» Biyografi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa Adem YILMAZTEPE

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Ortaöğretim

Lise

Bursa Anadolu Lisesi

1997

Üniversite

Tıp

Marmara  Üniversitesi  Tıp Fakültesi

2003

Tıpta Uzmanlık

 Kardiyoloji A.D.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2009

 

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör. Dr.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi                                     Kardiyoloji Anabilim Dalı

2004-2009

Uzman Dr.

Gelibolu Asker Hastanesi 

2009-2010

Uzman Dr.

Muş Devlet Hastanesi

2010-2012

Uzman Dr

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi                                     Kardiyoloji Anabilim Dalı

2013-2014

Yrd. Doç Dr.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi                                     Kardiyoloji Anabilim Dalı

2014 Mart-Halen

 

 

 

Uzmanlık Tezi:

Sklerodermada  Soğuk Stresin Sağ  Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Danışmanlar: Doç. Dr. Meryem Aktoz

 

Yabancı dil: İngilizce (ÜDS: Ekim 2011: 88.75 - YDS: Nisan 2013: 83,75)

Yurt dışı eğitimi

 • 2009, Cleveland Clinic Cardiovascular Medicine, Cleveland, USA (Prof. Dr. Murat Tuzcu’nun yanında girişimsel kardiyoloji alanında, 1 ay süreyle gözlemci olarak)
 • 2014, Emory University  Department of Cardiovascular Medicine, Atlanta, USA (Dr.Khusrow Niazi'nin yanında periferik vasküler girişimler alanında, 1 ay süre ile gözlemci olarak)

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Tatli E, Yilmaztepe M, Altun G, Altun A. Cannabis-induced coronary artery thrombosis and acute anterior myocardial infarction in a young man. Int J Cardiol. 2007 Sep 3;120(3):420-2. Epub 2006 Nov 9.

A2. Tatli E, Altun A, Yilmaztepe M. ST segment elevation following sinoventricular rhythm in a patient with diabetic ketoacidosis. Cardiol J. 2007;14(5):497-9.

 

A3. Tatli E, Surucu H, Buyuklu M, Yilmaztepe M. Ventricular septal rupture presenting with hyperosmolar hyperglycemic nonketotic coma. Saudi Med J. 2007 Jun;28(6):972-3.

A4. Tatli E, Buyuklu M, Altun A, Yilmaztepe M. A patient with double right coronary artery and acute inferior myocardial infarction due the critical lesion in one of them. Int J Cardiol. 2007 Jun 25;119(1):e30-1. Epub 2007 Apr 16.

A5. Tatli E, Aktoz M, Ufacik O, Pirhan O, Yilmaztepe M, Altun A. Abrupt Vessel Occlusion During Intracoronary Intervention: Is This Nightmare Related to Contrast Agent? Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(1):68-71.

A6. Tatli E, Buyuklu M, Altun A, Yilmaztepe M. Is abnormality of double right coronary artery seen more frequently in Turkey than the others? Int J Cardiol. 2008 May 7;126(1):145-6. Epub 2007 Apr 19.

A7. Tatli E, Aktoz M, Aydin G, Yilmaztepe M, Altun A. Dilemma in the strategy of treatment: revascularization or medical treatment? Anadolu Kardiyol Derg. 2008 Oct;8(5):397-8.

A8.  Aktoz M, Yilmaztepe M, Tatli E, Turan FN, Umit EG, Altun A. Assessment of ventricular and left atrial mechanical functions, atrial electromechanical delay and P wave dispersion in patients with scleroderma. Cardiol J. 2011;18(3):261-9.

A9.  Tatli E, Cakar MA, Yilmaztepe M, Barutcu A. Plasma inflammatory marker  levels in the systolic heart failure patients with and without atrial fibrillation. Healthmed Vol 6 No11.

A10. Tatli E, Alicik G, Buturak A, Yilmaztepe M, Aktoz M. Arrhytmias following revascularization procedures in the course of acute myocardial infarction: are they indicators of reperfusion or ongoing ischemia? ScientificWorld Journal 2013;2013:160380. Epub 2013 Jan 31.

A11.  Ersan Tatli, Ali Buturak, Yasemin Gunduz, Emir Dogan, Mustafa Alkan, Murat Sayın, Mustafa Yilmaztepe, Selcuk Atakay. Comparison of anti-embolic protection with proximal balloon occlusion and filter devices during carotid artery stenting: clinical and procedural outcomes. Postep Kardiol Inter 2013; 9, 3(33):221-227

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Kurum T, Tatlı E, Aktoz M, Buyuklu M, Yılmaztepe M. The Effect of Pro-inflamatory Cytokines In Patients With Ischemic And Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. (Abstract of the second annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery) Clinical Cardiology September 2006 Vol 29 Supp. III-36.

 

B2. Tatlı E, Özçelik F, Aktoz M, Büyüklü M, Yılmaztepe M, Aktaş Z. Plasma Fibrinogen Level May Predict Critical Coronary Stenosis in Young Adults With Myocardial Infarction. (Abstract of the second annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery) Clinical Cardiology September 2006 Vol 29 Supp.

B3. Tatlı E, Kurum T, Aktoz M, Buyuklu M, Yılmaztepe M. Indicator Of Ischemic Dilated Cardiomyopathy: Plasma C-RP Level. (Abstract of the second annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery) Clinical Cardiology September 2006 Vol 29 Supp. III-66.

 

B4. Yilmaztepe M, Aktoz M, Tatli E, Altun A. Effect of Cold Stress On The Right Ventricular Functions in Scleroderma. ( 6. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresinde Bildiri ) International Journal of Cardiology, Vol. 140 (April 2010), pp. S7-S7).

 

B5. Bilal Geyik, Çağdaş Kaynak, Özcan Özdemir, Aykut Yılmaz, Mustafa Yılmaztepe, Gökay Taylan, İbrahim Özyamaç, Flora Özkalaycı, Selçuk Öztürk, Ali Manav, Uğur Özkan, Yücel Kaçmaz, Nasır Sivri. Association between Ascending Aorta Dilatation and Serum γ-Glutamyltransferase Levels. (29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde Bildiri) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page C127.

B6. Bilal Geyik, İbrahim Özyamaç, Özcan Özdemir, Mustafa Yılmaztepe, Çağdaş Kaynak, Selçuk Öztürk, Gökay Taylan, Flora Özkalaycı, Aykut Yılmaz, Yücel Kaçmaz, Ali Manav, Uğur Özkan, Kenan Yalta. Relationship between Aortic Valve Calcification and the Development of Coronary Collateral in Patients with Coronary Artery Disease. (29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde Bildiri) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page C188.

B7. Ercan Akşit, Murat Samsa, Fatih Aydın, Mustafa Adem Yılmaztepe, Fatih Özçelik Comparison of the TIMI Frame Count in Dipper and Non-Dipper Hypertensive Patients with Normal Coronary Arteries
(29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde Bildiri) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page C191.B8. Murat Samsa, Ercan Akşit, Fatih Aydın, Mustafa Adem Yılmaztepe. To What Extent are We Applying Current Medical Treatment Approaches in Coronary Artery Disease? (29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde Bildiri) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page C216

 

B9. Bilal Geyik, Flora Özkalaycı, Özcan Özdemir, Çağdaş Kaynak, Mustafa Yılmaztepe, Selçuk Öztürk, Gökay Taylan, Aykut Yılmaz, Yücel Kaçmaz, Ali Manav, Uğur Özkan, İbrahim Özyamaç, Yüksel Aksoy. Association between Development of the Coronary Collateral Arteries and Epicardial Adipose Tissue Thickness
(29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde Bildiri) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page C195.

 

B10. Ersan Tatlı, Ali Buturak, Emir Doğan, Mustafa Alkan, Murat Sayın, Mustafa Yılmaztepe, Selçuk Atakay. Comparison of Anti- Embolic Protection with Proximal Balloon Occlusion and Filter Devices During Carotid Artery Stenting: Clinical and Procedural Outcomes. (29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyloji Kongresi’nde  Sözlü Sunum) Journal of the American College of Cardiology, Volume 62, Issue 18, Supplement 2, 29 October 2013, Page
C76

 

B11. Mustafa Yılmaztepe, Ersan Tatli, Yucel Kacmaz, Meryem Aktoz, Yuksel Aksoy. Treatment of Coronary Steal by Percutaneous Intervention to the Totally Occluded Subclavian Artery. Oral Presentation in EuroPCR 20-23 May 2014  Paris.

 

B12. Mustafa Yılmaztepe, Yekta Gurlertop, Yucel Kacmaz, Yuksel Aksoy. An extremely rare complication  ‘Accidentally removal of an implanted stent by percutaneous route’.  Oral Presentation in EuroPCR 20-23 May 2014  Paris.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Mutlu Büyüklü, Dr. Turan Set, Dr. Ahmet Barutçu, Yrd.Doç.Dr Ersan Tatlı, Dr. Mustafa Yılmaztepe, Dr. Osman Ufacık. Kalp Yetersizliğinde İnotropik Tedavi MN Kardiyoloji 14/3-2007 203-213.

D2. Yılmaztepe M,  Altun A. “Kalp Yetersizliğinde Anjiyotensin Reseptör Blokerleri” Güncel İç Hastalıkları Dergisi ,(2) 105-114 (2009).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tatlı E, Aktoz M, Yilmaztepe M , Büyüklü M, Ufacık O,Barutçu A, Altun A. Kritik koroner arter hastalıklı iyi gelişmiş koroner kollaterali olan hastalar için baypass ameliyatı gerekli mi? 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , Ekim 2007, Antalya. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Cilt/Vol 35-Suppl2.

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Pentraxin-3 and its further clinical implications in women with preeclampsia (Kasım 2017)
 • Non-Sustained Ventricular Tachycardia Episodes Predict Future Hospitalization in ICD recpients with Heart Failure (Ekim 2017)
 • Cutaneous analgesia before transradial access for coronary intervention to prevent radial artery spasm (Ağustos 2017)
 • The impact of a single episode of remote ischemic preconditioning on myocardial injury after elective percutaneous coronary intervention (Mart 2017)
 • Yalta K, Yılmaztepe M, Ozkalaycı F, Ucar F. Tako-tsubo cardiomyopathy may lead to permanent changes in left ventricular geometry: Potential implications in the setting of pre-existing myocardial disease? Int J Cardiol. 2016 Jan 1;202:889-91. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.10.022. Epub 2015 Oct 9. (Ocak 2016)
 • Yalta K, Ucar F, Yilmaztepe M, Ozkalayci F. Tako-tsubo cardiomyopathy and spontaneous coronary artery dissection: A subtle association with prognostic implications? Int J Cardiol. 2016 Jan 1;202:174-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.08.152. Epub 2015 Aug 22 (Ocak 2016)
 • Coronary slow flow in the setting of Tako-tsubo cardiomyopathy: A causative factor? An innocent bystander? Or a prognostic sign? (Kasım 2015)
  1
  ATIF
 • A Rare Etiology of Heart Failure: Traumatic Arteriovenous Fistula Due to Stab Injury 17 Years Ago. (Temmuz 2015)
  1
  ATIF
 • Comparison of anti-embolic protection with proximal balloon occlusion and filter devices during carotid artery stenting: clinical and procedural outcomes. (Eylül 2013)
  5
  ATIF
 • Aktoz M, Yilmaztepe M, Tatli E, Turan FN, Umit EG, Altun A. Assessment of ventricular and left atrial mechanical functions, atrial electromechanical delay and P wave dispersion in patients with scleroderma. Cardiol J. 2011;18(3):261-9. (Mart 2011)
  9
  ATIF
 • Tatli E, Yilmaztepe M, Altun G, Altun A Cannabis-induced coronary artery thrombosis and acute anterior myocardial infarction in a young man. Int J Cardiol. 2007 Sep 3;120(3):420-2. Epub 2006 Nov 9. (Eylül 2007)
  34
  ATIF
 • Tatli E, Buyuklu M, Altun A, Yilmaztepe M. A patient with double right coronary artery and acute inferior myocardial infarction due to the critical lesion in one of them. Int J Cardiol. 2007 Jun 25;119(1):e30-1. Epub 2007 Apr 16. (Haziran 2007)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Evaluation of Index of Cardio-Electrophysiological Balance (iCEB) in Patients with Rheumatoid Arthritis (Eylül 2017)
 • Takotsubo cardiomyopathy and acute coronary syndromes: Are they always mutually exclusive?
 • Recurrent Thrombus Formation in Left Ventricle with Preserved Systolic Function (Aralık 2015)
 • Guidewire Fracture during Crossing A Chronic Coronary Total Occlusion: A Troublesome Experience (Ağustos 2015)
 • Tatli E, Alicik G, Buturak A, Yilmaztepe M, Aktoz M. Arrhythmias following revascularization procedures in the course of acute myocardial infarction: are they indicators of reperfusion or ongoing ischemia? ScientificWorldJournal. 2013;2013:160380. doi: 10.1155/2013/160380. Epub 2013 Jan 31. (Ocak 2013)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The importance and safety of contrast venography before procedure in patients with permanent pacemaker (Nisan 2017)
 • Periprocedural Cardiac Troponin Elevation: A Potential Marker of Enhanced Ventricular Threshold in Permanent Pacemaker Recipients (Nisan 2017)
 • ICD Detected Non Sustained Ventricular Tachycardia Episodes are Associated with Hospitalization (Nisan 2017)
 • Usefullnessof Electrocardiograhic Markers to Predict Ventricular Arrhytmia in Acute Myocarditis (Nisan 2017)
 • Evaluation of Index of Cardio-Electrophysiological Balance (ICEB) in patients with Rheumatoid Arthritis (Nisan 2017)
 • Tissue Doppler imaging of pulmonary arteries-a novel technique for detecting pulmonary hypertension? (Ağustos 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Taylor Ayırıcı Tanı EL Kitabı, Kısıtlı Zaman Aralığında Semptom ve Bulgular

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Relation Between Left Atrial Strain Function and Coronary Slow-Flow Phenomenon with using Two Dimensional Speckle Tracking Echocardiography

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Effect of transient ulnar artery compression on radial artery diamete (Ekim 2017)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

Yapılan Hakemlikler

 • Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
 • Koşuyolu Kalp Dergisi

» Verdiği Dersler

Anamnez: Angina Pektoris

Ekg genel bilgiler

Kardiyak Fizik Muayene

Kardiyomiyopatiler

Perikardiyal Hastalılar