» Biyografi

Kuru, 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1998 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi ve buradan 2002 yılında mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yakınçağ bilim dalında yüksek lisans yaptı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tarih öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'de 2016 Haziran'ında doktarasını tamamladı.

       Kuru, 2002-2009 yılları arasında çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında tarih öğretmenliği ve idarecilik yaptıktan sonra 2009 yılında Trakya Üniversitesi’nde Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi okutmanı olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda okutman Dr. ünvanı ile çalışmaktadır
        Kuru, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evlidir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Savaşların Osmanlı Kaza ve Kadılık Teşkilatına Etkisi: 18. Yüzyıl Rumeli Örneği (Ekim 2016)
  • Bir Milli Mücadele Kahramanı: Kaymakam (Yarbay) Rahmi Bey (Kasım 2013)
  • 18. Yüzyıl’da Gelibolu ve Civar Kalelerde Sürgün ve Kalebendlik, (Mayıs 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Levent Kuru, “Alâiye (Alanya) Hapishanesi’nin İnşa Çalışmaları ve Genel Durumu (1888-1920), Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu’na Sunulan Bildiriler (Alanya 2012), s. 136-146. (Mayıs 2012)

» Verdiği Dersler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi