» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sakallı D., Aslan M. Levels of Knowledge of Emergency Nurses Regarding Forensic Cases and Approaches to Evidence, Signa Vitae, 2020:16(1), 65-72. doi:10.22514/sv.2020.16.0009 (Haziran 2020)
 • Karaaslan A.& Aslan M. (2019) The Relationship Between the Quality of Work and Organizational Commitment of Prison Nurses, Journal of Nursing Research, 27(3):1-10. 10.1097/jnr.0000000000000286 (Haziran 2019)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aslan M, Paslı-Gürdoğan E.The nursing community’s discriminatory attitude towards LGBTQ individuals, International Journal of Human Rights in Healthcare. 2021. PAP. https://doi.org/10.1108/IJHRH-11-2019-0087 (Nisan 2021)
 • M. ASLAN, A. YILDIRIM, Personality and Job Satisfaction among Nurses: The MediatingEffect of Contextual Performance, International journal of caring sciences, vol. 10, no. 1, pp. 544-552, 1, 2017
 • M. ASLAN, A. KARAASLAN, A. YILDIZ, F. DOGAN, H. EVIRGEN, Workload of Nurses and Care Left Undone Do we Really CareEnough, International Journal of Caring Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 596-602, -YUNANISTAN, 5, 2016
 • M. ASLAN, A. KARAASLAN, S. SELÇUK, Organizational Socialization Levels in Nurses, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, vol. 9, no. 5, pp. 1766-1770, 6, 2015

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gürdoğan- Paslı E., Aslan M. Hemşirelik öğrencilerinde eğitim stresinin kariyer geleceğine etkisi, 21. Uluslararası Hemşirelik Araştırmaları Kongresi, Madrid-İspanya (Kasım 2017)
 • Aslan M., Gürdoğan - Paslı E. Farklı cinsel yönelimleri olan kişilere karşı hemşireler arasındaki ayrımcılık, Uluslararası Hemşirelik Konferansı, Antalya-Türkiye (Mart 2017)
 • M. ASLAN, S. GÖKDEMIR, C. CHOUSEIN, Nurses' Assessments of Their Work Environments, ICNCPM 2017: 19 th International Conference on Nursing Care Planning Methods, vol. 19, no. 9, pp. 949-950, Zürih-ISVIÇRE
 • M. ASLAN, A. YILDIZ, Evaluation of institutionalization in public hospitals: A province Example, ICNCPM 2017: 19 th International Conference ON Nursing Care Planning Methods, vol. 19, no. 9, pp. 950-950
 • E. TOROS, M. ASLAN, Nursing Students' Opinions about theoretical Lessons and Clinical Area: A Survey in a Nursing Department, ICNCPM 2017: 19 th International Conference ON Nursing Care Planning Methods, vol. 19, no. 9, pp. 948-948
 • Aslan M., Karaaslan A. (2015). The Perspective of Using Maiden Name: A Sample of Konya-Turkey, ICEDI 2015 : XIII International Conference on Equality, Diversity and Inclusion London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015 (Mayıs 2015)
 • Aslan M., Karaaslan A. (2015). Organizational Socialization Levels in Nurses. ICNM 2015 : XIII International Conference on Nursing Management, London, United Kingdom, May 25 - 26, 2015. (Mayıs 2015)
 • M. ASLAN, A. YILDIRIM, The Contextual Performance Scale for Nurses Development and Validation, 6th International Nursing Management Conference
 • A. MANAR, Y. AYTOLAN, Contextual Performance Levels of Nurses Who Work at Hospitals and Related Factors, 6th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety
 • A. SEBNEM, A. MANAR, An Investigation of Nurses Opinions Regarding Whistle Blowing Behavior, 6th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aslan M., Yildiz A. Hemşirelerde karşılıklı bağımlılık, 20. International Nursing Research Conference, 15-18 Nov. 2016, Coruna, Spain. (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ulupınar F. & Aslan M. (2019) Hemşirelerin Hemşire Yardımcısının Görevleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(1):29-41.10.5222/SHYD.2019.53315 (Nisan 2019)
 • M. ASLAN, A. YILDIRIM, Hastanelerde Çalışan Hemşirelerde Bağlamsal Performans Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2017; 14(2),104-111. (Nisan 2017)
 • A. MANAR, Y. MERYEM, Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniginde Tibbi Hizmetlerin Kullanim Uygunlugunun Degerlendirilmesi, Hacettepe Saglik Idaresi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 151-184, Konya-TÜRKIYE, 6, 2011

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. ASLAN, D. SAKALLI, Hemsirelerde Dini ve Etnik Kökeni Farkli Olan Bireylere Karsi Ayirimcilik, 2. Ulusal Hemsirelikte Yönetim Kongresi (Uluslararasi Katilimli), -TÜRKIYE
 • M. ASLAN, O. KOLBURAN, A. CEYLAN, Doganin Ve Teknolojinin Is Birligi Yesil Hastanaler, 15. Ulusal Hemsirelik Ögrenci Kongresi (Uluslararasi Katilimli), -TÜRKIYE
 • A. SEBNEM, T. A. SÜKRÜ, A. DEMET, A. MANAR, Hastanelerde Dis Kaynak Kullanimi ve Örgütsel Davranisla Iliskileri, 5. Ulusal Saglik ve Hastane Idaresi Kongresi, -TÜRKIYE
 • Aslan M., Ş. Kurşun, M. Yavuz, A. Dramalı, “Hastanede Çalışan Sağlık Personelinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi”, 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası , 22-26 Ekim, 2003. (Ekim 2003)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. ASLAN, Hemsirelik Hizmetleri Yönetimi, Ulusal, Bölüm: Ücret Yönetimi, Basim Türü: Basili, pp. 551-567, TÜRKIYE-, ISBN978-605-64411-2-7, Istanbul:Akademi Basin ve Yayincilik, 2014

» Verdiği Dersler

Girişkenlik

Hemşirelikte Öğretim

Hemşirelikte Yönetim

İnsan Kaynakları Yönetimi

Liderlik