» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Yetişkinler İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Haziran 2022)
  • Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Metakognitif (Üstbilişsel) Düşünme ve Ruminatif Düşünce Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelemesi (Şubat 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Deniz, İ., Göller, L. (2017). Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Aile İşlevselliği ve Evlilik Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, Cilt 03 (2017) Sayı 01, 53-69. (Mart 2017)
  • İlbay, A. B., Göller, L., Halmatov, S., Erkeklerin Yaşadığı Yer Değişkeni Bakımından Maskulen – Feminen, Hipokondri ve Sosyal İçedönüklük Tepkileri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2016, Cilt 2, Sayı 2, 118-124. (Eylül 2016)
  • Göller, L., Öğretmen Adaylarının Bilişsel Çarpıtma, Genel Özyeterlik İnançları ve Başarı/Başarısızlık Yüklemelerinin İncelenmesi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, p. 477-494, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7547, ANKARA-TURKEY. (Mart 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Göller, L. , Yapalak, S., (2016) Farklı Alanlardan Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlik Algıları ve Mesleki Beklentileri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Muğla. (Mayıs 2016)

» Verdiği Dersler

Bireyle Psikolojik Danışma

Çözüm Odaklı - Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Psikolojisi

Gelişim ve Öğrenme

Mesleki Rehberlik ve Danışma

Öğrenme Psikolojisi

Psikolojiye Giriş

Rehberlik

Sınıf Yönetimi