» Biyografi

İlköğretimini İstanbul Erenköy İlkokulu’nda, Ortaöğretimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamladı. Lise döneminde girdiği TÜBİTAK Matematik yarışmasında Marmara Bölgesi ikincisi olan Dr. Koray ELTER, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nü 1993 yılında 4. lük ile bitirdi. Son yılında girdiği ECFMG (Amerika’da hekimlik yapma yeterlilik sınavı) sınavını başarıyla geçti. Ancak, Türkiye’deki uzmanlık sınavı sonucunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisas hakkını kazanınca eğitimine burada devam etti. 1998 yılında uzman olmasını takiben, eğitimine 1999 - 2000 yılları arasındaki vatani görevi sırasında da devam etti ve üniversite ortamından uzaklaşmayarak GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde mesleğini icra etti. Gönül verdiği Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite konusunda yan dal eğitimini görmek amacıyla 2000-2001 yılları arasında Amerika’da Illinois Üniversitesi’nde Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek konularında çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na başvurdu ve bu klinikte Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek konularında çalışmak üzere kabul edildi. Bu bölümde tüp bebek ünitesinin kurulmasında aktif görev aldı ve bu bölümde çalıştı. Görevine 2001 ‘de başlayan Dr. Koray ELTER, 2006 ‘da Doçentlik ünvanına hak kazandı. Üniversitedeki son iki yılında Tüp Bebek Merkezi Sorumluluğu’na getirilen Dr. Koray ELTER, 2006 yılı sonunda istifa etti ve EUROFERTİL Üreme Sağlığı Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2010 yılında ayrılışının öncesinde, son yılında grubun Özel Bahçelievler JFK Hastanesi ile girdiği işbirliği sonucu oradaki merkezin Merkez Sorumlusu olarak çalıştı. 2011 yılında Özel Reyap Hastanesinin Tüp Bebek Merkezini kurdu ve işletti. 2012 yılında Profesörlük ünvanına hak kazandı ve Trakya Üniversitesinde profesör oldu. Halen aynı üniversitede Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek Bölümünün Başkanı olarak üniversitedeki görevini yürütmektedir.

Bugüne kadarki akademik hayatında ulusal dergilerdeki makaleleri ve kongrelerdeki sunuları yanında, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 31 adet makale ve bu makalelere yapılmış olan toplam 200’ün üzerinde atıf bulunmaktadır. Prof. Dr. Koray ELTER aynı zamanda seçkin uluslararası hakemli dergilerde de hakemlik görevlerinde bulunmuş ve ulusal kongrelerde de konuşmacı olarak davet edilmiştir. 

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Tüp Bebek öncesi cerrahi yaklaşımlar (Temmuz 2014)
  1
  ATIF
 • Coasting sırasındaki serum östradiol seyri antagonist ve uzun agonist siklusları arasında farklılık göstermektedir (Aralık 2013)
  1
  ATIF
 • Rekombinant FSH follitropin alfa ve beta preparatlarının myometrium elektrik aktivitesinde yol açtığı spektrotemporal değişiklikler (Ekim 2008)
  3
  ATIF
 • Proteazom ve nükleer faktör kappa B yolaklarını bloke ederek endometriozis ile mücadele (Temmuz 2008)
  3
  ATIF
 • Down regülasyon sonrası yapılan antral folikül değerlendirilmesi IVF gebeliklerinin kaybını belirlemede faydalı bir araç olabilir (Temmuz 2005)
  2
  ATIF
 • İkinci trimesterde düşük dış ortam sıcaklık derecelerine maruz kalmak düşük doğum ağırlığı ile ilişkilidir. (Aralık 2004)
  2
  ATIF
 • Üremedeki yaşlanma paternlerinin hormonal ve ultrasonografik over rezervi testleri ile değerlendirilmesi (Kasım 2004)
  2
  ATIF
 • PKOS'lu obes olmayan kadınlarda etinilöstradiol-siproteron asetat kombinasyonuna metformin eklemenin klinik, endokrin ve metabolik etkileri. (Temmuz 2002)
  7
  ATIF
 • Farklı hormon replasman tedavisi alan kadınlarda mammografik dansite artışı (Kasım 2001)
  1
  ATIF
 • İnsan LH beta subünitesindeki Trp8 Arg ve Ile15 Thr mutasyonlarının, PKOS'lu kadınlardaki rolü (Mart 1999)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Telefon destekli ergonomik eğitimin gebeliğe bağlı bel ağrısına olan etkisi (Ağustos 2018)
 • Adneksiyal kitlelerin benign malign ayrımında malignansi riski endeksine diğer parametrelerin katkısı (Mayıs 2018)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Komplike hastalarda kontrasepsiyon TSRM 2018, 8. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, 8 - 11 Kasım 2018, Antalya (Kasım 2018)
 • Ovülasyon İndüksiyonu ve İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'nda Başarısız IVF Döngüsü: Ne yapabiliriz ? başlıklı panelde panelist, 4 - 7 Ekim 2018, Muğla. (Ekim 2018)
 • 13. TJOD Asistan Okulu 21 – 23 Eylül 2018, Bafra, K.K.T.C. (Eylül 2018)
 • Endometriozis: Daha erken tanı konabilir mi? 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9 - 13 Mayıs 2018, Antalya. (Mayıs 2018)
 • Birinci İstanbul Kronik Pelvik Ağrı Sempozyumu. 20 - 21 Nisan 2018, İstanbul. (Nisan 2018)
 • İnfertil Olgularda Endometriozise Yaklaşım, TJOD İstanbul Şubesi Bilimsel Toplantısı 11 Şubat 2018, İstanbul. (Şubat 2018)
 • Endometrioma semtomatoloji, Endometrioma Yönetimi, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Endoakademi Toplantıları, 28 Ocak 2018, Gaziantep. (Ocak 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Pamukkale Tıp Dergisi için "Normal, preeklampsi ve veya intrauterin gelişme kısıtlılığı bulunan olgularda selüler prion proteini (PrPc) ve COMMD-1 ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi" başlıklı makale (Kasım 2018)
 • Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports adlı dergide A RARE LOCALIZATION OF ENDOMETRIOSIS:LABIUM MINUS" başlıklı makale (Ekim 2018)
 • Balkan Medical Journal adlı dergide "Iodine status of pregnant women residing in Northern Cyprus." başlıklı makale (Ağustos 2018)
 • Balkan Medical Journal adlı dergide "Comparison between two combined oral contraceptives: quadriphasic estradiolvalerate/dienogest and monophasic ethinylestradiol/drospirenone." başlıklı makale (Nisan 2018)
 • Pamukkale Tıp Dergisi için 'Antepartum hiperekojen barsak tanısı konan fetusta postpartum anal atrezi tespiti' başlıklı makale (Mart 2018)
 • Balkan Medical Journal adlı dergide "Leiomyomatosis peritonealis disseminata in a nonpregnant woman" başlıklı makale (Mart 2018)
 • Balkan Medical Journal adlı dergide The role of follicular fluid thiol/disulphide homeostasis in polycystic ovary syndrome başlıklı makale (Şubat 2018)

Diğer

 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doçentlik sınavına başvuran Dr Rauf MELEKOĞLU (Aralık 2018)
 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doçentlik sınavına başvuran Dr. Melih VELİPAŞAOĞLU (Aralık 2018)
 • SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'nden Doçentlik sınavına başvuran Dr. Rahmi Sinan KARADENİZ (Aralık 2018)
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doçentlik sınavına başvuran Dr. Fatih ÇELİK (Aralık 2018)
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doçentlik için başvuran Dr Pınar ÇAĞLAR AYTAÇ (Temmuz 2018)
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doçentlik için başvuran Dr Hüseyin AKSOY (Temmuz 2018)