» Biyografi

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 2008-2009 tarihlerinde Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde Ekonometri & Yöneylem biriminde eğitim gördü. 2016 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde doktora eğitimine tamamladı. 2006 - 2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümünde çalıştıktan sonra 2008 yılında Ziraat Bankası Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'nda Risk Analist Yardımcısı (Uzman Yardımcısı) olarak görev yaptı. 2009 -2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gompertz–Makeham parameter estimations and valuation approaches: Turkish life insurance sector, European Actuarial Journal,(ESCI) 5(2), 447-468., Doi: 10.1007/s13385-015-0110-y (Yayın No: 2018833)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çıktı Büyüklüğü Belirsizliği ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Bağlantı,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 13 (Kasım 2017)
 • Capital Structure Determinants in Financial Institutions:Turkish Banking System, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi,Cilt 19, Sayı 2 (Ağustos 2017)
 • Effects of Economic Indicators on Employment Phenomena. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 93-116. (Yayın No: 2021174)
 • Aktüeryal Değerlemede Net Prim ve Ödenmiş Tazminat Yönteminin Karşılaştırılması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (12), 123-136. (Yayın No: 2021696)
 • Economic impact of tourism demand: evidence from Turkey. Anatolia, 24(3), 484-488, Doi: 10.1080/13032917.2013.781045 (Yayın No: 2017470)
 • Factors Affecting Consumption Behaviors of Consumers in Turkey. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(35), 177-184. (Yayın No: 2017916)
 • Sigorta Sektöründe Değerleme Yaklaşımı: Net Prim Değerleme Yöntemi Ve Sermayeleşme Düzeyi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(18) (Yayın No: 2020271)
 • Analysis of Asset / Liability Structure of Banks Operating in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4) (Yayın No: 2019348)
 • Aktüeryal Değerlemede Markov Yaklaşımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 301-314. (Yayın No: 2020529)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The Common Effects of Inflation and Output Growth Uncertainty on Turkish Economy, The 10th International Days of Statistics and Economics, Prague
 • Effects of Inflation Uncertainty on Growth, Monetary and Fiscal Policy. 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne
 • Türkiye’de Canlı Kesme Çiçek Ticaretinin Talep Tahminin Yapılması. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta.
 • Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Enflasyon, Büyüme, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Üzerine Etkileri. Internatıonal Conference on Eurasian Economies, Skopje

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Effects of Inflation Uncertainty on Economic Policies: Inflation Targeting Regime, Financial Management from an Emerging Market Perspective, IN TECH, ISBN 978-953-51-5557-7. (Kasım 2017)
 • The Nexus among Fiscal Policies, Fiscal Decentralization, and Economic Performance: The Joint Effect of Globalizatıon and Institutions Quality,Globalization, Socio-economic Performance and Institutions: Macro and Micro Perspectives,Peter Lang. (Kasım 2017)

» Verdiği Dersler

Ekonometri Semineri I

Ekonometri Semineri II

Ekonometrik Modeller I

Ekonometrik Modeller II

Ekonometrik Paket Programlar I

Ekonometrik Paket Programlar II

Uygulamalı Mikro Ekonometri

Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi I

Uygulamalı Zaman Serisi Ekonometrisi II

Zaman Serisi Ekonometrisi I

Zaman Serisi Ekonometrisi II