» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yence, K., Fent, M. Aladağlar Milli Parkı’ndan Türkiye Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Faunası İçin Yeni Bir Kayıt . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017. Edirne, Türkiye (Eylül 2017)

Projeler

  • Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Büyük Menderes Nehir Havzası İzleme (Mart 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Bölgesi Sulak Alanlarında Dağılım Gösteren Sucul ve Yarı sucul Heteroptera (Hemiptera: Insecta), Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Aladağlar Milli Parkı Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Çalışmalar
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

Uluslararası » Diğer » Diğer

Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Büyük Menderes Nehir Havzası İzleme
Proje Türü : Teknik Destek     Görev : Araştırmacı     Kurum : EuropeAid (Avrupa Yardım ve İşbirliği Ofisi)