» Biyografi

1982 yılında Edirne'de doğdu. 2000 yılında Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden; 2004 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Ardından 2008 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2016 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER                                                                  
2009 “Rhythm of the Dance”, “Second International Conference on Advanced and Sysmatic Research” ,13-15 Kasım 2009, Zadar, Hırvatistan
2008 “Renklerin Dinamizmi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Galerisi, Taksim-Beyoğlu, İstanbul
2008 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne

JÜRİ SEÇİMLİ SERGİLER
2022 III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, III. Uluslararası Jurili Karma Sergi (Online)19-25 Aralık 2022: https://www.aseskongre.com/sayfa/online-sergi-turu.html
2020 4th International Printmaking Triennial Ulus/Serbia, 30 June 2020, electronic catalog: https://ulus.rs/wp-content/uploads/2020/05/Katalog-TG-2020.pdf, on the platform VIR(T)UELINI ULUS: https://ulus.rs/blog/cetvrto-medjunarodno-trijenale-grafike-ulus/
2019 Ex DIGITALIS Salon 2019, Digital Exlibris Exhibition, 13 December 2019, Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, Toruń, Poland

2019  3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Resim Sergisi, 28-29 Kasım 2019, Artsürem Bilim Sanat Galerisi, Ankara
2012 "INSPIRATION PICASSO", National Museum of Bor
2012 "INSPIRATION PICASSO", County Museum Knjazevac
2011 I. Uluslararası Özgünbaskı Trienali Ulus/SIRBİSTAN, “01-30 Haziran” 
2011 INSPIRATION PICASSO, The National Museum Nis (Synagogue Gallery),  
2009 I. Uluslararası Baskı Bienali Çin, Sergilenme, “1-15 Mart”
2009 6. Uluslararası Grafik Sanatlar Trienali Bitola/MAKEDONYA, Sergilenme, “2 Ekim- 2 Kasım”

KARMA SERGİLER 
2021 24 Kasım Öğretmenler Günü Trakya Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları, Emekli Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Alanı, Edirne
2019 24 Kasım Öğretmenler Günü Trakya Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Alanı, Edirne
2019 15.International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration", October 24-25, 2019, Edirne, Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu, Edirne
2018 Başöğretmen Atatürk Anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, 26 Kasım-02 Aralık 2018, T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu, Edirne 
2017 Başöğretmen Atatürk Anısına Resim-İş Eğitimi ABD Öğretmenler Günü Sergisi, 24-30 Kasım 2017, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Binası, Edirne 
2016, 1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı "Çocuk ve Hayaller" Karma Resim Sergisi, 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Fuayesi, Edirne

2014 T.Ü. Öğretim Elemanları ve Yüksek Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisi 
2013 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 3.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Resim Sergisi 
2011 Uluslararası Resim-Heykel Sergisi, 18-21 Eylül / Tiflis/ Gürcistan 
2011 Uluslararası Türk Sanat Çalıştayı Sergisi, 14-19 Nisan 2011 / Florida/ ABD 
2010 III. Uluslararası Resim Festivali, 21-26 Haziran, Trabzon 
2008 XI. Uluslararası TÜRKSOY ressamlar Buluşması Çalıştayı, 08-22 Ağustos, Edirne 

TASARIMLAR
2023 "Afiş Tasarımı": Adalet Bakanlığı Tekirdağ 1 Nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resim ve Elişleri Sergi Afişi (Mayıs 2023)
2023 "Katalog Tasarımı" :4. Yüksek Lisans Buluşması Çevrimiçi Sergi Kataloğu (Mayıs 2023)
2023 "Afiş Tasarımı" :4. Yüksek Lisans Buluşması Çevrimiçi Sergisi Afişi (Mayıs 2023)
2022 "Afiş Tasarımı" :Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Afişi
2022 "Afiş Tasarımı": Trakya Ünivesitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencileri Çanakkale Zaferi Karma Sergisi Afişi
2021 "Afiş Tasarımı", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı "Anasanat Atölye I-II" Dersi Yılsonu Sergisi Afişi
2021 "Afiş Tasarımı", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı Mezuniyet Sergisi Afişi

2021 "Afiş Tasarımı", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Programı "Temel Tasarım I-II" Dersi Yılsonu Sergisi Afişi
2019 "Kitap Kapağı Tasarımı", Çocuk ve Gençlik Yazınında Çokkültürcülük, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı
2018 "Kitap Kapağı Tasarımı", Balkan Eğitim Araştırmaları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı
2018 "Afiş Tasarımı", II. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi
2018 "Banner Tasarımı", II. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi
2017 "Kitap Kapağı Tasarımı", Balkan Eğitim Araştırmaları, Uluslararası Bilimsel Araştırma Kitabı

 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Okyay, L.,& Fazlıoğlu, Y.,(2009). “Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi: "Çocuk ve Resimleri”, 1. Baskı, Kriter Yayın, İstanbul 2009, s.307-324

Editörlük / Yayınlama

Yapılan Hakemlikler

 • "Fluxus Okumalar", ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi ISSN: 2718-1057 & e-ISSN: 2791-7665 (Şubat 2022)
 • "Görsel Sanatlar Dersindeki Renk Eğitimi Üzerine Bir Çalışma", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Temmuz 2020)

Projeler

 • Edirne'deki Osmanlı Mimari Eserlerinin Gravür ve Eskizlerde Günümüzde Yorumlanması, T.Ü. BAP projesi, 2012/44.
 • 6 Yaş Grubu Çocukların Aile Resimlerinin Sosyo-kültürel Değişkenler ve Davranış Problemleri Açısından Karşılaştırılması

Sertifikalar

 • Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri (Ağustos 2019)
 • Understanding and Using Curricula for Effective Teaching (Ekim 2014)
 • Bilimsel Araştırma ve yayınlarda Etik İlkeler (Aralık 2009)

Diğer

» Verdiği Dersler

Anasanat Atölye 1 - 2

  • Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi; dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmaları içerir. Bunun yanısıra öğrencilerin çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirmeleri ve güncel sanat uygulamalarını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin imkanlar dahilinde bianel, fuar, sergi vb. yerleri ziyaret etmeleri önerilir. Atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarda iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilir. Ayrıca öğrencilerin sergileme yöntemleri, süreci ve portfolyo hazırlama hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgilerini uygulamaları ve tüm süreçlerde etik kurallara uymaları sağlanır.

  Çağdaş Sanat

  • 1960'tan günümüze sanatsal arayışlar, belli başlı sanatçılar ve eserlerinin karşılaştırmalı olarak tartışılmasını kapsar.  

  Görsel Sanatlar Öğretim Programları

  • Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; görsel sanatlar dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel görsel sanatlar dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademeler arasındaki görsel sanatlar dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

  Kuram ve Sanat Eleştirisi

  • Sanat kuramları, önemli bazı eleştirmenler, sanat eleştirisi metodolojileri, eleştiri metinleri inceleme ve sanat eserlerini eleştirel bir şekilde değerlendiren yazılı eserler üretme. 

  Öğretmenlik Uygulaması

  • Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

  Sanat Eleştirisi

  • Sanat kuramları çerçevesinde sanat eserlerini inceleyerek eleştirel düşünmeyi geliştirme, sözlü ve yazılı olarak sanat eserini yorumlayabilme ve değerlendirebilmeyi içerir; ayrıca öğrencilerin çağdaş sanat eserlerine ilişkin felsefi düşüncelerini geliştirmeleri teşvik edilir; dersin karşılıklı tartışmalarla işlenmesi sağlanır, tartışmaların etik kurallara uygun olarak yürütülmesine dikkat edilir; sanat eleştirisinin görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi üzerinde durulur.

  Sanat ve Kültürel Çalışmalar

  • Kültür ve sanat, küreselleşme, kültürel çeşitlilik ve müze çalışmaları, kültürel girişimcilik, Ulusal ve uluslararası kültür ve sanat politikaları, kültür ve sanat yönetimi, kültürlerarası sanat çalışmaları, sanat ve kültürel politika, sanat ve toplumsal cinsiyet, sanat ve göç çalışmaları, kültür-toplum ve medya çalışmaları, kültür ve sanat kurumları.

  Sanatta Malzeme

  • Maddenin ontolojik kökeni; malzemenin kültürel tarihi; nitelik ve teknikler; malzeme yanılsamaları; gündelik-olağandışı malzemeler; doğa; fiziksellik; duyularla kavranamayan malzemeler, sembolizm, çöp, daha fazla malzeme. 

  Sanatta Üretim

  • Sanat üretimi, anlamlar ve yorumlar, temel elemanlar ve ilkeler, sözcükler ve seslerin sanatta kullanımı, sanat üretiminde postmodern yaklaşımlar, yaratıcı süreç ve uygulamalar, küratöryel pratikler, eleştiri.