» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Geleneksel Mahalle Ve Dışa Kapalı Konut Yerleşmelerinin Sosyo Kültürel Etkenler Bağlamında Karşılaştırılması (Nisan 2017)
 • Function and Spatial Fiction in the Lodge Architecture of Ottoman Period (Nisan 2015)
 • İstanbul Süleymaniye Camii Külliyesinde Kullanılan Harçların Kimyasal ve İçyapı Özelliklerinin İncelenmesi (Nisan 2015)
 • ‘Historıcal Research And An Analogy Experıment For Suleymaniye Social Complex and Chımneys of Tabhane Building VIII. International Symposium on Architect Sinan, Trakya University, Faculty of Architecture, Edirne, TR, 25-26 April, 2013
 • The Rehabilitation Project Of Yıldız Palace Outdoor Garden (woods) in The Context Of Conservation Of Historical Gardens’, VIII. International Symposium on Architect Sinan, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Edirne, TR, 25-26 April, 2013
 • “Cultural Heritage and Sustainable Tourism” 1st International Egirdir Tourism Symposium, Süleyman Demirel University, Eğirdir Vocational School, Isparta, TR, 1 - 4 December 2011
 • “Toki The Context Of Sustainable Housing And Housing Settlements Istanbul Halkalı Housing” International Ecological Architecture and Planning Symposium (Retrofitting) Antalya, TR, 15-17 September 2011
 • “Sustainable Construction As A Strategy Of Real Estate Marketing And Example Of Solarkent Housing Estate” International Building & Life Congress, Architecture and Change, Turkish Chamber of Architects/ Bursa Branch, Bursa, TR, 26-27 March, 2010
 • “An Analysis of Sulaimaniya Daruşşifa and Darüşşifas of Sinan’s Era”, Sinan & His Age, International Symposium, Turkish Chamber of Architects / Kayseri Branch & Kayseri Metropolitan Municipality, Kayseri, TR, 8-11 April, 2010,
 • “An Assessment On Relation Of Architecture And Cultural Structure And Social Perception”, Architecture Media Art Symposium, History of Architecture Department, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, TR, 2010
 • “Madrasah Of Hagia Sophia (Fatih) And Its Historical Problems” Designing The Future, VI. International Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, April, 29-30, Edirne, TR, 2010
 • “Relationship Between Cultural Heritage And Planning In The Context Of Sustainable Development And Urbanization”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), Gazi University, Ankara, Turkey, 26-28 May 2010,
 • The International Assesstment Method For Green Building In The Context Of Sustainable Development And Sustainable Construction”, Designing The Future, VI. International Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Edirne, TR, 29-30 April, 2010
 • “İstanbul’daki Sa’di Tekkeleri Ve Davutpaşa Kadem-İ Şerif Tekkesi”, (Abstract) Architectural History Conference/Turkey I, Graduate Program in Architectural History Middle East Technical University Department of Architecture, Ankara-Turkey, 2010
 • “The International Assesstment Method For Green Building In The Context Of Sustainable Development And Sustainable Construction”, Designing The Future, VI. International Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Edirne,TR, 29-30 April, 2010,
 • “A Sample For The Usage Of Steel As A Sustaınable Constructıon Material In The Protection Of Historical Industry Heritage And To Re-Function: Beykoz Dikimhane” (Abstract), International Symposium “Steel Structures:Culture & Sustainability 2010, ECCS &TUCSA & Turkish Chamber of Architects, Istanbul, Turkey, 2010
 • “Using The Coast Space As A Tool For Urban Development And User Satisfaction; Istanbul Tuzla Example” (Abstract), 14th (IPHS) International Planning History Society Conference, “Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges”,Istanbul, Turkey, 2010
 • “Cultural And Natural Heritage As Inputs Of Sustainable Planning” Internatıonal Ecological Archıtecture And Planıng Symposıum, Chamber of Architects of Antalya, TR, 2009
 • “Evaluation Of The Influences Of Istanbul Historical Penınsula 2005 Approved Urban Protection Plan And 1/100 000 Scaled Envıronmental Arrengement Plan (2006) On The Protection Of The Hıstorical Peninsula Urban Heritage” Design Language in Historical Areas, , 5. International Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Edirne, 2009
 • “Architectural And Environmental Identity And Quality Satısfactıon In The Publıc Housing Areas, Istanbul Halkalı Example” Re/De Constructions In Architecture, LIVENARCH 4th International Congress, Karadeniz Technical University, Department of Architecture, Trabzon, 2009
 • “The Historical Development of Hasbahçe in Yıldız Palace”, Water and Architecture, 4. İnternational Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Turkish Chamber of Architects-Governorate of Edirne, 2008
 • “Comparative Analysis Of Public Governance with İnternational Examples in Relation to Dwelling and Urban Development Policy in Turkey” Housing in Historical Centers and Rural Areas, 3. İnternational Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture, Edirne, 2007
 • An Analysis, Relation to Planning Mass Hosing Open Spaces, Sampling: İstanbul Sinanoba, Başakşehir and Ataköy Konakları”, Housing in Historical Centers and Rural Areas, 3. İnternational Sinan Symposium, Trakya University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Architecture, Edirne, TR, 2007
 • 'Park ve Bahçelerin Ekolojik Planlanmasına Örnek Olarak Yıldız Parkı ve Yıldız Sarayı Hasbahçenin İrdelenmesi'; Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, 2007

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “İstanbul Planlamasının Tarihsel Süreci” Architectural Heritage Today Program, İstanbul-Süleymaniye and Mostar Workshop, Metropolitan Municipality of Greater İstanbul and Research centre for İslamic History, And Culture (IRCICA), İstanbul, 1995

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • “İstanbul”, İstanbul – Süleymaniye and Mostar, Architectural Heritage Today, Metropolitan Municipality of Greater İstanbul and Research Centre for İslamic History, And Culture (IRCICA), İstanbul, 1995

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Kadem-İ Şerif Tekkesi ve Ekleri Koruma Sorunları”, Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu, YTÜ Meslek Yüksekokulu & YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu, YTÜ Beşiktaş Kampusü Oditoryumu, İstanbul, TR, 26-29 Ekim 2011
 • “Beykoz Kışla Binası (Dikimhanesi) Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi” 1 .Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 5-6 Şubat, 2010
 • “Kamusal Toplu Konut Üretim Kültürünün Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ve Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi” Yapı Fiziği Ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, YTÜ Yapı Fiziği Bilim Dalı, YTÜ Oditoryumu Yıldız Yerleşkesi, İstanbul, TR, Mart, 2010
 • “İstanbul Planlama Süreci İçinde Planlamanın Tarihi ve Kültürel Miras ile Kent Biçimi ve Kimliği Üzerine Etkileri”, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İTÜ-Mimarlık Fakültesi-Çevre ve Şehircilik UY-GAR Merkezi, Taşkışla, İstanbul, 5-7 Haziran 1995

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TMMOB Mimarlar Odası

Projeler

 • Hayat Hotel & Apartment Residence Mimari Projeleri, Trabzon (Mayıs 2017)
 • Hocaoğlu Camii Mimari Projeleri, Süleymanpaşa/Tekirdağ, 2017 (Şubat 2017)
 • Mustafa Kabuli Efendi Türbesi Restorasyonu ve Ek Yapılar Projesi, Edirne, 2015 (Kasım 2015)
 • Ayasofya Medresesi Restorasyon Projesi Revizyonu, İstanbul, 2015 (Haziran 2015)
 • Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yapıları Projeleri, Edirne, 2015 (Haziran 2015)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çevre Duvarları Restorasyon Projeleri, Edirne (Ocak 2015)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Binası Projeleri, Edirne, 2014 (Ocak 2014)
 • Educational - Cultural and Healt Buildings / Eğitim – Kültür ve Sağlık Yapıları, Kabul, Afghanistan, 2004-2005
 • Shopping Center Project / Alışveriş Merkezi Projesi, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 1999-2000
 • Galleria Store Project / Galleria Mağazası, Baku, Azerbaijan, 2002
 • Mass Housing Projects / Toplu Konut Projeleri, Astana, Kazakhstan, 2003-2004
 • Urban Development and Housing Group Project /Kentsel Geliştirme ve Konut Grubu Projesi, Kabul-Mazar-I Sharif, Afghanistan, 2005
 • Magas Grand Mosque, Precidency Of Religious Affairs Building and İslamic University Complex Project, / Magas İslam Üniversitesi, İdari Kompleksi ve Ulu Camii, Russian Federation, 2010 -2011
 • Malezya Havayolları İstanbul Ofisi Düzenleme Projesi, 1988
 • Beylikdüzü Yeni Şehir Merkezi Planlaması, Büyükçekmece, İstanbul,1988
 • Sivas Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi ve Gökmedrese Çevresi ile Cumhuriyet Meydanı Kentsel Düzenleme Projesi, Sivas, 1990
 • Bahçelievler, Yayla Kültür Merkezi Projesi, İstanbul, 1993
 • Şirinevler Meydanı Düzenleme Projesi, İstanbul, 1993
 • Küçükçekmece, Sosyal Tesis, Ticaret Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi, İstanbul,1994
 • İkitelli Toplu Konut Alanı İmar Planları, İstanbul, 1995
 • SKB İş Merkezi, Gaziosmanpaşa, İstanbul,1995
 • Akatlar-Akkent Yeni Yerleşme Projeleri, Beşiktaş, İstanbul,1995
 • Yeşilpınar Sosyal Konut Projeleri, İstanbul, 1995-1996
 • Osmangazi Korusu Tesisleri Rekreasyon Projesi, Ümraniye, İstanbul, 1995-1996
 • Sarıyer-Hacıosman Bayırı Orman Alanı Düzenlemesi ve Rekreasyon Tesisleri Projesi, İstanbul, 1995-1997
 • Esenler Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Kompleksi Projesi Esenler, İstanbul, 1997
 • Esenler Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu Projeleri Esenler, İstanbul,1997
 • Tuzla Sahili Çevre Düzenleme Projesi, İstanbul, 1998
 • Arpaemini Katlı Otopark Projesi, Fatih, İstanbul, 1997-1998
 • M.G.İ. Şişli Büro Binası-1997-1998
 • İkitelli Spor Kompleksi Projesi, Başakşehir, İstanbul, 2000
 • Kayışdağı Kültür Merkezi, İş Merkezi ve Kent Parkı Projesi, 2000
 • Kartal Belediye Sarayı Projeleri, Kartal, İstanbul, 2001
 • İçerenköy Toplu Konut, İş Merkezi ve Çarşı Projesi, 2001
 • Samandıra Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı Projesi, Samandıra, İstanbul, 2002
 • Beşiktaş Meydanı-İstinye Arası Boğaziçi Sahil Yolu ve Tarihsel Çevresinin Rehabilitasyonu ve Kentsel Tasarım Projesi, 2002
 • Sıraselviler Caddesi Tarihsel Cephelerinin Rehabilitasyonu ve Kentsel Tasarım Projesi, Beyoğlu, İstanbul, 2003
 • Bağcılar Meydanı Metro İstasyonu İş Merkezi, Çarşı ve Katlı Otopark Projesi, 2003
 • Güney Haliç Çevre Düzenlemesi Projesi, Eyüp, İstanbul, 2003-2004
 • Beykoz Kışla Binası Restorasyonu ve Ek Yapıları Kültür ve Kongre Merkezi ile Çevre Düzenleme Projesi-Beykoz, İstanbul, 1999-2004
 • Büyükada Tarihi Kent Merkezi, İskele Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi, Büyükada, İstanbul, 2005-2006
 • Florya Sahili Güneş Plajı ve Çevresi Düzenleme Projesi, Bakırköy, İstanbul, 2006
 • Yıldız Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi, Beşiktaş, İstanbul, 2006-2008
 • Safa Tepesi Kültür Merkezi Tesisi ve Rekreasyonel Düzenleme Projesi, Yenidoğan, İstanbul, 2007
 • Yıldız Sarayı Hasbahçe ve Hamit Havuzu Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, Beşiktaş, İstanbul, 2008
 • Caddebostan-Bostancı Arası Sahil Düzenleme Projesi, Kadıköy, İstanbul, 2008
 • Ayasofya Medresesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Projesi, Eminönü, İstanbul, 2008
 • Üsküdar Fransız Okulu Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Üsküdar, İstanbul, 2008
 • Davutpaşa Halil Hamid Paşa Tekkesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Fatih, İstanbul, 2008-2009
 • Çengelköy Numune Mektebi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Çengelköy, İstanbul, 2009
 • Süleymaniye Şifahanesi, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi, İstanbul, 2009-2010
 • Süleymaniye Darüşşifası, Yeni Kullanım Mekansal Teşhir Ve Tanzim Projesi, İstanbul, 2010
 • Yazlık Roma Ilıcası Rölöve Restitüsyon ve Restorasyonu, Kaplıca ve Sosyal Tesisler ile Çevre Düzenleme Projeleri, Kocaeli, 2010-2011
 • Beş Yıldızlı Kaplıca Oteli Projesi, Gölcük Belediyesi, Kocaeli, 2011
 • TC Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, Avcılar Ulu Cami Projeleri, İstanbul, 2010-2012
 • Üsküdar Fransız Okulu Şapel Binası Rölöve Restitüsyon ve Restorasyonu, İstanbul, 2012
 • Said’İl Hudri Türbesi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyonu, İstanbul, 2012

Diğer

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği (Kasım 2016)
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Haydarpaşa Gar Binası Restorasyonu Bilim Kurulu Üyeliği (Ekim 2016)
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Süleymaniye Tabhanesi Restorasyonu Bilim Kurulu Üyeliği,
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Süleymaniye Darüşşifası Restorasyonu Bilim Kurulu Üyeliği,

» Verdiği Dersler

MİM 301 Mimari Proje 4

MİM 317 Şehircilik Projesi

MİM 351 Mimari Proje 5

MİM 365 Kentsel Tasarım Projesi

MİM 401 Mimari Proje 6

MİM 416 Türk Mimarlığı

MİM 451 Diploma Projesi

MIM 762 Çağdaş Mimarlık

MİM 766 Türk Kenti ve Mimarlığı

MIM 828 Mimarlıkta Kuram Söylem ve Eleştiri