» Biyografi

 

Profesor Dr Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde çalışmakta olup Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanlığı (Certified Fraud Examiner - 2005) ve Mali Müşavirlik (2000) unvanlarına sahip üyesidir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi (zamanında İİBF işletme bölümü) mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans ABD' da gerçekleştirmiştir. Yüksek lisans tezini "IATA Acentaları ve Muhasebe Sistemi İşlemleri" (Danışman: Prof.Dr.Osman Altuğ) ve doktora tez çalışmasını "Ayçiçek Yağı Sanayi ve Maliyet Muhasebesi Düzeni" başlığında gerçekleştirmiştir.(Danışman: Prof.Dr.Osman Altuğ) Londra  Metropolitan Universitesi' nde "Muhasebede sosyal sorumluluk" konusundaki doktora sonrası çalışmasını gerçekleştirmiştir(2004). Araştırma konuları; muhasebe, dış denetim, yolsuzluk inceleme, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetişim, iş ahlakı. Özellikle çalıştığı sektörler: sağlık işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, tarım işletmeleri.

Prof. Çalıyurt; Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk (IGonGFE & SR) Grubu ve Uluslararası Kadın ve İş Dünyası Grubu' nun (IWBC) kurucusu ve konferans serilerinin başkanıdır.

Prof.Caliyurt, Springer Yayınevinde "Muhasebe, Finans, Sürdürülebilirlik, Yönetişim ve Dolandırıcılık: Teori ve Uygulama" başlıklı kitap serisinin

http://www.springer.com/series/13615

Routledge Yayınevinde ise "Women and Sustainable Business" başlıklı kitap serisinin editörlüğünü yürütmektedir. 

https://www.routledge.com/Women-and-Sustainable-Business/book-series/WOMENANDSUST

Prof. Caliyurt, Cambridge Üniversitesi Jesus College tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomik Suç Sempozyumu' nun düzenli konuşmacısıdır.

Social Responsibility Journal, Journal of Financial Crime, International Journal of Law and Management dergisinin editör kurulu üyesidir.

Malezya, Kanada, Brasil ve İngiltere'de değişik konferanslara konuşmacı olarak 

katılmıştır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • The Role of Sustainable Entrepreneurship in UN Sustainable Development Goals: The Case of TED Talks (Haziran 2022)
 • Y. Akkus, K. Caliyurt, The Role of Sustainable Entrepreneurship in UN Sustainable Development Goals: The Case of TED Talks, 10.3390/su14138035, SUSTAINABILITY, vol. 14, no. 13, pp. 17, 2022
 • Ece Acar, Kıymet Tunca Çalıyurt and Yasemin Zengin-Karaibrahimoglu; Does ownership type affect environmental disclosure?, International Journal of Climate Change Strategies and Management, https://doi.org/10.1108/IJCCSM-02-2020-0016, Publication date: 29 March 2021, Research Article, SSCI (Mart 2021)
 • G. Pritchard, K. Caliyurt, Sustainability Reporting in Cooperatives, 10.3390/risks9060117, RISKS, vol. 9, no. 6, pp. 15, 2021
 • E. Acar, K. Caliyurt, Y. Zengin-Karaibrahimoglu, Does ownership type affect environmental disclosure?, 10.1108/IJCCSM-02-2020-0016, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATE CHANGE STRATEGIES AND MANAGEMENT, vol. 13, no. 2, pp. 120-141, 2021
 • Tunca Çalıyurt, K. (2020), "Guest editorial", International Journal of Climate Change Strategies and Management, Vol. 12 No. 4, pp. 409-410. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-08-2020-213, SSCI (Eylül 2020)
 • Sezer Bozkus Kahyaoglu, Kiymet Caliyurt, (2018) "Cybersecurity assurance process from the internal audit perspective", Managerial Auditing Journal, Vol. 33 Issue: 4, pp.360-376, https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2018-1804, SSCI (Haziran 2018)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yakar Pitchards, G., Tunca Çalıyurt, K., (2021). Kooperatiflerde Sürdürülebilirlik Raporlaması, Risks 9(6), 117; https://doi.org/10.3390/risks9060117, https://www.mdpi.com/2227-9091/9/6/117 (Haziran 2021)
 • Türkiye' deki Üniversitelerde Muhasebede Etik Eğitimi, Volume 3 Issue 4, Social Responsibility Journal, ESCI, Scopus
 • Muhasebe Öğrencilerinin Yolsuzluk Eğitimi İhtiyacı: Türkiye'den Bir Araştırma, Volume 2, Issue 3/4, Social Responsibility Journal, ESCI, Scopus
 • No Accounting for a Silent Spring: The Discouragement of Organic Agriculture, Social Responsibility Journal, Vol. 1 Iss: 3/4, pp.179 – 189, ESCI, Scopus
 • Caliyurt, Kiymet Tunca: Research on Turkish Accountants Frauds Between 1992-2002; Social Responsibility: An International Journal, CD Version, Vol 1 No 1; 2004, Anstead University, Malaysia, s.57 – 68. ISBN: 1675 – 8625, ESCI, Scopus

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İş Dünyasında CEDAW Kapsamında Kadın Haklarının Değerlendirilmesi, 9th International Women and Business Conference, Organized by the Centre for Corporate Law and Governance, National Law University, New Delhi, India, p.7, ISBN: 978-93-84272-18-0 (Ekim 2018)
 • İş Dünyasında ve Sürdürülebilir İş Dünyasında Kadın http://media.wix.com/ugd/b256b8_8392ab453f2149f8869901b3271d3d73.pdf ISBN 978-85-67981-13-0 sy: 24 - 28 (Eylül 2015)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Comparision of Accounting Concepts and Standards Between Bulgaria and Turkey; Globalization and Sustainable Development, International Scientific Conference, 1-3 July 2002, Gobrovo, Bulgaria. (tam metin basıldı) (Temmuz 2013)
 • Serinikli, Nilüfer; Çalıyurt Tunca, Kıymet: The Role of Women Labor Valuation Charity (WLVC) in the Involvement of Poor Woman in Labor Market, 3rd International Balkan Countries Women and Business Conference, October 11, 2012, Banja Luka, Bosna and Herzegovina, ISBN: 978-99955-49-95-4 (özet basıldı) (Ekim 2012)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Non-Socially Responsible Accountants: Their Damage for the Public, 7th International Conference on Corporate Social Responsibility, September 3-5, 2012, Durham Business School, SRRNet, Durham University, UK (özet basıldı) (Eylül 2012)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Decreasing Fraud in Financial Markets: Recent Developments in Turkey, 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, March 16-19, 2011, Royal Olympic Hotel, Athens, Greece (özet basıldı) (Mart 2011)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Sustainability in SMEs of Turkiye: Opinion of Turkish CPAs, 8th International Conference on Corporate Social Responsibility, 8-10 September 2009, Cape Town, UNISA, South Africa (özet basıldı) (Eylül 2009)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet; Erdogan, Tolga: Forensic Accountant and Application in New Trade Code Draft, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibilty, Trakya University Havsa Vocational College, Buyukada Anadolu Club, June 9-14, 2009, Istanbul (Haziran 2009)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet; Agun, Cuneyt; Pamukcu, Ayse: Recent Developments on Internal Auditing Legislation in Public Institutions of Turkey: A Hospital Case, 7th European Academic Conference on Internal Auditing and Corporate Governance, Cass Business School, April 15-17, 2009, London, United Kingdom. (tam metin basıldı) (Nisan 2009)
 • Tunca Caliyurt; Kiymet and Ozsoy, Muzaffer: The Historical Development of the Legislation for Preventing the Accounting Fraud in Turkey, 12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24, 2008, Istanbul Harbiye Military Cultural Center. (tam metin basıldı) (Haziran 2008)
 • Apak, Sudi; Caliyurt, Kiymet; Tavsanci, Aykut: Development of Turkish Banking in Accordance with Economic Policies in the 20th Century, The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing (BCAA), March 7 - 9, 2007, Edirne, Turkey (tam metin basıldı) (Mart 2007)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet & Crowther, David: Final Year Turkish Accounting Students and Accounting Ethics Education, 4rd International Conference on Corporate Social Responsibility, London Metropolitan University, 7-9 September 2005, London, UK (özet basıldı) (Eylül 2005)
 • Crowther, David; Tunca Caliyurt, Kiymet: The problems of Environmental Accounting in Turkey; Annual Congress of the European Accounting Association, Prague; April 2004 (özet basıldı) (Nisan 2004)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Comparision of International and Turkish Accounting Standards, Annual Conference of the British Accounting Association, Sep 8, 2003, London, UK (özet) (Eylül 2003)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Taxpayer Ethics in Turkey, 1st International Conference on Corporate Social Responsibility, September 3-5, 2005, London Metropolitan University, 2003 (özet basıldı) (Eylül 2003)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: A Statistical Research on Turkish Accountants Frauds Between 1992 and 2002; 1st International Ethics Congress of Turkey, September 2003, Hacettepe University, Research Center for Business and Professional Ethics (HUEM), Ankara, Turkey. (tam metin basıldı) (Eylül 2003)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Environmental Costing Regulation and Application in Turkey, 2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, 5-8 June 2003, Congress Hall, Sofia, Bulgaria
(tam metin basıldı) (Haziran 2003)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: International Taxation Problems in E-Commerce; 2nd International Conference on Marketing in the Era of Globalization, Concepts, Trends; 15-16 May 2003, Bourgas Free University, Bourgas, Bulgaria.(tam metin basıldı) (Mayıs 2003)
 • Tunca Caliyurt, Kiymet: Turkish Airlines Privatization; 1st Aviation Management and Education Research Conference, 17 June 2001, Concordia University, Montreal, Canada. (tam metin basıldı) (Haziran 2001)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Saraç, H., Çalıyurt, K.: Denetim Komitesi Etkinliği: Halka Açık Bankalar Üzerine Araştırma, Global Emerging Scholars Research Workshop, 2018 American Accounting Association Annual Meeting, August 3-8, 2018, Washington, USA (Ağustos 2018)
 • Denetim Komitesi Etkinliği ve Türkiyeden Örnek Araştırma (Ağustos 2018)
 • http://www.crimesymposium.org/PDFfiles/2015%20Programme.pdf THIRTY-THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC CRIME SUNDAY 6th SEPTEMBER - SUNDAY 13th SEPTEMBER 2015 JESUS COLLEGE, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE THE LIMITS OF THE LAW The role of compliance in the 21st Century (Eylül 2015)
 • Caliyurt, Kiymet; Avci Pinar: Women Accountants' Working Environment in Turkey: A Research from Trakya Region, Institution of Small Business Enterprises, 7-8 November 2012, Dublin, Ireland, ISBN: 978-1-900862-24-0 (Sağlık problemleri nedeniyle katılım sağlanamadı) (Kasım 2012)
 • Davetli Panelist Caliyurt, Kiymet: The Ways of Preventing Fraud in the Future, 30th International Symposium on Economic Crime, Sep 2-9, 2012, Jesus College, Cambridge University, UK. (Eylül 2012)
 • Davetli Panelist "Yolsuzluğun Önlenmesinde Gelecek 30 Yıl" 30.Uluslararası Ekonomik Suçlar Sempozyumu Jesus College, Cambridge University (Eylül 2012)
 • Davetli Panelist Tunca Caliyurt, Kiymet: Prevention on Fraud in Turkey, Twenty-Nineth International Symposium on Economic Crime, Jesus College, September 4-10, 2011, University of Cambridge, Cambridge, UK. (Eylül 2011)
 • Davetli Konferans Konuşmacısı Tunca Caliyurt, Kiymet: Being Entrepreneur Women in Balkan Countries : Problems and Solutions, 1st International Balkan Countries Women & Business Conference, September 29, 2011, St.Kliment Ohridski University, Bitola, Macedonia (Eylül 2011)
 • Davetli Panelist Tunca Caliyurt, Kiymet: The Barriers on The Ethics Education In Finance In Developing Countries, Financial Ethics, Plenary Workshop XXII, Twenty-Eighth International Symposium On Economic Crime, Jesus College, September 5-12, 2010, University of Cambridge, Cambridge, UK. (Eylül 2010)
 • Caliyurt Tunca, K.; Acikgoz, Ali F.; Canbaz, S.; Talih, D.; Agun, C., Kilic, F.; The Effectiveness of Internal Control Procedures in SMEs: The Case Milk Sector in Edirne City, 8th European Academic Conference on Internal Auditing and Governance, Greece, 21 - 23 April 2010. (Yunanistan Havaalanı grevi nedeniyle katılım sağlanamadı) (Nisan 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tunca Çalıyurt, K. (2021). Hukuksal Sorumluluk, Bölüm 5, (sayfa 144-140), Çeviri Kitap: Denetim ve Güvence Hizmetleri Bütüncül Bir Yaklaşım (orijinal: Auditing And Assurance Services An Integrated Approach), Çeviri Editörleri: Seval Kardeş Selimoğlu, Yasemin Köse, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN: 978-625-402-464-1 (Nisan 2021)
 • Cevahir, Arzu; Çalıyurt, Kıymet Tunca, Evaluation, and rating of corporate governance and internal auditing in Turkish public companies, Book Series: Accounting, Finance, Sustainability, Governance, and Fraud, Springer, 2021, pp. 235–252, Scopus (Ocak 2021)
 • Çalıyurt, K.T., Introduction chapter: Why it is time to talk about fraud quadrangle: Negative pressure, unethical rationalization, unsufficient control-auditing, and moral erosion Book Series: Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud, Springer, 2021, pp. 1–16, Scopus (Ocak 2021)
 • Dalgıç, Nil; Çalıyurt, Kıymet, Tunca, Transparency of content analysis report of audit companies in Turkey, Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud, 2019, pp. 187–198, Springer, Scopus
 • Çalıyurt, Kıymet Çalıyurt: Introduction: Why do we need to discuss ethics, sustainability in accounting, Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud, 2019, pp. 3–9, Springer, Scopus
 • Çalıyurt, K.: Ethics in Health Sector Global Approach, Regulations and Applications of Ethics in Business Sector, Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Ed. Bian and Çalıyurt, pp. 41-62, Springer, Scopus (Mart 2018)
 • Kızıltaş, O., Çalıyurt, K.: Perakende Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye' den Bir Örnek, Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting Systems A Global Approach, Ed. Çalıyurt and Said, 2018, 95-124, Springer, Scopus (Ocak 2018)
 • Çalıyurt, Kıymet Tunca: Women rights for sustainable business and entrepreneurship: Case from Balkan area, Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud, 2020, pp. 173–192, Springer, Scopus (Eylül 2016)
 • Kurumsal Yönetim: Uluslararası Perspektif, Springer Kiymet Tunca Caliyurt, Samuel O. Idowu (Haziran 2014)
 • Emerging Fraud: Cases from Emerging Economies (Büyüyen Yolsuzluk: Gelişmekte Olan Ekonomilerden Örnekler) Yayınevi: Springer http://www.springer.com/economics/development/book/978-3-642-20825-6 (Nisan 2012)
 • (kitap baölümü) Tunca Calıyurt, Kıymet: Reporting Fraud Using the Fraud-Free Company-Model: A Case for the SMEs in Emerging Economies?, Çalıyurt, Kıymet; Idowu, Samuel O. (Eds.), Springer, 2012.
 • Globalization and Social Responsibility Prof.Dr.David Crowther and Prof.Dr.Kıymet Çalıyurt Cambridge Scholars Publishing; second edition edition (2008) (Eylül 2008)
 • (kitap Bölümü) Tunca Caliyurt, Kıymet: Corporate Governance Studies on the Accounting Environment in Turkey, The Ashgate Research Companion to Corporate Social Responsibility, Edited by David Crowther and Nicholas Capaldi, 2008, England, ISBN 978 0 75 46 47 77 5
 • (kitap bölümü) Tunca Caliyurt, Kıymet: Financial and Fiscal Crimes in Turkey, Representations of Social Responsibility Vol.II, Edited by: David Crowther and Renu Jatana, The ICFAI University Press, Hyderabad, India, ISBN: 81-7881-436-6, 2005
 • (kitap bölümü) Tunca Caliyurt, Kıymet; David Crowther: Corporate Social Responsibility Improves Profitabilitity, Stakeholders and Social Responsibility, Kuala Lumpur; Ansted University Press; 2004, ISBN:983-41879-1-2
 • (kitap bölümü) Crowther David; Tunca Caliyurt, Kiymet: Social Responsibility towards stakeholders Discussion, Stakeholders and Social Responsibility, Kuala Lumpur; Ansted University Press; 2004, ISBN:983-41879-1-2
 • (kitap bölümü) Tunca Caliyurt, Kıymet: Auditing and Financial Reporting for Non-governmental Organisations in Turkey and the European Union: Comparisons and Recent Developments, Stakeholders and Social Responsibility, Kuala Lumpur; Ansted University Press; 2004, ISBN:983-41879-1-2
 • Çalıyurt, Kıymet Çalıyurt, Developing governance of procurement department in hospitals Book Series: Accounting, Finance, Sustainability, Governance, and Fraud, Springer, 2021, pp. 217–235, Scopus (2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sigorta Şirketlerinde Finansal Tablo Suistimalleri Kıymet Çalıyurt, Duygu Tunalıoğlu Tezgel Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-46 (Eylül 2015)
 • Türkiye’de Bankalarda İç Kontrol ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Kullanımı Şenol USLU, Kıymet ÇALIYURT ISSN 1307-7112 (Temmuz 2015)
 • Avrupa'da Bağımsız Denetimde Mevzuat Açısından Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları Kıymet TUNCA ÇALIYURT, İffet GÖRKEY KESİMLİ Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi Sayı 52 (Nisan 2015)
 • Çalıyurt, Kıymet: Importance of Financial Management Knowledge in Small and Medium Enterprises (SMEs) Managing by Women, Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2011, Cilt: 13, Sayı: 2, 327-354
 • Çalıyurt, K.; “Ayçiçek Yağı Sanayii İşletmelerinde Üretim Süreci Ve Yan Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:39 Temmuz 2008, s.84-91 (B6-2)
 • Caliyurt, K.T. ve Crowther, D., Internal Audit in Turkish Publicly Held Companies: Implications of Sarbanes Oxley, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:9, sayı:2, Haziran Sayısı, 2007
 • Çalıyurt, K.T.: “Çeşitlendirme ve Uluslararası Çeşitlendirme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.1, Sayı.11, Mayıs 2000 (B6-4)
 • Çalıyurt, K.T.: “Şirket Birleşmeleri ve Havacılık Sektöründeki Uygulamaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.1, Sayı.11, Mayıs 2000 (B6-3)
 • Avrupa'da Bağımsız Denetimde Mevzuat Açısından Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları Kıymet TUNCA ÇALIYURT, İffet GÖRKEY KESİMLİ Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Türkiye’de Bankalarda İç Kontrol ve Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Kullanımı Şenol USLU, Kıymet ÇALIYURT

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çalıyurt, Kıymet: Muhasebede Hile Eğitiminde Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Açısından Değerlendirme, Küreselleşmenin Muhasebe Eğitimi ve Uygulamalarına Etkisi, 26.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
 • Çalıyurt, K., N. Ü. Altuğ, Ayçiçek Yağı Sanayi İşletmelerinde Genel Üretim Maliyetlerinin Doğru Olarak Hesaplanmasının Üretim Maliyetleri Açısından Önemi ve Bir Sektör Araştırması, Kültür Üniversitesi 3. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Editörler: Güneş GençYılmaz ve Tülin Yazgaç, İstanbul, 19-20 Nisan 2003

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Altuğ, N.; Çalıyurt, K.; Ayçiçek Yağı Sanayi İşletmelerinde Verimliliği Etkileyen Olumsuz Etmenler ve Çözüm Önerileri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No. 666, 17-19 Ekim 2001, Niğde.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016 Trakya Üniversitesi Matbaası (Aralık 2016)
 • Kitap Yazarlığı "Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve Bağımsız Denetim" Ekin Yayınları (Şubat 2013)
 • Kitap Yazarlığı "Otel İşletmelerinde Muhasebe ve Muhasebe Organizasyonu" İlknur Eskin ile Ekin Yayınları 2013 (Ocak 2013)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • TÜRK BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ ULUSLARARASI KALİTE KONTROL STANDARDI AÇISINDAN İNCELENMESİ (Eylül 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN İNCELENMESİ (Şubat 2016)
 • SERMAYE ŞİRKETLERİNDE, MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE İÇ DENETİMİN YERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ (Şubat 2016)
 • İŞ ETİĞİ FARKINDALIĞI (Şubat 2016)
 • 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE KAMUDA PERSONEL PERFORMANSININ DENETİMİ (Şubat 2016)
 • SANAL ORTAMDA SATIŞ YAPAN ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR ÖRNEK UYGULAMA AYŞE AKTAŞ (Haziran 2015)
 • BAĞIMSIZ DENETİMDE “ÖNEMLİ YANLIŞLIK” RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ve BİR ÖRNEK UYGULAMA FATMA SINMAZ ÇAMLIDAĞ (Haziran 2015)
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Muhasebe İşlemleri: Edirne’ den Bir Örnek Uygulama, Gökhan Göçler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
 • Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Bağımsız Denetim, Pınar Yandal, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
 • Kuyumculuk Sektörü ve Kuyumcu İşletmelerde Stok Hesaplarının Denetimi, Fatih Saraç, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nda İşlem Denetçisi ve Uygulaması, Tolga Erdoğan, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
 • Kamu ve Bağımsız Muhasebe Denetiminde Kanıt Toplama Teknikleri, İlhan Kütük, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
 • Kurumsal Yönetimin Halka Açık İşletmelerde Mevzuat ve Uygulama Yönünden İncelenmesi, E.Serap Kurt, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
 • Türkiye’ de Muhasebe Hileleri Tarihi, Ahmet Bayraktar, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
 • Sarbanes Oxley 2002 ve Bağımsız Denetim Sektörüne Etkileri, Savas Demircan, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
 • Halka Açık İşletmelerde Mali Yolsuzluk İncelemesi, Gulsen Geroğlu, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
 • Türkiye’ de Muhasebede Etik Eğitimi, Evrim Altuk, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
 • Beyaz Peynir Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Sistemi, Banu Yılmazel, Trakya Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Amerikan Muhasebeciler Federasyonu Uluslararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları Birliği
 • Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü
 • Amerikan Muhasebeciler Federasyonu

Editörlük / Yayınlama

 • Social Responsibility Journal (Ocak 2017)
 • Sürdürülebilirlik ve Yönetim: Uluslararası Perspektif Routledge (Aralık 2016)
 • Kadın ve İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Global Bir Yaklaşım Routledge (Eylül 2016)
 • 6.Uluslararası Kadın ve İş Dünyası Konferansı Sau Paulo Mackenzie Universitesi Brezilya (Eylül 2015)
 • International Journal of Law and Management ISSN: 1754-243X (Ocak 2015)
 • Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies ISSN: 2149-0996 ww.jafas.org.tr (Ocak 2015)
 • Social Responsibility Journal Emerald Publishing 2015 yılı hakem kurulu üyeliği (Ocak 2015)
 • Kurumsal Yönetim: Uluslararası Perspective (Nisan 2014)
 • Zorka, Jovanka, Caliyurt, Jakupovic: 3rd International Balkan Countries Women and Business Congress, October 11, 2012, Banja Luka, Bosna and Herzegovina
 • Çalıyurt, Kıymet ve Idowu, Samuel O.: Emerging Fraud: Fraud Cases from Emerging Economies, 2012, ISBN: 978-3-642-20825-6, Springer
 • Çalıyurt, K.T.; Tanç, A. : 3.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Kitabı, 7-11 Haziran 2011, Nevşehir
 • Çalıyurt, K.T.: 1.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Kitabı, 11-14 Haziran 2009, Edirne
 • David Crowther ve Tunca Caliyurt, Kıymet: Globalisation and Social Responsibility, 2006, İngiltere, ISBN: 1904303781, Cambridge Scholars
 • David Crowther ve Tunca Caliyurt, Kıymet: Stakeholders and Social Responsibility, 2004, Malezya, ISBN: 1904303781, Ansted Service Center
 • Member of Advisory Board - Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi - http://anale.feaa.uaic.ro/anale/en/Consiliul%20editorial/205
 • Uluslararası Hakemli Dergi Yayın Kurulu Üyeliği - International Journal of Law and Management – Emerald Yayınları
 • Uluslararası Hakemli Dergi Danışma Kurulu Üyeliği Journal of Financial Crime – Emerald Yayınları
 • Danışma Kurulu Üyesi, Social Responsibility Journal – Emerald Yayınları

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Cleaner Production (Eylül 2017)
 • International Journal on Law and Management (Ağustos 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Ağustos 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Ağustos 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Ağustos 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Temmuz 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Temmuz 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Haziran 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Mayıs 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Mayıs 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Mart 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Mart 2017)
 • Social Responsibility Journal (Ocak 2017)
 • Social Responsibility Journal (Ocak 2017)
 • Social Responsibility Journal (Ocak 2017)
 • Social Resposibility Journal (Ocak 2017)
 • Social Responsibility Journal (Ocak 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Ocak 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Ocak 2017)
 • Journal of Cleaner Production (Kasım 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the paper, "Mechanisms Underlying the Impact of Family Involvement on a Firm's Proactive Environmental Strategy", for the Entrepreneurship (ENT) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 1:42:13 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the paper, "Women on Boards: Not so risky business", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 1:54:57 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the paper, "Women on Boards: Not so risky business", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 1:56:04 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the paper, "Women on Boards: Not so risky business", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 3:21:00 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the symposium, "Entrepreneur Negotiations: Building Meaningful Organizations", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 3:35:45 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Shattering the glass ceiling: A dialogue addressing solutions to gender bias in the upper echelons", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 3:58:47 PM ET (New York time). (Şubat 2016)
 • DENETİM ARAŞTIRMALARINDA BAĞLAM: TÜRKİYE DENETİM YAZINI ÜZERİNE BİR İNCELEME (Ocak 2016)
 • Social Responsibility Journal
 • Journal of Cleaner Production
 • Academy of Management 2016 Annual Meeting, August 5 - 9, in Anaheim, CA. Your evaluation of the paper, "Women on Boards: Not so risky business", for the Gender & Diversity in Organizations (GDO) division was successfully submitted on Sunday, February 07, 2016 at 3:35:56 PM ET (New York time).

Projeler

 • Havayollarında Stratejik Maliyet Denetimi Ve Bir Örnek Uygulama (Nisan 2017)
 • TÜRK BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ ULUSLAR ARASI KALİTE KONTROL STANDARDI AÇISINDAN İNCELENMESİ 2013/70 KIYMET ÇALIYURT İFFET KESİMLİ (Şubat 2016)
 • MUHASEBENİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ KIYMET ÇALIYURT TUĞDEM SAYGIN 2011/144 (Aralık 2015)
 • HAVAYOLLARINDA MUHASEBE VE DENETİM KIYMET ÇALIYURT (Ekim 2015)
 • Yürütücü Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi Proje Konusu : İşletmenin Sürekliliği ve Uygulaması Proje Yürütücüsü : Kıymet Çalıyurt Proje Bitiş Tarihi : 21.02.2012 Proje No : 2010/01 (Şubat 2012)
 • Yürütücü Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi Proje Konusu : Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Bağımsız Denetim Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Kıymet ÇALIYURT Proje Yardımcısı : Pınar Yandal Proje Bitiş Tarihi : 29.03.2011 Proje No : 2010/05 (Mart 2011)
 • Londra Metropolitan Universitesi Araştırma Projesi (G1-1) Proje Konusu: Social Responsibility Effects on Shareholder Prices: An Analysis of the Banking Sector in Turkey Proje Yürütücüsü : Kıymet Çalıyurt Proje Yardımcısı : Prof.Dr.David Crowther Projenin Yürütüldüğü Birim: Departmant of Accounting Banking and Financial Systems Bitiş Tarihi: : July 2005 ISSN : 1740-0473 Proje No : 8 (Temmuz 2005)
 • Londra Metropolitan Universitesi Araştırma Projesi (G1-2)Proje Konusu : Environmental Costing: Regulation and Application in the Turkish Sunflower Oil Industry Proje Yürütücüsü : Kıymet ÇalıyurtProje Yardımcısı : Prof.Dr.David Crowther Projenin Yürütüldüğü Birim: Departmant of Accounting Banking and Financial Systems Bitiş Tarihi: : November 2003 ISSN : 1740-0473Proje No : 5 (Kasım 2003)
 • Araştırmacı Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi (G5-1) Proje Konusu : Havayollarında Özelleştirme ve Faaliyet Birleşmelerinin Rekabete Etkisi Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr.Fehmi YILDIZ Proje Yardımcısı : Kıymet TUNCA ÇALIYURT Proje Bitiş Tarihi: 11.03.2003 Proje No: TÜBAP 359 (Mart 2003)

Ödüller

 • Kadın Ekonomik Forumu - http://www.wef.org.in/ Ikonik Kadın Ödülü - Annual WEF New Delhi May 8 - 13th 2017 (Şubat 2017)
 • Trakya Üniversitesi 2012 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü
 • Trakya Üniversitesi 2006 Yılı Yıllık Yayın Performans Ödülü (11 Nisan 2007 tarih ve 9/2 sayılı Senato kararı)

Sertifikalar

 • Yolsuzluk ve Denetim Mackenzie Üniversitesi Brezilya 20 Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • 2005: Yolsuzluk İnceleme Uzmanı, Uluslarararası Yolsuzluk İnceleme Uzmanları Birliği, Houston, Amerika (www.acfe.org)
 • 2000: Mali Müşavir, TÜRMOB
 • 1992: IATA Havayollarında Biletleme (Ticketing) Sertifikasyonu

Diğer

 • ENVANTER BİLANÇO (LİSANS) İŞLETMELERDE YOLSUZLUK İNCELEMESİ (İŞLETME 4 ) İÇ DENETİM (DOKTORA) DENETİM TEORİSİ (MUHASEBE VE DENETİM YL PROGRAMI) ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (MUHASEBE VE DENETİM YL PROGRAMI) DENETİM TEORİSİ (UZAKTAN EĞİTİM MUHASEBE VE DENETİM YL PROGRAMI) ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UZAKTAN EĞİTİM MUHASEBE VE DENETİM YL PROGRAMI) KADIN VE GİRİŞİMCİLİK (GİRİŞİMCİLİK YL)
 • Davetli Konferans Konuşmacısı Konferans Adı: 4. International Balkan Countries Women and Business Congress Konferansın Düzenlendiği Yer: Bourgas, Bulgaristan Konferansın Düzenlendiği Tarih: 20 Haziran 2013 Konferansı Düzenleyen Üniversite: Burgaz Free Universitesi (Haziran 2013)
 • Oturum Başkanlığı Konferans Adı: 3rd International Balkan Countries Women and Business Congress Konferansın Düzenlendiği Yer : Banja Luka, Bosna and Herzegovina Konferansın Düzenlendiği Tarih : 11 Ekim 2012 Konferansı Düzenleyen Üniversite : Pan European University (Ekim 2012)
 • Davetli Doktora Oturumu Başkanı (Prof.Dr.Lee Parker ile) Konferans Tarihi:16-17 Şubat 2012 Konferansın Adı :2012 Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesapverebilirlik Konferans (2012 International Corporate Governance and Accountability Conference) Konferansı Düzenleyen Üniversite :Mara Technology University Sarawak Malezya (Şubat 2012)
 • Konferans Başkanı 2.Uluslararası Balkan Ülkeleri Kadın ve İş Dünyası Konferansı, 22 Aralık 2011, Edirne Sanayi ve Ticaret Odası. (Aralık 2011)
 • Konferansın Adı:3.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu Konferans Tarihi :21-22 Ekim 2011 Konferansın Düzenlendiği Yer :Tekirdağ Konferansı Düzenleyen Üniversite :Namık Kemal Üniversitesi Oturum Konusu :Girişimcilik II.Oturum – 21 Ekim Cuma (Saat: 14:00 – 15:30) (Ekim 2011)
 • Davetli Konuşmacı Türkiye 3.Etik Kongresi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası, Değerlendirme Oturumu, Nisan 2011, Hatay (Nisan 2011)
 • Davetli Konuşmacı Global Girişimcilik Haftası, Edirne Sanayi ve Ticaret Odası, “Kadın Girişimciliğine Uluslararası Açıdan Bakış”, Kadın Girişimciler Kurulu, Edirne, 2011
 • Oturum Başkanlığı Konferansın Adı :16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı Konferansın Düzenlendiği Yer :Antalya Mirada Otel Oturum Başlığı: Yeni Verimlilik Yaklaşımları Konferans Tarihi :01-06 Kasım 2010 (Kasım 2010)
 • Davetli Konuşmacı, Türkiye 2.Etik Kongresi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası, Ekim 2010, İstanbul (Ekim 2010)
 • Oturum Başkanlığı Konferansın Adı: 2.Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu Konferans Tarihi:1-2 Ekim 2010 Oturum Başlığı:Turizm ve Bölgesel Kalkınma III.Oturum – 1 Ekim 2010 (saat: 16:00-17:30) Oturum Konusu:Turizm ve Bölgesel Kalkınma Konferansı Düzenleyen Üniversite:Kırklareli Üniversitesi Konferansın Düzenlendiği Yer :İğneada Resort Otel, Kırklareli (Ekim 2010)
 • Oturum Başkanlığı Konferansın Adı :12th World Congress of Historians Konferans Tarihi : 20 Temmuz 2008 Oturum Başlığı: Development of Accounting in Countries II Salon: Hall Paul Garner Saat: 16:30-18:00 Konferans Yeri: Harbiye Askeri Müze, 2008 (Haziran 2008)
 • Konferans Konuşmacısı 4. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Konferansı, 7-9 Eylül 2005, Londra Metropolitan Universitesi, İngiltere (Eylül 2005)
 • 2001 Yaz Dönemi: Concordia Universitesi Sivil Havacılık İşletmeciliği Bölümü, Montreal, Kanada (Haziran 2001)

» Verdiği Dersler

Bağımsız Denetim

Dönemsonu İşlemleri

İç Denetim

İç Kontrol Prosedürleri

İşletmelerde Yolsuzluk İnceleme

Kadın ve Girişimcilik

Şirketler Muhasebesi

» Duyurular

12 Ocak 2017 » PROF.DR.KIYMET ÇALIYURT TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAPLAR