» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Usta, I. and Ünsar, S. (2015), "Examining Perception of Organizational Creativity in Turkish Public Organizations", International Journal Of Business and Social Science, Vol.6 No.10, p.227-236. (Ekim 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bilir Güler, S., Karalar, S., Usta, I. Güler, M. ve Koldere Akın Y. (2017), "Edirne İli Yerel Yönetim Kuruluşlarının Stratejik Planlarının İncelenmesi", Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, Türkiye (Mayıs 2017)
 • Usta, I., Bilir Güler, S., Karalar, S. and Güler, M. (2017) "Üniversite Çalışanlarının Örgüt Kültürü Algıları: Bir Devlet Üniversitesi Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Karalar, S., Bilir Güler, S., Usta, I. and Güler, M. (2017) "Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Usta, I. and Çalıyurt, K. (2016), "Women on Corporate Boards of Directors: Examining of Top 100 Companies of 2016 Fortune 500 Ranking in Turkey ", 7th International Balkan Countries Women and Business Conference, 9-11 November, Prizren, Kosova (Kasım 2016)
 • Usta, I. (2016). A Research on Examining Employees’Subjective Well-Being and Work Alienation. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September, Rome, Italy. (Eylül 2016)
 • Usta, I. (2015), "The Effect of Demographic Characteristics on Perception of Nepotism: A Research on Academicians", vııı. European Conference on Social and Behavioral Science, 3-6 September, Serbia, Belgrade. (Eylül 2015)
 • Usta, I. and Ünsar S. (2014), "Culturel Diversity in Educational Organizations: An Empirical Study", 9nd International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey. (Ekim 2014)
 • Usta, I., Küçükaltan, D., (2013), “Rewarding and Reward Management: A Research on The Five Star Hotels in Istanbul, IV. International Tourism Congress The Image and Sustainability of Turist Destianations, Penicche, Portugal. (Kasım 2013)
 • Usta, I. (2017), "Duygusal Emek, Tükenmişlik ve Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sağlık Sektörü Örneği", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May, Berlin, Germany.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Usta, I. (2016), "The Effect of Demographic Characteristics on Perception of Nepotism: A Study on Academicians", Research on Humanities and Social Sciences, Edt:Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay and Christian Reggiero, Peter Lang, Germany, Frankfurt.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilir Güler, S., Usta, I. ve Karalar, S., "Bölgesel Gelişimde Üniversite Stratejilerinin Rolü: Edirne İli Üzerine Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 13, ss. 7-23. (Temmuz 2016)
 • Usta, I., Küçükaltan, D., “Ödüllendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 71-89, 2012

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Karalar, S. ve Usta, I. (2016), "Katılımcı İklim Algısı ile Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul.
 • Usta,I. ve Karalar, S. (2016),"Örgütsel Adalet Algısının Örgütlerde İntikam Niyetine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Çalışma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Usta, I. (2017). Girişimcilik ve KOBİLER, Genel İşletme, Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale. ISBN: 978-605-67316-7-9.
 • Usta, I. (2016), "Maskülen mi Feminen mi, Nasıl Bir Lidersin?", Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Edit: A. S. ÜNSAR, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Kasım 2016)
 • Usta, I. (2015), "İnsan Kaynaklarında Psikoteknik", İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Edt: S. Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Eylül 2015)
 • Usta, I. ve Akova O. (2015), "Örgütlerde Duygusal Emek", Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Detay Yayıncılık, Ankara. (Nisan 2015)
 • Usta, I. ve Küçükaltan D. (2014), "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Yabancılaşma", Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Haziran 2014)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I

Bitirme Tezi II

Genel İşletme

Girişimcilik

Örgüt kültürü ve iklimi