» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders (Nisan 2018)
 • Psychogenic polydipsia associated with sertraline treatment: a case report (Mart 2018)
 • DEHB ile birlikte kekemeliği olan bir çocukta metilfenidatla kekemeliğin düzelmesi (Ağustos 2016)
 • Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Association between Beta-Sympathomimetic Tocolysis and Risk of Autistic Spectrum Disorders, Behavioural and Developmental Outcome in Toddlers (Ekim 2017)
 • Chill as a Side Effect of Atomoxetine Use: Case Report (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity; a case report (Temmuz 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Olanzapin ve Valproat Kullanımına Bağlı Gelişen Periferik Ödem Olgusu (Eylül 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • DIFFICULTIES OF SPECIAL NEEDS CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN OBTAINING THE DISABILITY REPORT (Mayıs 2018)
 • HAFİF ZEKA GERİLİĞİ TANILI BİR OLGUDA BİPOLAR BOZUKLUK GELİŞİMİ (Mayıs 2018)
 • A case of frequent urination and enuresis due to methylphenidate treatment (Mayıs 2017)
 • Retrospective evaluation of cases evaluated as “Brilliant İntelligence” according to WISC-R scores (Mayıs 2017)
 • Is It A Gelastic Seizure Or Symptom Of Psychosis Prodrom? A case Report (Mayıs 2017)
 • Sertraline-İnduced Psychogenic Polydipsia (Mayıs 2017)
 • Atypical Anorexia Nervosa and OCD After Social Stressor Factors (Mayıs 2017)
 • Ergenlerin klinik özellikleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Nisan 2016)
 • 9 yaşındaki kız çocuğunda deliryum tablosu: Bir olgu sunumu (Nisan 2016)
 • Edirne İl Merkezi ilköğretim çağı çocuklarında olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı (Nisan 2016)
 • Tanımlanmamış Disosiyatif Bozukluk: Bir ergen olgu (Nisan 2015)
 • Zihinsel gelişim geriliği ve kendine zarar verici davranışlar gösteren bir Emanuel Sendromu olgusu (Nisan 2015)
 • Çok erken başlangıçlı şizofreni tanısı alan bir ergen olgu (Nisan 2014)
 • Kekemelik ve DEHB eştanılı bir olguda Metilfenidat kullanımıyla iyileşme gösteren kekemelik (Mayıs 2013)
  1
  ATIF
 • Asperger Sendromu ve WÇZÖ-R (WISC_R) profili: 7 olgunun analizi (Mayıs 2013)
 • Meningoensefalit sonrası gelişen otistik bulgular: Olgu sunumu (Mayıs 2013)
 • İnternet Bağımlılığı, psikiyatrik eştanı ve adli sorunlar: Bir olgu sunumu (Nisan 2012)