» Biyografi

2000-2008 İstanbul Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde öğretmen olarak görev yaptı.
2008-2011 İstanbul Taylan Doğuer Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde yönteci olarak görev yaptı.
20011 den itibaran Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısında İncelenmesi (Kasım 2017)
  • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLERDE KENDİNİ İZLEME STRATEJİSİYLE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
  • ELMIS-ER 2013 ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ PROGRAMI 19-21 HAZİRAN 2013 (Haziran 2013)
  • ELMIS-ER 2013 ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ PROGRAMI 19-21 HAZİRAN 2013 (Haziran 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • I AM HERE, Try to Understand Me

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN BİREYİN ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİYLE VAKİT GEÇİRME DURUMU

» Verdiği Dersler

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

bütünleştirme

down sendromlu çocuklar ve eğitimleri

Eğitsel ve Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğr.

Kaynaştırma ve Destek Özel Eğit. Hiz.

Materyal Tasarımı

  • materyal tasarımı

Öğretmenlik Uygulamaları

Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları

Özel Eğitim

Topluma Hizmet Uygulamaları