» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İncirkuş K. (2018) Antiphospholipid Syndrome Related Massive Pulmonary Embolism Through The Eyes Of A Healthcare Professional Who Survived Death: A Case Study. International Journal of Caring Sciences, 11(1): 627-630.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Nahcivan, N., İncirkuş, K. (2015) Reporting Characteristics of Systematic and Literature Reviews Published in Nursing Journals in Turkey. Poster Presentation, 2nd International Clinical Nursing Congress, June 24-27th 2015, Koc University, Istanbul.
 • İncirkuş, K., Nahcivan N. (2014) Hypertension Management And Informatics: Using The Omaha System For Documenting And Managing Diseases Based On The Chronic Care Model. Poster Presentation. 1st International Balkan Congress on Health Sciences, May 14-16th 2014, Trakya University, Edirne, p.97.
 • İncirkuş, K., Nahcivan, N. (2015) Validity And Reliability Of The Turkish Version Of The Self-Efficacy For Managing Chronic Disease 6-Item Scale. Poster Presentation, 2nd International Clinical Nursing Congress, June 24-27th 2015, Koc University, Istanbul.
 • Avcıbaşı, İ.M., Dindar, İ., İncirkuş, K. (2017) Does Physical Activity Affect Academic Achievement? Sample of Faculty of Health Science. Poster Presentation. International Congress of Black Sea Nursing Education, October 12-13 2017, Samsun/Turkey, pp. 144.
 • İncirkuş K. (2017) Antiphospholipid Syndrome Related Massive Pulmonary Embolism Through The Eyes Of A Healthcare Professional Who Survived Death: A Case Study. Poster Presentation. 1st International Health Sciences Congress, November 23-25 2017, Trakya University, Edirne/Turkey, p. 86
 • İncirkuş, K., Nahcivan, N. (2018) Birinci Basamakta Hipertansiyon Yönetimi: Klinik Bilgi Sistemi Olarak Omaha Sistemi'nin Kullanımı. Poster Bildiri. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 – 26 Nisan 2018, Ankara/Türkiye.
 • Ünaldı, N., İncirkuş, K. (2016) Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Politikaları Doğrultusunda Sağlık Hizmetlerindeki Değişimin Uluslararası Boyutta Karsılaştırılması. Sözel Bildiri, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, 19-22 Mayıs, Madrid/İspanya, p. 136.
 • Ünaldı, N., İncirkuş, K. (2016) Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Politikaları Doğrultusunda Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Değişimlere Yönelik Bir Araştırma: Mevcut Durumun Analizi. Sözel Bildiri, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, 19-22 Mayıs, Madrid/İspanya, p. 137.
 • İncirkuş, K., Nahcivan, NO. (2017) Effects of Motivational Interviewing-Based Self-Management Support Program on Care Outcomes for Essential Hypertensive Patients: A Randomized Controlled Trial. Sözel Bildiri. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Edirne/Türkiye, p. 252.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İncirkuş K., Nahcivan N. (2014) Hypertension Management And Informatics: Using The Omaha System For Documenting And Managing Diseases Based On The Chronic Care Model. A Current Perspective on Health Sciences, A.Y. Kaptanoğlu (Ed.), ISBN: 978-606-8552-05-7, Rotipo, Iaşi, pp.470-478.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nahcivan, N., İncirkuş, K. (2018) Türkiye’de Hemşirelik Dergilerinde Yayınlanan Sistematik Derlemelerin Raporlama Özellikleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15 (2): 106-116. (Haziran 2018)
 • İncirkuş, K., Nahcivan N. (2015) Kronik Hastalık Yönetimi İçin Bir Rehber: Kronik Bakim Modeli. Florence Nightingale Hemsirelik Dergisi, 23(1): 66-75.
 • İncirkuş, K., Nahcivan N. (2011) Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu’nun Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1: 102-109.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yücel, İ., Dindar, İ., İncirkuş, K. (2018) Bir Devlet Üniversitesi Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği ve Etkileyen Faktörler. Sözel Bildiri. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 4-6 Nisan 2018, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp. 110. (Nisan 2018)
 • İncirkuş, K., Nahcivan N. (2010) Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Aracı’nın Geçerlik Ve Güvenirliği. Poster Bildiri. 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 18-22 Ekim 2010, İzmir, s.124.
 • İncirkuş, K., Nahcivan N. (2011) Kronik Hastalık Yönetimi İçin Bir Rehber: Kronik Bakim Modeli. Poster Bildiri. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Trabzon, s.86.
 • Balcı, F., Birgün, H., İncirkuş, K., Kizilkaya Beji, N., Aslan, E. (2007) İstanbul İlinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi. Poster Bildiri. 6. Ulusal Uluslar Arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-29 Haziran 2007, İstanbul.
 • Abbasoğlu, B., İncirkuş, K., Turan, F.N. (2017) X ve Y Kuşaklarındaki Mesleki Değerler Algısındaki Farkların Hemşirelik Üzerine Etkileri: Bir Üniversite Hastanesi Ve Hemşirelik Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Uygulama. Poster Bildiri. 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2017, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • İncirkuş, K., Nahcivan, N.Ö. (2014) Birinci Basamakta Hipertansiyonlu Bireylerin Problemleri, Hemşirelik Girişimleri ve Bakim Sonuçları: Omaha Sistemine Dayalı Pilot Çalışma. Poster Bildiri. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 20-24 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • İncirkuş, K., Nahcivan, N. (2015) Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Erişkinlerin Kronik Hastalık Bakımından Memnuniyeti ve İlişkili Faktörler: Öz-Etkililik, Sosyo-Demografik Ve Hastalık Özellikleri. Poster Bildiri. I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 24-27 Haziran 2015, Ege Üniversitesi, İzmir.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İncirkuş K, Nahcivan N. Kronik Hastalıkların Öz-Yönetiminde Motivasyonel Görüşme Tekniğinin Kullanımı. Hacıhasanoğlu Aşılar R (editör). Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi ve Hemşirelik. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. pp. 18-26. (Haziran 2019)
 • Yıldızeli Topçu, S., İncirkuş, K. (2018) İş Kazaları, Yaralanmalar ve İlk Yardım. İçinde: İş Sağlığı ve Güvenliği, E. Gökmeşe, H. Yıldız (Ed.), Lisans Yayıncılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, 1. Baskı, İstanbul. ISBN: 978-605-9498-18-0, s. 113-146.

Projeler

 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Araştırmaları: Editör Gözüyle Uluslararası İndeksli Dergilerde Makale Yayınlama Süreci. Proje No: 2017/56 (Proje tamamlandı, 15.06.2017)

Sertifikalar

 • Systematic Review and Meta-Analysis Course, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu (SANERC), 20-21 Haziran 2016
 • Motivasyonel Görüşme Tekniği, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği (Kültegin Ögel), 2012
 • Asistan Oryantasyon Eğitimi Programı Teorik Kurs, Bezmialem Üniversitesi, 7-8 Kasım 2013
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Programı, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 17-18 Nisan 2013
 • Fiziksel Değerlendirme Hasta Tanılama Kursu, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu (SANERC), 13,17 Mart 2014
 • SPSS ile Temel İstatistik Uygulamaları Kursu, Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 23-25 Haziran 2014
 • Evidence-Based Nursing Course, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu (SANERC), 22-23 Haziran 2015

Diğer

 • Evidence-Based Nursing Researches Workshop: International Article Publishing Process With Editor’s Perspective,15-16 Mayıs 2017, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferans Salonu, Edirne (Düzenleme Komitesi Üyeliği)
 • Kongrede oturum başkan yardımcılığı, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, 19-22 Mayıs 2016, Madrid/İspanya.
 • “Vakalarla Uygulama Özeti- Motivasyonel Görüşme Doğrultusunda Hipertansiyon Yönetimi: Vaka Analizi” Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı, 3 Nisan 2015 (Eğitici)

» Verdiği Dersler

Aile Planlaması (Üniversite Ortak Fakülte Ortak Seçmeli)

Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Evde Bakım Hemşireliği

Evde Bakım Hemşireliği (Lisansüstü)

Halk Sağlığı Hemşireliği

Okul Sağlığı Hemşireliği

Okul Sağlığı Hemşireliği (Lisansüstü)