» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Chromosomal Microarray Analysis in Turkish Patients with Unexplained Developmental Delay and Intellectual Developmental Disorders (Mayıs 2020)
  1
  ATIF
 • Current Pattern of Psychiatric Comorbidity and Psychotropic Drug Prescription in Child and Adolescent Patients (Mayıs 2019)
  2
  ATIF
 • Investigation of Copy Number Variation by arrayCGH in Turkish Children and Adolescents Diagnosed with Autism Spectrum Disorders (Nisan 2018)
  4
  ATIF
 • Psychogenic polydipsia associated with sertraline treatment: a case report (Mart 2018)
 • DEHB ile birlikte kekemeliği olan bir çocukta metilfenidatla kekemeliğin düzelmesi (Ağustos 2016)
 • Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler
  4
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Psychiatric Comorbidities (Mart 2020)
 • Association between Beta-Sympathomimetic Tocolysis and Risk of Autistic Spectrum Disorders, Behavioural and Developmental Outcome in Toddlers (Ekim 2017)
 • Chill as a Side Effect of Atomoxetine Use: Case Report (Mart 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Investigation the etiology of syndromic autism with targeted gene analysis (Kasım 2021)
 • Could Problematic Internet Use In Adolescents Be A Result Of Poor Family Interaction? (Nisan 2020)
 • Çocuk Psikiyatatrisi Polikliniğine Başvuran 0-3 Yaş Çocuklarda Görülen Psikiyatrik Bozukluklar (Mart 2020)
 • The Association Between Orthopedic İnjuries and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence (Mart 2020)
 • Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exaggerated sexual activity; a case report (Temmuz 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Nörogelişimsel Bozukluklarda Değerlendirme Tedavi Yaklaşımı ve Rehabilitasyonu (Ocak 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Investigation the etiology of syndromic autism with targeted gene analysis (Aralık 2021)
 • Çocuk ve Ergenlikte Ortopedik Yaralanmalarve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Nisan 2021)
 • Olanzapin ve Valproat Kullanımına Bağlı Gelişen Periferik Ödem Olgusu (Eylül 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Evaluation Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder And Epilepsy Comorbidity In Child And Adolescents (Mayıs 2021)
 • DIFFICULTIES OF SPECIAL NEEDS CHILDREN AND THEIR FAMILIES IN OBTAINING THE DISABILITY REPORT (Mayıs 2018)
 • HAFİF ZEKA GERİLİĞİ TANILI BİR OLGUDA BİPOLAR BOZUKLUK GELİŞİMİ (Mayıs 2018)
 • A case of frequent urination and enuresis due to methylphenidate treatment (Mayıs 2017)
 • Retrospective evaluation of cases evaluated as “Brilliant İntelligence” according to WISC-R scores (Mayıs 2017)
 • Is It A Gelastic Seizure Or Symptom Of Psychosis Prodrom? A case Report (Mayıs 2017)
 • Sertraline-İnduced Psychogenic Polydipsia (Mayıs 2017)
 • Atypical Anorexia Nervosa and OCD After Social Stressor Factors (Mayıs 2017)
 • Ergenlerin klinik özellikleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Nisan 2016)
 • 9 yaşındaki kız çocuğunda deliryum tablosu: Bir olgu sunumu (Nisan 2016)
 • Edirne İl Merkezi ilköğretim çağı çocuklarında olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı (Nisan 2016)
 • Tanımlanmamış Disosiyatif Bozukluk: Bir ergen olgu (Nisan 2015)
 • Zihinsel gelişim geriliği ve kendine zarar verici davranışlar gösteren bir Emanuel Sendromu olgusu (Nisan 2015)
 • Çok erken başlangıçlı şizofreni tanısı alan bir ergen olgu (Nisan 2014)
 • Kekemelik ve DEHB eştanılı bir olguda Metilfenidat kullanımıyla iyileşme gösteren kekemelik (Mayıs 2013)
  1
  ATIF
 • Asperger Sendromu ve WÇZÖ-R (WISC_R) profili: 7 olgunun analizi (Mayıs 2013)
 • Meningoensefalit sonrası gelişen otistik bulgular: Olgu sunumu (Mayıs 2013)
 • İnternet Bağımlılığı, psikiyatrik eştanı ve adli sorunlar: Bir olgu sunumu (Nisan 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özel Gereksinimi olan Çocuğun Ebeveyni ve kardeşi olmak (Eylül 2021)
 • Özgül Öğrenme Bozukluğunda Tanımlama ve Klinik Özellikler (Nisan 2021)

Yapılan Hakemlikler

 • Van Tıp Dergisi (Ekim 2021)
 • Journal of Child Sciences (Eylül 2020)
 • Namık Kemal Tıp Dergisi (Ağustos 2020)
 • Nordic Journal of Psychiatry (Şubat 2020)
 • Drug and Chemical Toxicology (Aralık 2019)