» Biyografi

 • 1975 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesi Yeniçubuk köyünde doğdu. Anaokulu ve İlkokulun yarısını Pülümür'de tamamladı. Adana'da Gazeteci Adem Yavuz İlkokulu ve Ömer Refika Halıcılar Ortaokulunu bitirdi. İstanbul SSK Süreyyapaşa Sağlık Meslek Lisesi Mezunudur. Edirne'de Trakya Üniversitesinde eski adı Duvar Süsleme Sanatları MYO olan Mimari ve Dekoratif Sanatlar yüksek okulunu 1995 yılında bitirdi.1995-1996 yıllarında HAlk Eğitim Merkezi Tiyatro kuslarına katıldı.  2000 yılında  Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Öğretmenliği Programında   lisans yaptı, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.2002 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Resim iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı, 2019 yılında Plastik Sanatlar Alanında Doçent unvanı aldı. 2015-2021 tarihleri arasında Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalıştı.  Ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda makale ve bildirileri yayınladı. Eserleri birçok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, Edirne, İstanbul, Antakya(Çevrimiçi) ve Paris'te  kişisel sergiler açtı. Eserleri kitap, katalog ve müze koleksiyonlarına girdi. Yurtiçi ve yurtdışı resim yarışmalarında iki kez ödül aldı. 2021-2023 yılları arasında üçü Dünya Sanat gününde olmak üzere 4 uluslarası sergi düzenledi. URD ve TRED Başkanlıkları dahilinde koordinatör olarak uluslararası etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir. 

  Edirne Kent Konseyi Üyesi, Rekreasyon Derneği EdirneTemsilcisi, SADER (Sanat Dernekleri Platformu) Trakya Ressamlar Derneği Temsilcisidir. Trakya Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Ressam Dayanışması  Derneği Başkanı, Trakya Ressamlar Derneği Başkanı ve Sanatın Yedi Rengi  Derneği Kurucu Başkanıdır. Çalışmaları Sanat, Halk Sanatları, Modern Resim, Resimde Zaman ve Fizik, Semboller Dili, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık, Sanatta Kökler, Sanat ve Terapötik Rekreasyon üzerine odaklanmaktadır.

 • ORCID ID:   0000-0003-2051-6621

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KODAMAN, Mehtap DEDE. ”Broken of Bravery to the Invention of Rifle: A View on Project Technology Context of Creativity and Mastership.” TOJET 19.4 (2020)., The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol. 19, no. 4, pp. 50-65, 10, 2020 (Ekim 2020)
 • GELECEKÇİ GELENEK BOYUTLARIN ve KUANTLARIN RESSAMI Vol:5, Issue:17 2019 ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES pp.187-195 (Nisan 2019)
 • ÜNİVERSİTE MÜZECİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR KAZANIM: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜNGÖR-GÜNER ARIBAL KOLEKSİYONU Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Cilt: 12 Sayı: 62 Yıl: 2019 www.sosyalarastirmalar.com http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3116 (Şubat 2019)
 • ŞAHMERAN RESİMLERİNDEKİ SEMBOLLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL VE ANLAMBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ, ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES ISSN:2619-936X Vol 4, Issue:13 Pp:1354-1376 (Ekim 2018)
  2
  ATIF
 • Mehtap KODAMAN SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI Sayı 17, , s. 345-357 TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies) Doi Number :http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.1522 (Haziran 2018)
  1
  ATIF
 • Kodaman, M. 2008. “Modern Bir Minyatürcüden Minimalist İzler, Minimalist Traces By The Modern Miniaturist”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/4 Summer 2008 http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi10/kodamanmehtap.pdf (Haziran 2008)
 • Kodaman, M. 2007. “Türk Sanatında Bir “Islah-atçı” Süleyman Saim Tekcan’ın Yapıtını Tekrar Okumak/ http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi5/kodamanmehtap.pdf (Haziran 2007)
  9
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mehtap Kodaman ve Nazmi Metin "Türkiye‘Deki Sanat Dernekleri : Örgün ve Yaygın Eğitim Bağlamında Trakya Bölgesindeki Örnekleri" , XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 26 - 29 Ekim 2023 - Sivas, 16. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Bildiri Özet Kitabı Abstract Book ISBN: 978-605-74824-7-1 s.86 (Ekim 2023)
 • Mehtap Kodaman ve Mehtap Cömert "Edirne'de Yaşayan Bir Halk Sanatı Edirnekâri ve Akademili Bir Usta Mehtap Cömert" XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 26 - 29 Ekim 2023 - Sivas, 16. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongre Bildiri Özet Kitabı Abstract Book ISBN: 978-605-74824-7-1 s.78 (Ekim 2023)
 • Kodaman,Mehtap (2018) Üni̇versi̇te-Sanat Eği̇ti̇mi̇ - Müzeci̇li̇k İli̇şki̇si̇ Açisindan Bi̇r Örnek: Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Güngör-Güner Arıbal Koleksi̇yonu II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi / 4-5 Mayıs 2018, Özet Kitapçığı, Mayıs 2018 // May 2018-ANKARA ISBN: 978-605-288-489-8 Gece Kitaplığı, s.170 Adana Türkiye, (Mayıs 2018)
 • FİZİKTEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA KUANTSAL EKSENDE ZAMAN VE RESİMDE ZAMAN KAVRAMINA BİR BAKIŞ III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 20-22 Nisan 2018 MARDİN ÖZET KİTABI Editör Doç. Dr. Selman YAÞAR Dr. Fahri ÖZTEKE ISBN 978-605-9885-70-6 2018 iksad yayınevi s.93 (Nisan 2018)
 • ŞAHMERAN RESİMLERİNDEKİ SEMBOLLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL VE ANLAMBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENiYET KONGRESi 20-22 Nisan 2018 MARDÝN ÖZET KÝTABI Editör Doç. Dr. Selman YAÞAR Dr. Fahri ÖZTEKE ISBN 978-605-9885-70-6 2018 iksad yayýnevi s.86 (Nisan 2018)
 • Kodaman Mehtap (2017)." Zihin Engellilere Resim-iş Eğitimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler" 12. ULUSLARARASI BALKAN EĞİTİM VE BİLİM KONGRESİ "Yaşam, çalışma ve refah için Eğitim" üzerine 28-30 Eylül, 2017, Nesebar, Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Kodaman,Mehtap (2015). Sanat,Sanatçı ve Şİfa ,ULUSLARARASI SÖZ, SANAT, SAĞLIK SEMPOZYUMU 21 - 23 Ekim 2015 -Bildiriler Kitabı 2016 , Edirne, s.419-425 http://sozsaglik.trakya.edu.tr/ (Temmuz 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2016). Masalların Bilgeliği: Mahabharata’dan Demirci Kava’ya İnsan Yeme Teması - İkonografik Yaklaşım- 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” IBCYL – 2016 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 04-07 Mayıs 2016,s.315-319 http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf (Mayıs 2016)
 • Kodaman,Mehtap."Sanat Eğitiminde ve Eğitim Pedagojisinde Dİsiplinlerarası Bir Dİnamik Olarak Dİorama ÇAlışmaları". THE DIORAMA STUDIES AS AN INTERDISCIPLINARY DYNAMIC IN ART EDUCATION AND EDUCATION PEDAGOGY 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 3-6, 2016, Paris, France. Intarnational Association Of Social Science Research - IASSR.ORG, p.322, özet no: 4505 http://iassr2.org/rs/9_ab.pdf (Şubat 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2015). "Türk EĞitim Sİsteminin Açmazları ve Sanatsal Çözüm Önerileri",ULEAD 2015 Annual Congress 5th International Conference on Research in Education -ICRE -Meetig The Oportunities and Challenges of Educational REsearch: Multidisciplinary Approach to Educational Research 8-10 October 2015 s.128 (Ekim 2015)
 • Kodaman,Mehtap.(2015). SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 21-22 Nisan 2015 Edirne / TÜRKİYE s.353-360 (Nisan 2015)
 • Kodaman,Mehtap(2014). "Herşey Sanat mıdır? Sanat Eğitiminin Gerekçesi Bağlamında Sanat Kavramına Bir Bakış", Sanatı Yönetmek Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi,İSTANBUL,s.419-431 (Kasım 2014)
  1
  ATIF
 • Kodaman,M.(2014). "Sanat Eğitiminde Kültürel Kuram", 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, ÖZetler kitabı, s.78,Tam Metin Kitabı s. 255-259 . (Ekim 2014)
 • Kodaman,M.(2014)."Resim-iş Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerini Nerede Kullanıyoruz? Nerelerde Kullanabiliriz?" 8.Uluslararası Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,Poster Bildiri, 18-20 Eylül 2014 Trakya Üniversitesi EDİRNE,Özetler s.299 (Eylül 2014)
 • Kodaman,M.2011. Dünyada ve Türkiyede Sanat Eğitiminde Geleneğin Yeri, Selçuk Üniversitesi, International Fine Arts Symposium, 20-22 Ekim 2011, Konya.s.312-317 (Ekim 2011)
 • Kodaman,M.,2011.”Türk ve Ukrayna Sanatlarının Ortak Kökleri” ,Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu,15-25 Mayıs 2011,Odessa Koblevo,Ukrayna.s.113-119 2011 (Mayıs 2011)
 • Kodaman,M.,2011.”The Trace of Turkish Art in Picasso’s Painting”, Uluslararası Türk Sanatı Çalıştayı, 14-19 Nisan 2011 Jacksonville, Florida, ABD, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, Türkiye, s.165-173 2011 (Nisan 2011)
 • Özden,M; Kodaman,M.,2009. “14. Yüzyıl Türkçe Metinlerinin Orta Asya Hayvan Üslubundan Esinlenerek Resimlenmesi/ Illustratıon of 14th Century Turkısh Texts By Inspırıng Central Asıa Anımal Style”*, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi/ The 5th International Balkan Education and Science Congress, Günümüzde Balkanlarda Eğitim/ Education in Balkans Today, 1-3 Ekim 2009, Edirne, October, 01-03, 2009,s. 247-253, 395-401. 2009 (Ekim 2009)
 • Kodaman, M. D. 2006. “Aziz George- Aziz Gregor Kesişiminde Türk-Ermeni Resimli Sanatlarında Ortak Betimlemeler”, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği 20-22 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (Eusas I),Kayseri, C.III, s.143-157 2006 (Nisan 2006)
  3
  ATIF
 • Kodaman, M.D.2005 . Orta Asya’dan Britanya’ya Uçan Bir Kuş Çift Başlı Kartal, Halk Kültürünü Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu 16-17-18 Aralık 2005, Motif Vakfı, Kocaeli Üniversitesi, Derbent- Poster No:19 2005 (Aralık 2005)
 • Kodaman, M.D.2004 . Halk Sanatının Dönüşümü ve Modern Sanat, 17-19 Aralık 2004, Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Motif Vakfı, Derbent- Kocaeli Üniversitesi, Poster No:5 Kodaman, 2004 (Aralık 2004)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Özel Eğitimde Sanat Eğitimi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Programı" Sanata ve Sanat Eğitimine Akademik Bakış Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Dİnçeli'ye Armağan Kitap ISBN 978-625-8009-71-2 Uluslararası Bilimsel Kitapta Bölüm yazarlığı s.45-56 Çanakkale: Paradigma Akademi (Aralık 2021)
 • Orta Asya Hayvan Üslubunun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi 2010 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi https://books.google.com.tr/books?id=EqN-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=orta+asya+hayvan&hl=tr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=orta%20asya%20hayvan&f=false (Haziran 2010)
  6
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kodaman,Mehtap (2015) Brueg(h)el'in Resimlerinin Rekreasyonel Değeri , 3.Rekreasyon Araştırmaları KOngresi, 5 - 7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Eskişehir,s.417-421 (Kasım 2015)
 • Kodaman,M. (2014)."DEHB'Lİ Çocuklar için Spor-Sanat Eğitimi Platformu ve Bir Etkinlik Önerisi" 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül 2014 EDİRNE, Poster Bildiri, Özetler s.166 (Eylül 2014)
 • Kodaman,Mehtap (2013).Türk Geleneğinde Bir Rekreasyon Biçimi Olarak Sanat ve Eğitimi, 2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 31 Ekim- 3 Kasım 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , s.359-370 (Ekim 2013)
 • Kodaman,M.D: “Sanat Eğitiminin Çevresel Etkenlerle Alışverişi”, 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Çağdaş ve İdeal Resim-Müzik Öğretmenliği Eğitimi, Sempozyum Bildirileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 16-17 Nisan 2012 , İstanbul,s.55-57 (Nisan 2012)
 • Kodaman,M.D.: “Modern Sanat Eğitimi ve Kuantum Estetiği”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS?2005, 16-18 Kasım 2005, Kocaeli, s.234-243 2005 (Kasım 2005)
  3
  ATIF
 • Kodaman,M. (2005). Sanat Eğitiminde Taklit Kuramı ve Ustaların Bu Konudaki Tutumları XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül 2005 Denizli, s.1122 (Eylül 2005)
 • Kodaman, M.D.2005. “Türk Dünyasında Ortak Bir Yanışın Avrupa’da Yansımaları: Alem/ Özek- Koçmuyuz”, 1. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi , Ankara, 11-13 Mayıs- 2005 (Mayıs 2005)
 • Kodaman, M.D.2004. “Sanat Eğitiminde Ulusalcı Yaklaşım”, XII. Eğitim bilimleri Kongresi, Antalya, C.IV, s.2715- 2730, Gazi Üniversitesi, Ankara, Mart-2004 (Mart 2004)
  1
  ATIF
 • Kodaman,M.D.2004. “Yaratıcılık ve (DE/HB) Kişilik Özellikleri Koşutluğunun Üstün Yetenekli Çocukların Teşhisi ve Gelişiminde Değerlendirilmesi”, I. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakfı, Çocuk Vakfı Yay., s.429-440, İstanbul, 2004 .
 • Kodaman, M.D.2004. “Resim-iş Bölümlerine Öğrenci Seçiminde ve Öğretim Sürecinde Yaratıcılık Ölçütü”, II.Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, s. 263-268, Gündüz Yay., Ankara, 2004 .

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Mehtap KODAMAN , Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde #edirneyöneticiakademisi22 projemiz kapsamında okul yöneticilerimize yönelik "Bilim Sanat Müzeleri ve Okullarda Mikro Modelleri" konulu bilgilendirme semineri 15 Haziran 2023 https://www.instagram.com/p/CtePWywq_w3/ (Haziran 2023)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ- MEB İşbirliği ile yapılan Akademik Projeler kapsamında 21 Ocak 2021 tarihinde saat 11:00'de ÇOCUK AKADEMİLERİ Alt başlığı altında “Sanat ve Çevre” başlıklı E-Konferans K https://www.instagram.com/p/CKTqkwRAduR/ (Ocak 2021)
 • "İllüstrasyon ve Değerler Eğitimi Bağlamında İllüstrasyon " Mehtap Kodaman-Ersan Sarıkahya-Mert BAşkaya, Webinar, Edirne Öğretmen Akademileri Edirne İl Milli EĞitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi 17.12.2020 Saat 11:00 https://www.instagram.com/p/CI5kkGgAULB/ https://www.instagram.com/p/CI6YJxDADqe/ https://www.instagram.com/p/CI3VW6OgI5C/ (Aralık 2020)
  1
  ATIF
 • "Diorama Çalışmaları" E-Konferans-Çocuk Akademileri- Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi 26 Kasım 2020 Saat:11:00 https://www.instagram.com/p/CIDhNshgESC/ https://www.instagram.com/p/CIAo3f1AC6g/ (Kasım 2020)
 • "Terapatik Rekreasyon ve Sanat Eğitimi" REKREASYONDA YENi GELİŞMELER PANELİ • 20 Mayıs 2014 ANADOLU üNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ESKİŞEHİR (Mayıs 2014)
 • "Rekreasyon ve Sanat", İnnpera Hotel, 6.10.2013, Rekreasyon Derneği, İstanbul (Ekim 2013)
 • Orta Asya Hayvan Üslubu'nun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi (Mayıs 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özden, M. (2009).Kaynak Türkçe Metinler, Ürün Yayınları, İstanbul. (Resimleme)
 • Özden, M. (2009). Kaynak Metinlerin Türkçe Öğretiminde Kullanılabilirliği. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,Türkiye. (Resimleme) 2009

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Trakya yazarlar ve Şairler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran 2023)
 • Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu (Mayıs 2019)
 • Sanatın Yedi Rengi Derneği (Kurucu Başkan) 27-02-2016 (Şubat 2016)
 • Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (Başkan) (Ekim 2015)
 • TRAKYA RESSAMLAR DERNEĞİ (TRED) (Mayıs 2014)
 • Rekreasyon Derneği Edirne Temsilcisi (Ocak 2010)

Editörlük / Yayınlama

 • Editör Üyeliği Editorial members of the International Journal of Research in Art and Design (IJRAD) https://www.bindaasart.com/copy-of-artists-membership (Mart 2023)

Yapılan Hakemlikler

 • MARAŞ’TAN BİR HABER GELDİ 1.ULUSLARARASI MAİL ART BİENALİ jüri 15 Kasım – 25 Kasım 2021 Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesi tarafından https://www.iku.edu.tr/sites/default/files/inline-files/artname.pdf (Kasım 2021)
 • İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi (Ağustos 2021)
 • Sanat Dergisi Atatürk Üniversitesi
 • Akademik Sanat Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu "Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni Paradigmalar" 06-08 Aralık 2018 Ankara Üniversitesi (Aralık 2018)
 • 13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 6-8 Eylül 2018 Trakya Üniversitesi – Edirne (Eylül 2018)
 • "I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu",“Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” temalı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Biliği Derneği (Kasım 2017)
 • Madebyartist 4. Uluslararası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu " Sanat ve Toplumsal Hayat" Pinelo Art Gallery 15-18 Haziran 2017 Atina (Haziran 2017)
 • II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu Çağdaş Sanat Festivali MAde By Artist Selanik Yunanistan Pinelo GAllery GAlery Eksen (8-11 Aralık 2016) (Aralık 2016)
 • Kodaman,Mehtap(2016).- 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi “Barış Kültürü İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” IBCYL – 2016 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 04-07 Mayıs 2016, (Mayıs 2016)
 • Kodaman, Mehtap(2015). ULEAD 2015 Yıllık Kongresi 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Konferansı -ICRE -Eğitim Araştırmalarının Fırsatları ve Zorlukları ile Tanışın: Eğitim Araştırmalarına Çok Disiplinli Yaklaşım 8-10 Ekim 2015 (Ekim 2015)

Projeler

 • Kodaman,Mehtap, Bilgi,Şerife "Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Öğretim Yöntemlerinde Değerlendirilmesi " TÜBAP 2012-17nolu/Ekim 2015 (Ekim 2015)
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Ögretim Yöntemlerinde Degerlendirilmesi TÜBAP 2012 17, Baslangiç Tarihi: 14.06.2012, Bitis Tarihi : 14.10.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri EGT-C-DRP-050608-0159 nolu “Orta Asya Hayvan Üslubu’nun Modern Resim Eğitiminde Değerlendirilmesi” başlıklı C tipi proje araştırmacılığı Doktora tez desteği Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Özel (Haziran 2010)

Ödüller

 • Zervas Art tarafından düzenlenen 3. Moskova Sanat Fuarı Usta Sınıfı Uluslarası Resim Sempozyumu Unesco klubü Piraeus ve Adalar Onur Ödülü 25 Temmuz 2017 Moskova Rusya-Gallery Voyage Hotel- (Temmuz 2017)
 • Dünya KAdinlar Günü Resim Yarismasi, Mansiyon, Yil: 2011, Türk Üniversiteli Kadinlar Dernegi Edirne Subesi 25-Şubat-3 Mart 2011 (Mart 2011)

Sertifikalar

 • Gazi Üniversitesi Resim-Is Egitimi Anabilim Dali tarafindan düzenlenmis olan “Lisans Programi Sorunlarina Yönelik Degerlendirme Çalistayi,, Ankara GAzi Üniversitesi, WORKSHOP katılımı, 72 saat, Gazi Üniversitesi ve davetli Resim-is Programi ABD baskanlari, Ankara-TÜRKIYE, 20.02.2019-23.02.2019 (Şubat 2019)
 • TUBİTAK 2237 Proje Etkinliklerini Düzenleme Programı kapsamında düzenlenen"sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi HAzırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Edirne 2014 " 5-7 HAziran 2014 (Haziran 2014)
 • "Resimde Kalıcılık ve Restorasyon" Ponart ve Lukas tarafından, 9 KAsım 2010 Otel Titanic City Taksim İSTANBUL (Kasım 2010)

Diğer

 • Ayaz Ata- Nardugan Plastik Sanatlar Sergisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Sergi Sorumlusu Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Aytaç 1-11 Ocak 2024 (Ocak 2024)
 • Bünyamin Özgültekin 50+1 Sergisi 19.12.2023-10.01.2024 Sergi Kuratörü Marcus Graf, MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi (Ocak 2024)
 • "Cumhuriyet Kadın Devrimidir" Rekreasyon Derneği 100. Yıl Etkinlik Sergi 12-18 Aralık 2023 Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Maltepe İSTANBUL (Aralık 2023)
 • URD:NARLIDERE/ İZMİR SAnat-Edebiyat Buluşması(4) Sanat Dernekleri Platformu(SADER) "Tredin 10. Kuruluş Yıldönümü Anısına"19-22 Aralık 2023 Açılış: 19 Aralık 2023-17:00 (Aralık 2023)
 • AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos-08 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen ULUSLARARASI 26AĞUSTOS MALAZGİRT ve 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SERGİSİ (Ağustos 2023)
 • IV. ULUSLARARASI "BALIK" TEMALI KARMA SERGİ Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve El Sanatları Derneği işbirliği ile sergi dış paydaşları olan Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, Sinop Liman Başkanlığı, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla 31 Ağustos-7 Eylül 2023 https://gsf.sinop.edu.tr/iv-uluslararasi-balik-temali-karma-sergi-fotograflari/ (Ağustos 2023)
 • ULUSLARARASI RESSAM DAYANIŞMASI(URD) FETHİYE SANAT-EDEBİYAT BULUŞMASI Resim ve El Sanatları Sergisi, Şiir Dinletileri- Kitap İmza Günleri 17-20 Temmuz 2023 Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu (Temmuz 2023)
 • BIEAF2023 New Wave Eco Busan Kore BIEAF2023 Online Invitation Exhibition 30 Haziran 2023 https://bieaf.modoo.at/?link=5zygq39n&fbclid=IwAR2UuaH0VPxmjaGlT1TzGYaYXMvYu2VLlZWk4Ho3eSYaiyZHhN6FEcLKDfw (Haziran 2023)
 • 364+1 WORLD ART DAY & MASTERPIECES MİNİK SANATÇILARLA YAZA MERHABA 3 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezinin 5 Kubbe Salonunda 12 nisan 2023 Organizatör Funda Camelmas Mepa, Alparslan İlköğretim Okulu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Nisan 2023)
 • 4 SANAT DERNEĞİNDEN ULUSLARARASI DÜNYA SANAT GÜNÜ SERGİSİ Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği(URD), Trakya Ressamlar Derneği(TRED), Marmara Güzel Sanatlar Derneği(MGSD), Sanatın Yedi Rengi Derneği(SAYRED),tarafından Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde 17-28 Nisan 2023 tarihleri (Nisan 2023)
 • ULUSLARARASI 12 Mart İstiklal Marşı - M. Akif ERSOY ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri Plastik Sanatlar Sergisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 12-24 Mart 2023 Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=33313635 (Mart 2023)
 • "Sanatın İyileştirici Gücü Plastik Sanatlar Sergisi" 8 Mart-8 Nisan 2023 Serenita Restorant Hilly Hotel Organizatör YAğmur Tuzcu Barutluk Mh. Kıyık EDİRNE (Mart 2023)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sanatçı Kadın Akademisyenler" IV. Ulusal Karma Sergisi https://www.youtube.com/watch?v=auRZnCItOMs Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından (Mart 2023)
 • 8 Mart Dünya KAdınlar Günü Karma Sergisi Osman İnci Müzesi Sanat Galerisi (Mart 2023)
 • "Hoşgeldin Umut-Welcome Hope" Çevrimiçi Uluslararası Karma Sergisi URD_TRED_MGSD_SAYRED 20 Ocak 2023 https://www.youtube.com/watch?v=nIF8y02s420 (Ocak 2023)
 • "Kadın Gelecektir", Rekreasyon Derneği Sergi Ekinliği, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 5-11 Aralık 2022, İstanbul (Aralık 2022)
 • "Eskiden Yeniye, MAddeden Sanata, BAğımlılıktan HAyata" Resim-iş Eğitimi ASA 4. Sınıf Öğrencileri ve Öğretim Elemanları KArma Sergisi, 16-22 Aralık 2022 Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi -Sergi düzenleme, katılım ve afiş tasarımı- (Aralık 2022)
 • "Edirne With Atatürk", International SAYRED Mixed Exhibition 21-31 Aralık 2022 Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi (Aralık 2022)
 • "24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretim Elemanları Sergisi" Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi (Kasım 2022)
 • Rekreasyon Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı Sergi Etkinliği, 29 Ağustos Pazartesi 2022 İstanbul Büyükada Anadolu Kulübü, Büyükada. İstanbul. Organizasyon: Harika Ören. (Ağustos 2022)
 • 100. Yilinda 30 Agustos Zafer Bayrami Cevrimici Sergisi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/100-yilinda-30-agustos-zafer-bayrami-cevrimici-sergisi/ 26 Ağustos 2022den itibaren. (Ağustos 2022)
 • İstanbul Büyükçekmece Sanat Buluşması Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği 15-23 Haziran 2022 Büyükçekmece Belediyesi İbrahim Çallı Sanat Galerisi Sergi Koordiinatörü Yurdanur Ulaşan , Genel Koordinatör Nazmi Metin (Haziran 2022)
 • Aexpo 1th International online art exhibition of Professors at Teacher Education Studies Faculty of Education, Osijek . Croatia, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti , Obrazujemo (ZA) BUDUCNOST,(Gelecek için Eğitiyoruz) Osijek . Croatia, Hırvatistan Svibanj, 2022/ May 2022 (Mayıs 2022)
 • SEMİNER Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Güngör- Güner Rıfat Arıbal Koleksiyonu Trakya Üniversitesi Resim-iş Eğitimi ABD öğrencilerine seminer 18 Mayıs 2022 İlhan Koman Müzesi ve Güngör-Güner Rıfat Arıbal Koleksiyonu Galerisi Karaağaç EDİRNE Müzeler HAftası Editrne Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Mayıs 2022)
 • 2022 Dünya Sanat Günü Edirne Etso Etkinliği Düzenleyen Uluslararası Ressam DAyanışması KAtılanlar URD MGSD TRED SAYRED REKDER ve diğer katılımcılar yer ETSO EDİRNE 15-22 Nisan 2022 (Nisan 2022)
 • 3. Yüksek Lisans Buluşması Sergisi, 22-30 Nisan 2022 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi ABD tarafından Küratör: Ş. Gürkan Uzunköprü https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/3yukseklisans-bulusmasi-cevrimici-sergisi/ (Nisan 2022)
 • Sanatçı Kadın Akademisyenler III. Ulusal KArma Sergisi 8-28 Mart 2022 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç EDirne (Mart 2022)
 • Resim-iş EĞitimi Mezunlar Buluşması I Karma Sergisi 11. International Trakya Family Medicine Congress Trakya Universitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne 23-27 MArt 2022 (Mart 2022)
 • KADINA BAKIŞ 8 mArt 2022 SAYRED Dünya Kadınlar Günü Sergisi Trakya Üniversitesi EĞitim Fakültesi Mehmet Akif Konferans salonu Fuayesi Kosova Yerleşkesi EDirne (Mart 2022)
 • ULUSLARARASI 18 MART ÇANAKKALE SERGİSİ 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/default.asp?idx=32313536 (Mart 2022)
 • Sanat Dergisi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Ocak 2022)
 • "Ulu Önder Serhat Şehrimizde" 21-28 Aralık 2021 SAYRED Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi https://sayred.org/ (Aralık 2021)
 • "Maskeler Meskenler Kilimler" Kişisel Sergi 16-24 Aralık 2021 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi EDİRNE (Aralık 2021)
 • "24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi" 24-30 Kasım 2021 Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi , Resim-iş Eğitimi ABD Öğretim Elemanları ve Emekli Öğretim Elemanları ile Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi (Kasım 2021)
 • "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çevrimiçi Sergisi " 29 Ekim-8 Kasım 2021 SAYRED ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle www.sayred.org (Ekim 2021)
 • KÖLELİK XXI YÜZYIL Duyuru Geçit Dr. Rivarola 147 CABA telefon 54 11 4383-9054 www.museodelamujer.org.ar kadın müzesi Arjantinli Kadın Müzesi https://www.emaze.com/@AOQCIZWZR/gallery 23 Eylül 2021 28/32 küratörlük.museodelamujerba (Eylül 2021)
 • “ART IS WEALTH” VIVID EXCLUSIVE ART GALLERY tarafından an online international exhibition showcasing 102 artists from 28 countries in 1 exhibition featuring both senior & young artists 1-11 Temmuz 2021 Nijerya https://www.youtube.com/watch?v=XT8GxA-mmm8 (Temmuz 2021)
 • Sevdamız Sanat Wonderful Organization Harika Ören tarafından Sanata Engel Yok Derneği Sergi Salonu Kadıköy İstanbul 23 HAziran 2 Temmuz 2021 https://anayurtgazetesi.com/haber/Sanatla-engeller-asiliyor/736255?fbclid=IwAR2VLekrlpmTy41qFwOoGSsG5ryuTur-kyd55xQ9VCLMDHUyM-TQDPUP5Hw (Haziran 2021)
  1
  ATIF
 • Mehtap Kodaman Online Kişisel Sergi ArtAntAkyA2021 International Virtual Contemporary Art Fair Uluslararası Art Antakya Sanat Fuarı Artantakya 2. Online Çağdaş Sanat Fuarı 01 – 10 Haziran 2021 https://artantakya.com/online_fair/mehtap-kodaman-2/ (Haziran 2021)
 • Uluslararası "Demokrasiye Dair" Karma Sanal Sergisi Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve YAşamı Destekleme Derneği, Kuratör Hatice Erdi https://www.youtube.com/watch?v=ybH58cH5b5k (Mayıs 2021)
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı “Kurtuluş Yolunda” Sergisi Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Sayred Üyeleri İşbirliği ile 19-26 Mayıs 2021 Çevrimiçi Sergi www.sayred.org (Mayıs 2021)
 • 19 mayıs Ruhu Renklerimizde 2 Ülke 38 Sanatçı Online Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi (Mayıs 2021)
 • “MÜZELERİ DEĞİŞTİRİYORUZ”, Buenos Aires Kadın Müzesi'nde Arjantin Uluslararası, SERGİLER/Uluslararası Sergiler /, 05.18.2021-05.28.2021 (Mayıs 2021)
 • 1.Uluslararası Görsel Sanatlar Bienal Sergisi , Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen, sponsorluğunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ 3-17 Mayıs 2021 https://bienal.bandirma.edu.tr/sanaltur (Mayıs 2021)
 • 15 Nisan 2021 Dünya Sanat Günü "Sanat Yolculuğu Çevrimiçi Karma Sergi" Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO tarafından https://trakyasergi.artspheria.com/sergiler/sanat-yolculugu-cevrimici-karma-sergi-/ (Nisan 2021)
 • WORLD ART DAY EXHIBITION DÜNYA SANAT GÜNÜ SERGİSİ 54 Ülke 309 Sanatçı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ VE ULUSLARARASI RESSAM DAYANIŞMASI (URD) tarafından https://www.youtube.com/watch?v=U0DsmmuVS38 Açılış 15 Nisan 2021 (Nisan 2021)
 • International Online Yunus Emre Painting Sculpture Exhibition 15 Nisan 2021 Eskişehir Sanat Derneği Tarafından http://eskisehirsanatdernegi.org/galeri/uluslararasi-online-yunus-emre-resim-heykel-sergisi-15-nisan-2021 (Nisan 2021)
 • Sevdamız Sanat Wonderful Art Organisation Harika Ören Tarafından Sanata Engel Yok Derneği Zühtüpaşa Mh. Münir Nurettin Selçuk Sk. 98/A Kızıltoprak Kadıköy- İSTANBUL 15 Nisan 2021 https://www.youtube.com/watch?v=fGsFIpMrRuU (Nisan 2021)
 • İzmir KAtip Çelebi Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1. Ulusal Jürili Karma Sergisi İKÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İKÇÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://stf.ikcu.edu.tr/Share/F2CC49BBD6095EE309B8EAE443C21638 (Mart 2021)
 • Art Ankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D.Resim-iş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencileri ile birlikte GAleri Abay C-3 D-3 Standı. 30 Mart-3 Nisan 2021 Ankara (Mart 2021)
 • Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın İstiklal Marşının Kabulunun 100. Yıl Anısına düzenlemiş olduğu “Hissederim Söyleyemem” Ulusal Çevrim İçi Karma Sergisi 12 Mart 2021 (Mart 2021)
 • MİLLİ MARŞIMIZIN KABULÜ’NÜN 100. YILINDA, DEVLET PROTOKOLÜNE ‘100 SANATÇIDAN, 100 EKSLİBRİS’ ÇALIŞMASI CKSM (Cennet Kültür Sanat Merkezi)Küçükçekmece İSTANBUL 12 Mart Cuma 2021-30 Nisan 2021 İmtiyaz Sahibi Kemal ÇEBİ Küçükçekmece Belediye Başkanı Proje Sahibi ve Yayın Yönetmeni Güney ÖZKILINÇ (Mart 2021)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Sergisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarafından (Mart 2021)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Tarafından https://www.behance.net/gallery/114915149/8-Mart-Duenya-Kadnlar-Guenue-Sanal-Sergisi (Mart 2021)
  1
  ATIF
 • Hayatın Rengi Kadın Uluslararası Sergisi SAYRED ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 8 Mart 2021 https://sayred.org/ (Mart 2021)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü “Sanatçı Kadın Akademisyenler” II. Ulusal Karma Sergisi 152 Sanatçı 60 Üniversite Trakya Üniversitesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi TArafından https://www.youtube.com/watch?v=0UeHHcJ5eEE (Mart 2021)
 • Artdist 3. Online Karma Sanat Sergisi (Şubat 2021)
 • "Kış Masalı" İstanbul Sanat Magazin İnteraktif Sergi 21 Ocak 2021 - https://www.youtube.com/watch?v=BsBEPBsXAFM&feature=youtu.be (Ocak 2021)
 • Rekreasyon Derneği Yeni Yıl İnteraktif Sergi 3 Ocak 2021 https://www.youtube.com/watch?v=lqw18t9wI7s (Ocak 2021)
 • İNSAN HAKLARI İnteraktif Sergi Etkinliği Rekreasyon Derneği 25 Aralık 2020 https://www.facebook.com/sea1764/videos/10158670355713418 (Aralık 2020)
 • "Kışa Merhaba" Uluslararası İnteraktif Sergi, İstanbul Sanat Magazin 23-31 Aralık 2020 (Süresiz) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR16xzUHADs-2YqYThPuCC9woD2GXbjSRuIF0qP0WX8A6iRUxX3cRhicjxI&v=TNFb5zP8aRI&feature=youtu.be (Aralık 2020)
 • ATATÜRK in EDİRNE – International Online SAYRED Mixed Exhibition 21 Aralık 2020 https://sayred.org (Aralık 2020)
 • "ATATÜRK AND EDİRNE" International Online Group Exhibition 21 Aralık 2020 https://www.youtube.com/watch?v=iOgQ9D2dFiU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jOWTHLGeMcGwWqUFSudL5AOF31f_proZPMmFdQyEHg6rQX9iC5Pu9aHE (Aralık 2020)
 • ATATÜRK in EDİRNE – International Online SAYRED Mixed Exhibition https://sayred.org/ (Aralık 2020)
 • “Eğitimcinin İzi” SAYRED Karma Sergisi jüri www.sayred.org 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren (Kasım 2020)
 • KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ONLİNE KARMA SERGİSİ Güzel Sanatlar Fakültesi https://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=52363 https://guzelsanatlar.ksu.edu.tr/default.aspx?DId=52363https://www.instagram.com/ksugsf/ (Kasım 2020)
  1
  ATIF
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Ulusal Online SAYRED Karma Sergisi 25 Kasım – 18 Aralık 2020 Seçici Kurul jüri üyeliği https://sayred.org/ (Kasım 2020)
 • 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü Karma Sergisi Trakya ÜniversitesiResim-iş EĞitimi ABD Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından https://www.youtube.com/watch?v=97HwmV3G5yQ&feature=youtu.be (Kasım 2020)
 • "Cumhuriyetimiz" İstanbul Sanat Magazin 2020 İnteraktif Sergisi, (28 EKim 2020-) https://www.youtube.com/watch?v=gr_JoQ_TOBM&fbclid=IwAR2z2Z0mpONWewQ9f8vKESQVIiLslhozDFGOdIJbrH9G-F2Fv6WQIOt5a24 (Ekim 2020)
 • "Bulaşıcı Olan İyiliktir" Portakal Çiçeği Sanat ve TEV tarafından 15 Eylül 2020 www.portart.org (Eylül 2020)
 • "Geçmeli Gergef Tuval" Serbest Buluş 07 Temmuz 2020 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan 02 no'lu karar (Temmuz 2020)
 • "Sanalda Sanatla Yolculuk" 28.7.2020-10.08.2020 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNLERARASI KARMA SERGİ Düzenleyenler Şehit HAsan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu, KAtılımcılar: Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi ABD, Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehit HAsan Rıza GSMYO https://www.youtube.com/watch?v=jfmwNufgHNI&t=107s (Temmuz 2020)
 • "SANATIN BULAŞMASINA İZİN VER" Uluslararası Sanal Karma Sergi 27 Temmuz-16 Ağustos 2020 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi ABD https://www.youtube.com/watch?v=euNDzM1xjWI (Temmuz 2020)
 • "Sanat Eve Sığar" Uluslararası Davetli Dijital Karma Sergi, 20-30 Mayıs 2020, Grup Koordinatörü Müberra Bülbül,Küratör: Ersan Sarıkahya. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Sayred İşbirliği ile (Mayıs 2020)
 • "Kutsal Kadın" KArma Sergi Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Binası Fuaye Salonu, 9-17 MArt 2020 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından (Mart 2020)
 • 8 MArt Dünya EMekçi KAdınlar Günü Sergisi, EPSAG 22 Edirne Plastik Sanatlar Grubu ve Osman İnci Müzesi işbirliği ile 8-18 MArt 2020 (Mart 2020)
 • "8 Mart Cumhuriyet'in Kadınları Resim Sergisi" 9-20 Mart 2020 Gazi Üniversitesi Resim-iş Eğitimi ABD Malik Aksel Sanat Galerisi (Mart 2020)
 • "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanatçı Kadın Akademisyenler Ulusal Karma Sergisi" TBMM'sinin açılışının 100. yılı Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu (Mart 2020)
 • Jürili "Şehir" temalı Uluslararası Karma Sergisi İstanbul Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Büyükçekmece Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi Açılış: 14.02.2020 Saat: 14:30 (Şubat 2020)
 • TRED-URD-MGSD TRAKYA RESSAMLAR DERNEĞİ karma sergisi Silivri Belediyesi Sergi Salonu Açılış:1 Şubat 2020 (Şubat 2020)
 • 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi Gaziantep Üniversitesi 10-17 Şubat 2020 Cenani Konağı KSM Gaziantep TÜRKİYE (Şubat 2020)
  1
  ATIF
 • Dünya Renkleri KArma Sergisi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Topluluğu ve Edirne Lisesi İşbirliği ile 14-16 Ocak 2020 (Ocak 2020)
 • Kapak Resmi , Trakya Eğitim Dergisi Cilt: 10 - Sayı: 1 (Ocak 2020)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelisi anisina SAYRED sergisi Trakya Üniversite Egitim Fakültesi isbirligiyle (Aralik 2019), , SERGILER/, , 19.12.2019-22.12.2019 (Aralık 2019)
 • Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-Is Egitimi Anabilim Dali ögretim elemanlari ve lisansüstü ögrencileri tarafindan, 24 Kasim Ögretmenler Günü nedeniyle yapilan i “Ögretmenler Günü” sergisi (25 Kasim 2019) (Kasim 2019), , SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi, Edirne-TÜRKIYE, 25.11.2019-09.12.2019 (Kasım 2019)
 • Yasasin Sanat Mersin, BB Kongre ve Sergi Salonu, SERGILER/Karma sergiler /, , TRED MGSD URD, Mersin-TÜRKIYE, 11.11.2019-15.11.2019 (Kasım 2019)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan ı “Öğretmenler Günü” sergisi (25 Kasım 2019) (Kasım 2019)
 • 15th International Conferance Standardization Protypes and Quality A Means of BAlkan Countries Collaboration, Trakya University, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Trakya Universiity and BAlkan Coordinating Committee, Edirne-TÜRKIYE, 24.10.2019-25.10.2019 (Ekim 2019)
 • TRED-URD-MGSD:”Yasasin Sanat” Konak/Izmir Sergisi (01-10 Temmuz 2019) Çetin EMEÇ Sanat Galerisi Sergi Salonu 900 Sok. No: 17 Hisarönü Konak /Izmir (Temmuz 2019), , SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , 01.07.2019-10.07.2019 (Temmuz 2019)
 • Edirne Girişinde Beton Bloklar üzerinde duvar resmi. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında. (Temmuz 2019)
 • TRED-URD-MGSD:”Yaşasın Sanat” Konak/İzmir Sergisi (01-10 Temmuz 2019) Çetin EMEÇ Sanat Galerisi Sergi Salonu 900 Sok. No: 17 Hisarönü Konak /İzmir (Temmuz 2019)
 • Yaşasın Sanat Balıkesir Resim ve El Sanatları Sergisi Ayvalık'da 14-18 Mayıs 2019 Nebiye Nuran Elmas Uluslararası Sanat Galerisi Açılış 14 mayıs 2019, 17:30 (Mayıs 2019)
 • 2019 II. Uluslararası SAYRED Karma Sergisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, 20-27 Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Atamizin dogumunun 100. yili anisina Uluslararasi Sanat Fir tinasi, Ayvalik BAlikesir, SERGILER/Karma sergiler /, , Nebiye ELmas Art GAllery, BAlikesir-TÜRKIYE, 19.05.2019-22.05.2019 (Mayıs 2019)
 • Namık Kemal Üniversitsi 2. uluslararası Mail Art Bienali 8 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • INES HUMAN and CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE 2019, Alanya, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , INES Selçuk Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Konya Gida ve Tarim Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, DTI University (Slovakya), ”Aurel Vlaicu” Üniversitesi ( Romanya ) , Semerkant Devlet Üniversitesi ( Özbekistan ), Yunus Emre Enstitüsü ve Alanya Belediyesi isbirligI, Alanya-TÜRKIYE, 17.04.2019-21.10.2019 (Nisan 2019)
 • ”Yasasin Sanat” Sanat Dernekleri Dayanismasi MGSD, TRED, URD Balikesir Resim ve El Sanatlari Sergisi 25 Nisan-5 Mayis 2019 BAlikesir Büyüksehir Belediyesi Sergi Salonu (Nisan 2019), , SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , 25.04.2019-05.05.2019 (Nisan 2019)
 • Sanat Dernekleri Platformu Balikesir "Yaşasın Sanat" Resim ve EL Sanatlari Sergisi, BAlikesir Büyüksehir Belediyesi Sergi Salonu, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , MGSD- URD- TRED, Balikesir-TÜRKIYE, 25.04.2019-05.05.2019 (Nisan 2019)
 • 8 MArt Dünya KAdinlar Günü Sergisi 7 Mart 2019 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar FAkültesi Fuaye Salonu EDirne (Mart 2019), , SERGILER/Kamu Kuruluslarinca düzenlenen sergiler /, , 07.03.2019-08.03.2019 (Mart 2019)
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadinlar Günü Anisina Sergi ”Kadin ve Kadin”, Osman Inci Müzesi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Osman Inci Müzesi, Edirne-TÜRKIYE, 07.03.2019-25.03.2019 (Mart 2019)
 • 8 MArt Dünya KAdınlar Günü Sergisi 7 Mart 2019 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar FAkültesi Fuaye Salonu EDirne (Mart 2019)
 • "Kadın ve KAdın" Dünya Emekçi KAdınlar Günü Anısına Sergi Osman İnci Müzesi 7-25 MArt 2019 (Mart 2019)
 • "Benim Adım KAdın"8-15 Mart 2019 1. Uluslararası Karma Sergi SAYRED tarafından Edirne Devecihan Kültür ve Sanat Merkezi (Mart 2019)
 • Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiş olan “Lisans Programı Sorunlarına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı,”20-22 Şubat 2019 ANkara (Şubat 2019)
 • Zenci Maske, Osman Inci Müzasi, KOLEKSIYON /Koleksiyonda eserler /, , Osman Inci Müzesi, Edirne-TÜRKIYE, 07.01.2019-07.12.2019 (Ocak 2019)
 • 8 MArt Dünya KAdinlar Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar FAkültesi Fuayesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar FAkültesi, Edirne-TÜRKIYE, 07.03.2019-15.03.2019
 • Kaos, Osman Inci Müzesi, KOLEKSIYON /Özel koleksiyonlar /, , Osman Inci Müzesi, Edirne-TÜRKIYE, 07.01.2019-07.12.2019
 • I. Sayred International ExhibitionSAYRED ”Benim Adim Kadin” SAYRED 1. Uluslararasi Sergi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi Devlet Güzel Saantlar Galerisi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 08.03.2019-15.03.2019
 • 19 Mayis Atatürkü Anma Gençlik ve Spor BAyrami Dolayisiyla Uluslararasi II. Sayred Sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 20.05.2019-27.10.2019
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirneye Gelişleri Anısına Sergi Osman İnci Müzesi EDİRNE 21-31 Aralık 2018 (Aralık 2018)
 • Başöğretmen Atatürk Anısına 24 KAsım 2018 Öğretmenler Günü Sergisi Trakya Üniversitesi İsmail HAkkı Tonguç Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi Edirne (Kasım 2018)
 • Tred II- Yaşasın Sanat Edremit Sergisi A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Edremit 6-9 KAsım 2018 (Kasım 2018)
 • Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 9. Uluslarası Sanatçı Buluşması Sanat Heryerde Femin&Art International Women Artists Association 9. International Artist Meet Art Everyerde 20-27 Temuz 2018 (Temmuz 2018)
 • 100 Turkish Artist Painted 100 Masters on A4 Size 100 Türk Sanatçı 100 Türk Ustanın Portesini A4 Ölçekte Resimledi 7-12 Mayıs 2018 Ovidius University Constanta ROMANIA (Mayıs 2018)
 • "Gelenekselden Moderne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi" Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Bursa Şubesi Femin & Art tarafından (Mart 2018)
 • "Kadın ve Savaşçı Kadın" Jürili karma sergi, Sayred Tarafından,16-23 Mart 2018 Edirne Devecihan Kültür Merkezi (Mart 2018)
 • ”Kadin ve Savasçi Kadin” Jürili karma sergi,, 6-23 Mart 2018 Edirne Devecihan Kültür Merkezi (Mart 2018), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 16.03.2018-23.03.2018
 • Tred II- Yasasin Sanat Edremit Sergisi, A. Sidika Erke Etnografya Müzesi Edremit, SERGILER/Karma sergiler /, , TRED- Edremit Belediyesi, Balikesir-TÜRKIYE, 06.11.2018-09.11.2018
 • Uzay ve Uzaylilar Kozmos ve Kozmonotlar, Akyol Art Center, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Akyol Sanat Evi, Istanbul-TÜRKIYE, 22.02.2018-08.03.2019
 • TRED Uluslararasi Lüleburgaz Sanat Bulusmasi, , SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi Luleburgaz Belediyesi, Tekirdag-TÜRKIYE, 15.01.2018-25.01.2018
 • III. INES International Education and Social Science Congress, Alanya-Antalya, SERGILER/Sanat Sempozyumlari /Sempozyuma katilim /, , Selçuk Üniversitesi Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya-TÜRKIYE, 28.04.2018-01.05.2018
  1
  ATIF
 • ”Gelenekselden Moderne 8 Mart Dünya Kadinlar Günü Sergisi”, Uluslararasi Kadin Sanatçilar Dernegi Bursa Subesi Femin Art tarafindan, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Kadin Sanatçilar Dernegi Bursa Subesi Femin Art tarafindan, Bursa-TÜRKIYE, 08.03.2018-16.03.2018
 • Uluslararasi Sisli /Istanbul Sanat BUlusmasi, Sisli Belediyesi Cemil Candas Kent Kültür Mekezi, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , SIsli Belediyesi ve Trakya Ressamlar Dernegi, Istanbul-TÜRKIYE, 01.03.2018-09.03.2019
 • 100/Hundred, Ovidius University Constanta Romania, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya University and Ovidius University, Köstence-ROMANYA, 07.05.2018-12.05.2018
 • FeminArt Uluslararasi Kadin Sanatçilar Dernegi 9. Uluslarasi Sanatçi Bulusmasi Sanat Heryerde FeminArt International Women Artists Association 9. International Artist Meet Art Everyerde, HAmamizade Ihsan Bey Sanat Galerisi Trabzon, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , FeminArt, Trabzon-TÜRKIYE, 20.07.2018-27.07.2018
 • Basögretmen Atatürk Anisina Ögretmenler Günü Sergisi, Trakya Üniversitesi Ismail Hakki Tonguç Yerleskesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu Fuayesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi, Edirne-TÜRKIYE, 26.11.2018-30.11.2018
 • FeminArt Uluslararasi Kadin Sanatçilar Dernegi 9. Uluslarasi Sanatçi Bulusmasi Sanat Heryerde FeminArt International Women Artists Association 9. International Artist Meet Art Everyerde, HAmamizade Ihsan Bey Sanat Galerisi Trabzon, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , FeminArt, Trabzon-TÜRKIYE, 20.07.2018-27.07.2018
 • “Ruhun Penceresinden Akademik Yansimalar Resim Sergisi” 4 Aralik 2017 EgeArt Onur Sergileri 7. Uluslararasi EgeArt Sanat Günleri 9 Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi Galeri Eylül IZMIR (Aralik 2017), 9 Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi Galeri Eylül IZMIR, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , 9 Eylül Üniversitesi, Izmir-TÜRKIYE, 04.12.2017-04.12.2017 (Aralık 2017)
 • “Uluslararasi Kesan Sanat Bulusmasi “11-21 Aralik 2017 Trakya Ressamlar Dernegi ve Uluslararasi Ressam Dayanismasi Dernegi Kesan Belediyesi Çok Amaçli Konferans Salonu Fuayesi (Aralik 2017), Kesan Belediyesi Çok Amaçli Konferans Salonu Fuayesi, SERGILER/Grup Sergiler /, , TRED VE URD, EDIRNE-TÜRKIYE, 11.12.2017-21.12.2017 (Aralık 2017)
 • "Atatürk'ün Edirne'ye Teşrifleri Anısına Sergi"SAYRED ve EĞİTİM_İŞ katkılarıyla,21 Aralık 2017 Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu (Aralık 2017)
 • “Basögretmen Atatürk Anisina” 24 Kasim-30 Kasim 2017, Resim-is Egitimi ABD Ögretmenler Günü Sergisi Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Konferans Salonu Fuayesi, Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Konferans Salonu Fuayesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi, Edirne-TÜRKIYE, 24.11.2017-30.11.2017 (Kasım 2017)
 • 2. Duygusunu Geçmisten Alan Sergi 94 Sanatçi 94 Eser GAleri Abay Nisantasi Istanbul, GAlery Abay Nisantasi Istanbul, SERGILER/Karma sergiler /, , GAlery Abay, Istanbul-TÜRKIYE, 29.10.2017-10.11.2017 (Ekim 2017)
 • Bizim Alimiz Morumuz 3. Kisisel Sergi Beyoglu Ögretmenevi, Beyoglu Ögretmenevi Istanbul, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, , Mehtap KODAMAN, Istanbul-TÜRKIYE, 30.10.2017-03.11.2017 (Ekim 2017)
 • "Bizim Alımız Morumuz" 3. Kişisel Sergi Beyoğlu Öğretmenevi 30 Ekim-3Kasım İstanbul (Ekim 2017)
 • 2. Duygusunu Geçmişten Alan Sergi 94 sanatçı 94 Eser Galeri Abay Nişantaşı İSTANBUL (Ekim 2017)
 • İstanbul Sanat MAgazin 2017 Sergi ve Ödül Töreni Başarıya Alkış EMeğe Sayı Ödül Töreni 2017 KArma Sergisi The Green Park Hotels and Resorts Bostancı 30 Eylül 2017 (Eylül 2017)
 • 5. Özbek- Türk Dostluk ve Resim Sergisi, Taksim Cuhuriyet Sanat GAlerisi MAksem, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Özbek ve Türk Ressamlar Özbekistan KOnsoloslugu tarafından, ISTANBUL-TÜRKIYE, 15.09.2017-28.09.2017 (Eylül 2017)
 • Maviye Yolculuk II KArma Sergi, Salon A Mor Sanat Gümbet Ayaz Cd. 57 Bodrum Mugla, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Galery Mavist ve Mor Sanat, Mugla-TÜRKIYE, 11.08.2017-12.08.2017 (Ağustos 2017)
 • 6. Kirmizi Beyaz KArma Sergi Geleneksel Resim Heykel Fotograf Ebru Seramsk Sergisi, Galery Abay Sisli ISTANBUL, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , GAlery Abay, Istanbul-TÜRKIYE, 24.08.2017-10.09.2017 (Ağustos 2017)
 • Kod Adi Özgürlük, GAlery MAvist KAdiköy ISTANBUL, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Galery MAvist, Istanbul-TÜRKIYE, 30.08.2017-30.08.2017 (Ağustos 2017)
 • Karma Sergi Maviye Yolculuk II, 11-12 Ağustos 2017, Galeria Mavist tarafından, Salon A Mor Sanat Gümbet Ayaz Cd. 57 Bodrum Muğla Türkiye (Ağustos 2017)
 • 3. Moskova Sanat Fuari Usta Sinifi Uluslarasi Resim Sempozyumu Çalistay ve Sergisi 20-27 Temmuz 2017 Moskova Rusya-Gallery Voyage Hotel- Zervas Art ve Unesco tarafindan (Temmuz 2017) (Temmuz 2017), Gallery Voyage Hotel-Moskova Rusya-, WORKSHOP /, , Unesco ve Zervas Art, Moskova-RUSYA FEDERASYONU, 20.07.2017-27.07.2017 (Temmuz 2017)
 • Çaycuma Resim Çalistayi Sergisi Çaycuma Belediyesi 31 Temmuz-6 Agustos Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi - Galeri MAvistle- Çaycuma ZONGULDAK (Temmuz 2017) Galeri MAvistle- Çaycuma ZONGULDAK (Temmuz 2017), Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi - Çaycuma Zonguldak, WORKSHOP /, , Galeri MAvist ve ÇAycuma Belediyesi, Zonguldak-TÜRKIYE, 31.07.2017-06.08.2017 (Temmuz 2017)
 • 3. Moskova Sanat Fuarı Usta Sınıfı Uluslarası Resim Sempozyumu Çalıştay ve Sergisi 20-27 Temmuz 2017 Moskova Rusya-Gallery Voyage Hotel- Zervas Art ve Unesco tarafından (Temmuz 2017) (Temmuz 2017)
 • Çaycuma Resim Çalıştayı Sergisi Çaycuma Belediyesi 31 Temmuz-6 Ağustos Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi - Galeri MAvistle- Çaycuma ZONGULDAK (Temmuz 2017)
 • Trakya Üniversitesi 1. Uluslararasi Posta Sanati Yarismasi Sergisi (Sergileme) 6-13 Haziran 2017 Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Balkan Yerleskesi (Haziran 2017), rakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Balkan Yerleskesi, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Trakya Üniversitesi, -TÜRKIYE, 06.06.2017-13.06.2017 (Haziran 2017)
 • Siyah Beyaz Karma Sergisi Galeria Mavist Kadiköy Istanbul 12 Haziran 2017 (Haziran 2017), Kadiköy Istanbul, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Galeria Mavist, -TÜRKIYE, 12.06.2017-12.06.2017 (Haziran 2017)
 • Trakya Üniversitesi 1. Uluslararası Posta Sanatı Yarışması Sergisi (Sergileme) 6-13 Haziran 2017 Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Balkan Yerleşkesi (Haziran 2017)
 • International Group Exhibition Deep Blue/Derin Mavi 27 Mayis-10 Haziran 2017 Galeria Mavist KAdiköy Istanbul (Mayis 2017), Galeria Mavist KAdiköy Istanbul, SERGILER/Karma sergiler /, , Galeria Mavist, Istanbul-TÜRKIYE, 27.05.2017-10.06.2017 (Mayıs 2017)
 • Sanat Dernekleri Platformu 5. Sanat Bulusmasi 2. Van Resim Sergisi ve Çalistayi-Marmara Güzel Sanatlar Dernegi (MGSD) Uluslararasi Ressam Dayanismasi Dernegi(URD)Trakya Ressamlar Dernegi (TRED), Sanatin Yedi Rengi Dernegi (SAYRED) ve Geleneksel El Sanatlari Dernegi(GESAD) 22-29 MAyis 2017 (Mayis 2017), Van 100. Yil Üniversitesi Kampüsü, SERGILER/Karma sergiler /, , Sanat Dernekleri Platformu, Van-TÜRKIYE, 22.05.2017-29.05.2017 (Mayıs 2017)
 • International Group Exhibition "Deep Blue/Derin Mavi" 27 Mayıs-10 Haziran 2017 Galeria Mavist KAdıköy İstanbul (Mayıs 2017)
 • TRED-Trakya Sergileri Il-Ilçe Bulusmalari (5. Kurulus Yildönümü) Silivri Sergisi (03-09 Nisan 2017)YASAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZI SERGI SALONU (Uluslararasi Katilimli) (Nisan 2017), YASAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZI SERGI SALONU Silivri, SERGILER/Karma sergiler /, , TRED, Silivri-TÜRKIYE, 03.04.2017-09.04.2017 (Nisan 2017)
 • Büyük Acilar Dilsizdir 20-27 MArt 2017 Sehit ve Gazilerimiz Için Karma Sergi,SAYRED tarafindan, Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE (Mart 2017), Edirne Devecihan Kültür Merkezi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED, EDIRNE-TÜRKIYE, 20.03.2017-27.03.2017 (Mart 2017)
 • Kadin Sanatçilar Resim Sergisi Gaziantep Büyük Sehir Belediyesi Sergi Salonu 8-18 Mart 2017 (Mart 2017), Gaziantep, SERGILER/Karma sergiler /, , Gaziantep Büyük Sehir Belediyesi, Gaziantep-TÜRKIYE, 08.03.2017-18.03.2017 (Mart 2017)
 • TRED-6. Trakya Sergileri Il-Ilçe Bulusmalari Kirklareli Sergisi 20 Subat-03 Mart 2017 Tarihleri arasinda Atatürk Kültür Merkezi Babaeski (Uluslararasi katilimli) (Subat 2017), Atatürk Kültür Merkezi Kirklareli, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi, Kirklareli-TÜRKIYE, 20.02.2017-03.03.2017 (Şubat 2017)
 • TRED-6. Trakya Sergileri İl-İlçe Buluşmaları Kırklareli Sergisi 20 Şubat-03 Mart 2017 Tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (Uluslararası katılımlı) (Şubat 2017)
 • Edirne ÇİM'de iç mekan duvar resmi. (Aralık 2016)
 • II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu Çağdaş Sanat Festivali Sergisi MAde By Artist Selanik Yunanistan Pinelo GAllery GAlery Eksen (Aralık 2016)
 • 93. Yilinda Cumhuriyet Sergisi 28 Ekim 2016 (Açilis:13:30)Mehmet Akif Ersoy Binasi Salonu Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi (Ekim 2016), Mehmet Akif Ersoy Binasi Salonu, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi, Edirne-TÜRKIYE, 28.10.2016-04.11.2016 (Ekim 2016)
 • Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayramı Dayanışması Edirne Sergi Etkinliği, Trakya Ressamlar Derneği (TRED), Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği (URD), Geleneksel El Sanatları Derneği (GESAD), Marmara Güzel Sanatlar Derneği’nin (MGSD) katılımlarıyla 28-04 Kasım 2016 Devecihsn Kültür Merkezi EDİRNE (Ekim 2016)
 • 93. Yılında Cumhuriyet Sergisi 28 Ekim 2016 (Açılış:13:30)Mehmet Akif Ersoy Binası Salonu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Ekim 2016)
 • "Güngör-Güner Arıbal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi" 26 Eylül 2016 Balkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Eylül 2016)
 • URD 2.Uluslararası Sanat Buluşması/Van Sergisi. VAN AVM İpekyol 14-17 Temmuz 2016 VAN (Temmuz 2016)
 • Trakya Ressamlar Dernegi(TRED)-52.Tekirdag Kiraz Festivali''Sanatin Trakya Renkleri''Sergisi (01-05 Haziran Tekirdag Trakya Ressamlar Dernegi(TRED)- Tekirdag Büyüksehir Kültür Müdürlügü, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi, Tekirdag-TÜRKIYE, 01.06.2016-05.06.2016 (Haziran 2016)
 • SAYRED 1. Karma Sergi (Jürili) Edirne Devecihan Kültür Merkezi 11-20 Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Eğitim Fakülteleri Davetli Öğretim Elemanları Resim Sergisi TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi -Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Tarafından 23 Mayıs- 3 Haziran 2016 (Mayıs 2016)
 • 17-28 Mayıs 2016 DIACHRONIC Karma Sergisi Pinelo gallery Harbiye,İSTANBUL (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • 18 Mayıs 2016 SAYRED ''HAYATIN RENKLERİ İLE MS'' Karma Sergi ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odası) EDİRNE (Mayıs 2016 (Mayıs 2016)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Haftası'' kapsamında düzenlenen ''1.Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi''ISPARTA (Mayıs 2016) (Mayıs 2016)
 • "Çocuk ve Hayaller Sergisi" Öğrenci ve Öğretim ELemanlarıyla KArma Sergi, I. Uluslarası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi 4-7 MAyıs 2016 BAlkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Mayıs 2016)
 • 17 NİSAN 2016 LAND ART ETKİNLİĞİ ANTALYA (Nisan 2016)Küratör Berrin İlhan , Muratpaşa Belediyesi katkılarıyla (Nisan 2016)
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi 23 Nisan-30 Nisan 2016 Devecihan Kültür Merkezi EDİRNE Düzenleyen Trakya Üniversitesi (Nisan 2016)
 • 18-22 Nisan 2016 Köy Enstitülerinin Kuruluşu Anısına Öğretmen Ressamlar Sergisi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Kosava Yerleşkesi Trakya Üniversitesi EDİRNE (Nisan 2016)
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları Sergisi 8 MArt-28 Mart 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Kırklareli Üniversitesi-Namık Kemal Üniversitesi- Trakya Üniversitesi (Mart 2016)
 • 1. ULUSLARARASI POSTA SANATI BİENALİ SERGİSİ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 23 Mart 2016 (Mart 2016)
 • URD-TRED 1.ULUSLARARASI SANAT BULUŞMALARI İSTANBUL/SARIYER SERGİSİ -YAşar Kemal Kültür Merkezi 22-27 MART 2016 (Mart 2016)
 • 3. TRED TRAKYA SERGILERI IL-ILÇE BULUSMALARI LULEBURGAZ SERGISI 1-10 Subat 2016 (Subat 2016), Lüleburgaz Belediyesi KAdin Yili Etkinlikleri kapsaminda Trakya Ressamlar Dernegi Tarafinan düzenlenmistir. Belediye Hizmet Binasi Fuaye Girisi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi, Kirklareli-TÜRKIYE, 01.02.2016-10.02.2016 (Şubat 2016)
 • Kodaman,Mehtap."Paris'te Nano Soyutlama" Personal Exhibition, 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 3-6, 2016, Paris, France. Intarnational Association Of Social Science Research - IASSR.ORG (Şubat 2016)
 • 8 Mart Dünya Kadinlar Günü Güzel Sanatlar Ögretim Elemanlari Sergisi 8 MArt-28 Mart 2016 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Kirklareli Üniversitesi-Namik Kemal Üniversitesi- Trakya Üniversitesi (Mart 2016), Kirklareli Üniversitesi-Namik Kemal Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Kirklareli Üniversitesi-Namik Kemal Üniversitesi-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdag-TÜRKIYE, 08.03.2016-28.03.2016
 • 4. TRED TRAKYA SERGILERI IL-ILÇE BULUSMALARI BABAESKI SERGISI Babaeski Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi Babaeski, SERGILER/Karma sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi, Kirklareli-TÜRKIYE, 15.02.2016-20.02.2016
 • "Güngör-Güner Aribal Koleksiyonu Hibe Eserler Sergisi" 26 Eylül 2016 Balkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDIRNE (Eylül 2016), Balkan Kongre Merkezi Trakya Üniversitesi EDIRNE, KOLEKSIYON /Koleksiyon hazirligi ve sunumu /, , Trakya Üniversitesi, EDIRNE-TÜRKIYE, 26.09.2016-26.11.2016
 • 17-28 Mayis 2016 DIACHRONIC Karma Sergisi Pinelo gallery Harbiye,ISTANBUL (Mayis 2016) (Mayis 2016), Harbiye,ISTANBUL (Mayis 2016) (Mayis 2016), SERGILER/Karma sergiler /, , Pinelo gallery, Istanbul-TÜRKIYE, 17.05.2016-28.05.2016
 • Süleyman Demirel Üniversitesi ''19 Mayis Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayrami Haftasi'' kapsaminda düzenlenen ''1.Uluslararasi Jürili 19 Mayis Karma Sergisi''ISPARTA (Mayis 2016) (Mayis 2016), Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA-TÜRKIYE, 19.05.2016-26.05.2016
 • II. Uluslararasi Selanik Çagdas Sanat Festivali Sergisi MAde By Artist Selanik Yunanistan Pinelo GAllery GAlery Eksen Apo Dec (Aralik 2016), Artdeco Gallery SelanikYunanistan, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Pinelo GAllery GAlery Eksen Apo Dec, Selanik-YUNANISTAN, 08.12.2016-11.12.2016
 • URD-TRED 1.ULUSLARARASI SANAT BULUSMALARI ISTANBUL/SARIYER SERGISI -YAsar Kemal Kültür Merkezi 22-27 MART 2016, ISTANBUL/SARIYER -YAsar Kemal Kültür Merkezi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , URD -TRED, Istanbul-TÜRKIYE, 22.03.2016-27.03.2016
 • SAYRED 1. Karma Sergi (Jürili) Edirne Devecihan Kültür Merkezi 11-20 Mayis 2016 (Mayis 2016), Edirne Devecihan Kültür Merkezi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED, Edirne-TÜRKIYE, 11.05.2016-20.05.2016
 • URD 2.Uluslararasi Sanat Bulusmasi/Van Sergisi. VAN AVM Ipekyol 14-17 Temmuz 2016 VAN (Temmuz 2016), VAN AVM Ipekyol, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Uluslararasi Ressam Dayanismasi, Van-TÜRKIYE, 14.07.2016-17.07.2016
 • 23 Nisan Sanat ve Ulusal Egemenlik Sergisi 23 Nisan-30 Nisan 2016 Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE Düzenleyen Trakya Üniversitesi (Nisan 2016), Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi, Edirne-TÜRKIYE, 23.04.2016-30.04.2016
 • Egitim Fakülteleri Davetli Ögretim Elemanlari Resim Sergisi TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi -Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-is Ögretmenligi Ana Bilim Dali Tarafindan 23 Mayis- 3 Haziran 2016 (Mayis 2016), TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, SERGILER/Karma sergiler /, , Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-is Ögretmenligi Ana Bilim Dali, Istanbul-TÜRKIYE, 23.05.2016-03.06.2016
 • 1st INTERNATIONAL MAIL ART BIENNIAL EXHIBITION Namik Kemal Üniversitesi 23 Mart -14 Nisan 2016, Namik Kemal Üniversitesi, SERGILER/Bianeller, trianeller /, , Namik Kemal Üniversitesi, Tekirdag-TÜRKIYE, 23.03.2016-14.04.2016
 • 18-22 Nisan 2016 Köy Enstitülerinin Kurulusu Anisina Ögretmen Ressamlar Sergisi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Kosava Yerleskesi Trakya Üniversitesi EDIRNE (Nisan 2016), Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Kosava Yerleskesi Trakya Üniversitesi EDIRNE, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya ÜNiversitesi Egitim Fakültesi , Güzel Sanatlar FAkültesi ve Yüksekokulu, Edirne-TÜRKIYE, 18.04.2016-22.04.2016
 • "Çocuk ve Hayaller Sergisi" Ögrenci ve Ögretim ELemanlariyla KArma Sergi, I. Uluslarasi Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyati Kongresi 4-7 MAyis 2016 (Mayis 2016), BAlkan Kongre Merkezi, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya üniversitesi, Edirne-TÜRKIYE, 04.05.2016-07.05.2016
 • Kodaman,Mehtap."Le Nano Abstraction a Paris" Personal Exhibition,, Paris, France, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, , 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences,February 3-6, 2016, Paris, France. Intarnational Association Of Social Science Research - IASSR.ORG (Subat 2016), PARIS-FRANSA, 03.02.2016-06.02.2016
 • 18 Mayis 2016 SAYRED ''HAYATIN RENKLERI ILE MS'' Karma Sergi ETSO (Edirne Ticaret ve Sanayi Odasi) EDIRNE (Mayis 2016 ), (Edirne Ticaret ve Sanayi Odasi) EDIRNE, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED(Sanatin Yedi Rengi Dernegi), Edirne-TÜRKIYE, 18.05.2016-18.05.2016
 • Land Art Etkinligi, Muratpasa Belediyesi, SERGILER/Karma sergiler /, , Berrin Ilhan, ANTALYA-TÜRKIYE, 17.04.2016-17.04.2016
 • ”1. Uluslararasi Sanat Bulusmasi”, Sariyer, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , URD, Sariyer Belediyesi, TRED, Istanbul-TÜRKIYE, 22.03.2016-27.03.2016
 • ARASTIRMA PROJESI, Sanatsal Etkinlikler Performans Degerlendirme Projesi, Çesitli ANa Sanat Atolye çalismalari hazirlamak ve bununla yurt ve yutdisi erkinlik ve sergilerde yer almak., Baslangiç Tarihi: 26.07.2016, Bitis Tarihi : 25.01.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Sanatin Yedi Rengi Dernegi (SAYRED) Sanat Dernekleri Cumhuriyet Bayrami Dayanismasi Edirne Sergi Etkinligi, Trakya Ressamlar Dernegi (TRED), Uluslararasi Ressam Dayanismasi Dernegi (URD), Geleneksel El Sanatlari Dernegi (GESAD), Marmara Güzel Sanatlar Dernegi’nin (MGSD) katilimlariyla 28-04 Kasim 2016, Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE (Ekim 2016), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , SAYRED (SANATIN YEDI RENGI DERNEGI) Trakya Ressamlar Dernegi (TRED), Uluslararasi Ressam Dayanismasi Dernegi (URD), Geleneksel El Sanatlari Dernegi (GESAD), Marmara Güzel Sanatlar Dernegi’nin (MGSD) katilimlariyla, EDIRNE-TÜRKIYE, 28.10.2016-04.11.2016
 • Egitim Fakülteleri Davetli Ögretim Elemanlari Resim Sergisi TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi -Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-is Ögretmenligi Ana Bilim Dali Tarafindan 23 Mayis- 3 Haziran 2016 (Mayis 2016), TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, SERGILER/Karma sergiler /, , Güzel Sanatlar Egitimi Bölümü Resim-is Ögretmenligi Ana Bilim Dali, Istanbul-TÜRKIYE, 23.05.2016-03.06.2016
 • Sanatta Rekreasyon Sergisi, Anadolu Üniversitesi Ögrenci Merkezi Fuaye Alani ESKISEHIR (Kasim 2015), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Rekreasyon Dernegi, Eskisehir-TÜRKIYE, 04.11.2015-11.11.2015 (Kasım 2015)
 • Trakya Ressamlar Dernegi Edirneden Evrensele Örgütlük Için Sanat Üretim ve PAylasim Dayanismasi Trakya Sergileri Il-Ilçe Bulusmalari Edirne /KAraagaç Sergisi 28 KAsim-12 Aralik 2015 Art Siyah& Beyaz Sanat Galerisi (Kasim 2015), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi, Edirne-TÜRKIYE, 28.11.2015-12.12.2015 (Kasım 2015)
 • Trakya Ressamlar Derneği (TRED) 1.Trakya Sergileri Uzunköprü Buluşması Uluslararası Sanat Etkinliği Sergi Salonu: Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 09-15 Kasım 2015 (Kasım 2015)
 • Sanatta Rekreasyon Sergisi, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı ESKİŞEHİR (Kasım 2015)
 • "Ressam Dİlşan BAlkancıya Ait Kirli Çıkı Sergisi" Sanat Dünyamız Programı TRT Avaz 7 EKim 2015 (16.00) (Ekim 2015)
 • 9. Örgütlü Sanat Için Dayanisma Sergileri 18-24Mayis 2015 Kesan Edirne BUlusmasi TRED ULULARARASI SANAT ETKINLIGI (Mayis 2015), Kesan Engelliler Parki Sergi Salonu, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED, EDirne-TÜRKIYE, 18.05.2015-24.05.2015 (Mayıs 2015)
 • TRED Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri 8. Buluşması KKTC/Lefkoşa Sergisi 04 Mayıs 2015- 09 Mayıs 2015 (Mayıs 2015)
 • "Sanat Şemsiyeleri" 15 Nisan 2015 DÜnya Sanat Günü UPSD kavramsal sanat etkinliği ANTALYA (Nisan 2015)
 • BARIŞ PETEKLERİ (THE PEACE HONEYCOMB) YÜZYILIN BARIŞ-SANAT BULUŞMASI ÇANAKKALE BARIŞ PETEKLERİ AÇIK ALANDA ANITSAL KALICI SERGİ HALK BAHÇESİ 25 Nisan 2015 SAAT : 18.00 (Nisan 2015)
 • Selimiye Esintileri Resim Sergisi Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma Sergi 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Balkan Kongre Merkezi, 21-22 Nisan 2015 Edirne (Nisan 2015)
 • Selimiye Esintileri Resim Sergisi Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma SErgi Selimiye Vakıf Müzesi Selimiye Camii Revaklı Avlu 9 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • TRED-Eski Foça Sergisi 03-10 Nisan 2015 Eski Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi (Nisan 2015)
 • Dünya SAnat Günü HAkkında söyleşi "Merhaba DÜnya" TRT Türkiyenin Sesi Radyosu Program Ekibi: BETÜL AYTAÇ - ZEYNEP YILDIRIM - ORKUN KARA 8.00 15 Nisan 2015 (Nisan 2015)
 • 2015 Dayanisma Sergisi Trakya Üniversitesi Resim-is EGitimi Ögretim Üyeleri ve Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Ögretmenleri 25 Mart 2015 (Mart 2015), Edirne GÜzel Sanatlar Lisesi, SERGILER/Kamu Kuruluslarinca düzenlenen sergiler /, , Trakya Üniversitesi ve REdrne GÜzel Sanatlar Lisesi, Edirne-TÜRKIYE, 25.03.2015-01.04.2015 (Mart 2015)
 • TRED 6. Örgütlü Sanat İÇin Dayanışma Sergileri Akadlar Kültür Merkezi Sergi Salonu Beşiktaş İSTANBUL 21-31 MArt 2015 (Mart 2015)
 • 2015 Dayanışma Sergisi Trakya Üniversitesi Resim-iş EĞitimi Öğretim Üyeleri ve Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri 25 Mart 2015 (Mart 2015)
 • TRED-URD- 5. Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri Eskişehir Buluşması (24 Ocak-05 Şubat 2015) (Ocak 2015)
 • TRED 6. Örgütlü Sanat IÇin Dayanisma Sergileri Akadlar Kültür Merkezi Sergi Salonu Besiktas ISTANBUL 21-31 MArt 2015 (Mart 2015), Akadlar Kültür Merkezi Sergi Salonu Besiktas ISTANBUL, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED, Istanbul-TÜRKIYE, 21.03.2015-31.03.2015
 • ”Sanat Semsiyeleri” 15 Nisan 2015 DÜnya Sanat Günü UPSD kavramsal sanat etkinligi ANTALYA (Nisan 2015), Konyaalti Plaji ANTALYA (Nisan 2015), SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, 7 saat, UPSD, ANTALYA-TÜRKIYE, 19.04.2015-19.04.2015
 • TRED Örgütlü Sanat Için Dayanisma Sergileri 8. Bulusmasi KKTC/Lefkosa Sergisi 04 Mayis 2015- 09 Mayis 2015 (Mayis 2015), KKTC/Lefkosa, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED üyeleri ve misafie sanatçilar, Lefkose-KKTC, 04.05.2015-04.05.2015
 • BARIS PETEKLERI (THE PEACE HONEYCOMB) YÜZYILIN BARIS-SANAT BULUSMASI ÇANAKKALE BARIS PETEKLERI AÇIK ALANDA ANITSAL KALICI SERGI HALK BAHÇESI 25 Nisan 2015 SAAT : 18.00 (Nisan 2015), HALK BAHÇESI ÇANAKKALE, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , ÇANAKKALE BELEDIYESI, Çanakkale-TÜRKIYE, 25.04.2015-27.04.2015
 • TRED-Eski Foça Sergisi 03-10 Nisan 2015 Eski Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi (Nisan 2015), Eski Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED, Izmir-TÜRKIYE, 03.04.2015-10.04.2015
 • TRED-URD- 5. Örgütlü Sanat Için Dayanisma Sergileri Eskisehir Bulusmasi (24 Ocak-05 Subat 2015) (Ocak 2015), Eskisehir Tepebasi Özdilek Sanat Merkezi Gökkusagi Kafe Eskisehir, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED-URD, Eskisehir-TÜRKIYE, 24.01.2015-05.02.2015
 • Trakya Ressamlar Dernegi (TRED) 1.Trakya Sergileri Uzunköprü Bulusmasi Sergi Salonu: Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 09-15 Kasim 2015 (Kasim 2015), Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Sergi Salonu Sergi Süresi: 09-15 Kasim 2015 (Kasim 2015), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Trakya Ressamlar Dernegi üeleri ve misafir katilimcilar, Edirne-TÜRKIYE, 09.11.2015-15.11.2015
 • 24 Kasim Ögretmenler Günü Sergisi Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Egitim Binasi Galerisi EDIRNE (Kasim 2014), SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi, EDirne-TÜRKIYE, 24.11.2014-01.12.2014 (Kasım 2014)
 • Edirne/Devecihan Bulusmasi-Örgütlü Sanat Için Dayanisma Sergileri Trakya Ressamlar Dernegi KArma Sergisi 18-28 Ekim 2014 (Ekim 2014), Edirne/Devecihan, SERGILER/Karma sergiler /, , TRED, EDIRNE-TÜRKIYE, 18.10.2014-28.10.2014 (Ekim 2014)
 • Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri Edirne/Devecihan Buluşması- Trakya Ressamlar Derneği KArma Sergisi 18-28 Ekim 2014 (Ekim 2014)
 • "Türkiye'den Türmeneli'ne Uluslararasi Karma Sergi" Zafer Çarsisi Sanat Galerisi ANKARA 02 Mayis 2014 (Mayis 2014), Zafer Çarsisi Sanat Galerisi ANKARA, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , GAzi Üniversitesi, Ankara-TÜRKIYE, 02.05.2014-02.05.2014 (Mayıs 2014)
 • "Ilham Kaynagi Selimiye" Özel Ögretim Yöntemleri ögrencileri ile karma sergi EDIRNE Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Ögretim Yöntemlerinde Degerlendirilmesi baslikli proje sergisi.Trakya Üniversitesi Egitim Fakültesi Güzel Sanatlar Egitimi BInasi• 05 Mayis 2014 (Mayis 2014), Güzel Sanatlar Egitimi BInasi•, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Mehtap KOdaman Serife Bilgi, Edirne-TÜRKIYE, 05.05.2014-11.05.2014 (Mayıs 2014)
 • "Genç Bakis KArma Sergi" BSM Turgut ÖZakman Sergi Salonu ESKISEHIR 21 Mayis 2014 (Mayis 2014), urgut ÖZakman Sergi Salonu ESKISEHIR, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Rekreasyon Dernegi, ESKISEHIR-TÜRKIYE, 21.05.2014-23.05.2014 (Mayıs 2014)
 • TRAKYA RESSAMLAR DERNEGI (TRED) 1. Örgütlü Sanat için Dayanisma Sergileri Edirne Bulusmasi ETSO-Edirne Ticaret ve Sanayi Odasi Sergi Salonu 05-15 Mayis 2014 05 Mayis 2014 Pazartesi Saat: 17:30 (Mayis 2014), ETSO-Edirne Ticaret ve Sanayi Odasi Sergi Salonu, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , TRED, EDIRNE-TÜRKIYE, 05.05.2014-15.05.2014 (Mayıs 2014)
 • "İlham Kaynağı Selimiye" Özel Öğretim Yöntemleri öğrencileri ile karma sergi EDİRNE Selimiye Camii Süslemelerinin Özel Öğretim Yöntemlerinde Değerlendirilmesi başlıklı proje sergisi.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bİnası• 05 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • "Türkiye'den Türmeneli'ne Uluslararası Karma Sergi" Zafer Çarşısı Sanat Galerisi ANKARA 02 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • TRAKYA RESSAMLAR DERNEĞİ (TRED) 1. Örgütlü Sanat için Dayanışma Sergileri Edirne Buluşması ETSO-Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Sergi Salonu 05-15 Mayıs 2014 05 Mayıs 2014 Pazartesi Saat: 17:30 (Mayıs 2014)
 • "Genç Bakış KArma Sergi" BSM Turgut ÖZakman Sergi Salonu ESKİŞEHİR 21 Mayıs 2014 (Mayıs 2014)
 • Ulusal jurili karma sergi “Farkli ve Birlikte” 28 Nisan - 12 Mayis SAKARYA Ofis Sanat Merkezi SAKARYA (Nisan 2014), Ofis Sanat Merkezi SAKARYA, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, , Sakarya Üniversitesi, Sakarya-TÜRKIYE, 28.04.2014-12.05.2014 (Nisan 2014)
 • Ulusal jurili karma sergi “Farklı ve Birlikte” 28 Nisan - 12 Mayıs SAKARYA Ofis Sanat Merkezi SAKARYA (Nisan 2014)
 • "Ben Kadınım" KArma Resim Sergisi, Rekreasyon Derneği tarafından, Küçüksu Sabancı Öğretmenevi İSTANBUL (Mart 2014)
 • Kodaman, Mehtap (2014). “Kış ve Aşk konulu sergi”. Rekreasyon Dernegi Karma Sergisi, Ataköy 9. Kisim Yunus EMre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi Salonu Atrium Yani. Istanbul. (Ocak 2014)Istanbul, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Rekreasyon Dernegi, Istanbul-TÜRKIYE, 25.01.2014-27.01.2014 (Ocak 2014)
 • "Ben Kadinim" KArma Resim Sergisi, Rekreasyon Dernegi tarafindan, Küçüksu Sabanci Ögretmenevi ISTANBUL (Mart 2014), Küçüksu Sabanci Ögretmenevi ISTANBUL (, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Rekreasyon Dernegi, Istanbul-TÜRKIYE, 08.03.2014-10.03.2014
 • 31 Ekim - 3 Kasim 2013 Rekreasyon Dernegi Karma Sergisi Fantasia De Luxe Hotel, Kusadasi, Aydin (Ekim 2013), Kusadasi, Aydin (Ekim 2013), SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Rekreasyon Dernegi, Aydin-TÜRKIYE, 31.10.2013-03.11.2013 (Ekim 2013)
 • Kodaman, Mehtap (2013). 31 Ekim - 3 Kasım 2013 Rekreasyon Derneği Karma Sergisi 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın (Ekim 2013)
 • Kodaman, Mehtap (2013). 13-21 Nisan 2013 Rekreasyon Derneği Karma Sergisi Devecihan Kültür Merkezi EDIRNE (Nisan 2013)
 • Kodaman, Mehtap.2012. Ufak Tefek Seyler 1, 1-5 Temmuz 2012 Güzelçamli Sanat Galerisi Kusadasi/AYDIN (Temmuz 2012), Kusadasi/AYDIN, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, , Güzelçamli belediyesi ve Art Sanat Galerisi, AYDIN-TÜRKIYE, 01.07.2012-05.07.2012 (Temmuz 2012)
 • Artexpo Arezzo 2012(Sanat Fuari),Neoartgallery ile, Arezzo, ITALY (Nisan 2012), Arezzo, ITALY, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Neoartgallery, AREZZO-ITALYA, 27.04.2012-30.04.2012 https://www.youtube.com/watch?v=LITQR5SEdAw (Nisan 2012)
 • Kodaman,M. 2012. TÜRKSAV tarafından düzenlenen 13. TÜRK DÜNYASI KARMA RESİM SERGİSİ, 27 Nisan 2012, Kızılay ANKARA (Nisan 2012)
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Aleksinac, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Bor Müzesi, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2012 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Knjazevac Müzesi, SIRBİSTAN
 • Kodaman,M.2011 “Inspıratıon Pıcasso” Sergisi, Synagogue Galeri Niş, SIRBİSTAN (Aralık 2011)
 • Kodaman,M.IFAS 2011 International Fine Art Symposium Sergisi October 20-22 ,2011 ,KONYA (Ekim 2011), Konya, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Selçuk Üniversitesi, -TÜRKIYE, 20.10.2011-22.10.2011 (Ekim 2011)
 • 1.International Art Symposium 17-21 Ekim 2011 Gazi Üniversitesi ANKARA (Ekim 2011), Gazi Üniversitesi ANKARA, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Gazi Üniversitesi , 17.10.2011-21.10.2011 (Ekim 2011)
 • Kodaman,M.IFAS 2011 International Fine Art Symposium Sergisi October 20-22 ,2011 ,KONYA (Ekim 2011)
 • Görsel Ve Deneysel Şiir Trienali Valjevo- Sirbistan27 Mayıs-17 Haziran 2011, Görsel Ve Deneysel Şiir Trienali Valjevo- Sırbistan, SERGİLER/Bianeller, trianeller /, , Görsel Ve Deneysel Şiir Trienali, Valjevo--SİRİSTAN, 27.05. 2011-17.06.2011 (Haziran 2011)
 • Kodaman,M.FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS, Art Pavilion Cvijeta Zuzorc 1-30 Haziran 2011 BELGRADE (Haziran 2011)
 • Odessa 1. Uluslararasi Sanat Sempozyumu Çalistayi 1.Uluslararasi Resim Sergisi, 24 Mayis – 10 Haziran 2011 Odessa Dogu Bati Sanatlari Müzesi (Mayis 2011), Odessa Dogu Bati Sanatlari Müzesi, SERGILER/Sanat Sempozyumlari /Sempozyuma katilim /, , Kemerburgaz Universitesi Odessa Dogu Bati Sanatlari Müzesi (Mayis 2011), odessa-UKRAYNA, 24.05.2011-10.06.2011 (Mayıs 2011)
 • Ögretim Elemanlari Karma Sergisi Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu 2011, Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu, SERGILER/Kamu Kuruluslarinca düzenlenen sergiler /, , Trakya Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Lisesi, EDIRNE-TÜRKIYE, 15.04.2011-24.04.2011 (Nisan 2011)
 • Uluslararasi Türk Sanat ÇAlistayi, 14-19 Nisan 2011 Jacksonville, Florida, USA, Jacksonville, Florida, USA, SERGILER/Uluslararasi Sergiler /, , Halk Kültürü Arastirmalari Kurumu , 14.04.2011-19.04.2011 (Nisan 2011)
 • Öğretim Elemanları Karma Sergisi Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu 2011 (Nisan 2011)
 • Uluslararası Türk Sanat ÇAlıştayı, 14-19 Nisan 2011 Jacksonville, Florida, USA (Nisan 2011)
 • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Resim Yarışması”Sergisi, Balkan Kongre Merkezi, 8-15 Mart 2011 (Mart 2011)
 • FIRST INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS, Art Pavilion Cvijeta Zuzorc 1-30 Haziran 2011 BELGRADE (Haziran 2011), INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS Art Pavilion Cvijeta Zuzorc BELGRADE SERBIA, SERGILER/Bianeller, trianeller /, , INTERNATIONAL PRINTMAKING TRIENNIAL OF ULUS, Belgrade-SIRBISTAN, 01.06.2011-30.06.2011
 • M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi / Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu – İSTANBUL, 2009
 • 7th International Symposium Interactive Media Design,2009
 • Doktora Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Denizatı Sanat Galerisi, İstanbul, 3-24 Kasım 2008 (Kasım 2008)
 • Otistik Çocuklar yararına Karma Sergi, Ağaoğlu My Town İstanbul,10 Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • Rekreasyon Derneği Karma Sergi, Startest Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul, 2008
 • 6th International Symposium Interactive Media Design,2008
 • Kodaman,M., Ferhan Atalay'ın Resminde Anlam Boyutu, Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi,Eylül 2007, S.9s.87 2007 (Eylül 2007)
  1
  ATIF
 • Ahmet Özol Atölyesi Doktora Öğrencileri Resim Sergisi, Atatürk Sanat Merkezi, İstanbul, Göztepe, 15 Haziran 2007 (Haziran 2007)
 • Sanatçı Öğretim Elemanları Sergisi, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Tophane-i Amire, İstanbul, 1-10 Haziran 2007 2007 (Haziran 2007)
 • Kodaman,M., Genç Bir Ressamdan Olağandışı Olanaklar, Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi, Yıl:1 Sayı:6 Haziran 2007. s.77-79 2007 (Haziran 2007)
  1
  ATIF
 • Öğretim Üyeleri Resim Sergisi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Bilfen Okulları, Atatürk Sanat Merkezi Göztepe Kampüsü, İstanbul, 3-12 Nisan 2007 (Nisan 2007)
 • Kodaman, M. 2007. "Ferhan Atalay Süzgecinde Yanılsama-Gerçek, Hayvan Üslubu ve Gelenek" Kardeş Kalemler Avrasya Edebiyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği, Nisan 2007,s.72 2007 (Nisan 2007)
  1
  ATIF
 • Emek, Kadın ve Sanat Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, 8 Mart 2007 (Mart 2007)
 • Kodaman, M. 2007. “Geleneğin Sürekliliği İçinde Bir Atlı Dilşan Balkancı", Kardeş Kalemler Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliği, Mart 2007, s.78-80 2007 (Mart 2007)
  2
  ATIF
 • Kodaman, Mehtap (2006)."Ferhan Atalay Süzgecinde Yanılsama-Gerçek Hayvan Üslubu ve Gelenek" At Dünyası, Aralık Sayı 4, s. 8 (Aralık 2006)
 • Kodaman,Mehtap(2006) "Ökçeler Atlar" At Dünyası Aralık Sayı 4 s. 10 (Aralık 2006)
 • Rekreasyon Derneği Karma Sergi, Beşiktaş Belediye Sergi Salonu, İstanbul, 25 Mayıs- 6 Haziran 2006 (Haziran 2006)
 • 3.Rodos Uluslararası karikatür sergisi, Çernobil faciasının 20. yılı anısına Modern Yunan SAnatları Müzesi Rodos Yunanistan 2006
 • Trakya Üniversitesi Amblem Yarışması Sergisi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne, 18 Haziran 2005 (Haziran 2005)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı Öğrencileri Karma Resim Sergisi,İlhan Koman Sergi Salonu, Edirne, 21-30 Nisan 2003 (Nisan 2003)
 • Mehtap Dede Kodaman 1. Kişisel Sergi, 1-12 Nisan 2003, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Devecihan Kültür Merkezi (Nisan 2003)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi,Türkan Sabancı Sergi Salonu, Edirne, 2-12 Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı İbrahim Dinçeli ve öğrencileri Özgün Baskı Resim Sergisi, İlhan Koman Sergi Salonu, Edirne, 1-15 Nisan 2002 (Nisan 2002)
 • Türk Kadın Ressamları sergisi, Devecihan Kültür Merkezi, Edirne, 5-19 Aralık 2001 (Aralık 2001)
 • SAYRED 7TH INTERNATIONAL MIXED EXHIBITION, EDIRNE, TURKEY 2023 21-31 Aralık 2023

» Verdiği Dersler

Aesthetic I-II (YL)

 • 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023

Ana Sanat Atolye III

 • 2021-2022

Desen I_II (YL)

Görsel Sanatlar Eğitimi

 • ...2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

Görsel Sanatlar Öğretimi (Sınıf Öğretmenliği) 2023 Bahar

 • 2023 Bahar

Güzel Yazı Teknikleri

 • 2020-2021

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi

 • 2020-2021; 2021-2022; 2023-2024; 

Özel Öğretim Yöntemleri

 • 2020-2021
  2023-2024

Resim Sanatı I-II (YL)

 • 2020-2021; 2021-2022;2022-2023

Sanat Eğitimi

Seçmeli II Karakter ve Değerler Eğitimi

Seçmeli Sanat Atolye 5 (Özgün Baskı)

 • 2021-2022

Tasarım Kültürü AE Seçmeli

 • 2022 Bahar
  2023-2024

Topluma Hizmet Uygulamaları

 • 2021-2022 
  2022-2023 Bahar

Türk Mitolojisi

 • 2020-2021; 2021-022;2023-2024

Türk Sanatı Tarihi

 • 2023-2024

Yazı

 • 2020-2021; 2021-2022; 2023-2024

Zihin Engellilere Resim-iş Öğretimi