» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • L. ÖZKAN, C. EKIZCELEROGLU, A. ATAKISI, Hammadde Piyasalari ve Dünya Ekonomisinde Istikrar, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 211-230, Nevsehir-TÜRKIYE
  • C. EKIZCELEROGLU, L. ÖZKAN, A. ATAKISI, Büyümeyi Yakalamak, 2. International Economic Research and Financial Markets Congress, no. 2, pp. 99-116, Nevsehir-TÜRKIYE
  • Özkan L., "Türkiye'de Bankaların Yatırım ve Tüketim Harcamalarına Etkisi", Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Edirne, Mayıs 2017, ss. 829-844 (Mayıs 2017)
  • Apak, S., Atakişi, A., Özkan, L., Ekizceleroğlu, C., "The Privatization of Public Banks: Will it always turn out to be satisfactory?", 2nd International Conference on Management and Education, Vol. II(1), Science, Economics and Technologies in the Global World, Prof. Dr. Assen Zlatarov, Bourgas, 15-16 September 2006, pp. 156-162 (Eylül 2006)
  • Uzunoğlu, S., Ekizceleroğlu, C., Özkan, L., Yürük, M. S., "Avrasya Bölgesine Yönelik Gelişme Stratejileri ve Potansiyel Sektör Araştırması", Küreselleşme Bağlamında Avrasya Toplumları, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Bişkek, 30 Mart, 2006 (Mart 2006)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Özkan, L., "Monetary Transmission Channels in the Inflation Targeting Period in Turkey", 1st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences, IBAD, 19-22 May, 2016, Madrid (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Özkan, L., "Türkiye'de Sermaye Akımlarının Kredi Kanalı Yoluyla Büyümeye Etkisi", LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2018 ISBN: 978-613-9-82217-1 (Nisan 2018)
  • Özkan L., "Küreselleşmenin Tarım Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Etkileri: Türkiye", Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2016 ISBN: 978-3-639-67381-4

» Verdiği Dersler

Dünya İktisat Tarihi

İktisada Giriş 2

İktisadi Uygulamalar 2

Makro İktisat