» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Yacan, L., Erol, Ö. (2019). Evaluation of Sexual Function Among Women With or Without Diabetes. Sexuality an Disability, 37(1):77-90. (doi: https://doi.org/10.1007/s11195-018-9541-0) (Mart 2019)
 • Erol, O. Unsar, S., Yacan, L., Pelin M., Kurt, S., Erdogan, B. (2018). Pain experiences of patients with advanced cancer: A qualitative descriptive study. Eoropean Journal of Oncology Nursing, 38: 28-34. (Nisan 2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Unsar, S., Kurt, S., Yacan, L. (2017). Quality of life and symptom control in patients with cancer. International Journal of Caring Sciences, 10(3): 1685-1695. (Eylül 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Erol, Ö., Ünsar, S., Yacan, L., Güneş, A. " Innovation Characteristics of Nurses and Their Attitudes Towards Evidence-Based Nursing", Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ/Turkey, 15-17 September 2018. (sözlü bildiri) (Kasım 2018) (Kasım 2018)
 • Yacan, L., Erol, Ö., Ünsar, S. "Students’ Opinions and Thoughts About the Internal Medicine Nursing Course and Nursing Process", Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdağ/Turkey, 15-17 September 2018. (poster bildiri) (Kasım 2018) (Kasım 2018)
 • Erol, Ö., Ünsar, S., Yacan, L., Coşar, R., Uzal, M.C. "Self Care Agency and Quality of Life of Women with Cancer Who Received Radiotherapy",The Multinational Association of Supportive Care in Cancer, Vienna/Austria, 28-30 June 2018. (poster bildiri) (Haziran 2018)
 • Erol, Ö., Ünsar, S., Yacan, L. "Success Situations of the Nursing Postgraduate Students and the Affecting Factors", 1st International Health Sciences Congress, Edirne/Turkey, 23-25 September 2017. (sözel bildiri) (Kasım 2017)
 • Ünsar, S., Erol Ö., Yıldız, İ., Yacan, L., Özdemir, Ö. "Cardiovascular Risk Management in Patients with Diabetes Nurses’s Role", 1st International Health Sciences Congress, Edirne/Turkey, 23-25 September 2017. (poster bildiri) (Kasım 2017)
 • Erol, Ö., Ünsar, S., Yacan, L. "Determination of Physical Behaviors and Well-Being of Patients With Diabetes", 22nd FEND Annual Conference, Lisbon/Portugal, 8-9 September 2017, (p18).(poster bildiri) (Eylül 2017)
 • Unsar, S., Erol, Ö., Yacan, L., Yıldız, İ. "Diabetes Awareness Among Health Sciences Sudents" 22nd FEND Annual Conference, Lisbon/Portugal, 8-9 September 2017, (p6).(poster bildiri) (Eylül 2017)
 • Yacan, L., Erol, Ö. "Evaluation of Sexual Function Among Women With or Without Diabetes", 22nd FEND Annual Conference, Lisbon/Portugal, 8-9 September 2017, (p12).(poster bildiri) (Eylül 2017)
 • Erol, Ö., Dilek, F., Ünsar, S., Kurt, S., Yacan, L. "Case Report: Psycho-Social Stages of Patients Diagnosed with Cancer According to Elisabeth Kubler Ross", First International Congress of Nırsing (ICON 2017), Antalya/Turkey, 16-18 March 2017. (sözel bildiri) (Mart 2017)
 • Erol, Ö., Ünsar, S., Yacan, L., İlmek, M., Kurt, S., Erdoğan, B. "Pain Experiences of Patients with Cancer: A Phenomenological Study". Supportive Care in Cancer, Copenhagen/Denmark, 25-27 June 2015, (p26).(poster bildiri) (Haziran 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Erol, Ö., Yacan, L., Hayta, R., Şahin, İ., Yağcı, M. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Yenilikçilik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(3): 142-146 (10.5222/HEAD.2018.142). (Kasım 2018)
 • Erol, Ö., Yacan, L. (2017). Akut Miyeloid Lösemi Tanısı Alan Yaşlı Hastanın Bakımı: Bir Olgu Sunumu. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(2): 155-160 (doi: 10.5222/HEAD.2017.155). (Ağustos 2017)
 • Erol, Ö., Yacan, L., Arslan, C., Kara, D., Terzi, B., Aydın, R. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumları. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2):49-54 (Temmuz 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Erol, Ö., Yacan, L., Hayta, R., Şahin, İ., Yağcı, M. "Hemşirelik Öğrencilerinin Yenilikçilik Özellikleri ve Etkileyen Faktörler". 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2017, İstanbul. (sözel bildiri). (Nisan 2017)
 • Erol, Ö., Yacan, L. "Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Kliniklerine İlişkin Görüş ve Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma". 2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Çeşme. (sözel bildiri). (Mayıs 2016)
 • Erol, Ö., Yanık, Y.T., Yacan, L. "Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri". 2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Çeşme. (poster bildiri). (Mayıs 2016)
 • Yacan, L., Erol, Ö. "Yoğun Bakım Ünitesinde Diyabetli Hastaya Yaklaşım". 2.Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Çeşme. (poster bildiri). (Mayıs 2016)
 • Erol, Ö., Yacan, L., Arslan, C., Kara, D., Terzi, B., Aydın, R. "Hemşirelik Öğrencileri ve Sosyal Medya Kullanımı". 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 28-29 Nisan 2016, Eskişehir. (sözel bildiri) (Nisan 2016)
 • Erol, Ö., Yacan, L. "Akut Miyeloid Lösemi: Bir Olgu Sunumu". 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya. (poster bildiri) (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Yacan, L., Erol, Ö. "Diyabetin Kadın Cinsel Sağlığı Üzerine Etkileri". 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 14-18 Ekim 2015, Antalya. (poster bildiri) (Ekim 2015)
 • Ünsar, S., İlmek, M., Yacan, L., Yaman, R., Özcan, M. "Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22- 26 Nisan 2015, Kayseri. (poster bildiri) (Nisan 2015)
 • Seymen, M., Makal, E., Yacan, L., Tuna, Z. "Hemşirelerin Elindeki Dİnamik Güç 'Kariyer' ''. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya. (sözel bildiri) (Nisan 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği (HEMDER)
 • Türk Hemşireler Derneği