» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Okyay, L. (2013). “6 Yaş Grubu Çocukların Aile Çizimlerinde Kişilerarası İlişkiler”, International Congress on Research in Education: Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education Challenges and Opportunities, Ürgüp/Nevşehir (Haziran 2013)
 • Okyay, L., (2011).“ Woman Image of Osman Hamdi's Paintings” International Turkish art Workshop, (153-157) Florida/U.S.A
 • Okyay, L., Fazlıoğlu,Y., (2009). “6 Yaş Grubu Çocukların Aile Resimlerinin İncelenmesi” Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Kitabı, Cilt:2, Sayı:2. (672-675)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fazlıoğlu, Y.,& Okyay, L., Ilgaz, G. (2011). Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:1. (255-268)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Okyay, L.,& Fazlıoğlu, Y.,(2009). “Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi: "Çocuk ve Resimleri”, 1. Baskı, Kriter Yayın, İstanbul 2009, s.307-324

Projeler

 • EDİRNE’DEKİ OSMANLI MİMARİ ESERLERİNİN GRAVÜR VE ESKİZLERDE GÜNÜMÜZDE YORUMLANMASI, T.Ü. BAP projesi, 2012/44.
 • 6 Yaş Grubu Çocukların Aile Resimlerinin sosyo-kültürel değişkenler ve davranış problemleri açısından karşılaştırılması

Diğer

 • T.Ü. Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi (Aralık 2014)
 • "INSPIRATION PICASSO", National Museum of Bor, Sergilenme. (Şubat 2012)
 • "INSPIRATION PICASSO", County Museum Knjazevac, Sergilenme (Ocak 2012)
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Resim Sergisi
 • INSPIRATION PICASSO, The National Museum Nis (Synagogue Gallery), Sergilenme (Aralık 2011)
 • Uluslararası Resim-Heykel Sergisi, 18-21 Eylül / Tiflis/ Gürcistan (Eylül 2011)
 • I. Uluslararası Özgünbaskı Trienali Ulus/SIRBİSTAN, Sergilenme, “01-30 Haziran” (Haziran 2011)
 • Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı Sergisi, 14-19 Nisan 2011 / Florida/ ABD (Nisan 2011)
 • III. Uluslararası Resim Festivali, 21-26 Haziran, Trabzon (Haziran 2010)
 • Lale okyay & Aylin Beyoğlu & Ayşın Sal Resim Sergisi; “The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research”, Zadar, Hırvatistan (Kasım 2009)
 • 6. Uluslararası Grafik Sanatlar Trienali Bitola/MAKEDONYA, Sergilenme, “2 Ekim- 2 Kasım” (Ekim 2009)
 • I. Uluslararası Baskı Bienali ÇİN, Sergilenme, “1-15 Mart” (Mart 2009)
 • Lale Okyay & Aylin Beyoğlu Resim Sergisi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Güzel Sanatlar Galerisi, Beyoğlu-İstanbul (Ağustos 2008)
 • XI. Uluslararası TÜRKSOY ressamlar Buluşması Çalıştayı, 08-22 Ağustos, Edirne (Ağustos 2008)

» Verdiği Dersler

Ana Sanat Atölye I-II-III-IV

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özgün Baskı

Temel Tasarım I - II

Yüksek Baskı Teknikleri