» Biyografi

Mehmet Arda YILMAZ, Edirne’de doğmuş olup, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Proramında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında aynı üniversitede İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Programında başladığı Doktora eğitimini 2020 yılında tamamlamıştır.  
    2003 yılı Ağustos ayından bu yana  Trakya  Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 31 Ağustos 2006- 08.02.2013 tarihleri arasında  Yüksekokul Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmış, halen 2017 yılından beri müdür yardımcılığı göreni sürdürmektedir.  Başta TSEV ve SEGEM’in açtığı  çeşitli serfika programları ile acente teknik personel eğitimlerine eğitimci olarak, değişik yerlerde seminer, toplantı ve etkinliklerde konuşmacı veya katılımcı olmuştur. Bu güne kadar İstatistik I ve II Mesleki ve Genel Matematik I ve II, Ticari Matematik, Temel Sigortacılık, Hasar İşlemleri, Hayat ve Sağlık Sigortaları, Hayat Dışı Sigortalar I ve II, Sorumluluk Siyortaları, Reasürans, Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar, Bilgisayar I ve II derslerini  vermiş/ vermektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Sigorta Şirketlerinin Pazarlamada İnternet Kullanımı: Edirne Örneği 2014 (Aralık 2014)
  • “Terörizm- Turizm Ekseninde Sivil Havacılık Sektörü:11 Eylül Boyutu Ve Türkiye’deki Hava Yolu Şirketleri Üzerine Bir Araştırma” Konulu Bildiri Anadolu Ünv. Eskişehir (ortak çalışma) (Ocak 2003)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • “Çanakkale İl Merkezindeki Resmi ve Özel Kuruluşlarda Çalışan Sekreterlerin Stresle Başa Çıkma Yollarının Karşılaştırılması” konulu bildiri V.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresinde 14-15 Eylül 2006’da sunuldu (ortak çalışma (Bild. Sunan: ESKİN, İ.)). (Eylül 2006)
  • “Gelibolu’nun Turizm Potansiyeli Ve Gelibolu’da Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma” Konulu Bildiri TİOY Biyaneli 2005 5-7 Mayıs 2005. (ortak çalışma) (Mayıs 2006)
  • İstanbul’daki Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma” Konulu Bildiri Balıkesir Nisan 2006. (ortak çalışma) (Nisan 2006)
  • “Çanakkale’nin Doğal ve Kültürel Profili: Çanakkale’de Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma” konulu makale.ÇOMÜ AÇSAM Dergisi 2006/Mart sayısında yayınlandı. (ortak çalışma) (Mart 2006)

Projeler

  • T.Ü.“Edirme Sosyal Bilimler M.Y. Muhasebe Programı Bilgisayarlı Muhasebe Teknoloji Laboratuarı”nın oluşturulması Projesi ( 2008-2009 ) Bitti (Haziran 2009)

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

BES-Hayat ve Sağlık Sigortaları

Bilgisayar ve İletişim Tekn.

Hasar İşlemleri

Hayat Dışı Sigortalar I ve II

İşletme Yönetimi I- Genel İşletme- İşletme I- Sigorta İşletmeciliği

İşletme Yönetimi II

İstatistik

Matematik

Risk Yönetimi

Sigortacılığa Giriş

Sorumluluk Sigortaları

Ticari Matematik

» Duyurular

18 Ocak 2021 » SİGORTACILIĞA GİRİŞ DERSİNDEN SINAVLARINDA SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR

18 Ocak 2021 » İSTATİSTİK I/ İSTATİSTİK DERSİNDEN SINAVLARDA SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR

18 Ocak 2021 » İSTATİSTİK II DERSİNDEN SINAVLARDA SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR

18 Ocak 2021 » İŞLETME YÖNETİMİ I, GEMEL İŞLETME, İŞLETME-I DERSİNDEN SINAVLARDA SORUMLU OLACAĞINIZ KONULAR