» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • I. Kilic, Spectrometric Studies on Antioxidant Activity of Pinus Nigra Resin In Vitro and Its Total Phenolic and Flavonoid Content, 10.2174/1573412911666151022193432, CURRENT PHARMACEUTICAL ANALYSIS, vol. 12, no. 2, pp. 146-151, 2016
 • I. Kilic, A. Moralar, The Effect of Problem-Based Learning Approach on Academic Success and Motivation in Science Education, 10.14527/pegegog.2015.034, PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol. 5, no. 5, pp. 625-636, 2015
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Y. Bayrak, Investigation on the Antioxidant Activity of Roots and Stem of Colchicum turcicum L., ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 26, no. 1, pp. 5-9, 2014
 • I. KILIÇ, Y. YESILOGLU, Y. BAYRAK, Spectroscopic studies on the antioxidant activity of ellagic acid, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 130, pp. 447-452, -AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, 9, 2014
 • I. KILIÇ, Y. YESILOGLU, Y. BAYRAK, Investigation on the Antioxidant Activity of Roots and Stem of Colchicum turcicum L, Asian Journal of Chemistry, vol. 26, no. 1, pp. 5-9, 1, 2014
 • Y. Yesiloglu, L. Sit, I. Kilic, in vitro Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Various Extracts of Satureja hortensis L. Collected from Turkey, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 25, no. 15, pp. 8311-8316, 2013
 • Y. Yesiloglu, H. Aydin, I. Kilic, In Vitro Antioxidant Activity of Various Extracts of Ginger (Zingiber officinale L.) Seed, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 25, no. 7, pp. 3573-3578, 2013
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Y. Bayrak, S. Gulen, T. Bakkal, Antioxidant Activity of Rumex conglomeratus P. Collected from Turkey, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 25, no. 17, pp. 9683-9687, 2013
 • Y. Bayrak, H. Topallar, B. Karagoz, I. Kilic, Kinetics and Thermodynamics of Cr(VI), Cu(II), and Ni(II) Adsorption on Activated Carbon Prepared from Rice Hulls, 10.1080/01932691.2012.743347, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 34, no. 9, pp. 1248-1256, 2013
 • I. Kilic, Y. Bayrak, H. Topallar, B. Karagoz, Preparation of Rice Hull-Based Activated Carbon with Ammonium Nitrate, ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 25, no. 9, pp. 4911-4916, 2013
 • I. Kilic, Y. Yesiloglu, Spectroscopic studies on the antioxidant activity of p-coumaric acid, 10.1016/j.saa.2013.06.110, SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol. 115, pp. 719-724, 2013
 • Y. Yesiloglu, I. Kilic, Lipase-catalyzed esterification of glycerol and oleic acid, JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, vol. 81, no. 3, pp. 281-284, 2004
 • Yesiloglu Y. and Kilic, İ. “ Polyvinyl Alcohol-Trypsin as Catalyst for Amino Acid Ester Synthesis in Organic Media” Preparative Biochemistry and Biotechnology, 34(4), 365-375, (2004).
 • Yesiloglu, Y. and Kilic, İ. “Lipase-Catalyzed Esterification of Glycerol and Oleic Acid” JAOCS, 81(3), 281-284, (2004).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • I. KILIÇ, Ö. GÜRBÜZ, “Isigin Yayilmasi” Ünitesi Kapsaminda Egitsel Oyunlar Ile Desteklenmis Fen Ögretiminin Ortaokul Ögrencilerinin Motivasyonu Üzerine Etkisi, Uluslararasi Fen, Matematik, Girisimcilik ve Teknoloji Egitimi Kongresi, pp. 458-463, IZMIR-TÜRKIYE
 • I. KILIÇ, S. ERGÜN, The Effects of Computer Assisted Collaborative Learning Method in Science and Technology Classes on Students’ Attitudes, 13th International Balkan Education and Science Congress, pp. 151-
 • I. KILIÇ, Y. YESILOGLU, Free radical scavenging activity of p coumaric acid, 10. Chemistry Conference, Plovdiv-BULGARISTAN
 • Işık, O., Kılıç, İ., Acar, G. and Ilgaz, G.” Investıgatıon of Nutrıtıonal Habıts of Trakya Unıversıty Students. The VI.Balkan Congress for Education and Science:THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Volume 2, p:971-974, Ohrid- Macedonia, 30 Eylül-01 Ekim 2011.
 • Kılıç İ., Ünal T., Polat, S.S. “Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretimindeki Öz Yeterlilik İnançlarının Arttırılabilmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne/Turkey, volume 1, pp. 287-291, 2009.
 • Ilgaz, G. and Kilic, İ. “The relationship between exam grades and portfolio assessment grades of the students in science laboratory”, IV. International scientific conference”contemporary ıntentions in education”, Ohrid, Macedonia, Vol: 1, p: 203-208, 13-15 June, 2008,
 • Kilic, İ., “Attitudes Towards Chemistry Laboratory of Science Student Teachers”. IV. Balkan Congress Education, The Balkans, Europe, , Stara Zagora-BULGARIA, Vol: 1, p: 228-232, 22-24 June, 2007
 • Kilic, İ. “The Mısconceptıons About Acıds And Bases”. Union Of Scientists in Bulgaria”. National Scientific Conference with International Participation under the heading,“20 Years Union of Scientists in Bulgaria – Branch Smolyan”, Bulgaria Scientific Papers, Smolyan-Bulgaria, p: 906-910. October, 20th–21st, 2006.
 • Yesiloglu, Y. and Kilic, İ. “ Glycerolysis of Oleic Acid by Candida Rugosa Lipase in organic Solvents”. University Of plovdiv, “Paisii Hilendarski”-Bulgaria Scientific Papers, Vol.34, Book 5, p: 81-86, 2006.
 • Kilic İ., Cakici Y., Celtek M. and Saka M. " LEARNING BY DOING: Matter and Its Features", 3 nd International Balkan Congress, Shtip-Macedonia, v:1, p. 479-482, ,(2005).
 • Yesiloglu, Y. and Kilic, İ. “Glycerolysis is of Oleic Acid by a 1,3-Specific Lipase”, Balkan Conference Of Young Scientists, The Unİon Of Scientists In Bulgaria - Plovdiv, v:6, p:398-403, (2005).
 • Kilic, İ, Sagiroglu, A. and Yesiloglu, Y. “Identification of Some Yeast Proteins By Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis”, Balkan Conference Of Young Scientists, The Union of Scientists In Bulgaria - Plovdiv, v: 5, p:339-344, (2005).
 • Kilic, İ. and Saka M. “Students Views On Project Approach And Laboratory Application in Since Education” 2. International Balkan Educational Sciences Congres, Trakya Üniversitesi, Edirne, v:1, 82-86, (2004).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. KILIÇ, T. ÜNAL, Y. D. ERGIN, Günlük Yasamdaki Fen Olaylarinin Bilgi Temelli Yaklasim Düzeylerinin Toplumsal Bazi Degiskenler Açisindan Incelenmesi, Trakya University Journal of Social Science, vol. 17, no. 2, pp. 121-137, EDIRNE-TÜRKIYE, 12, 2015
 • I. KILIÇ, A. MORALAR, Fen egitiminde probleme dayali ögrenme yaklasiminin akademik basari ve motivasyona etkisi, Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi, vol. 5, no. 5, pp. 625-636, ANKARA-TÜRKIYE, 11, 2015

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • I. KILIÇ, Y. YESILOGLU, p Kumarik Asitin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi, pp. 166-, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • I. KILIÇ, A. SAGIROGLU, Düsük Molekül Agirlikli Polipeptidlerin Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi ile Ayrilmasi, XI. Ulusal Kimya Kongresi,, pp. 237-, VAN-TÜRKIYE
 • I. KILIÇ, M. ÖZEL, Fen ve Teknoloji Derslerinde Proje Tabanli Ögrenme Yönteminin Uygulanma Sürecinin Ögrenci ve Veli Bakimindan Incelenmesi, XI. ULUSAL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK EGITIMI KONGRESI, pp. 1082-1083, ADANA-TÜRKIYE
 • I. KILIÇ, A. SAGIROGLU, Düsük Molekül Agirlikli Polipeptidlerin Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi ile Ayrilmasi, XI. Ulusal Kimya Kongresi,, pp. 237-, VAN-TÜRKIYE

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Serap AY. Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirliğine Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin (Öğrenci Takımları- Başarı Bölümleri Tekniği ile) Öğrencilerde Başarıya ve Tutuma Etkisi (Devam Ediyor).
 • Mehtap ÖZEL. Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Derslerindeki Uygulanmasının İncelenmesi (Devam Ediyor).
 • Ayhan MORALAR. Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkisi.
 • Tuğba ÜNAL. "Günlük Yaşamdaki Bazı Fen Olaylarına Bilgi Temelli Yaklaşım Düzeylerinin Toplumsal Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi".

Projeler

 • Ayhan MORALAR: Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkisi
 • Tuğba ÜNAL: Günlük Yaşamdaki Bazı Fen Olaylarının Bilgi Temelli Yaklaşım Düzeylerinin Toplumsal Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.
 • İsmail KILIÇ: Batı Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Fındık Tohumundan Lipaz Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

» Verdiği Dersler

Fen Eğitiminde Proje Geliştirme

FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI I

FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI II

FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

GENEL KİMYA

GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA)

PROJEYE DAYALI İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

SEÇMELİ I : FEN BİLGİSİNDE GÜNCEL KONULAR