» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarında Oksitosinin Etkilerinin Araştırılması (Aralık 2019)
  • Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarının Fizyopatolojisinde İrisin ve Adropinin Rolünün Araştırılması (Aralık 2019)
  • Deneysel Hipertansiyon Modelinin Fizyopatolojisinde Asprosinin Rolünün Araştırılması (Aralık 2019)