» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • 8. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2019)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Kasım 2019)
  • 13. Aile Hekimliği Güz Okulu (Ekim 2019)