonu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Ekim 2016)
 • "Güngör-Güner Arıbal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi" 26 Eylül 2016 Balkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Eylül 2016)
 • URD 2.Uluslararası Sanat Buluşması/Van Sergisi. VAN AVM İpekyol 14-17 Temmuz 2016 VAN (Temmuz 2016)
 • Trakya Ressamlar Derneği(TRED)-52.Tekirdağ Kiraz Festivali''Sanatın Trakya Renkleri''Sergisi (01-05 Haziran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü (Haziran 2016) (Haziran 2016)
 • SAYRED 1. Karma Sergi (Jürili) Edirne Devecihan Kültür Merkezi 11-20 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Eğitim Fakülteleri Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi -Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Tarafından 23 Mayıs- 3 Haziran 2016 (Mayıs 2016)
 • 17-28 Mayıs 2016DIACHRONIC Karma Sergisi Pinelo gallery Harbiye,İSTANBUL (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • 18 Mayıs 2016 SAYRED ''HAYATIN RENKLERİ İLE MS'' Karma Sergi ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası) EDİRNE (Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Haftası'' kapsamında düzenlenen ''1.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi''ISPARTA (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • "Çocuk ve Hayaller Sergisi" Öğrenci ve Öğretim ELemanlarıyla KArma Sergi, I. Uluslarası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi 4-7 MAyıs 2016 BAlkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Mayıs 2016)
 • 17 NİSAN 2016 LAND ART ETKİNLİĞİ ANTALYA (Nisan 2016)Küratör Berrin İlhan , Muratpaşa Belediyesi katkılarıyla (Nisan 2016)
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi 23 Nisan-30 Nisan 2016 Devecihan Kültür Merkezi EDİRNE Düzenleyen Trakya Üniversitesi (Nisan 2016)
 • 18-22 Nisan 2016 Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Kosava Yerleşkesi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Nisan 2016)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi 8 MArt-28 Mart 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Kırklareli Üniversitesi-Namık Kemal Üniversitesi- Trakya Üniversitesi (Mart 2016)
 • 1st INTERNATIONAL MAIL ART BIENNIAL EXHIBITION Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 23 Mart 2016 (Mart 2016)
 • URD-TRED 1.ULUSLARARASI SANAT BULUŞMALARI İSTANBUL/SARIYER SERGİSİ -YAşar Kemal Kültür Merkezi 22-27 MART 2016 (Mart 2016)
 • 3. TRED TRAKYA SERGİLERİ İL-İLÇE BULUŞMALARI LULEBURGAZ SERGİSİ Lüleburgaz Belediyesi KAdın Yılı Etkinlikleri kapsamında Trakya Ressamlar Derneği Tarafınan düzenlenmiştir. Belediye Hizmet Binası Fuaye Girişi1-10 Şubat 2016 (Şubat 2016)
 • Kodaman,Mehtap."Paris'te Nano Soyutlama" Personal Exhibition, 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 3-6, 2016, Paris, France. Intarnational Association Of Social Science Research - IASSR.ORG (Şubat 2016)
 • Trakya Ressamlar Derneği Edirneden Evrensele Örgütlük İçimn Sanat Üretim ve PAylaşım Dayanışması Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları Edirne /KAraağaç Sergisi 28 KAsım-12 Aralık 2015 Art Siyah& Beyaz Sanat Galerisi (Kasım 2015)
 • Trakya Ressamlar Derneği (TRED) 1.Trakya Sergileri Uzunköprü Buluşması Uluslararası Sanat Etkinliği Sergi Salonu: Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 09-15 Kasım 2015 (Kasım 2015)
 • Sanatta Rekreasyon Sergisi, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ESKİŞEHİR (Kasım 2015)
 • "Ressam Dİlşan BAlkancıya Ait Kirli Çıkı Sergisi" Sanat Dünyamız Programı TRT Avaz 7 EKim 2015 (16.00) (Ekim 2015)
 • 9. Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri 18-24Mayıs 2015 Keşan Edirne BUluşması Keşan Engelliler Parkı Sergi Salonu TRED ULULARARASI SANAT ETKİNLİĞİ (Mayıs 2015)
 • TRED Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri 8. Buluşması KKTC/Lefkoşa Sergisi 04 Mayıs 2015- 09 Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • "Sanat Şemsiyeleri" 15 Nisan 2015 DÜnya Sanat Günü UPSD kavramsal sanat etkinliği ANTALYA (Nisan 2015)
 • BARIŞ PETEKLERİ (THE PEACE HONEYCOMB) YÜZYILIN BARIŞ-SANAT BULUŞMASI ÇANAKKALE BARIŞ PETEKLERİ AÇIK ALANDA ANITSAL KALICI SERGİ HALK BAHÇESİ 25 Nisan 2015 SAAT : 18.00 (Nisan 2015)
 • Selimiye Esintileri Resim Sergisi Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma Sergi 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Balkan Kongre Merkezi, 21-22 Nisan 2015 Edirne (Nisan 2015)
 • Selimiye Esintileri Resim Sergisi Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma SErgi Selimiye Vakıf Müzesi Selimiye Camii Revaklı Avlu 9 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • TRED-Eski Foça Sergisi 03-10 Nisan 2015 Eski Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi (Nisan 2015)
 • Dünya SAnat Günü HAkkında söyleşi "Merhaba DÜnya" TRT Türkiyenin Sesi Radyosu Program Ekibi: BETÜL AYTAÇ - ZEYNEP YILDIRIM - ORKUN KARA 8.00 15 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • TRED 6. Örgütlü Sanat İÇin Dayanışma Sergileri Akadlar Kültür Merkezi Sergi Salonu Beşiktaş İSTANBUL 21-31 MArt 2015 (Mart 2015)
 • 2015 Dayanışma Sergisi Trakya Üniversitesi Resim-iş EĞitimi Öğretim Üyeleri ve Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri 25 Mart 2015 (Mart 2015)
 • TRED-URD- 5. Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri Eskişehir Buluşması (24 Ocak-05 Şubat 2015) (Ocak 2015)
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Galerisi EDİRNE (Kasım 2014)
 • Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri Edirne/Devecihan Buluşması- Trakya Ressamlar Derneği KArma Sergisi 18-28 Ekim 2014 (Ekim 2014)
 • "İlham Kaynağı Selimiye" Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma sergi EDİRNE Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Öğretim Yöntemlerinde Değerlendirilmesi başlıklı proje sergisi.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bİnası• 05 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • "Türkiye'den Türmeneli'ne Uluslararası Karma Sergi" Zafer Çarşısı Sanat Galerisi ANKARA 02 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • TRAKYA RESSAMLAR DERNEĞİ (TRED) 1. Örgütlü Sanat için Dayanışma Sergileri Edirne Buluşması ETSO-Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Sergi Salonu 05-15 Mayıs 2014 05 Mayıs 2014 Pazartesi Saat: 17:30 (Mayıs 2014)
 • "Genç Bakış KArma Sergi" BSM Turgut ÖZakman Sergi Salonu ESKİŞEHİR 21 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • Ulusal jurili karma sergi “Farklı ve Birlikte” 28 Nisan - 12 Mayıs SAKARYA Ofis Sanat Merkezi SAKARYA (Nisan 2014)
 • "Ben Kadınım" KArma Resim Sergisi, Rekreasyon Derneği tarafından, Küçüksu Sabancı Öğretmenevi İSTANBUL (Mart 2014)
 • Kodaman, Mehtap (2014). “KIş ve Aşk konulu sergi”. Rekreasyon Derneği Karma Sergisi, Ataköy 9. Kısım Yunus EMre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi Salonu Atrium Yanı. İstanbul. (Ocak 2014)
 • Kodaman, Mehtap (2013). 31 Ekim - 3 Kasım 2013 Rekreasyon Derneği Karma Sergisi 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın (Ekim 2013)
 • Kodaman, Mehtap (2013). 13-21 Nisan 2013 Rekreasyon Derneği Karma Sergisi Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE (Nisan 2013)
 • Kodaman, Mehtap.2012. Ufak Tefek Şeyler 1, 1-5 Temmuz 2012 Güzelçamlı Sanat Galerisi Kuşadası/AYDIN (Temmuz 2012)
 • Kodaman,M.27-30 NİSAN 2012 ,Artexpo Arezzo 2012(Sanat Fuarı),Neoartgallery ile, Arezzo, İTALY (Nisan 2012)
 • Kodaman,M. 2012. TÜRKSAV tarafından düzenlenen 13. TÜRK DÜNYASI KARMA RESİM SERGİSİ, 27 Nisan 2012, Kızılay ANKARA (Nisan 2012)
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Aleksinac, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Bor Müzesi, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Knjazevac Müzesi, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2011 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Synagogue Galeri Niş, SIRBİSTAN (Aralık 2011)
 • 1.International Art Symposium 17-21 Ekim 2011 Gazi Üniversitesi ANKARA (Ekim 2011)
 • Kodaman,M.IFAS 2011 International Fine Art Symposium Sergisi October 20-22 ,2011 ,KONYA (Ekim 2011)
 • Kodaman,M.FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS, Art Pavilion Cvijeta Zuzorc 1-30 Haziran 2011 BELGRADE (Haziran 2011)
 • The Triennial of Visual And Experimental Poetry Serbia 27 Mayıs-17 Haziran 2011 (Mayıs 2011)
 • Odessa 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştayı 1.Uluslararası Resim Sergisi, 24 Mayıs – 10 Haziran 2011 Odessa Doğu Batı Sanatları Müzesi (Mayıs 2011)
 • Öğretim Elemanları Karma Sergisi Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu 2011 (Nisan 2011)
 • Uluslararası Türk Sanat ÇAlıştayı, 14-19 Nisan 2011 Jacksonville, Florida, USA (Nisan 2011)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Resim Yarışması”Sergisi, Balkan Kongre Merkezi, 8-15 Mart 2011 (Mart 2011)
 • M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi / Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu – İSTANBUL, 2009
 • 7th International Symposium Interactive Media Design,2009
 • Doktora Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Denizatı Sanat Galerisi, İstanbul, 3-24 Kasım 2008 (Kasım 2008)
 • Otistik Çocuklar yararına Karma Sergi, Ağaoğlu My Town İstanbul,10 Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • Rekreasyon Derneği Karma Sergi, Startest Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul, 2008
 • 6th International Symposium Interactive Media Design,2008
 • Kodaman,M., Ferhan Atalay'ın Resminde Anlam Boyutu, Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi,Eylül 2007, S.9s.87 2007 (Eylül 2007)
 • Ahmet Özol Atölyesi Doktora Öğrencileri Resim Sergisi, Atatürk Sanat Merkezi, İstanbul, Göztepe, 15 Haziran 2007 (Haziran 2007)
 • Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Tophane-i Amire, İstanbul, 1-10 Haziran 2007 2007 (Haziran 2007)
 • Kodaman,M., Genç Bir Ressamdan Olağandışı Olanaklar, Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi, Yıl:1 Sayı:6 Haziran 2007. s.77-79 2007 (Haziran 2007)
 • Öğretim Üyeleri Resim Sergisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Bilfen Okulları, Atatürk Sanat Merkezi Göztepe Kampüsü, İstanbul, 3-12 Nisan 2007 (Nisan 2007)
 • Kodaman, M. 2007. "Ferhan Atalay Süzgecinde Yanılsama-Gerçek, Hayvan Üslubu ve Gelenek" Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği, Nisan 2007,s.72 2007 (Nisan 2007)
 • Emek Kadın ve Sanat Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 8 Mart 2007 (Mart 2007)
 • Kodaman, M. 2007. “Geleneğin Sürekliliği İçinde Bir Atlı Dilşan Balkancı", Kardeş Kalemler Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği, Mart 2007, s.78-80 2007 (Mart 2007)
 • Kodaman, Mehtap (2006)."Ferhan Atalay Süzgecinde Yanılsama-Gerçek Hayvan Üslubu ve Gelenek" At Dünyası, Aralık Sayı 4, s. 8 (Aralık 2006)
 • Kodaman,Mehtap(2006) "Ökçeler Atlar" At Dünyası Aralık Sayı 4 s. 10 (Aralık 2006)
 • Rekreasyon Derneği Karma Sergi, Beşiktaş Belediye Sergi Salonu, İstanbul, 25 Mayıs- 6 Haziran 2006 (Haziran 2006)
 • 3.Rodos Uluslararası karikatür sergisi, Çernobil faciasının 20. yılı anısına Modern Yunan SAnatları Müzesi Rodos Yunanistan 2006
 • Trakya Üniversitesi Amblem Yarışması Sergisi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne, 18 Haziran 2005 (Haziran 2005)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı Öğrencileri Karma Resim Sergisi,İlhan Koman Sergi Salonu, Edirne, 21-30 Nisan 2003 (Nisan 2003)
 • Mehtap Dede Kodaman 1. Kişisel Sergi, 1-12 Nisan 2003, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Devecihan Kültür Merkezi (Nisan 2003)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi,Türkan Sabancı Sergi Salonu, Edirne, 2-12 Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı İbrahim Dinçeli ve öğrencileri Özgün Baskı Resim Sergisi, İlhan Koman Sergi Salonu, Edirne, 1-15 Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • Türk Kadın Ressamları sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne, 5-19 Aralık 2001 (Aralık 2001)

» Verdiği Dersler

Ana Sanat Atolye

Desen

Güzel Yazı Teknikleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretmenlik Uygulaması

Özel Öğretim Yöntemleri

Seçmeli II Karakter ve Değerler Eğitimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Zihin Engellilere Resim-iş Öğretimi