» Biyografi

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2008-2009 tarihlerinde Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde Ekonometri & Yöneylem biriminde eğitim gördü. 2016 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde doktora eğitimine tamamladı. 2006 - 2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünde çalıştıktan sonra 2008 yılında Ziraat Bankası Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'nda Risk Analist Yardımcısı (Uzman Yardımcısı) olarak görev yaptı. 2009 -2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılında Yardımcı Doçent ve 2018 yılında Doçent ünvanını aldı. 2024 yılı itibariyle Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde Profesör olarak  görev almaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • M. Terzioglu, M. Sucu, Gompertz-Makeham parameter estimations and valuation approaches: Turkish life insurance sector, 10.1007/s13385-015-0110-y, EUROPEAN ACTUARIAL JOURNAL, vol. 5, no. 2, pp. 447-468, 2015
 • K. M. TERZIOGLU, M.SUCU, Gompertz Makeham Parameter Estimations and Valuation Approaches Turkish Life Insurance Sector, European Actuarial Journal,(ESCI) 5(2), 447-468., Doi: 10.1007/s13385-015-0110-y (Yayın No: 2018833)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • K.M.TERZIOGLU, D.CAN, İ.DEGİGOĞLU, Göç, Turizm ve Kayıtdışılık,ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Science (Kasım 2018)
 • K. M. TERZIOGLU, The Nexus Among Fiscal Policies, Fiscal Decentralization, and Economic Performance: Joint Effect of Globalization and Institutional Quality, MANAS Journal of Social Studies, vol. 7, no. 2, pp. 155-172, 4, 2018
 • K. M. TERZIOGLU, Characterisation of Business Cycle with Markov-Switching Model, Journal of Turkish Studies, vol. 13, no. 7, pp. 329-338, 3, 2018
 • K. M. TERZIOGLU, Regime Switching Stochastic Volatility: The Output Growth Behaviour, Ömer Halisdemir Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 195-202, 4, 2018
 • K. M. TERZIOGLU, Ham Petrol Fiyatlari ve Döviz Kuru: Markov-Geçis Hata Düzeltme Modeli, Finans Ekonomi ve Sosyal Arastirmalar Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 339-347, 3, 2018
 • K. M. TERZIOGLU, Capital Structure Determinants in Financial Institutions:Turkish Banking System, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi,Cilt 19, Sayı 2 (Ağustos 2017)
 • K. M. TERZIOGLU, Çikti Büyüklügü Belirsizligi ve Ekonomi Politikalari Arasindaki Baglanti: Asimetri Etkisi, Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi, no. ICMEB17, pp. 920-927, 12, 2017
 • K. M. TERZIOGLU, Y. A. KOLDERE, A. DOGANGÜN, Effects of Economic Indicators on Employment Phenomena, Uludag Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 93-116, 6, 2015
 • K. M. TERZIOGLU, Effects of Economic Indicators on Employment Phenomena. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 93-116. (Yayın No: 2021174)
 • K. M. TERZIOGLU, Aktüeryal Degerlemede Net Prim ve Ödenmis Tazminat Yönteminin Karsilastirilmasi, Uluslararasi Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi, no. 12, pp. 123-136, 1, 2014
 • K. M. TERZIOGLU,Aktüeryal Değerlemede Net Prim ve Ödenmiş Tazminat Yönteminin Karşılaştırılması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (12), 123-136. (Yayın No: 2021696)
 • K. M. TERZIOGLU, Sigorta Sektöründe Degerleme Yaklasimi: Net Prim Degerleme Yöntemi ve Sermayelesme Düzeyi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 18, pp. 183-197, 12, 2013
 • K. M. TERZIOGLU, Interactions of Benchmark Interest Rate, Foreign Trade Volume and Domestic Debt Stock, Akdeniz I.I.B.F. Dergisi, vol. 13, no. 26, pp. 55-76, 5, 2013
 • D. KÜÇÜKALTAN, K. M. TERZIOGLU, Economic Impact of Tourism Demand: Evidence from Turkey, Anatolia, vol. 24, no. 3, pp. 484-488, 11, 2013
 • K. M. TERZIOGLU, A. DOGANGÜN, Factors Affecting Consumption Behaviours of Consumers in Turkey, Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 35, pp. 177-184, 1, 2013
 • K. M. TERZIOGLU, Analysis of Asset Liability Structure of Banks Operating in Turkey, Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol. 11, no. 4, pp. 1387-1409, 10, 2012
 • K. M. TERZIOGLU, Aktüeryal Degerlemede Markov Yaklasimi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 301-314, 12, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • K.M.TERZIOGLU, S.SERT, M.AYGUN, Göç ve Beşeri Sermaye: Doğu Avrupa Ülkeleri,ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Science (Kasım 2018)
 • K.M.TERZIOGLU, M.BULUT, E.N. ERKUT, Göç: Girişimcilik ve Bilgi Teknolojilerinin Etkisi,ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (Kasım 2018)
 • K.M.TERZİOGLU, A.YASAR, Göç: Kentleşme ve Suçun Sosyal Maliyeti, IX. International Non-Governmental Organizations Congress “Migration and Society”
 • K.M.TERZİOGLU, G. AYGUN, H. KANDEMIR, Yoksulluk ve Sosyal Transferler Kapsamında Göç Dinamikleri, IX. International Non-Governmental Organizations Congress “Migration and Society”
 • K. M. TERZIOGLU, Oil Price Shocks and Macroeconomic Activity, International Academic Conference on Business, Economics, Management and Finance, pp. 55-
 • K. M. TERZIOGLU, Exchange Rate Volatility as a Risk Factor, 28th International Scientific Conference on Economic and Social Development, pp. 25-
 • K. M. TERZIOGLU, Faiz Orani-Döviz Kuru Dinamikleri, VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series(IBANESS), vol. 1, pp. 642-
 • K. M. TERZIOGLU, The Impact of Uncertainties on the Labor Market, The Seventh International Conference on Economics
 • K. M. TERZIOGLU, Entrepreneurship, Economic Development and Innovation, 6th Annual Winter Global Business Conference, pp. 112-
 • N.KÖSE, K. M. TERZIOGLU,The Common Effects of Inflation and Output Growth Uncertainty on Turkish Economy, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague
 • N. KÖSE, K. M. TERZIOGLU, Effects of Inflation Uncertainty on Growth, Monetary and Fiscal Policy (Türkiye’de Enflasyon Belirsizliginin Büyüme,Para ve Maliye Politikalarina Etkisi), 16th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics, pp. 148-150, -TÜRKIYE
 • N.KÖSE, K. M. TERZIOGLU, Effects of Inflation Uncertainty on Growth, Monetary and Fiscal Policy. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne
 • A. ÜNSAL, K. M. TERZIOGLU, Türkiye’de Canli Kesme Çiçek Ticaretinin Talep Tahminin Yapilmasi, 15th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics, pp. 238-, -TÜRKIYE
 • N.KOSE, K. M. TERZIOGLU,Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon, Büyüme, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Üzerine Etkileri. Internatıonal Conference on Eurasian Economies, Skopje

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies (Haziran 2021)
 • K. M. TERZIOGLU, Financial Management from an Emerging Market Perspective, Uluslararasi, Bölüm: Effects of Inflation Uncertainty on Economic Policies:Inflation-Targeting Regime, Basim Türü: Basili+Elektronik, pp. 235-249 , ISBN978-953-51-3736-8/Online:978-953-51-3737-5, InTech, 20181. Basim
 • K. M. TERZIOGLU, Riske Maruz Deger: Kavram ve Uygulamalar, Uluslararasi, Basim Türü: Basili , ISBN978-605-344-690-3, Gazi Kitabevi, 20181. Basim

Editörlük / Yayınlama

 • K. M. TERZIOGLU, Ekonometri: Yöntem & Uygulamalar ISBN: 978-605-344-671-2 (Mart 2018)
 • K. M. TERZIOGLU, Ekonometride Güncel Konular ISBN: 978-605-344-672-9 (Mart 2018)