» Biyografi

Lütfiye CENGİZHAN AKYOL, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda, 2008 Yılı başı itibariyle Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı İngiliz Dili Eğitimi İngiliz Edebiyatı Öğretimi ve Dilbilim öğretimidir. Lisansını Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında tamalamıştır. Yüksek Lisansını ise yine Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde  1991 yılında tamamlamıştır. Tez konusu " Yabancı Dil Öğretimi yapan Üst Seviyedeki Sınıflarda Roman Öğretimi" dir. Doktorasını Ankara Üniversitesi Dilbilim - İngiliz Dili Eğitimi  bölümünde 2006 da tamamlamıştır. Tez konusu " "Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Sınıfları Ders Programlarının Karşılaştırılmasıdır." Lütfye Cengizhan 20 yıl Gazi Üniversitesinde okutman olarak görev yapmıştır.  Cengizhan halen    Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Cengizhan,L. Vocabulary Learning Strategies: A case of Edirne Anatolian High School, Procedia- Social and Behavioral Sciences Journal, (ISSN: 1877- 0428)’ 2011. (indexed by Scopus and ScienceDirect and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science). (Mart 2011)
 • Tanış,A.,Cengizhan,L.Analyzing the Novel “To Kill A Mocking Bird” in Literature Class, Elsevier-Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN: 1877-0428, sayfa 4387-4391, 6 Mayıs 2010. (indexed by Scopus and ScienceDirect and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science). (Mayıs 2010)
 • Cengizhan,L.Tanış,A. Purification of the Medical Terms in Turkish, Elsevier- Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN: 1877-0428, sayfa 5326-5330, 6 Mayıs 2010. (indexed by Scopus and ScienceDirect and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science). (Mayıs 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (Haziran 2013)
 • TAŞ, S. & CENGİZHAN,L. Teacher Portfolios are on Stage for Professional Development: A Qualitative Case Study (Haziran 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cengizhan,L. (2013). Türk “Mihriban” ile Amerikan “Anabell Lee” Şiirlerinin Karşılaştırılması. 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 26-28 2013,sayfa 371-379, Kars, TURKİYE (Ekim 2013)
 • Cengizhan,L., Bulut, M. (2012) A stylistic Analysis of Charles Dicken's novel " A Tale of Two Cities” 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 18-20 Ekim 2012, Edirne, TURKEY (Ekim 2012) (Ekim 2012)
 • Cengizhan, L.”Şiirde Gerçek Mekan ve İmgesel Mekan” 10th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 03-05 Kasım2010,Gazi Üniversitesi, Ankara, TURKEY (Kasım 2010)
 • Cengizhan, L. “ A Comparison of Pygmalion to Gönülçelen” 10th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 03-05 November 2010, Ankara, TURKEY (Kasım 2010)
 • Cengizhan, L. “Looking Short Stories Through Multiple Intelligences “, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Educations in Balkans Today, 1-3 Ekim,2009, cilt 2, p.95-98,Trakya University, Edirne-TURKEY (Ekim 2009)
 • Cengizhan, L.“Teacher’s Personal Development Methods” Promoting Teacher Education- from Intake System to Teaching Practice, 19-20 May, 2009, Jagodina/SERBIA (Mayıs 2009)
 • Cengizhan, L. “Anglo-Saxon English Beowulf in Comparison with Old Turkish Oghuz Khan ”, International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language,We speak the Same Culture, 29 April-1 May,2009, 251-262, Gazi University, Ankara-TURKEY (Mayıs 2009)
 • Cengizhan, L.., "The Role of Teachers’ Characters and Attitudes on Students’ Success", The Vth International Conference. The Language: A Phenomenon without Frontiers, 12-14 June 2008, 363-366, ISBN: 978-954-9685-43-5,Varna, BULGARIA. (Haziran 2008)
 • Cengizhan, L., Akyay E., “Learners’ Attitudes of the Use of Media in ELT Classes”, 4th International Scientific Conference, 13-15 June 2008, 217-222, Ss. Cyril and Methodius University, Ohrid, MACEDONIA. (Haziran 2008)
 • Cengizhan, L., "Evaluation of Curriculum Development According to the Criteria of CEF for prep classes at Universities", The 5th International ELT Research Conference, 23-25 Mayıs,2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TURKEY (Mayıs 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Cengizhan,L. ,Teaching Novel in Advanced EFL Classes, T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1305-7766, Aralık 2010, Cilt 12, Sayı 2,sayfa 272-290, Edirne / TÜRKİYE (Aralık 2010)
 • Cengizhan, L., Büyükgöze, H, Technologically Enhanced Teaching: Blogs in ELT, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET 26-28 April 2010, ISSN: 1303-6521 volume III, Issue 10, Article 1401, Istanbul/ TURKEY (Nisan 2010)
 • . Cengizhan,L. ,Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Dersi Ders Programlarının Karşılaştırılması , Ekev Akademi Dergisi, 2010, ISSN- 1301-6229, sayı 42,Erzurum/TÜRKİYE (Nisan 2010)
 • Can, A., Cengizhan, L. (2013). A Comparative study of Refusal Speech Actsused by Turkish EFL Learners and Native Speakers of English. T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1305-7766 ( Yayınlanacak)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Cengizhan, L., Büyükgöze, H, “ İngiliz Dili Eğitiminde Kısa Hikaye Analizi “ IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,07-09 Ekim,2009, Marmara Üniversitesi, İstanbul- TÜRKİYE (Ekim 2009)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • (Mart 2014)
 • Cengizhan, L. &Eskici,M. (2011). İlköğretim hayat bilgisi ders programında aile kavramının yeri. Değerler Eğitimi sempozyumu .26-28 Ekim 2011,Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir (Ekim 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Cengizhan,L. (2013).Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Şahin,Y.(Ed.),Farklı boyutlarıyla yabancı dil öğrenimi ve öğretimi (pp.173-186). Konya, Eğitim Kitabevi. (Şubat 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Seda Taş,(2011)The Impact of Teacher Portfolios on promoting professional developments: A case Study at Namık Kemal University, Trakya University( Completed) (Haziran 2011)

Editörlük / Yayınlama

 • 12. Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı editörü. (Kasım 2013)
 • Editorial Board Member: International Journal of ELLS, (International Journal of English Language and Literature Studies), Canadian Center of Science and Education, ISSN 1925-4768 (Print) ISSN 1925-4776 (Online), 2011 (Mart 2011)
 • International Journal of Human Sciences, ISSN: 1303-5134 (Şubat 2010)

Projeler

 • Cengizhan,L. & Eskici, M. (2011). A Suggested course syllabus for choosing a marriage partner consciously at Faculty of Education of Trakya University” (on going) (Ekim 2011)
 • CAN, Alize (2010)Teaching Speech Acts Through Pygmalion in EFL Classes as completed) (Ocak 2011)

Ödüller

 • Azerbaycan Devleti tarafından verilen "Ana Yurt" fahri diploması (Kasım 2012)
 • Azerbaycan Devleti "Ulduz Aşıklar Birliği " adına verilen Fahri bir diploma (Kasım 2012)
 • Azerbaycan Devlet Şairi Mahseti GENCEVİ adına "Mahşeti" Şairler Meclis Heyeti Kararı ile verilen Fahri Diploma (Kasım 2012)
 • Azerbaycan Hükümeti tarafından verilen Fahri diploma (Kasım 2012)

» Verdiği Dersler

Anlatım Becerileri

 • Topluluk karşısında etkin konuşma yapabilmek için gerekli etkin beceriler; konuşma metninin hazırlanması ve sunumunda gerekli olan tüm aşamalar ve boyutlar; geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı sunumlar hazırlama ve sunma; başarılı sunumların içerik, biçim ve görsel, iştsel ögelerin uygunluğu yönünden incelenmesi; mülakat, soyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme ve özgeçmiş ve başvuru yapma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı anlatım becerileri.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilşkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilşkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması, ve veri toplama yöntemleri ( Nitel ve Nicel veri toplama teknikleri), verilerin kayıt edilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Dil Becerilerinin Öğretimi I

Dil Becerilerinin Öğretimi II

Edebiyat ve Dil Öğretimi I

 • İngiliz ve Amerikan Edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örnekleri, ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyindeki gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına farklı yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin  bu iki edebi türde ( kısa hikaye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

 • İngiliz ve Amerikan Edebiyatı eserlerinden orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu  örneklerinin analizi ve bu iki türü diğerlerinen ayıran özellikler ; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı, 
  ve kültürel ögelerin kullanımının öğretimi; karşılaştırılmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; ata sözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler, gelenekler / görenekler, adetler; inanç değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar, mecazi/ çağrışımlar, yan anlamlar, mizah kullanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İngiliz Dil Bilimi I

 • Dilbilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sitem olarak dilin bileşenleri; dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin vr dil, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı, sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş ses bilgisi, konuşma organları, sesbirim, sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harflar, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlik.

İngiliz Dil Bilimi II

 • Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi; bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçim birimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelenmesi, biçimbilgisel sesbilim değişkenliği; sözdizimi; sözcük ulamaları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama,  toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem; metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık ögeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, b. v. konular.

İngiliz Edebiyatı I

 • Bu dersin İçeriği, İngiliz ve Amerikan Edebiyatında edebi akımlar, çağa damgasını vuran şair ve yazarlar, onların önemli edebi eserleri, yaşadıkları dönemler ve dönemlerin içeriğini oluşturmakdadır; yani sosyal, kültürel ve politik yapıları vs. Orta Çağdan başlayarak, İngilterede edebiyatın İlk ortaya çıkışı, edebi akımlar, çağa damgasını vuran önemli yazarlar ve şairler, onların biyografileri, önemli eserleri ve edebi üslupları incelenecektir. Özellikle, "Beowulf", "Canterbury Tales" ve "Paradise Lost" gibi eserler geniş bir şekilde ele alınacaktır.

İngiliz Edebiyatı II

 • 18, 19, 20 ve 21. Yüzyıl İngiltere'deki şair ve yazarlar ve onların en önemli eserleri, edebi eleştiri yöntemleri ışığında incelenecektir. 

Karakter ve Değerler Eğitimi (Formasyon)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(Formasyon)

Öğretmenlik Mesleğinde Etik (Formasyon)

Okul Deneyimi

 • Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediği, dersi hangi aşamalara böldüğü, öğretim yöntem ve tekniklerini nası uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Seçmeli Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme

 • YÖK ilk kez 2001-2002 öğretim yılında okutulmak üzere öğretmen yetiştiren kurum programlarının tümüne " Konu Alanı Ders Kitaplarının İncelenmesi" isimli bir ders koymuştur.
  Bu dersin gereği olarak öğretmen adayları, mesleğe başlamadan önce ileride kullanacağı tüm ders kitaplarıyla yüz yüze gelecek hem de bu ders kitaplarının olumlu ya da olumsuz yönlerini eleştirme becerisini kazanacaklardır. Bu yolla yetişecek her öğretmen öğrencisi için en uygun kitabı seçme şansına sahip olacaktır. Bu bağlamda, MEB tarafından onaylanmış tavsiye edilmiş, ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı v.b. açılardan incelenmesi gerekir.

Seçmeli: Dil Öğretim Politikaları

 • Türkiyedeki dil eğitim politikarı ve farklı devletlerin dil eğitim politikaları örnekler verilerek
   karşılaştırılacaktır.  Bizdeki eğitim politikaları farklı yönleriyle ele alınacak ve bunun  yabancı dil öğretimine katkıları ve eksik olan yönleri, nasıl tamamlanması gerektiği  tartışılacaktır.