» Biyografi

1982 yılında Edirne'de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Edirne'de tamamladıktan sonra, 2004 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Ardından 2008 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2016 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER                                                                  
2009 “Rhythm of the Dance”, “Second International Conference on Advanced and Sysmatic Research” ,13-15 Kasım 2009, Zadar, Hırvatistan
2008 “Renklerin Dinamizmi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Galerisi, Taksim-Beyoğlu, İstanbul
2008 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne

JÜRİ SEÇİMLİ SERGİLER
2020 4th International Printmaking Triennial Ulus/Serbia, 30 June 2020, electronic catalog: https://ulus.rs/wp-content/uploads/2020/05/Katalog-TG-2020.pdf, on the platform VIR(T)UELINI ULUS: https://ulus.rs/blog/cetvrto-medjunarodno-trijenale-grafike-ulus/
2019 Ex DIGITALIS Salon 2019, Digital Exlibris Exhibition, 13 December 2019, Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, Toruń, Poland
2019  3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Resim Sergisi, 28-29 Kasım 2019, Artsürem Bilim Sanat Galerisi, Ankara
2012 "INSPIRATION PICASSO", National Museum of Bor
2012 "INSPIRATION PICASSO", County Museum Knjazevac
2011 I. Uluslararası Özgünbaskı Trienali Ulus/SIRBİSTAN, “01-30 Haziran” 
2011 INSPIRATION PICASSO, The National Museum Nis (Synagogue Gallery),  
2009 I. Uluslararası Baskı Bienali Çin, Sergilenme, “1-15 Mart”
2009 6. Uluslararası Grafik Sanatlar Trienali Bitola/MAKEDONYA, Sergilenme, “2 Ekim- 2 Kasım”

KARMA SERGİLER 
2019 24 Kasım Öğretmenler Günü Trakya Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Alanı, Edirne
2019 15.International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration", October 24-25, 2019, Edirne, Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, Edirne
2018 Başöğretmen Atatürk Anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, 26 Kasım-02 Aralık 2018, T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne 
2017 Başöğretmen Atatürk Anısına Resim-İş Eğitimi ABD Öğretmenler Günü Sergisi, 24-30 Kasım 2017, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Binası, Edirne 
2016, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı "Çocuk ve Hayaller" Karma Resim Sergisi, 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Fuayesi, Edirne
2014 T.Ü. Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi 
2013 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Resim Sergisi 
2011 Uluslararası Resim-Heykel Sergisi, 18-21 Eylül / Tiflis/ Gürcistan 
2011 Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı Sergisi, 14-19 Nisan 2011 / Florida/ ABD 
2010 III. Uluslararası Resim Festivali, 21-26 Haziran, Trabzon 
2008 XI. Uluslararası TÜRKSOY ressamlar Buluşması Çalıştayı, 08-22 Ağustos, Edirne 

TASARIMLAR
2021 "Afiş Tasarımı", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı Mezuniyet Sergisi Afişi
2021 "Afiş Tasarımı", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı "Temel Tasarım I-II" Dersi Yılsonu Sergisi Afişi
2019 "Kitap Kapağı Tasarımı", Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı
2018 "Kitap Kapağı Tasarımı", Balkan Eğitim Araştırmaları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı
2018 "Afiş Tasarımı", II. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi
2018 "Banner Tasarımı", II. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi
2017 "Kitap Kapağı Tasarımı", Balkan Eğitim Araştırmaları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Vanitas: Çağdaş Sanatta Ölümün Temsili", Sözlü Bildiri, Yayınlanmış Özet, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020, İstanbul (Şubat 2020)
 • "Çağdaş Sanatta Bir Tema Olarak Anne-Annelik", Sözlü Bildiri, Yayınlanmış Özet, VI. Uluslararası Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2019, İstanbul (Aralık 2019)
 • "6 Yaş Grubu Çocukların Aile Çizimlerinde Kişilerarası İlişkiler", Sözlü Bildiri, Yayınlanmış Özet, International Congress on Research in Education: Multi-Paradigmatic Transformative Research in Education Challenges and Opportunities, Ürgüp/Nevşehir (Haziran 2013)
 • “ Osman Hamdi'nin Resimlerinde Kadın İmgesi” Uluslararası Türk Sanatları Çalıştayı, 14-19 Nisan 2011, Florida/U.S.A, Bildiri Kitabı, ISBN 978-975-6221-49-5, s.153 (Nisan 2011)
 • Okulöncesi Çocuklarda Sanat Eğitiminin Önemi, Sözlü Bildiri, Yayınlanmış Özet, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009, Edirne (Ekim 2009)
 • “6 Yaş Grubu Çocukların Aile Resimlerinin İncelenmesi” Sözlü Bildiri, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Kitabı, Cilt:2, Sayı:2., s.672

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Okyay, L.,& Fazlıoğlu, Y.,(2009). “Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi: "Çocuk ve Resimleri”, 1. Baskı, Kriter Yayın, İstanbul 2009, s.307-324

Projeler

 • Edirne'deki Osmanlı Mimari Eserlerinin Gravür ve Eskizlerde Günümüzde Yorumlanması, T.Ü. BAP projesi, 2012/44.
 • 6 Yaş Grubu Çocukların Aile Resimlerinin Sosyo-kültürel Değişkenler ve Davranış Problemleri Açısından Karşılaştırılması

Sertifikalar

 • Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri (Ağustos 2019)
 • Understanding and Using Curricula for Effective Teaching (Ekim 2014)
 • Bilimsel Araştırma ve yayınlarda Etik İlkeler (Aralık 2009)

Diğer

 • Dünya Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Edirne" konulu resim yarışmasında jüri üyeliği (Mayıs 2016)

» Verdiği Dersler

Ana Sanat Atölye I-II-III-IV

 • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci, sunum teknikleri ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Öğretmenlik Uygulaması

 • Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Okul Deneyimi

 • Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Özgün Baskı Teknikleri

 • Özgün baskının kronolojik gelişimi, kuram ve kavramları irdelenir; monotipi, linolyum, ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plexsiglass, dijital baskı, vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmaları kapsar; özgün baskının teknik olanakları kullanılarak yaratıcı, özgün çalışmalar yapmaları sağlanır; bunun yanı sıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır; atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemleri alınması sağlanır; ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci, sunum teknikleri ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

Resim Teknikleri

 • Eğitim süreci içinde, temel plastik araçların keşfini ve görme - biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesini sağlamak.

Seçmeli Sanat Atölye II (Yüksek Baskı Teknikleri)

 • Öğrencilerin, yüksek baskı yöntemlerinin sınırlarını ve sunduğu anlatım olanaklarını keşfetmesi; sanatsal ifadelerinde yüksek baskıyı, seçenek olarak kullanabilme olanağını yaratmaları sağlanır. Bu teknikle, öğrenciler, sanatsal yaklaşımlar içinde araştırma yapmaya ve kişisel anlatım biçimlerini oluşturmaya yönelik deneysel çalışmalara yönlendirilir.

Temel Tasarım I

 • Sanat eserini oluşturan elemanlar (çizgi, renk, doku, biçim-form, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, oran-orantı, zıtlık, vurgu, birlik, çeşitlilik), iki ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu eleman ve ilkelerin ilişkisi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan iki ve üç boyutlu özgün çalışmaları kapsar; ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin alternatif uygulamalar için kavramsal fikirlerin keşfedilmesi ve farklı stratejileri geliştirmek için mimariden, doğadan ve diğer disiplinlerden de esinlenilmesi sağlanır; öğrencilerin portfolyo oluşturmaları istenir; görsel sanat uygulamalarında etik kurallara uyulmasına vurgu yapılır.

Temel Tasarım II

 • Sanat elemanları ve tasarım ilkeleri ile tasarımın görselleştirilebilmesi için farklı teknikler, renk bilgisi ile ilgili iki ve üç boyutlu uygulama çalışmalarını (kağıt, mukavva, alçı, kil, ahşap, vb.) kapsar; alternatif uygulamalar için kavramsal fikirlerin keşfedilmesi ve farklı stratejiler geliştirmek için mimariden, doğadan ve diğer disiplinlerden de esinlenilmesi sağlanır; öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sanat eserleri üzerinde göstermeleri ve tartışma yapmaları üzerinde durulur; öğrencilerin portfolyo oluşturmaları istenir; görsel sanat uygulamalarında etik kurallara uyulmasına vurgu yapılır.

Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.