» Biyografi

Jale Aylin Çelik, 1985 yılında Kocaeli'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Almanya'ya gitti. Ortaöğrenimini Almanya /Berlin'de tamamladıktan sonra burslu Müzik eğitimi almak için bir süre Almanya'da kaldı. 2010 senesinde Türkiye'ye dönerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık bölümünde okumaya başladı. 2014 senesinde birincilikle tamamladığı lisans eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi  Yabancı Dil Eğitimi Lisansüstü programında yüksek lisansa başladı. 2015 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 senesinde Yüksek Lisans eğitimini birincilikle bitirdikten sonra 2018 yılında aynı alanda ve bölümde doktora eğitimine başladı. Şu anda tez aşamasında olup akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları arasında yabancı diller, yabancı dil eğitimi, dilbilim, uygulamalı dilbilim ve Alman Edebiyatı yer almaktadır.
ORCID-ID NO: 
Orcid no: 0000-0003-0013-3893
https://orcid.org/0000-0003-0013-3893

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ÇELİK, J, A. / KÖKSAL, H. (2017). KOGNITIVE LERNSTRATEGIENKOMPETENZ DER LEHRAMTSSTUDENTEN FÜR DEUTSCH Almanca Öğretmen Adaylarının Bilişsel Öğrenme Stratejileri Edinci, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19. Sayı 2. Aralık 2017. S. 51-74. (Yayımlanma aşamasında). (Aralık 2017)
 • ÇELİK, Jale Aylin / SAKARYA MADEN, Sevinç (2016). Eine Studie zur Ermittlung der Einstellung der Lehramtskandidaten für Deutsch bezüglich der Kasusdifferenzierung im Deutschen. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18 (1). 159-177. (Haziran 2016)
 • ASUTAY, Hikmet / ÇELİK, Jale Aylin (2015). Göçmen yazını yazarı Emine Sevgi Özdamar'ın "Mutterzunge" adlı eserinde dilsizlik sorunsalına bakış. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17 (2). 283-296. (Aralık 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Jale Aylin ÇELİK / Mukadder Seyhan YÜCEL (2018).Lehrwerkanalyse des aktuellen Lehrwerks 'Menschen B1.1' mit dem Schwerpunkt auf Texten .4th International Contemporary Educational Research Congress. Muğla Bodrum. (Ekim 2018) (Ekim 2018)
 • ÇELİK Jale Aylin ve MADEN (SAKARYA) Sevinç (2018). Eine Studie zur Ermittlung des Kompetenzniveaus der Lehramtskandidaten für Deutsch bezüglich der Verben mit trennbaremund untrennbarem Praefix. Oswiecşm-Krakow / Polonya. (Temmuz 2018)
 • ÇELİK, J.A. / KÖKSAL, H. (2017). A metacognitive view to the cognitive Foreign Language Learning Strategies Competence of German Pre-service Teachers. 12th International Balkan Education and Science Congress, September 27-31, 2017 - Nessebar / Bulgaria. (Eylül 2017)
 • Hikmet ASUTAY / Mukadder S. YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK / Didem YILMAZ (2017) ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESI: ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 20-23 Nisan 2017-ROMA (Nisan 2017)
 • Çelik, J. A. (2016). "Religion in der Kinderliteratur: Eine komparative Untersuchung der religiösen Wertevermittlung in der deutschen und türkiscchen Literatur am Beispiel von Mohammed- und Jesusgeschichten" : Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne. (Mayıs 2016)
 • ÇELİK, Jale Aylin / ASUTAY, Hikmet (2015). “Writer of Migrant Literature Emine Sevgi Özdamar in the Literature class” 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ÇELİK Jale Aylin ve MADEN (SAKARYA) Sevinç (2018). Eine Studie zur Ermittlung des Kompetenzniveaus der Lehramtskandidaten für Deutsch bezüglich der Verben mit trennbaremund untrennbarem Praefix. (Kasım 2018)
 • ÇELİK Jale Aylin ve MADEN (SAKARYA) Sevinç (2017). Kriterienkatalog zur Lehrwerkanalyse- Kritik und Neubearbeitungsvorschlaege unter Berücksichtigung der Tertiaersprachlichen Prinzipien- Hikmet ASUTAY (Edt.). Balkan Eğitim Araştırmaları 2017. Trakya Üniversitesi (Yayımlanma Aşamasında) (Ekim 2017)
 • Asutay, Hikmet / Jale Aylin Çelik / Didem Yılmaz / Sare Gürel (2016) "Klasik Ergenlik Metinleri Olarak Baba-Oğul Mektupları". Uluslararası 1. Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi; 04-07 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edirne (Mayıs 2016). (Mayıs 2016)
 • ÇELİK, J. A. / ASUTAY, H. (2015) “Analyse und Interpretation eınes repräsentativen und gegenwärtigen Werkes der Krıegsliteratur: Erıch Maria Remarques „Zeit zu Leben und Zeit zu Sterben“” in: Philologische Rakurse Band I, (Hg.) Snezhana Boycheva / Antoaneta Dimitrova (Aralık 2015)
 • ASUTAY, Hikmet / Mukadder SEYHAN-YÜCEL / Demirali Yaşar ERGİN / Coşkun DOĞAN / Jale Aylin ÇELİK "ALMANCA ÖĞRENCILERININ YABANCI DIL EĞITIMI AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERININ İNCELENMESİ" içinde: Asutay, H. (Der) "Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Edirne. (Kasım 2017)