» Biyografi

 

Prof. Dr. Mehmet Pul, 01.04.1955 tarihinde Giresun ili Yağlıdere ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 1962-1967 yılları arasında Yağlıdere Merkez İlkokulu’nda tamamladı. 1967 yılında altı yıllık devlet parasız yatılı Ladik Akpınar İlk öğretmen Okulu sınavını kazandı. Bu okulda beş yıl okuduktan sonra okul birincisi olarak Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesine seçildi. Bir yıl da bu okulda okuduktan sonra lise mezunu sayıldı. 1972 yılında tıp fakültesini kazanarak 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yozgat ili Sarıkaya İlçesi’nde 1978-1980 yılları arasında 20 ay süreyle pratisyen hekim olarak çalıştı. 1980 yılında Almanya’da beş ay süre ile Gothe Enstitüsü Almanca dil kursuna katıldı ve bitirdi. Daha sonra vatani görevini yaptı. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na asistan olarak girdi ve 23.11.1987 tarihinde uzman hekim oldu. Mecburi hizmet yapmak üzere 01.01.1988 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi’ne atandı ve burada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nı kurdu. Bir yıl uzman olarak çalıştıktan sonra yardımcı doçent unvanını ve 24.10.1990 tarihinde de doçent unvanını aldı. 04.06.1992 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nı kurdu ve o tarihten beri anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Congenital fibrous epulis in the infant (Ekim 2016)
  1
  ATIF
 • Ektrahepatik kolestaz ile ilişkili hepatik fibrozisi değerlendirmede difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği (Temmuz 2015)
 • Özefagus darlığı oluşumunu önlemede yeni bir yaklaşım: olmesartan apoptozisi önler (Mart 2014)
 • Künt göğüs travmasının indüklediği akut akciğer yaralanmasında metilen mavisinin etkileri (Ocak 2014)
  4
  ATIF
 • Desferrioxamin okciğer kontüzyonunda oksidatif hasarı azaltır. (Ağustos 2013)
  2
  ATIF
 • Ratlarda safra yolu bağlanması sonrası kolestatik oksidatif stres ve hepatik hasara karşı hiperbarik oksijen uygulamasının etkileri (Mart 2013)
  3
  ATIF
 • Ratlarda hiperbarik oksijen tedavisinin gliserolün indüklediği miyeglobinürik böbrek yetmezliğindeki koruyucu etkileri (Nisan 2012)
  2
  ATIF
 • The effects of N-acetylcysteine on intestinal ischemia/reperfusion injury in rats (Ocak 2009)
  2
  ATIF
 • Ratlarda piyelonefrite bağlı renal skar üzerine metilen mavisinin etkileri (Temmuz 2007)
  2
  ATIF
 • Waugh sendromu: iki olgu raporu
  2
  ATIF
 • Bir çocukta gastrik perforasyona neden olan Rapunzel sendromu: Vaka sunumu (Ocak 1996)
  2
  ATIF
 • CONGENITAL SOLITARY NONPARASITIC CYST OF THE LIVER IN INFANCY AND CHILDHOOD (Kasım 1995)
  1
  ATIF
 • BRONCHOGENIC CYST OF THE SCAPULAR AREA IN AN INFANT - CASE-REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE (Temmuz 1994)
  1
  ATIF
 • THE SCHINZEL-GIEDION SENDROMU VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
  1
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu (Şubat 2013)

» Verdiği Dersler

Çocuk Cerrahisi

 • Özefagus hastalıkları, atrezisi ve trakeoözefageal fistül, konjenital hipertrofik pylor stenozu ve atrezisi,duodenal atrezi, jejunal ve ileal atreziler, kolon atrezileri, anal atrezi, indirekt inguinal herni, karın duvarı hernileri, konjenital hidrosel, inmemiş testis, kolestatik sarlık