» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. Sezgin, M.Z. Özer, “ Quantum Integrable Systems of The Group U(1,3) “
 • M. Sezgin, Y.A. Verdiyev, “ Laplace-Beltrami Operator On Symmetric Space X=SO(2,3)/SO(2)xSO(3) of Rank 2 and The Related 2-Body One Dimensional Quantum Systems
 • G.A. Kerimov, M. Sezgin, “On Scattering Systems Related to The SO(2,1) Group” , Journal of Physics A: Mathematical and General, Vol. 31, 7901-7912, (1998)
 • M. Sezgin, A.Y. Verdiyev, Y.A. Verdiyev, “ Generalized Pöschl-Teller, Toda, Morse Potentials and SL(2,R) Group” , Journal of Mathematical Physics, Vol.39, Num.4, 1911-1918, (1998)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • F. Arıcak, M. Sezgin, “ Exactly Solvable Hamiltonian with Position Dependent Mass Related to The Group SU(2)
 • . M. Sezgin, “ The Casimir Operator of The Group SO(3,2) “,
 • . M. Sezgin, F. Uysal, Y.A. Verdiyev, “ The Casimir Operators of The Group SO(1,3) for Various Decompositions
 • M. Sezgin, A.Y. Verdiyev, Y.A. Verdiyev, “ Various Decompositions of The Group SL(2,R) and Quantum Integrable Systems
 • M. Sezgin, Y.A. Verdiyev, “ Quantum Integrable Systems of The Group SU(2) and SU(1,1)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • F. Arıcak, M. Sezgin, “Exact Solutions of the Schrödinger Equation with Position Dependent Mass for the Solvable Potentials

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • F.Arıcak, M. Sezgin, “Genelleşmiş Natanzon Potansiyelleri için Konuma Bağlı Kütleli Schrödinger Denkleminin Çözümleri
 • F. Arıcak, M. Sezgin, “SL(2,R) Grubunun Genelleşmiş Cartan Parametrizasyonunda Konuma Bağlı Kütleli Hamiltonyenler: Scarf ve Ginocchio Tipi Potansiyeller
 • F. Arıcak, M. Sezgin, “SL(2,R) Grubunun SO(2) Bazındaki Üniter Temsilleri ve Konuma Bağlı Efektif Kütleli Schrödinger Denklemleri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. Sezgin, Y.A. Verdiyev, “ Quantum Integrable Systems of The Group SU(1,1)

» Verdiği Dersler

Diferansiyel Geometri

Diferensiyel Denklemler