» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • 5) Çetinarslan, C. S., Özel, K., Tufan, M., Mechanical and Metallurgical Properties of Pipeline Steel Manual Arc Welds dependent on Cellulosic Electrode Coating, Materials Testing, Vol. 60 (4), pp. 399-406, 2018
 • 4) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Şahin, M., Mechanical Properties of Friction Stir Welded 5083 Aluminum Alloys, Materials Testing, Vol. 59 (1), pp. 64-68, 2017
 • 3) Şahin, M., Balasubramanian, N., Mısırlı, C., Akata, H. E., Çan Y., Özel, K., On Properties at Interfaces of Friction Welded Near-Nanostructured Al 5083 Alloys, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 61, pp. 935-943, 2012
 • 2) Özel, K., Şahin, M., Akdoğan, A., Mechanical and Metallurgical Properties of Aluminium and Copper Sheets Joined by Cold Pressure Welding, Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54 (11), pp. 796-806, 2008
 • 1) Şahin, M., Akata, H. E., Özel, K., An Experimental Study on Joining of Severe Plastic Deformed Aluminium Materials with Friction Welding Method, Materials & Design, Vol. 29 (1), pp. 265-274, 2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • 26) Özel, K., Özgür, D., Çetinarslan, C., Hacıhafızoğlu, O., Özben, T., Meral, M., Yüksek Gerilim Hatlarında Kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımlar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1424-1432
 • 25) Uçar, S., Keten, N., Hacıhafızoğlu, O., Özel, K., Polietilen Doğal Gaz Boru Hatlarında Statik Elektrik Oluşumu, Etkileri ve Kontrolü, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1405-1423
 • 24) Şimşek, H., Saygın, H., Şimşek, S., Özel, K., Enerji Nakil Hatlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1397-1404
 • 23) Şahin, İ., Tuna, D., Özel, K., Rüzgar Enerji Santrallerinde Operasyonel Dönem İş Kazalarını Önleyici Yaklaşım ve Uygulamalar, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 1391-1396
 • 22) Güvenli, M., Gençer, M., Hacıhafızoğlu, O., Özel, K., Yakıt Seçiminin Hava Kirliliği ve Enerji Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Keşan Örneği, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, 18-20 Nisan 2018, sf: 385-393
 • 21) Özel, K., Çetinarslan, C. S., An Investigation of Statistical Analysis for Mechanical Properties of Steel Pipelines Joined with Different Brand Cellulosic Electrodes, ICAT 2018, 7th International Conference on Advanced Technologies, Antalya, Turkey, April 28 - May 01, 2018, pp. 745-748
 • 20) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Joining of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloys with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 971-976
 • 19) Özel, K., Çetinarslan, C. S., A Statistical Analysis for Aluminum Alloys Joined with Friction Stir Welding, ICAME 2017, 3rd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, Istanbul, Turkey, December 19-21, 2017, pp. 948-955
 • 18) Özel K., Çetinarslan C. S., Metallurgical Investigation of Friction Stir Welded Aluminum Alloys, ICAT 2016, 4th International Conference on Advanced Technology and Sciences, Rome, Italy, November 23-25, 2016, pp. 302-305
 • 17) Özel K., Çetinarslan C. S., An Experimental Investigation of Non-Traditional Welding Methods for Aluminum Alloys, SMST 2015, International Conference on Sustainable Materials Science and Technology, Paris, France, July 15-17, 2015
 • 16) Özel K., Çetinarslan C. S., Karaman Genç S., Joining of Aluminum Alloys with Friction Stir Welding Method, COMAT 2014, 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials, Pilsen, Czech Republic, November 19-21, 2014
 • 15) Karaman Genç S. Çetinarslan C. S., Özel K., The Effect of Thin Section Casting on the Hardness and Tensile Strength of GGG 40, METAL 2014, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 21-23, 2014
 • 14) Özel, K., An Investigation on Friction Stir Welding of Aluminum Alloys, IMEF 2012, 5th International Mechanical Engineering Forum, Prague, Czech Republic, June 20-22, 2012, pp. 743-753
 • 13) Özel, K., Ayer, Ö., Karaçam, F., An Investigation of Equal Channel Angular Pressing (ECAP) Method for 5083 Aluminum Alloys, UNITECH 2011, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 2, November 18-19, 2011, pp. 269-274
 • 12) Ayer, Ö., Özel, K., Karaçam, F., Load Analysis of Upsetting on Prismatic Specimen with Arbitrary Profiles, UNITECH 2011, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 2, November 18-19, 2011, pp. 201-204
 • 11) Özel, K., Applications of Severe Plastic Deformation Methods, UNITECH 2008, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 2, November 21-22, 2008, pp. 153-157
 • 10) Özel, K., Şahin, M., Friction Stir Welding and its Application to Aluminum Materials, UNITECH 2008, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 2, November 21-22, 2008, pp. 158-164
 • 9) Şahin, M., Özel, K., Sevil, C., Ion Nitriding Method and its Applications, UNITECH 2008, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 2, November 21-22, 2008, pp. 205-208
 • 8) Özel, K., Akgün, F., Automation of Automatic Spot Welding Machines with Programmable Logic Controllers, AMTECH 2007, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, November 23-24, 2007, pp. 331-336
 • 7) Özel, K., Şahin, M., A New Die Design for Equal Channel Angular Pressing Methods, AMTECH 2007, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, Vol. 1, November 23-24, 2007, pp. 250-253
 • 6) Şahin, M., Özel, K., Akata, H. E., Evaluation of Properties in Friction Welded Near-Nanostructured AL 5083 Alloys, ICCE-15, The Fifteenth International Conference on Composites / Nano Engineering, Haikou, Hainan Island, China, Hawaii of the Orient, July 15-21, 2007, pp. 821-822
 • 5) Özel, K., Şahin, M., Akata, H. E., Cold Pressure Welding of Steels and Non-Ferrous Materials, Smolyan 2007, 9th International Scientific Conference, Smolyan, Bulgaria, June 23-24, 2007, pp. 41-48
 • 4) Özel, K., Şahin, M., Cold Pressure Welding and its Application to Aluminium Sheets, Metal 2007, 16th International Metallurgical & Materials Conference, Hradec nad Moravici, Czech Republic, May 22-24, 2007, pp.
 • 3) Özel, K., Akata, H. E., Çan, Y., An Experimental Investigation Related to Equal Channel Angular Pressing Process, Materials 2006, 11th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, April 19-21, 2006, pp. 799-806
 • 2) Eker, B., Akata, H. E., Şahin, M., Özel, K., Experimentally Investigation of Strengths of Austenitic Stainless Steels Exposed to Corrosion after Welding, Materials 2006, 11th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, April 19-21, 2006, pp. 907-911
 • 1) Şahin, M., Akata, H. E., Özel, K., An Investigation on Determining of Optimum Parameters in Joining of HSS and AISI 1040 Steels with Friction Welding, IATS 05, 4th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Turkey, September 28-30, 2005, pp. 924-929

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1) Şahin, M., Akata, H. E., Özel, K., An Experimental Study on Joining With Friction Welding Method of Cold Deformed Aluminium Materials, Mühendis ve Makina, Ankara, Ekim 2007, cilt: 48, sayı: 573, sf.: 24-31. ISSN 1300-3402

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • 7) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Zeybek, T., Farklı Elektrot Markaları ile Örtülü Elektrod Ark Kaynağı Kullanılarak Birleştirilen Soğuk İş Takım Çeliğinin Mekanik ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi, XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 19-20 Kasım 2021, sf: 383-393
 • 6-) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Tufan, M., Farklı Elektrot Markaları ile Birleştirilen St 44.2 Çeliğinin Mekanik ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi, X. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 301-310
 • 5-) Özel, K., Çetinarslan, C. S., Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi, X. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 17-18 Kasım 2017, sf: 111-118
 • 4) Şahin, M., Özel, K., Soğuk Basınç Kaynağının Alüminyum ve Bakır Saclara Kullanılabilirliğinin Araştırılması, VI. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 09-10 Kasım 2007, sf: 219-225
 • 3) Özel, K., Şahin, M., Sürtünme Karıştırma Kaynağı ve Yeni Uygulama Alanları, IV. Demir-Çelik Kongresi ve Sergisi, Karabük, 01-03 Kasım 2007, sf: 225-230
 • 2) Şahin, M., Akata, H. E., Özel, K., Soğuk Şekil Verilmiş Alüminyum Malzemelerinin Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma, V. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi, Kocaeli, 11-12 Kasım 2005, sf: 3-12
 • 1) Şahin, M., Akata, H. E., Özel, K., Çelikler ve Demir-dışı Malzemelere Soğuk Basınç Kaynağının Uygulanması, III. Demir-Çelik Kongresi ve Sergisi, Karadeniz-Ereğli, Zonguldak, 22-24 Eylül 2005, sf: 217-221

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • - Edirne Anadolu Liseliler Derneği (Mart 2020)
 • - Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (Şubat 2017)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası (Eylül 2000)

Projeler

 • Tamamlanan Projeler: 1) TÜBAP - 2017 / 214, 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Bilimsel / Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği, Araştırmacı, 12 ay, Yürütücü: Doç. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU
 • Tamamlanan Projeler: 1) TÜBAP - 900, Sürtünme Karıştırma Kaynağı Kullanılarak Birleştirilen 5083 Alüminyum Alaşımlarının Mekanik ve Metalurjik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Projesi, Araştırmacı, 24 ay, Yürütücü: Doç. Dr. Mümin ŞAHİN

Ödüller

 • TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı: 1) Özel, K., Şahin, M., Akdoğan, A., Mechanical and Metallurgical Properties of Aluminium and Copper Sheets Joined by Cold Pressure Welding, Strojniski Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54 (11), 2008, pp. 796-806

Sertifikalar

 • - C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Diğer

 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri XII. Ulusal Kongresi Danışmanlar Kurulu Üyesi (19-20 Kasım 2021 / Ankara) (Kasım 2021)
 • - 5. Uluslararası Anadolu Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi (24-26 Mart 2021 / Trabzon) (Mart 2021)
 • - Edirne Anadolu Liseliler Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı (Mart 2020)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri XI. Ulusal Kongresi Danışmanlar Kurulu Üyesi (15-16 Kasım 2019 / Ankara) (Kasım 2019)
 • - Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2019 - ...) (Mayıs 2019)
 • - Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2018 - 2019) (Mayıs 2018)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri X. Ulusal Kongresi Danışmanlar Kurulu Üyesi (17-18 Kasım 2017 / Ankara) (Kasım 2017)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri X. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (17-18 Kasım 2017 / Ankara) (Kasım 2017)
 • - Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2017 - 2018) (Mayıs 2017)
 • - Trakya İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Sekreteri (2017) (Şubat 2017)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Sekreteri (2016 - 2017) (Şubat 2016)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (2016 - 2017) (Şubat 2016)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri IX. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (20-21 Kasım 2015 / Ankara) (Kasım 2015)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (2014 - 2015) (Şubat 2014)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri VIII. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (18-19 Kasım 2011 / Ankara) (Kasım 2011)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (22-23 Ekim 2011 / Konya) (Ekim 2011)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 8. Dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyesi (2010 - 2011) (Şubat 2010)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri VII. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (13-14 Kasım 2009 / Ankara) (Kasım 2009)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (2008 - 2009) (Şubat 2008)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (09-10 Kasım 2007 / Ankara) (Kasım 2007)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IV. Demir-Çelik Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi (01-03 Kasım 2007 / Zonguldak) (Kasım 2007)
 • - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 6. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (2006 - 2007) (Şubat 2006)

» Verdiği Dersler

İleri Teknoloji Malzemeleri (Uygulama)

İmalat Yöntemleri - I (Uygulama)

Malzeme Bilimi (Uygulama)

Mühendislik Malzemeleri (Uygulama)

» Duyurular

09 Nisan 2022 » Kaynak Deneyi - 1. Grup ve 2. Grup (ÖÖ ve İÖ) için tarihlerde değişiklik...