» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • VURAL LEVENT,ILGAZ GÖKHAN (2019). Öğretmen yetiştirme programından öğretim uygulamalarına. TALIS 2018'den kanıtlar. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5340904) (Ekim 2019)
 • ILGAZ GÖKHAN,VURAL LEVENT (2019). Matematik öğretmenlerinin program hakkındaki görüşleri. TIMSS 2015'ten bulgular. 7.Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5340962) (Ekim 2019)
 • VURAL LEVENT,ILGAZ GÖKHAN (2017). Sınıf Öğretmeni Öğretmen Adaylarının Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri. 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3815101) (Ekim 2017)
 • Values and phılosophıcal ınsıghts consıdered sıgnıfıcant by teacher candıdates (Eylül 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • VURAL LEVENT,YAVUZ MEHMET (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Derse Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişki. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 125-137., Doi: 1024315446821 (Kontrol No: 4812445) (Mart 2019)
 • L. VURAL, F. G. GÜNDÜZ, Ögretmen Adaylarinin Akademik Erteleme Davranislari ile Bilissel Farkindalik Düzeyleri Arasindaki Iliski, Ilkögretim Online, vol. 18, no. 1, pp. 307-329, 1, 2019
 • DONAT BACIOĞLU SEDA,VURAL LEVENT (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), 47, 158-178. (Kontrol No: 4448924) (Haziran 2018)
 • Öğretmen adaylarının çalışmalarında yaşadıkları öğrenme sorunları ve kullandıkları öğrenme stratejileri (Ocak 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Öğrenme stratejileri ve öğretimi (Ekim 2016)
 • L. VURAL, Ögrenme Ögretme Kuramlari ve Uygulamadaki Yansimalari, Ulusal, Bölüm: Ögrenme stratejileri ve ögretimi, Basim Türü: Basili, pp. 556-589, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-318-423-2, Pegem Akademi, 20161. Basim
 • L. VURAL, Ögretim Teknilojileri ve Materyal Tasarimi, Ulusal, Bölüm: Egitim Taknolojisi Tarihi, Basim Türü: Basili, pp. 103-129, TÜRKIYE-Edirne, ISBN978-605-4393-38-1, Paradigma Akademi, 20141. Basim

» Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Felsefesi

Öğrenme-Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

Öğretim İlke ve Yöntemleri