» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • İlköğretim okullarındaki Öğretmenlerin görüşlerine göre Örgütsel adalet ve örgütsel iklimArasındaki ilişki

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Eğitimde teknoloji entegrasyonu sürecinde Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerine yönelik Öğretmen görüşleri (Eylül 2019)
  • Ortaöğretim okul yöneticilerinin girişimcilik özellikleri (Eylül 2019)