» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Antibiotic Resistance Trends and The ESBL Prevalence of Escherichia coli and Klebsiella spp Urinary Isolates in In-and Outpatients in a Tertiary Care Hospital in Istanbul, 2004 - 2012
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Molecular Epidemiology of Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae Isolates (Nisan 2019)
 • Comparison of Conventional Methods and Automated Systems for Determining Antibiotic Susceptibility of Bacteria Isolated from Urine Culture (Nisan 2019)
 • Investigation of Carbapenemase Genes and Clonal Relationship in Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae Strains (Nisan 2019)
 • A Rare Pathogen Isolated from Tracheal Aspirate Culture: Elizabethkingia Meningoseptica
 • Comparison of Carbapenem Inactivation Test and Modified Hodge Test in Carbapenemase-Producing Strains

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK DEĞERLENDİRME

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Suşlarında OXA-48 Direnç Geninin Araştırılması (SS)
 • Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica Antijeninin Araştırılması ve İki Yıllık Sürveyans (SS)

Yapılan Hakemlikler

 • Genotypic Detection of (BlaVIM, BlaNDM-1 and BlaKPC) producers Among Carbapenem resistant Enterobacteriacae isolated From Tertiary Hospital in Egypt ( International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research)
 • High proportion of carbapenemase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae among extended spectrum β-lactamase producers in Nigerian hospitals (Microbial Drug Resistance)