» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • K. A. DUVAN, Ö. GÜNDÜZ, A. ULUGÖL, Effects of a Nociceptin Receptor Antagonist on Experimentally Induced Scratching Behavior in Mice, Neurophysiology, vol. 49, no. 2, pp. 130-134, 4, 2017 (Nisan 2017)
  • GUNDUZ O., TOPUZ R. D., TODURGA Z. G., DUVAN K., KARADAĞ C. H., ULUGOL A. Effect of activation of the GLT-1 transporter by a beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice. Neurophysiology, 2015 Feb;47 (1): 36-9. (Şubat 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • DUVAN AYDEMIR K, GUNDUZ O, ULUGOL A. Effects of nociceptin receptor antagonism on experimentally-induced scratching behavior in mice. 7th European Congress of Pharmacology. İstanbul. (Haziran 2016)
  • GUNDUZ O., TOPUZ R., TODURGA Z., DUVAN K., KARADAĞ C. H., ULUGOL A. Effect of GLT-1 transporter activation by the beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice. 17th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology. Cape Town, South Africa, 13-18 July 2014. (Temmuz 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • TOPUZ RUHAN DENIZ,SAPMAZ METIN MELIKE,yurtseven zekiye gülfem,DUVAN AYDEMIR KÜBRA, Intrauterin dönemde valproik aside maruz kalan disi farelerin beyninde östrojen reseptör alfa’nin dagilimi ve davranissal degisiklikler, 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararasi katilimli), EDIRNE-TÜRKIYE
  • DUVAN AYDEMİR K, GÜNDÜZ Ö, ULUGÖL A. Deneysel olarak oluşturulan kaşıntı üzerine nosiseptin reseptör antagonizmasının etkileri. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Ankara, 7-10 Eylül 2015 (Eylül 2015)
  • GÜNDÜZ Ö, TOPUZ R. D., TODURGA Z.G., DUVAN K., KARADAĞ Ç.H., ULUGÖL A. serotonin ile oluşturulan kaşıntı üzerine beta- laktam antibiyotiğin neden olduğu GLT-1 aktivasyonunun etkileri. 22 Ulusal Farmakoloji Kongresi. Antalya (Kasım 2013)