» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • B. Demirtaş, “Edirne’deki Neo-Klasik Bir Yapıdan Günümüze Yansıyan Antik Unsurlar”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz-2011, s. 157-177.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "2014 Yılı Letoon Arazi Çalışmaları Raporu", 37. Kazı Sonuçları Toplantısı
 • S. Aybek, A. K. Öz, A. Ekin Meriç, B. Demirtaş, “Metropolis 2011 Yılı Kazı ve Araştırmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, (Çorum 2013), 265-274.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • B. Demirtaş, "Karia-İonia Tipi Kurtağzı Kanca: Letoon, Leto Tapınağı Örnekleri", PATARA VII.1, Kum'dan Kent'e Patara Kazılarının 25 Yılı, Ed. Havva İşkan-Fahri Işık, s.133-144. (Temmuz 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Mimari Planlamalar ve Uygulamalar Doğrultusunda Bir Yapı Taşını Okumak", IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, Ankara 2015 (Mayıs 2015)
 • B. Demirtaş, “Taşçı İşaretleri Ve Anadolu Örnekleri”, Yeni Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 15-16 Nisan 2002, Ankara Üniversitesi.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • "Letoon Apollon Tapınağı'nın Mimari Düzeni Üzerine Düşünceler", Letoon Araştırmaları Çalıştayı-I, Başkent Üniversitesi, 04.06.2015, Ankara
 • "Teknolojik Evrimin Bir Parçası Olarak SKEOMORFİZM", Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü- Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Tarafından Düzenlenen XXIII. Bahar Konferansları, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, 08. Mayıs. 2014, Edirne. (Mayıs 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Letoon Kutsal Alanı 2015 Yılı Arazi Çalışmaları", ANMED 2016, 14 News of Archaeology from Anatolia Mediterranean Areas Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 2016, 14
 • "Letoon Kazısı 2014 Yılı Arazi Çalışmaları", ANMED 2015, 13 Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri
 • B. Demirtaş, “Magnesia Artemis Tapınağı Diş Sırası ve ‘Altın Oran’ ”, Prof. Dr. Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, Ed. Görkem Kökdemir, Ankara 2013, s.111-117.
 • B. Demirtaş, “Karia-İonia Tipi Kurt Ağzı Kanca ve Magnesia Artemis Tapınağı”, Metropolis İonia II, Yolların Kesiştiği Yer, Recep Meriç İçin Yazılar, İstanbul 2010, s. 105-113.

Projeler

 • TÜBAP-2013/81: M.Ö. II. Binde Orta Karadeniz Bölgesi (Proje Yürütücüsü)- Devam etmekte
 • TÜBAP-2009/95: Doğu Trakya Tümülüsleri Envanter Projesi- Araştırmacı

Ödüller

 • “Ilse Hanfmann & George Hanfmann Fellowship”, Türkiye’deki Amerikan Araştırmaları Enstitüsü, 2006
 • “W.D.E. Coulson & Toni Cross Aegean Exchange Fellowship”, Türkiye’deki Amerikan Araştırmaları Enstitüsü, 2005

Diğer

 • B. Demirtaş, “Antik Dönem Taşçı İşaretleri, IDOL (Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Yayını) 17 (2003), s.16-23.

» Verdiği Dersler

Antik Mimaride Kavramlar ve Üslup Gelişimi

Antik Teknoloji-I

Antik Teknoloji-II

Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri

Arkeolojiye Giriş-II

Hellenistik Dönem Mimarlığı

Homeros Çağı'nda Anadolu-I

Homeros Çağı'nda Anadolu-II

Klasik Dönem Grek Heykeltraşlığı

Ortaçağda Bilim ve Teknoloji

Peyzajın Arkeolojisi

Roma Heykaltraşlığı

Roma İmparatorluk Dönemi Portre Sanatı

Uygulamalı Antik Teknoloji

» Duyurular

28 Aralık 2017 » ESKİÇAĞ ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI DERSİ SINAV KONULARI