» Biyografi

 

 

EK 4.                                     ÖZGEÇMİŞLER

Ad, Soyad

 Ali Kemal KUTLU

Unvan

 PROFESÖR

Adres

 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATALOJİ ANABİLİM DALI

 

 22030 / EDİRNE

Telefon

 (284) 235 76 42 / 1526

Fax

 (284) 235 91 87

E-Mail

 kutlu@trakya.edu.tr

 

Eğitim:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

Ankara Ü. Tıp Fen  Fakultesi

1968-1974

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora/Uzmanlık

 

İst .Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.

1977-1980

 

Akademik Unvanlar:

Unvan

Bölüm

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

Patoloji

Trakya Ü.

1983

Doçent

Patoloji

Trakya Ü.

1986

Profesör

Patoloji

Trakya Ü.

1992

 

  YAYINLAR

 Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri

 1. Soylu AR, Aydogdu N, Basaran UN, Altaner S, Tarcin O, Gedik N, Umit H, Tezel A, Dokmeci G, Baloglu H, Ture M, Kutlu K, Kaymak K. Antioxidants vitamin E and C attenuate hepatic  fibrosis in biliary- obstruced rats.World J Gastroenterol. 2006 Nov 14;12(42):6835-41.

2 . Altaner S, Yoruk Y, Tokatli F, Koçak Z, Tosun B, Guresci S, Kutlu K. The  correlation  between TTF-1 immunoreactivity and the occurrence of  lymph node  metastases in patients with lung cancer.Tumori. 2006 Jul-Aug;92(4):323-6.

3 . Altaner S, Gucer F, Tokatli F, Guresci S, Ozdemir C, Puyan FO, Kutlu K. Expression of Bcl-2 and Ki-67 in tamoxifen-associated endometrial polyps:comparison with postmenopausal polyps.Onkologie. 2006 Sep;29(8-9):376-80. Epub 2006 Sep 5.

 

4. Balkanli-Kaplan P, Gucer F, Oz-Puyan F, Yuce MA, Kutlu K. Placenta percreta diagnosed after first-trimester pregnancy termination: a case report.

J Reprod Med. 2006 Aug;51(8):662-4.

5. Altaner S, Yoruk Y, Bilgi S, Puyan FO, Doganay L, Kutlu K. Multifocal mesenchymal hamartoma of the chest wall.Respirology. 2006 May;11(3):334-8.

6. Guresci S, Doganay L, Altaner S, Atakan HI, Kutlu K. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the urinary bladder: a case report and discussion of differential diagnosis.Int Urol Nephrol. 2005;37(1):65-8.

7. Doganay L, Altaner S, Bilgi S, Kaya E, Ekuklu G, Kutlu K. Expression of the cyclin-dependent kinase inhibitor p27 in transitional cell bladder cancers: is it a good predictor for tumor behavior?Int Urol Nephrol. 2003;35(2):181-8.

 8. Tokatli F, Uzal C, Doganay L, Kocak Z, Kaya M, Ture M, Kurum T, Alkaya F, Karadag H, Kutlu K. The potential cardioprotective effects of amifostine in irradiated rats.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Mar 15;58(4):1228-34.

9. Turgut B, Pamuk GE, Vural O, Demir M, Unlü E, Celik H, Cakir B, Kutlu K. An interesting presentation of intrathoracic extramedullary hematopoiesis in a patient with thalassemia intermedia.Clin Lab Haematol. 2003 Dec;25(6):409-12.

10. Doganay L, Bilgi S, Ozdil A, Yoruk Y, Altaner S, Kutlu K. Epithelial-myoepithelial carcinoma of the lung. A case report and review of the literature. Arch Pathol Lab Med. 2003 Apr;127(4):e177-80. Review.

11. Görgülü A, Imer M, Simşek O, Sencer A, Kutlu K, Cobanoğlu S. The effect of aprotinin on extraneural scarring in peripheral nerve surgery: an experimental study. Acta Neurochir (Wien). 1998;140(12):1303-7.

12. Imer M, Okar T, Cobanoğlu S, Kayapinar R, Memiş M, Hepgül K, Kutlu K. The modification of the new type of end-to-side anastomosis between carotid arteries in rats: a technical and scanning electron microscopic study. Acta Neurochir (Wien). 1996;138(10):1246-9.

13. Karasolihoglu A, Adali MK, Koten M, Seker V, Kutlu K. Effects of antibiotic solutions (ciprofloxacin and trimethoprim + sulfamethoxazole) on rabbit tympanic membrane.Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1995;116(2):153-6.

14. Karasalihoğlu A, Kutlu K, Yilmaz T. [Laryngotracheal obstruction in ulcerative colitis (apropos of a case)]

Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1988

 

 

 

Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1. Aktaş RG, Demiralay E, Altaner Ş, Candan L, Kutlu AK: Ultrastructural and histochemical characterization of secretory granules in human lung adenocarcinoma cells, Microscopy and microanalysis: Vol 6, Suppl 2, pp. 480-481, August 13-17, Philadelphia, America.

Ulusal Kitap

1. Kutlu, A.K.: Akut ve Kronik İnflamasyon, Temel Patoloji, ed. Çevikbaş, U., pp. 25-46, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. ve YÜCE a.ş., İstanbul, 2000.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

1. Kutlu K, Karasalihoğlu A, Özyılmaz F, Koten M.Parotisin benign lenfoepitelyal hiperplazisi(Vaka takdimi)Türk Otorinolarengoloji XXI.Ulusal Kongresi Kitabı , 13-5, 1991.

2. Bilgi S, Özyılmaz F, Kutlu K. Non-Hodgkin lenfomalarda morfolojik sınıflama ve immünhistokimyasal çalışma. Patoloji Bülteni, 9(2):33-8, 1992.

3. Yazıcığlu M, Kırımi E, Gürkan S, Özyılmaz F, Kutlu K.Epidermolysis bullosa:Olgu sunumu. Patoloji Bülteni ,9(2):69-72, 1992.

4.Karadeniz A, Bedirhan MA, Özyılmaz F, Canbaz S, Demirel T, Kutlu K.Erişkinde konjenital bronko-özefageal fistüller (İki olgu nedeniyle). Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derg ,1(2):131-4, 1992.

5. Özyılmaz F, Yalçın Ö, Kutlu K. Ollier Hastalığı (Vaka takdimi). Hacettepe J Orthop Surg ,3(2):93-5, 1993.

6 .Candan L, Özyılmaz F, Kutlu K,Erda S ,Çınal A. Orbitanın ilginç yerleşim gösteren metastatik müsinöz adenokarsinomu. Turk J Ophthalmol ,3:208-11, 1994.

7.Şeker V, Kutlu K, Özyılmaz F, Bilgi S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kanser verileri. Türkiye'de Kanser Sıklığı.Tuncer İ,Burgut R,Bozdemir N,Coşar EF.Tübitak ve ÇÜTF/Adana , 91-8, 1994.

8. Candan L,Özyılmaz F, Kutlu K. Adrenal gland kisti. Patoloji Bülteni ,12(1):60-2, 1995.

9 .Özyılmaz F, Şeker V, Candan L, Kutlu K, Kaya E, İnci O. Prostat adenokarsinomlarında p53 ekspresyonu ile Gleason Skorlama arasındaki ilişki. Patoloji Bülteni ,12(2):4-8,1995.

10.Candan L, Özyılmaz F, Kutlu K. Prune Belly Sendromu:Bir olgu sunumu. Patoloji Bülteni , 13(2): 63-5, 1996.

11. Şeker V, Özyılmaz F, Candan L, Çırpan İ, Kutlu K. Prostat adenokarsinomlarında prostat spesifik antijen ve prostatik asit fosfataz dağılımı ve bunların Gleason Gradeleme Sistemi ile ilişkileri. Türk Onkoloji Dergisi ,11(2):40-3, 1996.

12. Şeker V, Özyılmaz F, Candan L, Kutlu K Onüç yıllık kanser verilerimiz (Patoloji kayıtlarına göre).Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyum Kitabı . Arıcan A,Aydemir G.Ege Üniversitesi , 65-73,1996.

13. Altun A, Özbay G, Kutlu K, Özyılmaz F, Gürçağan A, Özkan B, Bedirhan MA. An unoperated tetralogy of Fallot's case who lived for 52 years. Türk Girişimsel Kardioloji Dergisi ,2(1):52-4, 1998.

14 .Altaner Ş, Özyılmaz F, Kutlu AK. Mide karsinom prekürsörleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ,16(2): 87-90, 1999.

15. Altaner Ş, Özyılmaz F, Çakır B, Kutlu AK. Vertebral kordoma: Olgu sunumu. Patoloji Bülteni ,16(2):45-8,1999.

16 .Altaner Ş, Özyılmaz F, Kutlu AK. Memenin infamatuar karsinomu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3):161-5, 1999.

17 .Candan L, Özdil A, Özyılmaz F, Bilgi S, Kutlu K. Yumuşak damak yerleşimli,adult tipte bir rabdomyom olgusu.Patoloji Bülteni ,17 (1); 52-54,2000.

18 .Özyılmaz F, Altaner Ş, Kutlu AK. Detection of protein p53 in gastric carcinomas : An immunohistochemical study of 50 Cases. Turk J Gastroenterol ,11(4): 309-14,2000.

19 .Altaner Ş, Özyılmaz F, Ekuklu G, Kutlu AK. Mide adenokarsinomlarında Helikobakter pilori varlığı.. Patoloji Bülteni ,17(3): 144-7,2000.

20 .V. Şeker, S. Bilgi, K. Kutlu. Hibernoma: Kahverengi Yağ Dokusunun Benign Tümörü -Olgu Sunumu- Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 8-9-10 (Bileşik Sayi): 597-601, 1991-1993

21 .S. Bilgi, K. Kutlu. Hepatitis C Virüs İnfeksiyonu. Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 11(1,2,3): 331-338, 1994

22 .S. Pişkin, Z.Ö. Şen, K. Kutlu, S. Bilgi. Siringoma (İki Olgu Nedeniyle). Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 12(1,2,3): 363-365, 1995

23 .S. Bilgi, K. Kutlu, S. Özdemir. Hcv Ve Hbv Kronik Hepatitleri Arasindaki Histolojik Farkliliklar. Türk Patoloji Dergisi 11(1): 13-15, 1995

24 .S. Bilgi, İ. Çirpan, K. Kutlu, S. Özdemir, G. Dökmeci. Kronik B Hepatit Enfeksiyonunda İmmünohistokimyasal Yöntemle Hbsag Boyanma Paternlerinin Tanisal Önemi: İmmünohistokimyasal, Serolojik Ve Histolojik Bulgularin Karşilaştirilmasi. Türk Gastroenteroloji Dergisi 6: 332-336, 1995

25 .S. Bilgi, D. Azmak, İ. Çirpan, K. Kutlu. Adli Otopsilerin Karaciğerinde Hbsag Pozitifliği . Türk Patoloji Dergisi 14-1: 6-8, 1998

26 .S. Bilgi, D. Azmak, L. Candan, K. Kutlu. Adli Otopsilerde Karaciğer Histopatolojisi Türk Patoloji Dergisi 14-1: 3-5, 1998

27. L. Candan, A. K. Kutlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1984-1994 Yılları Arasında Tanı Konan Mesane Kanserleri: 185 Olgunun Analizi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 12(1,2,3), 183-186.

28 .L. Candan, U. Yalçinkaya, K. Kutlu. Karaciğerin Mezenkimal Hamartomu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. (Baskıda)

29 .E. Demiralay, L. Candan, Ş. Altaner, K. Kutlu. Akciğer Karsinomlarının Tanısında Immunohistokimyanın Rolü. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. (Baskıda)

30 .L. Candan, E.Demiralay, G.Aktaş, K.Kutlu. Akciğer Tümörlerinde Elektron Mikroskopik Çalışma (23 Olgu). Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

31 .G. Aktaş, L. Doğanay, U. Yalçinkaya, K. Kutlu. Mezenkimal Hücreden Uniloküler Olgun Yağ Hücresi Oluşumuna Kadar Geçen Evrelerin Elektron Mikroskopik Düzeyde Görüntülenmesi. Morfoloji Dergisi.

32 .Varol F, Altaner Ş, Yardım T, Kutlu A.K.: Plasentada fibrin depolanması ve obstetrik önemi, MN klinik bilimler 2(4): 1996, 18-20.

33 .Altaner Ş, Aktaş G, Atalay Y, Kaplan M, Doğanay L, Kutlu A.K: Renal angiomyolipom; 6 olgunun klinikopatolojik, immunohistokimyasal ve ultrastrukturel olarak değerlendirilmesi, Türk neoplazi dergisi, 8(2), 2000,47-53.

34 .Şeker, V., Kutlu, K., Yalçın, Ö.: Malign Clear Cell Hidradenoma, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt: 8-9-10, 1991-1993, s. 583-589.

35 .Şeker V, Kutlu K. Malign Fibröz Histiositomlarda Alfa-1-Antitripsin Pozitifliğinin Diğer Yumuşak Doku Tümörleri İle Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-10(Bileşik Sayı);285-92.

36 .Çoşkun İ, Kutlu K, Vural Ö, Atakay Y, Şeker V. Deneysel Peritonitte Retiküloendotelyal Sistem Organlarında Oluşan Değişiklikler Ve Kortikosteroidlerin Etkisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-10(Bileşik Sayı);253-60.

37 .Dellaloğlu Gy, Kayapınar R, Kutlu Ak. Tavşanda Serin Proteaz İnhibitörlerinin Foliküler Gelişmeye Etkileri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-10(Bileşik Sayı); 607-12.

38 .Kayapınar R, Kutlu Ak, Dellaloğlu Gy. Hepatektomi Ve Hepatit B Aşısının Fare Karaciğeri Üzerindeki Etkisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1991-1993; 8-10(Bileşik Sayı); 335-40.

39 .İnci O, Erol H, Kaya E, Şeker V, Kutlu K, Hüseyin İ. Renal Adenokarsinom Prognozunda Histopatolojik İncelemenin Değeri. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19(3): 242-6.

40 .Kayapınar R, Sarıdoğan K, Kutlu K, Gürbüz H. Tavşanlarda Serbest Periost Greftinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkileri. Acta Orthop Travmatol Turc 1992; 26: 122-4.

41 .Karasalihoğlu A, Kutlu K, Koten M, Şeker V. Effects Des Gouttes Auriculaires Sur Le Tympan ( Travail Experimental Effectue Sur Des Lapins). Les Chairs D'o.R.L. 1991; 26(8): 439-42.

42 .Yılmaz T, Akata F, Saltık A, Tuğrul Hm, Kutlu K, Sakaroğlu M. Tüberküloz Plörezi Tanısında Plevral Sıvıda Arb Kültürü, Plevral Doku Biyopsisi Kültürü Ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Tüberküloz Ve Toraks 1990; 38(3): 221-30.

43 .Altan A, Kayapınar R, Gega F, Çakır E, Kutlu K. Kollateral Dolaşımın İnce Barsak Anastomoz İyileşmesine Etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1990; 4: 220- 2.

44 .Karasalihoğlu A, Sarıkahya İ, Kutlu K, Koten M, Yaşar H, Adalı Mk. Larenks Leiomyosarkomu (İki Olgu Takdimi Ve Literatür Taraması). Türk Otorinolarengoloji Arşivi 1989; 27: 145-7.

45 .Dellaloğlu G, Kutlu K, Yıldırım M. Collum Uteride Elastik Liflerin Dizilişi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 5(1): 153-7.

46 .Erel C, Arpınar H,Özbay G, Kutlu K, Görgülü A. Bir Becker Ailesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 5(1): 213

47 .Karasalihoğlu A, Kutlu K, Yılmaz T. Obstructıon Laryngo-Tracheale En Cas De Colıte Ulcereuse. Revue De Laryngologıe 1988; 109( 5): 469-71.

48 .Erel C, Özbay G, Arpınar H,Kutlu K, Çakır E. Bir Duchenne Myopati Olgusu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988; 5(1): 193-202.

49 .İnci O, Ulakoğlu E, Kutlu K, Işık Is. Hidrosellerde Sıvı Biyokimyası Ve Cidar Patolojisi Arasındaki İlişki. Türk Üroloji Dergisi 1987; 13(2): 195-200.

50 .Kutlu K, Tüzüner N, Aksoy F, Aykan Tb. Swiss-Albino Farelerde Spontan Olarak Gelişen Meme Tümörlerinde Transplantasyon Çalışmaları. Gülhane Askeri Tıp Akademi Bülteni 1987; 29: 183-91.

51 .Kutlu K, Delibalta N, Yıldırım N. Mide Karsinomu Vakalarının Histolojik Tiplerine Göre Retrospektif Tasnifi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987; 4( 2-3): 51-9.

52 .Karasalihoğlu A, Sarıkahya İ, Kutlu K, Özgün T. Larenks Myoblastomları Ve Tedavi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 1986; 1-2: 74-6.

53 .Özbay G, Sungu U, Bezcioğlu İ, Turan S, Tuğrul A, Sur H, Kutlu K. Bir Yapay Kalp Kapağı Olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1985; 18: 101-6.

54 .Özbay G,Kutlu K, Bezcioğlu İ, Tuğrul A, Sur H. Bir Plazmositom Olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1985; 16: 110-5.

55 .Tamay G, İnci O, Tuğrul M, Kutlu Ak, Bulut F, Sözeri F, Işık İs. Tekirdağ-Kaşıkçı Köyü Üriner Sistem Tümörü Taraması Sonuçları: Ön Rapor. Türk Üroloji Dergisi 1985;11: 45-9.

56 .Karasalihoğlu A, Sarıkahya İ, Altuğ H, Kutlu K. La Biopsie D'aspiration Par Aiguille Fine. Archives De L'union Medicale Balkanique 1985; Xxııı( 1-4): 262.

57 .Karasalihoğlu A, Sarıkahya İ, Kutlu K, Havza B. İnverted Papillomlar Ve Tedavileri (Lateral Rinotomi İle Tedavi Edilen Bir Olgu Nedeniyle). Türk Otolarengoloji Arşivi 1985; 3-4: 108-16.

58 .İnci O, Kutlu K, Oruç N, Tamay G. Postmortem Saptanan Descensusunu Tamamlamamış Testisler Ve Beraber Bulunan Üriner Sistem Ve Diğer Malformasyonlar. Türk Üroloji Dergisi 1984; 4: 269-75.

59 .Kutlu K, Tamay G, İnci O, Oruç N. 15 Yıllık Otopsi Vakalarında Saptadığımız Böbrek Anomalileri. Türk Üroloji Dergisi 1984; 4: 259-64.

60 .İnci O,Tamay G, Oruç N, Özgün T, Kutlu K. 15 Yıllık Otopsi Bulgularında Saptadığımız Üriner Sistem Patolojileri. Türk Üroloji Dergisi 1984; 3: 225-8.

61 .Tamay G, İnci O, Kutlu K, Tuğrul M. Ksantogranülomatöz Pyelonefritler (Bir Olgu Nedeniyle) Türk Üroloji Dergisi 1984; 3: 187-98.

62. İnci O, Tamay G, Oruç N, Özgün T, Kutlu K. 15 Yıllık Otopsi Bulgularında Tesbit Ettiğimiz Erkek Genital Sistem Patolojileri. Türk Üroloji Dergisi 1984; 2: 125-8.

63 .Tamay G, İnci O, Kutlu Ak. Paratestiküler Malign Fibröz Mezotelyoma Olgusu. Türk Üroloji Dergisi 1984; 2: 91-4.

64 .Oruç N, İnci O, Özbalcı A, Kutlu K, Aksoy B. 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda (Postmortem) Saptadığımız Konjenital Malformasyon Bulgularının Sunulması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1983; 15(1-2): 987-93.

65 .Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A. Aort Kavsinin Tam Kesintisi: Biri Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Gösteren 2 Vak'a Bildirisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1981; 13: 152-62.

66 .Aykan Ta, Tüzüner N,Kutlu K. Nadir Bir Üremi Sebebi: Tek Taraflı Total Böbrek Displazisi Üzerine Eklenen Fokal Propliferatif Sklerozan Glomerulonefrit. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1981; 1: 62-5.

67 .Kutlu K, Oruç N, Horozoğlu H. Bir Uterus Leiomyoblastom Olgusu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1981; 3-4: 277-80.

68 .Aksu F, Osmanbaşoğlu He, Kutlu K. 17 Yaşında Bir Kızda Sağ Over Disgerminomu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1981; 2: 101-7.

69 .Oruç N, Kutlu K, Üstünel B, Bayırlı E. Menapoz Sonrası Chorionepitheoma. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1979; 1-2: 55-62.

70. İmer M, Yalnız E, Çobanoğlu S, Yanık B, Yorulmaz F, Kutlu K. The Effect Of Aprotının On Postlamınectomy Perıdural Fıbrosıs In The Rabbıt. J Turk Spın Surg 1994; 5(4): 129-32.

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1 .Altaner, Ş., Yalçın, Ö., Özdil, A., Kutlu, K.: Tiroid Papiller Karsinom ile Hiperplazilerinin Ayırımında S-100 Pozitifliğinin Önemi, XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Mayıs, 2000, Belek/Antalya.

2 .Yalçın, Ö., Bilgi, S., Şeker, V., Kutlu, K.: Larinksin Papillomları, Prekanseröz Lezyonları ve Karsinomlarında İn Situ Hibridizasyon Tekniğiyle HPV DNA Pozitifliğinin Saptanması, XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan, 1997, Belek/Antalya.

3 .Yalçın, Ö., Özyılmaz, F., Kutlu, K., Üstün, U.: Olier Hastalığı (Vaka Takdimi), X. Ulusal Patoloji Kongresi, 3-7 Kasım, 1992, Girne/Kıbrıs.

4 .Hüseyinova, G., Yalçın, Ö., Özyılmaz, F., Kutlu, K.: The Histogenesis of the Giant Cells Seen in the Breast Tubulo-Papillary Carcinoma, XII th National Congress on Electron Microscope (with international participation), 11-15 September, 1995, Antalya.

5 .Özyılmaz F, Azmak D, Altaner Ş, Şeker V, Kutlu AK. Adli otopsilerdeki doğal ölüm nedenlerinin araştırılması,(1984-1997). 14.Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası.

6 .Candan L, Altaner Ş, Aygıt C, Bilgi S, Kutlu A.K: Kutanöz malign silindroma, 14.Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası.

7 .Altaner Ş,Özyılmaz F,Kutlu AK. Mide adenokarsinomlarında p53 protein varlığı: 50 vakada immünohistokimyasal çalışma.15.Ulusal Patoloji Sempozyumu.24-27 Mayıs 2000 ,Antalya.

8 .Demiralay E, Altaner Ş, Kutlu A.K: Akciğer karsinomlarının tanısında immunohistokimyanın rolü, 15.Ulusal Patoloji Sempozyumu.24-27 Mayıs 2000, Antalya.

9 .Kutlu K, Karasalihoğlu A, Özyılmaz F, Koten M. Myoepitelyal siyaladenit (MESA)-Bir olgu nedeni ile.21. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 5-12 Ekim 1991. Manavgat, Antalya.

10 .Özyılmaz F, Kutlu K, Bilgi S. Safra kesesi karsinomlarında histokimyasal ve immünohistokimyasal çalışma (14 vaka). 10. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992. Girne, Kıbrıs.

11. Candan L, Özyılmaz F, Kutlu K, Erda S, Çınal A. Retrobulber metastatik müsinöz adenokarsinom (Vaka takdimi). 10. Ulusal Patoloji Kongresi.3-7 Kasım 1992,Girne,Kıbrıs.

12 .Özbay G, Kutlu K, Özyılmaz F, Bedirhan MA, Altun A, Gürçağan A, Özkan B. Ameliyatsız 52 yaşına kadar yaşayan triküspid valve prolapsusu olan Fallot olgusu. 3.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 26-30 Eylül 1994,Kuşadası.

13. Özyılmaz F, Şeker V, Candan L, Kutlu K, Kaya E, İnci O. Prostat denokarsinomlarında p53 ekspresyonu ve Gleason Skorlaması ile ilişkisi. 11.Ulusal Kanser Kongresi. 28 Mayıs- 2 Haziran 1995, Antalya.

14 .Şeker V, Özyılmaz F, Candan L, Kutlu K. Bölgemizdeki onüç yıllık kanser sonuçları. Kanser Epidemiyolojisi ve Kanser Kayıtlarının Standardizasyonu Sempozyumu. 7-8 Mart 1996, İzmir.

15. Candan L, Özdil A, Özyılmaz F, Kutlu K.Yumuşak damak yerleşimli, adult tipte rabdomyom olgusu. 13. Ulusal Patoloji Kongresi. 4-8 Eylül 1997 , İstanbul.

16. Aktaş RG, Özyılmaz F, Kutlu AK. Hücre ince yapısal özelliklerinin korunması açısından farklı doku işlemlendirme tekniklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. 5.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 28-31 Ağustos 2000 , Kayseri.

17 .V. Şeker, F. Özyılmaz, K. Kutlu, S. Bilgi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Verileri. Kanser Haftasi, 1-7 Nisan 1992, Adana

18. V. Şeker, F. Özyılmaz, K. Kutlu, S. Bilgi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Verileri. Kanser Haftasi, 1-7 Nisan 1992, Adana

19. S. Bilgi, D.Azmak , V. Şeker, İ. Çirpan, L. Candan, K. Kutlu. 188 Adli Otopsi Olgusunun Karaciğer Dokusundaki Histopatolojik Değişiklikler. Xiii. Ulusal Patoloji Kongresi ,4-8 Eylül 1997, İstanbul

20. S. Bilgi , M. Demir, L. Candan, Ö. Vural, K. Kutlu. Hodgkin Hastaliğinda P53 Ve Bcl-2 Proteini Sikliği Ve Klinik Verilerle İlişkisi: Xxv. Ulusal Hematoloji Kongresi 12-15 Kasim 1997, İstanbul

21. L. Candan, U. Yalçinkaya, S. Bilgi, E. Kaya, K. Kutlu. Karaciğerin Mezenkimal Hamartomu (Olgu Sunumu). Xiv. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası.

22. L.Candan, K. Kutlu, E. Kaya. Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Karsinomlarında Pcna Immunoreaktivitesinin Prognozla Ilişkisi. Xii. Ulusal Patoloji Kongresi, 12-15 Ekim 1996, Ankara.

23. E. Kaya, L. Candan, İ.H. Atakan, B. Alagöl, S. Gözen, M. Kaplan, K.Kutlu, O. İnci. Renal Adenokarsinomda Proliferating Cell Nuclear Antigen (Pcna) Boyanması Ile Evre Arasındaki Ilişki. Xiv. Ulusal Patoloji Kongresi. 11-17 Nisan 1999, Kuşadası.

24. L. Candan, E.Demiralay, G.Aktaş, K.Kutlu. Akciğer Tümörlerinde Elektron Mikroskopik Çalışma (23 Olgu). Xv. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2000, Belek/Antalya.

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Can N, Puyan FO, Altaner S, Ozyilmaz F, Tokuc B, Pehlivanoglu Z, Kutlu AK. Mucins, trefoil factors and pancreatic duodenal homeobox 1 expression in spasmolytic polypeptide expressing metaplasia and intestinal metaplasia adjacent to gastric carcinomas. Arch Med Sci 2013; doi: 10.5114/aoms.2013.36923. (Temmuz 2013)
  1
  ATIF
 • Turgut B, Pamuk GE, Vural O, Demir M, Unlü E, Celik H, Cakir B, Kutlu K. An interesting presentation of intrathoracic extramedullary hematopoiesis in patient with thalassemia intermedia. Clin Lab Haematol. 2003 Dec;25(6):409-12. (Aralık 2003)
  1
  ATIF
 • Doganay L, Bilgi S, Ozdil A, Yoruk Y, Altaner S, Kutlu K. Epithelial-myoepithelial carcinoma of the lung. A case report and review of the literature. Archives of pathology & laboratory medicine Volume: 127 Issue: 4 Pages: e177-80 Published: 2003-Apr (Nisan 2003)
  3
  ATIF
 • Doganay L, Altaner S, Bilgi, S, Kaya E, Ekuklu G, Kutlu K. Expression of the cyclin-dependent kinase inhibitor p27 in transitional cell bladder cancers: Is it a good predictor for tumor behavior? International Urology and Nephrology, 2003;35(2):181-188. doi: 10.1023/B:UROL.0000020301.39181.03 (Mart 2003)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taştekin E, Usta U, Kaynar A, Özdemir Ç, Yalçin Ö , Özyilmaz F, Kutlu AK. Congenital pulmonary airway malformation type 2: A case report with review of the literatüre. Turkish Journal of Pathology 2016, 32(3-Sep):200-4. doi: 10.5146/tjpath.2013.01208 (Eylül 2016)
  1
  ATIF
 • Soylu AR, Altaner S, Aydodu N, Basaran UN, Tarcin O, Gedik N, Umit H, Tezel A, Ture M, Kutlu K. Effects of vitamins E and C supplementation on hepatic glutathione peroxidase activity and tissue injury associated with ethanol ingestion in malnourished rats. Curr Ther Res Clin Exp. 2006;67:118–137. (Ağustos 2006)
  1
  ATIF
 • Balkanli-Kaplan P, Gucer F, Oz-Puyan F, Yuce MA, Kutlu K. Placenta percreta diagnosed after first-trimester pregnancy termination: A case report. Journal of Reproductive Medicine for the Obstetrician and Gynecologist, 2006;51(8):662-664. (Şubat 2006)
  1
  ATIF
 • Tokatli F, Uzal C, Doganay L, Kocak Z, Kaya M, Ture M, Kurum T, Alkaya F, Karadag H, Kutlu, K. The potential cardioprotective effects of amifostine in irradiated rats. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics,2004; 58 (4);1228-1234. doi: 10.1016/j.ijrobp.2003.09.071 (Eylül 2004)
  3
  ATIF
 • Ozyilmaz F, Altaner Ş, Kutlu AK. Detection of protein p53 in gastric carcinomas: An immunohistochemical study of 50 cases. The Turkish journal of Gastroenterology 2000;11(4)Dec:309-14. (Ekim 2000)
  1
  ATIF
 • Görgülü A, Imer M, Simşek O, Sencer A, Kutlu K, Cobanoğlu S. The effect of aprotinin on extraneural scarring in peripheral nerve surgery: an experimental study. Görgülü A, Imer M, Simşek O, Sencer A, Kutlu K, Cobanoğlu S. Acta Neurochir (Wien) 1998;140:1303–7. (Şubat 1998)
  6
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tastekin E, I. Kutlu I., E. Isler, N. Can, K. Kutlu. "Sarcomatoid carcinoma and malignant peripheral nerve sheath tumour in lung: two case reports, importance of clinicopathologic correlation", The Asian Pacific Society of Respirology 19th Congress, P-J-055. 13 - 16 November 2014. Respirology Volume 19, Issue Supplement S3. (Kasım 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Altaner S, Ozyılmaz F, Cakır B, Kutlu AK. Vertebral kordoma: Olgu sunumu. Patoloji Bülteni. 1999;16:45-8. (Eylül 1999)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Taştekin E, Sezer A, Özyılmaz F, İşler S, Can N, Kutlu AK. Paratiromatozis, (PS-666), 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım, Bildiri Özetleri Kitabı. KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi, Trabzon, 2014. (Kasım 2014)
 • Taştekin E, Albayrak D, Yıldız Ş, Özyılmaz F, Kutlu AK. Sigmoid kolonda malign melanom infiltrasyonu (PS-634), 24. Ulusal Patoloji Kongresi, 19-23 Kasım, Bildiri Özetleri Kitabı. KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi, Trabzon, 2014. (Kasım 2014)
 • Tastekin E, Kutlu A.K., İnci D, Şİmşek O, Tuncel A.S., Can N. "YAYGIN OSSEÖZ METAPLAZİ GÖSTEREN PSAMMOMATÖZ MENENJİOM" 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir (Kasım 2013) (Kasım 2013)
 • Can N, İşler E, Altaner Ş, Tastekin E, Pehlivanoğlu Z, Kutlu A.K. "LENF NODUNDA ‘LOW-GRADE’ FİBROMİKSOİD SARKOM METASTAZI; OLGU SUNUMU" 23 Ulusal Patoloji Kongresi Çeşme 6-10 kasım 2013 (Kasım 2013) (Kasım 2013)
 • Can N, Albayrak D, İşler E, Taştekin E, Kutlu A.K. "KARACİĞERİN NADİR BENİGN MEZENKİMAL TÜMÖRÜ; LENFANJİOM" 23. Ulusal Patoloji Kongresi, Kasım 2013, İzmir, P-290. (Kasım 2013) (Kasım 2013)
 • Demir E, Öz Puyan F, Taştekin E, Can N, Çalık A, Demir A.M., Kutlu A.K. "DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALARDA MOLEKÜLER ALTTİPLENDİRME ALGORİTMLERİ; GCET2 VE LMO2 İMMUNEKSPRESYONUN MOLEKÜLER ALT TİPLENDİRMEDEKİ ÖNEMİ" 23.Ulusal Patoloji Kongresi, Kasım-2013, İzmir, P-417 (Kasım 2013) (Kasım 2013)
 • Can N, İşler E, Altaner Ş, Taştekin E, Pehlivanoğlu Z, Kutlu A.K. "LENF NODUNDA ‘LOW-GRADE’ FİBROMİKSOİD SARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU" (Kasım 2013) (Kasım 2013)