» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Cetintas I, Akgün Kostak M. Psychometric properties of the Turkish version of the Diabetes Family Impact Scale. J Spec Pediatr Nurs. 2020;e12308.https://doi.org/10.1111/jspn.12308 (Ağustos 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akgün Kostak M, Kocaaslan E.N., Semerci R, Çetintaş İ. Perceived Stress and Coping Behaviours of Summer School Students in Nursing Department. The Journal of International Social Research. 2020;13(69): 846-855. (Mart 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, Çetintaş İ. Kanserli Çocuk Annelerinin Bakım Yükü, Anksiyete ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP86) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Kocaaslan EN, Semerci R. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alan Öğrencilere Klinik Uygulama Öncesi Verilen Eğitimin Klinik Stres Düzeyine Etkisi, 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP22- full text) İzmir Çeşme (Kasım 2019)
 • Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN. Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım ve Ebeveynlerin Sağlık Bakım Memnuniyetleri Arasındaki İlişki. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP134) İzmir, Çeşme (Kasım 2019)
 • Semerci R, Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Kocaaslan EN. Çocuk Gözüyle Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP308) İzmir, Çeşme (Kasım 2019)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Çetintaş İ, Semerci R. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Profesyonel/Etik Değerlerinin Hasta Güvenliği Tutumlarına Etkisi. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP313- full text) İzmir, Çeşme (Kasım 2019)
 • Çetintaş İ, Akgün Kostak M, Semerci R, Kocaaslan EN. Death Anxiety and Attitudes Toward The Principles of Dying With Dignty of Nursing Students Who Practicing in Pediatric Oncology Clinic. MASCC/ISOO 2018 Annual Meeting (e-poster presentation) June 28-30, 2018-Vienna, Austria. (Haziran 2018)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Family Presence of Pediatric Patients’ During Resuscitation: Nursing Students Opinions. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Aralık 2017)
 • Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Semerci R, Çetintaş İ. Perceived Stress And Coping Behaviours of Nursing Students At Summer School. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 23-25 November 2017 (oral presentation), Edirne ( (Kasım 2017)
 • Çetintaş İ, Semerci R, Akgün Kostak M, Kocaaslan EN, Arslan Ü,Demirci S, Cebeci H. Determination of Parent Anxiety Sources of 6-12 Years Children Who are Treated in Internal and Surgical Clinics. 6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, 29 November - 02 December 2017 (oral presentation), Belek - Antalya (Kasım 2017)
 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, Çetintaş İ. Kanserli Çocuk Annelerinin Bakım Yükü, Anksiyete ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki. 2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, 27-30 November 2019, (OP86) İzmir, Çeşme

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kocaaslan EN, Akgün Kostak M, Semerci R, Çetintaş İ (2020). Family Presence During Paediatric Cardiopulmonary Resuscitation: Nursing Students Opinions. The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine. (Haziran 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çetintaş İ, Dirik FZ, İlhan E, Akgün Kostak M. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım İle İlgili Algıları. 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019, Afyon. (Nisan 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Çetintaş İ, Budak B, Özcan Z, Akgün Kostak M. Transvers Miyelit ve Polinöropati Tanılı Çocuğun Orem Özbakım Eksikliği Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı. I.Ulusal Hemşirelik Öğrencilerinin Bilime Yolculuğu Kongresi, 22-23 Ekim 2018, İstanbul. (Ekim 2018)