» Biyografi

İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesinden 1981 yılında jeofizik Mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında 1416 sayılı yasa kapsamında, MEB adına, İTÜ'nin yürüttüğü yurtdışı sınavlarına katılıp MTA adına "Uzaktan Algılama" konusunda master bursu kazandı, gitmedi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde asistanlığa başladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını ve 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1992 yılında Akd. Üni. Yardımcı doçent, 2009 yılında Yerbilimleri ve Mühendisliği dalında doçent oldu. 2015 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler MYO’na profesör olarak atandı.

1985 - 1994 yılları arasında özellikle Antalya ve civarındaki zemin etüdleri ile birlikte jeotermal araştırmalar, maden ve yeraltısuyu araştırmalarına katıldı. 1992 yılında çevre jeofiziği araştırmalarına başlayan ilgi ilerleyen yıllarda toprak ve yeraltısuyu kirliliğinin ve deniz suyu girişiminin belirlenmesi olarak halen sürmektedir. 1993 yılında Psidia Antiocheia’da başlayan arkeoloji jeofiziği araştırmaları Türkiye’deki farklı antik alanlarda sürerken arkeolojik yeniden yapılandırma ve restorasyona jeofizik mühendisliğinin katkılarına dair araştırmaları devam etmektedir. Son yıllarda tarım jeofiziği ve kültürel mirasın korunmasına dair araştırma ve projelerini sürdürmektedir. Yakın yüzey (near - surface) araştırmalar uzmanlık alanıdır.

Çevre ve arkeolojik amaçlı, TÜBİTAK desteği dahil, bir çok projenin yürütücülüğünü yaptı ve sürdürmektedir.

Görev yaptığı üniversitelerde farklı süreçlerde idari görevler almıştır.

Eğitim - Öğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri vermiş ve danışmanlığında 11 tane yüksek lisans tezi tamamlanmış olup halen YL ve doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Akca, A., Balkaya, Ç., Pülz, A., Alanyalı, H. S. and Kaya, M. A., Integrated geophysical investigations to reconstruct the archaeological features in the episcopal district of Side (Antalya, Southern Turkey), Journal of Applied Geophysics, 163, 22–30, (2019). Link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985118308851. (Şubat 2019)
  8
  ATIF
 • Kaya, M.A., Özürlan, G., Balkaya, Ç., “Geoelectrical Investigation of Seawater Intrusion in the Coastal Urban Area of Çanakkale, NW Turkey”, Environ Earth Sci, Vol. 73,1151 – 1160, (2015). Link https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-014-3467-3. (Ocak 2015)
  22
  ATIF
 • Ekinci, Y. L., Balkaya, Ç., Şeren, A., Kaya, M. A. and Lightfood, C., “Geomagnetic and Geoelectrical Prospection for Buried Archaeological Remains on the Upper City of Amorium, a Byzantine City in Midwestern Anatolia, Turkey”, Journal of Geophysics and Engineering, Vol. 11, 015012 (17pp), (2014). Link https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-2132/11/1/015012/meta.
  24
  ATIF
 • Ekinci, Y. L., Kaya, M. A., Başaran, C., Kasapoğlu, H., Demirci, A. and Durgut, C., “Geophysical Imaging Survey in the South Necropolis at the Ancient City of Parion (Kemer - Biga), Northwestern Anatolia, Turkey: Preliminary Results”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 12, No 2, 145-157, (2012).
  12
  ATIF
 • Balkaya, Ç., Kaya, M.A. and Göktürkler, G., “Delineation of Shallow Resistivity Structure in the City of Burdur, SW Turkey by Vertical Electrical Sounding Measurements”, Environmental Geology, 57, 571 - 581, (2009). Link (https://link.springer.com/article/10.1007/s00254-008-1326-9).
  19
  ATIF
 • Kaya, M.A., Özürlan, G. and Şengül, E., “Delineation of Soil and Groundwater Contamination Using Geophysical Methods at a Waste Disposal Site in Çanakkale, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, 135, 441 – 446, (2007). Link (https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-007-9662-x).
  71
  ATIF
 • Göksu, H., Kaya, M.A. and Kökçe A. “Solution of the Inverse Electromagnetic Problem of Spontaneous Potential (SP) by Very Fast Simulated Reannealing (VFSR)”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3611, p. 622-625, (2005). Link (https://link.springer.com/chapter/10.1007/11539117_87).
  3
  ATIF
 • Karlık, G, Kaya, M.A. , “The Investigation of Soil and Groundwater Pollution Using Geophysical methods in Isparta Landfill”, Environmental Geology, 40, 725 - 731, (2001). Link (https://link.springer.com/article/10.1007/s002540000232).
  129
  ATIF
 • Tunçer, M.K., Oshiman, N., Barış, Ş., Kamacı, Z., Kaya, M.A. , Işıkara, A.M. and Honkura, Y., “Further Evidence for Anomalous Magnetic Structure along the Active Fault in Western Turkey”, J. Geomag. Geoelect., 43, 937 - 950, (1991). Link (https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgg1949/43/11/43_11_937/_article).
  15
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekinci, Y.L. and Kaya, M.A., “3D resistivity imaging of buried tombs at the Parion necropolis (NW Turkey)”, Journal of Balkan Geophysical Society, Vol. 10, No:2, 1-8, (2007).
  26
  ATIF
 • Kaya, M.A., Ekinci, Y.L., Yiğit, P. and Lightfoot, C.S., “Magnetic Investigation at the Amorium Archaeological Site, Emirdağ, Afyon, Turkey”, Journal of Balkan Geophysical Society, Vol. 10, No:1, 1-7, (2007).
  5
  ATIF
 • Drahor, M.G. ve Kaya, M.A. , “A Large Scala Geophysical Prospection in the Acemhöyük the Site of the Assyrian Trade Colony Period”, TÜBİ-AR (Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi), 3, 85-107, (2000).
  10
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kaya M. A., Balkaya, Ç., Çakmak O. ve Kalyoncuoğlu, Ü. Y., Kültürel Mirasların Korunmasında Jeofizik Uygulamalar: Edirne Yeni Saray (Tunca Kenarı) Örneği, I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, 01 - 02 Kasım 2018, Edirne (2018). (Kasım 2018)
 • Kaya, M. A. ve Akın, U., Jeotermal Enerji ve Trakya’nın Jeotermel Potansiyeline farklı bir Yaklaşım, IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne (2018). (Nisan 2018)
 • BAYRAK YILMAZ, G., BALKAYA, Ç., ZÜLFİKAR, C., KAYA, M. A., DÖNMEZ, S. and SAVRAN, D., 2016, ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY SURVEY TO ASSIST THE LANDSCAPE PROJECT AT THE MACEDONIA CAMPUS AREA, EDIRNE, NW TURKEY, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 18 – 19 November 2016, GABROVO, Bulgaria. (Kasım 2016)
 • Kaya, M. A., Özürlan, G. and Balkaya, Ç., Determination of Seawater Intrusion by 2D inversion of VES Data: Case of Çanakkale City, 20. The International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 November, (2013).
 • Kaya, M. A. and Öz Özer, G., Geophysical Applications for the Purpose of Supporting Restoration Projects, 20. The International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 November, (2013).
 • Demirci, A., Kaya, M.A., Bekler, T. and Ekinci, Y.L., “Microtremor and Resistivity Studies for Evaluating Ground Conditions in Çanakkale”, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, P03, İstanbul, (2007).
 • Ekinci, Y.L., Kaya, M.A. and Demirci, A., “Electric Resitivity Tomography Investigation at The Ancient Site of Parion (Nortwest Turkey)”, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, P40, İstanbul, (2007).
  1
  ATIF
 • Demirci, A., Kaya, M. A. ve Bekler, T., “Çanakkale Şehir Merkezi Mikrobölgeleme Çalışması Ön Sonuçları”, Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Ankara, (2006).
 • Öztürk, C., Kaya, M.A. ve Zoroğlu, L., “Kelenderis Agorasındaki Jeofizik Çalışmaları ve Sonuçları”, 21. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 30 Mayıs – 3 Haziran 2005, 189 -196, Ankara, (2005).
 • Kaya, M.A., Öztürk, C., Zoroğlu, L., “Kelenderis Antik Kenti Agorasında Antik Yapı Kalıntılarının Özdirenç Yöntemi İle Araştırılması”, Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 397-400, Ankara, (2004).
 • Kaya, M.A., Gürçay, S., "Çanakkale Kenti ve Civarında Özdirenç Yöntemiyle Deniz Suyu Girişiminin Araştırılması, Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 393-396, Ankara, (2004).
 • Kaya, M.A., Özürlan, G., Şengül, E., 2004, “Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle (ÖZDİRENÇ-VLF-SP-SİSMİK) Araştırılması”, Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 356-358, Ankara, (2004).
 • Kaya, M.A., Ulugergerli, E., Karlık, G., Kaya, C., Ekinci, Y.L., Akca, İ., Doğan, M., Gündoğdu, Y., “Assos (Ayvacık, Çanakkale) Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamalar (DAÖ, VLF-EM ve GEORADAR)”, Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 411-414, Ankara, (2004).
 • Kaya, M.A., “Determination of Buried Solid Waste Layer Including Plastic materials in Isparta Solid Waste Deposit Area by Using Resistivity Method”, IESCA-2000 Proceedings, 107-112, İzmir, (2000).
 • Kaya, M.A., Keçeli, D.A., Özyalın, Ş., Uyanık, O., Çınar, K. ve Kalyoncuoğlu, Ü.Y., “Arkeojeofizik ve Bir Uygulama Örneği: Pisidia Antiocheia”, 1. Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Yalvaç-Isparta, (1997).

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Akca, İ., Balkaya, Ç., Pülz, A., Alanyalı, H. S. ve Kaya, M. A., 2019, Side Antik Kenti Piskoposluk Sarayı Çevresinde Bütünleşik Jeofizik Araştırmalar, 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır. (Haziran 2019)
 • Balkaya, Ç., Akca, İ., Çakmak, O. Işık, H., Aktaş, ş. ve Kaya, M. A., 2019, Patara Antik Kenti Jeofizik Çalışmaları - 2018, 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır. (Haziran 2019)
 • Kaya, M. A., Balkaya, Ç., Çakmak, O. ve Erdoğu, B., 2019, Gökçeada-Uğurlu-Zeytinlik Höyük 2018 Yılı Tümleşik Jeofizik Araştırması, 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır. (Haziran 2019)
 • Akca, İ., Balkaya, Ç. and Kaya, M. A., “Advanced Image Processing Methods Applied to Enhance the GPR Images”, Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-6569, EGU General Assembly, 7 - 12 april (2019). (Nisan 2019)
 • Kaya, M. A., ve Ağaçgözgü Özürlan, G., 2017, “Determination of Groundwater and Soil Pollution by Geophysical Methods in Solid Wastes Disposal Site in Turkey”, ICOCEE – CAPPADOCIA 2017, May 8 - 10 2017, Nevşehir (2017). (Mayıs 2017)
 • Kaya, M. A., Balkaya, Ç., ve Uyanık, N. A., “Geophysical Applications for Agriculture Geophysics and Landscape Design Projects”, ICOCEE – CAPPADOCIA 2017, May 8 - 10 2017, Nevşehir (2017). (Mayıs 2017)
 • Özürlan, G., Kaya, M. A. and Balkaya, Ç., Coastal aquifer assessment using dc resistivity and transient electromagnetic methods, case study: Çanakkale, West-Turkey, 25. Schmucker-Weidelt-Kolloquium Josef Gockeln Haus, Kirchhundem Rahrbach, September 23-27, (2013). (Poster).
 • Demirci, A., Ekinci, Y. L. and Kaya, M. A., “Electrical Resistivity Survey for Delineation of the Seawater Intrusion in the Çanakkale Plain, NW Turkey”, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-9246, 7 – 12 april (2013). (Poster).
 • Kaya, M.A., Arkeojeofizik Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar, International Geoscience Workshop of Korea, Azerbaijan and Turkey, PAU Denizli, (2012). (Poster).
 • Kaya, M.A, Ozyalın, S. and Balkaya, C., “A New Interpretation Method for Archaelogical Investigations: Malos Ancient City Example”, IESCA-2005, Izmir, (2005).
 • Kaya, M.A., Özurlan, G., Şengül, E. “Delineation of groundwater contamination using geophysical methods at a waste disposal site on the Dardanelles (Çanakkale) Strait , Turkey”, IESCA-2005, İzmir, (2005), (poster).
 • Karlık, G, Kaya, M.A. ve Oğuz, F.F., “The Investigation of Soil and Groundwater Pollution Using Geophysical methods in Isparta Landfill”, 2.nd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Istanbul, (1999).
 • Kaya, M.A. ve Uyanık, O., “Tarsus Cumhuriyet Alanının Arkeojeofizik (Sismik ve Özdirenç) Yöntemlerle Araştırılması”, 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Tarsus, (1998).
 • Drahor, M.G., Hesse, A. ve Kaya, M.A., “Magnetic Research On The Pottery Workshop Sites At The Sinop Region”, European Geopysical Society XX. General Assembly, Hamburg, (1995).
 • Tunçer, M., Oshiman, N., Kamacı, Z., Kaya, M.A. and Işıkara, A.M., “Magnetic Anomalies and Their Implication for Active Fault System”, Conductivity Anomaly (Ca) Symposium, Eartquake Research Institute, The Uni. of Tokyo, Japan, (1991).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaya, M. A. ve Balkaya, Ç., “Tarım Jeofiziği”, TMMOB JFMO, Jeofizik Bülteni, 2 - 13, (2018). (Ocak 2018)
 • Kaya, M.A. Balkaya, Ç., Ekinci, Y. L. ve Demirci, A., “Kültür Mirasımız, Torunlarımızın Emaneti için: Arkeojeofizik. Neden, Nereye?”, TMMOB JFMO, Jeofizik Bülteni, N. 72, 29-45, (2013).
  1
  ATIF
 • Ekinci, Y.L., Kaya, M.A., “Manyetik verilerde sınır analizi yöntemi kullanarak gömülü arkeolojik yapı sınırlarının tanımlanması”, Hacettepe Yerbilimleri, 27(2), 97-107, (2006).
  1
  ATIF
 • Kaya, M.A. ve Balkaya, Ç., “Katı Atık Alanlarındaki Gömülü Plastik Atıkların Özdirenç Yöntemi ile Belirlenmesi”, DEÜ Fen ve Mühendislik, 3, sayı:1, 47-58, (2001).
 • Drahor, M.G., Kaya, M.A., Bayrak, M., İlkışık O.M. ve Öztan, A, “Acemhöyük'ten Manyetik ve Elektromanyetik –VLF Sonuçları”, DEÜ Fen ve Mühendislik,1, sayı:2, 81-101, (1999).
 • Drahor, M., Hesse, A. ve Kaya, M.A., “Sinop Amfora Atölyeleri Üzerinde Manyetik Çalışmalar”, Jeofizik, 9, 7-12 (1995).
  3
  ATIF
 • Türker, A.E., Keçeli, D.A., Kamacı, Z. ve Kaya, M.A., “Antalya'nın Zemin Sorunları ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümleri”, Jeofizik, 5, 7-42 (1991).
  1
  ATIF
 • Türker, A.E., Keçeli, D.A., Kaya, M.A. ve Kamacı, Z., “Uşak – Banaz Jeotermal Alanının Jeoelektrik Yöntemlerle Araştırılması”, Jeofizik, 5, 59-74 (1991).
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaya, M. A., Akca, İ., Işık, H., Çakmak, O. ve Balkaya, Ç., “Patara Antik Kenti (GB Anadolu) Arkeojeofizik Araştırmalarının Ön Sonuçları”, 7. Yerelektrik Çalıştayı, 7 - 9 Mayıs 2018, Eğirdir (Isparta), (2018). (Mayıs 2018)
 • Akca, İ., Balkaya, Ç., Pülz, A., Alanyalı, H. S. ve Kaya, M. A., “Side antik kentinde yürütülen (Antalya, Türkiye) jeofizik araştırmalar”, 7. Yerelektrik Çalıştayı, 7 - 9 Mayıs 2018, Eğirdir (Isparta), (2018). (Mayıs 2018)
 • Kaya, M. A., Balkaya, Ç. ve Ağaçgözgü, G., “Çanakkale Kenti Kıyı Akiferine Deniz Suyu Girişiminin Düşey Elektrik Sondaj Verilerinin İki Boyutlu Ters Çözümüyle Belirlenmes”i, 5. Yerelektrik Çalıştayı, s. 90 – 93, Enez, (2014).
 • Kaya, M. A. ve Gürçay, S., “Özdirenç Yöntemiyle Deniz Suyu Girişiminin Araştırılması: Çanakkale Kenti Örneği”, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, s. 261-270, Denizli, (2006).
  1
  ATIF
 • Kaya, M. A. ve Öztürk., C., “Doğru Akım Özdirenç Yöntemiyle Antik Yapı Kalıntılarının Araştırılması: Kelenderis Antik Kenti Örneği”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, (2005).
 • Kaya, M. A., Kaya, C., Ozurlan, G., Ekinci, Y. L., Akca, İ., Doğan, M., Gündoğdu, Y. ve Ulugergerli., E., “Assos Antik Kentinde Arkeojeofizik (DAÖ, VLF-EM) Uygulamaları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, (2005).
 • Kaya, M. A. ve Balkaya., Ç., “Oygu Mezarların Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması: Nagidos ve Patara Örnekleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, (2005).
 • Kaya, M. A., Şeren, A., Ekinci, Y. L., Balkaya, Ç. ve Yiğit. P., “Arkeoloji Jeofiziği Uygulamaları: Amorium Antik Kenti Örneği”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, (2005).
 • Kaya, M. A., Balkaya, Ç. ve Onur, İ., Burdur kentindeki yanal süreksizliklerin Doğal Gerilim(SP) ölçümleri ile araştırılması, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Sempozyum Kitabı, s.236-238, (2005).
 • Kaya, M.A., Işıldar, A.A. ve Karagüzel, R. “Katı Atık Depolama Alanlarının Oluşturduğu Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliğinin Hidrojeolojik, Toprak Kimyası ve Özdirenç (Jeofizik) Yöntemleri ile Araştırılması”, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 47-54, Ankara, (1999).
  1
  ATIF
 • Keçeli, D.A., Kaya, M.A., Kamacı, Z. ve Türker, A.E., “Pomza Yataklarının Özdirenç Yöntemi ile Araştırılması”, Isparta 1. Pomza Sempozyumu, 187–194, Isparta, (1997).
 • Kamacı, Z., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kaya, M.A., “Zeminlerin Jeoteknik Özelliklerinin Aydınlatılmasında Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları”, Kuşadası Belediyesi Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Kuşadası, (1992).
 • Keçeli, D.A., Kaya, M.A., Türker, A.E. ve Kamacı, Z., “Çevre Sorunlarının Saptanmasında Jeofizik Mühendisliği (Çevre Jeofiziği) Uygulamaları”, Kuşadası Belediyesi 2. Yeraltı Kaynakları ve Çevre Sempozyumu, Kuşadası, (1992).
 • Keçeli, D.A., Türker, A.E., Kaya, M.A. ve Kamacı, Z., “Isparta İlinin Zeminle İlgili Çevre Sorunları ve Gölcük Gölü' nün Kurtarılması”, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 453–461, Isparta, (1991).
 • Kamacı, Z., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kaya, M.A., “Antalya Alke Oteli Zeminindeki Traverten Boşluklarının Saptanması”, Akd. Üni. Müh. Fak. Müh. Haftası, Jeoloji Seksiyonu, Cilt II, 109–130, Isparta, (1991).
 • Kamacı, Z., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kaya, M.A., “Kovataş Kömür Sahasında Yeni Kömür Damarlarının Jeofizik Yöntemlerle Saptanması”, Türkiye 6. Kömür Kongresi, Cilt I, 513–527, Zonguldak, (1988).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kaya, M.A., Şeren, A., Şengül, E., Balkaya, Ç., Yiğit, P. “Amorium Antik Kenti 2002 Yılı Arkeoloji Jeofiziği Araştırmaları”, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, (2003).
 • Baba, A., Kaya, M.A., Tutkun, S.Z., Deniz, O., Şengül, E., Gürçay, S. "Çanakkale Kenti Yeni Yerleşim Alanının Yerleşime Uygunluğunun İncelenmesi", 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, (2003).
 • Öztürk, C., Kaya, M.A., Balkaya, Ç., Zoroğlu, L. “Kelenderis (Aydıncık, İçel) Antik Kentinde Arkeojeofizik Uygulamar”, Jeofizik Sempozyumu, Isparta, (2003).
 • Altuncu, S., Kaya, M.A. ”Tarsus Cumhuriyet Alanında Özdirenç Yönteminin Uygulanması ve Süzgeçlerin Kullanımı”, Jeofizik Sempozyumu , Isparta, (2003).
 • Kaya, M.A., Baba, A., Şengül, E., Balkaya, Ç., “Çanakkale Düzensiz Katı Atık Depolama Sahasının Çevre Kirliliğine Etkilerinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması”, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, (2003).
 • Kaya, M. A., Özer, M.F., Tutkun, S.Z., Baba, A., Güven, T., Çetinol, T. Şengül, E., Deniz, O., Gürçay, S. “Çanakkale Kenti Yerleşim Alanında Jeofizik-Jeolojik Uygulamalar” Deprem Sempozyumu, Kocaeli, (2003).
 • Şeren, A., Kaya, M.A., Balkaya, Ç., “Manyetik Yöntemle Burdur Civarının Tektonik Yapısının Araştırılması”, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, (2003).
 • Balkaya, Ç., Kaya, M.A., “Burdur Kentinin Sığ Yerelektrik Yapısı”, Türkiye 14. Jeofizik Toplantısı ve Sergisi, Ankara, (2001).
 • Gündoğdu, O., Özçep, F., Kaya, M.A., Ecevitoğlu, B. ve Erdoğan, A., “Maden Mühendisliği Eğitim Sürecinde Jeofizik'in Yeri”, TMMOB Maden Müh. Odası Istanbul Şubesi “Maden Mühendisliği Eğitimi” Sempozyumu, İstanbul, (2001).
 • Kaya, M. A., “Özdirenç Yöntemi ile Yeraltısuyu Kirliliğinin Belirlenmesi”, Ulusal Jeofizik Toplantısı, Ankara, (2000).
 • Türker, A.E., Mutlutürk, M., Kaya, M.A., Yalçın, A., Kamacı, Z., Bozcu, M. ve Kara, V., “Gömbe (Antalya-Kaş) HES Jeoteknik Problemlerinin Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Çözümü”, 11. Mühendislik Haftası, Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, (1999).
 • Kaya, M.A. ve Uyanık, O, “Tarsus Cumhuriyet Alanı Özdirenç ve Sismik Araştırması”, Workshop: Arkeoloji ve Jeofizik, İzmir, (1999).
 • Kaya, M.A. ve Özyalın, Ş, “Malos Antik Kentinin Manyetik Yöntemle Araştırılması”, Workshop: Arkeoloji ve Jeofizik, İzmir, (1999).
  1
  ATIF
 • Türker, A.E., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Uyanık, O. ve Kaya, M.A., “1 Ekim 1995 Dinar Deprem Hasarında Zemin Etkisi”, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, (1998).
 • Türker, A.E., Mutlutürk, M., Yalçın, A., Uyanık, O. ve Kaya, M.A., “1 Ekim 1995 Dinar Deprem Hasarında Zemin Etkisi”, 2. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik ve Deprem Sorunları Sempozyumu, İzmir, (1997).
 • Drahor, M.G., Kaya, M.A., İlkışık, O.M. ve Bayrak, M., “Acemhöyük'ten Manyetik ve Elektromanyetik Sonuçlar”, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı , Ankara, (1995).
 • Kaya, M.A., “Jeoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümleri için Mühendislik Jeofiziği Uygulamaları”, İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu, İzmir, (1993).
 • Türker, A.E., Keçeli, D.A., Kamacı, Z. ve Kaya, M.A., “1992 Erzincan Deprem Hasarlarında Yerel Zemin Koşullarının Etkisi”, Türkiye 13. Jeofizik Kurultayı, Ankara, (1993).
 • Keçeli, D.A., Kaya, M.A., Türker, A.E. ve Kamacı, Z., “Çevre Jeofiziği”, Türkiye 13. Jeofizik Kurultayı, Ankara, (1993).
 • Türker, A.E., Keçeli, A.D., Kamacı, Z. ve Kaya, M.A., “Antalya'nın Zemin Sorunları ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması”, Türkiye 11. Jeofizik Kurultayı, İstanbul, (1989).
 • Kamacı, Z., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kaya, M.A., “Antalya Alke Oteli Zeminindeki Traverten Boşluklarının Saptanması”, Türkiye 11. Jeofizik Kurultayı, İstanbul, (1989).
 • Kaya, M.A., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kamacı, Z., “Göltaş 2. Çimento Fabrikası Temel Özelliklerinin Tayini için Jeofizik Yöntemlerin Uygulanması”, Türkiye 11. Jeofizik Kurultayı, İstanbul, (1989).
 • Türker, A.E., Keçeli, D.A., Kaya, M.A. ve Kamacı, Z., “Uşak – Banaz Jeotermal Alanının Jeoelektrik Yöntemlerle Açıklanması”, Türkiye 10. Jeofizik Kurultayı, Ankara, (1988).
 • Kaya, M.A., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kamacı, Z., “Özdirenç – Etkisel Kutuplaştırma Yöntemleri İşbirliği ile Yeraltısuyu Aramaları”, Türkiye 10. Jeofizik Kurultayı , Ankara, (1988).
 • Kamacı, Z., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kaya, M.A., “Kovataş Kömür Sahasında Yeni Kömür Damarlarının Jeoelektrik Yöntemlerle Saptanması”, Türkiye 42. Jeoloji Kurultayı , Ankara, (1988).
 • Kaya, M.A., Keçeli, D.A., Türker, A.E. ve Kamacı, Z., “Özdirenç – Etkisel Kutuplaştırma Yöntemleri İşbirliği ile Yeraltısuyu Aramaları ve Uşak – Banaz Jeotermal Sahasının İncelenmesi”, Türkiye 42. Jeoloji Kurultayı , Ankara, (1988).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaya, M. A., Restorasyon Amaçlı Jeofizik Çalışmalar, Prof. Dr. Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı Kitabı, Timur, E. ve Öziçer, S. (Ed.), s. 61-70, (2017). TMMOB Jeofizik Müh. Odası. (ISBN 978-605-01-1039-5).
  1
  ATIF
 • Kaya, M. A., Su Yapılarında Jeofizik ve Jeoteknik Çalışmaların Yeri ve Önemi, Prof. Dr. Ali Keçeli Jeofizik-Jeoteknik Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Uyanık, O. (Ed.), s. 17-32. (2016). TMMOB Jeofizik Müh. Odası. (ISBN 978-605-01-0778-4). (Aralık 2015)
 • Kaya, M.A., Arkeojeofizik Araştırmalar, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, (2007). (ISBN 978-9944-89-235-3).
  1
  ATIF
 • Tutkun, S.Z., Yıldırım, H., Türkeş, M., Kaya, M.A., Ekinci, Y.L., Şengül, E., Ateş, Ö., “Arkeoloji ve Yer Bilimleri”, Sevim Buluç Anı Kitabı , Tolun, V., Takaoğlu, T. (Der.), s. 145-167. (2006). (ISBN 975-8100-51-3).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Küçükduvan, S., "Patara Antik Kenti, Yeraltındaki, Roma Villalarının Jeofizik (Elektrik Özdirenç Yöntemi Tomografi Tekniği ve Yer Radarı) ile Belirlenmesi". (Haziran 2019)
 • Demirci, A., “Çanakkale Şehir Merkezi Sismik Mikrobölgelendirmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2007).
 • Ekinci, Y.L.,“Amorium Antik Kentinin Manyetik Yöntemle Araştırılması", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2005).
 • Aygün, A., “Çanakkale Kentinin Zemin Sıvılaşma Potansiyel ”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2005).
 • Yiğit, P., “Amorium Antik Kentinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2005).
 • Gürçay, S., “Çanakkale Kenti ve civarının yeraltısuyu varlığı”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2004).
 • Şengül, E., “Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltısularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (2004).
 • Öztürk, C., “Kelenderis Antik Kentinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2004).
 • Balkaya, Ç., “Burdur Kentinin Sığ Elektrik Yapısı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2002).
 • Altuncu, S., “Dayk ve Fay Türü Yapıların Verebileceği Özdirenç Anomalileri (Tarsus Cumhuriyet Alanı, Roma Yolu'na Uygulama)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2001).
 • Şaşmaz, B., “Yeraltısuyu Aramalarında Özdirenç Yönteminin Kullanımı ve bir Uygulama örneği ”, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2000).

Projeler

 • Farklı Arkeolojik Dönemlere ait Arkeolojik Sit Alanlarının Tümleşik Jeofizik Yöntemlerle Araştırılarak Karşılaştırılması, TÜBAP, 2016/256 no’lu Proje, Araştırmacı. (Aralık 2018)
 • Trakya Üniversitesi Sarayiçi Yerleşkesi (Tunca Nehri kenarı) Sığ Jeofizik Araştırması. TÜBAP, 2018/117 no'lu Proje, Proje Yöneticisi. (Aralık 2018)
 • Trakya Üniversitesi Makedonya Yerleşkesi (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2016/76, Proje Yöneticisi. (Ekim 2017)
 • Çanakkale Düzensiz Atık Depolama Sahasının Yüzey ve Yeraltı Sularına Etkisinin Uygulamalı Jeofizik Yöntemlerle (Özdirenç ve SP) Araştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2002-37, Proje Yöneticisi, (2004).
  1
  ATIF
 • Isparta Kanalizasyon Kanalından Civarına (Toprak ve Yeraltı suyu) Olabilecek Sızıntıların Özdirenç, SP ve VLF Yöntemleri ile Araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, 309, Proje Yöneticisi, (2000).
 • Isparta Katı Atık Alanındaki (Çöplük) Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliğinin Hidrojeolojik ve Toprak Kimyası Analizleri ve Jeofizik Yöntemleri ile Belirlenmesi, SDÜ Araştırma Fonu Projesi, 74, Proje Yöneticisi, (1997).
  1
  ATIF
 • Göndürle – I Höyük Mezarlığının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, TÜBİTAK Projesi. YDABÇAG – 142, Proje Yöneticisi, (1996).

Diğer

 • Patara antik kenti Roma dönemi villaların Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Akd. Üni., SDÜ ve Ank. Üni. işbirliği ile). (Temmuz 2018)
 • Bitlis Kalesi içi mimari yapısının Arkeoloji Jeofiziği Yöntemleri ile Araştırılması (Bitlis Eren Üni. ve SDÜ işbirliği ile). (Haziran 2018)
 • Side (Antalya) Antik Kenti Mimarisi Yapısının Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Anadolu Üni., Ankara Üni. ve Viyana Üni. İşbirliği ile). (Ekim 2017)
 • Patara (Antalya - Kaş) Antik Kenti Liman Hamamı ve Kilise'de Kültürel varlıkların korunması amaçlı Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Akd. Üni. İşbirliği ile). (Temmuz 2017)
 • Patara (Antalya - Kaş) Antik Kenti Agora alanı ve Tepecik mevki'nde Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Akd. Üni. İşbirliği ile). (Temmuz 2017)
 • Side (Antalya) Antik Kenti Mimarisi Yapısının Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Anadolu Üni., Ankara Üni. ve Viyana Üni. İşbirliği ile). (Ağustos 2016)
 • 2013 Kelenderis Antik Kenti (İçel - Aydıncık) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (SÜ ve SDÜ işbirliği ile) (Emekli).
 • 2006 Parion Antik Kenti (Çanakkale - Biga) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması, (Atatürk üni. işbirliği ile) (ÇOMÜ).
 • 2004 Assos (Çanakkale) Antik Kenti Arkeoloji Jeofiziği Araştırması, (İTÜ, Ankara Ünv., Maltepe Ünv. işbirliği ile) (ÇOMÜ).
 • 2003 Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Subay Gazinosu ve Bölük Hizmet Binası Zemin Araştırması (ÇOMÜ).
 • 2002 Çanakkale Belediyesi Karacaören Yerleşim Alanı Jeolojik-Jeofizik- Jeoteknik ve Hidrojeolojik Etüdleri (ÇOMÜ).
 • 2002 Amorium Antik Kenti (Afyon - Emirdağ) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması, (KTÜ, SDÜ işbirliği ile) (ÇOMÜ).
 • 2002 Kelenderis Antik Kenti (İçel - Aydıncık) Agora Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Selçuk Ü. ve SDÜ işbirliği ile) (ÇOMÜ).
 • 2001 Patara Antik Kenti (Antalya - Kaş) oygu mezarlar Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Akd. Üni. işbirliği ile) (SDÜ).
 • 2001 Amorium Antik Kenti (Afyon - Emirdağ) Kilise alanı Arkeoloji Jeofiziği Araştırması(KTÜ işbirliği ile) (SDÜ).
 • 2001 Burdur Gölü civarı fay araştırması (KTÜ işbirliği ile) (SDÜ).
 • 2000 Nagidos antik kenti (İçel - Bozyazı) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Mersin Üni. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 2000 Burdur Belediyesi zemin etüdü (SDÜ).
 • 2000 Akdeniz Belediyeler Birliğine bağlı beldeler için zemin etüdü ön projesi (SDÜ).
 • 1999 İçel-Tarsus Cumhuriyet Alanı Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Selçuk Ü. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1999 Antalya - Alanya Aspendos Otel Yeraltısuyu Araştırması (SDÜ).
 • 1998 Antalya – Kaş (Gömbe) Aksu HES Zemin Araştırması (SDÜ).
 • 1998 İçel - Tarsus Cumhuriyet Alanı Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Selçuk Ü.İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1997 İçel - Tarsus Cumhuriyet Alanı Arkeoloji Jeofiziği Araştırma (Selçuk Ü. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1997 Amorium (Afyon - Emirdağ) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (DEÜ ve İngiliz Arkeoloji Enst. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1997 Antalya Doğu Garajı Zemin Araştırması (SDÜ).
 • 1997 Isparta Belediyesi çok Katlı Otopark Yeri Zemin Araştırması (SDÜ).
 • 1997 Çanakkale – Bayramiç Altın Araştırması (SDÜ).
 • 1996 Mallos (Isparta - Eğirdir) Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (Isparta Müzesi İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1995 Dinar depremi sonrası Afyon - Dinar Zemin Araştırması (Bayındırlık Bak., Deprem Araştırma Dairesi İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1994 Aksaray - Acemhöyük Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (DEÜ, Ankara Üni. ve Istanbul Üni. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1994 Sinop – Demirci Köyü Antik Amfora Fırın Atölyelerinin Arkeoloji Jeofiziği Araştırması (9 Eylül Üni. ve Fransa Arkeoloji Ens. İşbirliği ile) (SDÜ).
 • 1994 Isparta Belediyesi Mavikent Toplu Konut Alanı Zemin Araştırması (SDÜ).
 • 1993 Bursa - Bandırma Demiryolu Güzergahı Zemin Araştırması (SDÜ).
 • 1993 Psidia - Antiocheia (Isparta - Yalvaç) Arkeoloji jeofiziği Araştırması (SDÜ).
 • 1992 Kuzey Anadolu Fayının İznik Civarındaki İkincil Fayların belirlenmesi (Boğaziçi Üni. ve Japonya Kyoto Üni. ve Tokyo Üni. İşbirliği ile) (Akd. Üni.).
 • 1992 Antalya 100. Yıl Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1991 Akd. Üni. Su Ürünleri Yüksek Okulu Kampüs Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1990 Kuzey Anadolu Fayının İznik Civarındaki İkincil fayların Belirlenmesi (Boğaziçi Ü. ve Japonya Kyoto Ü. ve Tokyo Ü. İşbirliği ile) (Akd. Üni.).
 • 1990 Isparta – Eğirdir İller Bankası Atıksu Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Isparta - Aksu Çayköy Hidroelektrik Santralı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Isparta Belediyesi Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Isparta Göltaş Çimento Fab. Ek Tesisleri için Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Isparta – Yukarı Kaşıkara Kömür Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Antalya Birmaş Konut Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Antalyaspor Konut Yapı Koop. Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Antalya Yazganlar İnş. Konut Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Antalya Cender Oteli Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1989 Antalya Falez İnş. Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1988 Isparta – Çünür Kömür Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1988 Antalya Akd. Üni. Öğr. Üyeleri Konut Yapı Koop. Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1988 Antalya Alke Oteli Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1987 Isparta Gülşirinevler Konut Yapı Koop. Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1987 Antalya Üçler A.Ş. Konut Alanı Zemin Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1987 Isparta Mensucat İplik Fabrikası Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1987 Isparta ve Civarı Pomza Rezervlerinin Araştırılması (Akd. Üni.).
 • 1987 Isparta – Sücüllü Belediyesi Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1987 Isparta – Kovada 2. Kömür Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1986 Akd. Üni. Isparta Müh. Fak. Kampüsü Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1986 Isparta – Atabey Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1986 Uşak – Banaz Jeotermal Su ve Buhar Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1986 Isparta – İslamköy Yeraltısuyu Araştırması (Akd. Üni.).
 • 1986 Isparta – Kovada 1. Kömür Araştırması (Akd. Üni.).

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

Trakya Üniversitesi Makedonya Yerleşkesi (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Arkeolojik amaçlı Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları (FBE).

Çevre Koruma

İnşaat Mühendisliğinde Jeofizik Mühendisliği (jeoteknik) Uygulamalar (FBE)

Restorasyon Amaçlı Jeofizik Mühendisliği Uygulamaları (FBE).

Türkiye’nin Depremselliği ve Deprem Bilinci (FBE).

Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliğinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi (FBE).

» Duyurular

17 Kasım 2016 » Çevre Sorunlarının Belirlenmesinde Jeofizik Mühendisliği Yaklaşımları - KONFERANS - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)