» Biyografi

lisans           :  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü
Lisans üstü   :  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. "Maliye ABD"
Doktora       :  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. "İşletme ABD"
Meslek         :  T.C. Merkez Bankasında 23 yıl görev yaptı. Denizli Şube Müdürüyken
                      emekli oldu

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • AY K.; 12-13 Mayıs 2017 İnternational Economics Research and Financial Matkets Congress, Bildiri Sunumu: "Bankalarda İtibar Riski: Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Bir değerlendirme /Raputational Risk in Banks: An Evaluation of Turkish Banking Sector" (Mayıs 2017)
  • Öğr.Gör. AY Kadriye ve Doç.Dr. KUMKALE İlknur 04-05 Mart 2017 III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series: "İş Yaşamı ve Ahlaki Sermaye" (Mart 2017)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Ay Kadriye; 5.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı "Kurumsal Sürdürülebilirliğin Şirket Performansına Etkisi" Tebliğ Sunumu . Edirne (23-26 Eylül) (Eylül 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • SALDAMLI, A., & AY, K.(2015) "Örgütsel Demokrasi"- "Örgütsel Davranışta Güncel Konular" kitabı içinde. (Editörler: Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Doç.Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Güney Çetin Gürkan) Ankara: Detay Yayıncılık, 183-197 (Mart 2015) (Eylül 2015)
  • Kumkale, İ., Ay,K. "İnsan Kaynakları Planlaması" "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" Paradigma Akademi, Editör: Prof.Dr.Sinan Ünsar, ISBN: 978-605-65917-6-1 (Eylül 2015) (Eylül 2015)

» Verdiği Dersler

Banka İşletmeciliği

Bankacılığa Giriş

Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi

Dünya İktisat tarihi

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Hayat Sigortaları

İktisata Giriş

Meslek Etiği

Mikro iktisat

Para ve Banka

Para ve Sermaye Piyasaları

Sanayi Ekonomisi

Sosyoloji (Giriş)

Yönetim Bilimi