» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Usta, I. and Ünsar, S. (2015), "Examining Perception of Organizational Creativity in Turkish Public Organizations", International Journal Of Business and Social Science, Vol.6 No.10, p.227-236. (Ekim 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Usta, I. (2018). "Cam Tavandan Cam Uçuruma: Yazın İncelemesi", 4th International Multidiciplinary Studies Congress, 18-19 October, Kyrenia, Cyrprus. (Ekim 2018)
 • Usta, I. (2018). “Dünyada Sağlık Bilimleri Alanındaki Üniversite Müzeleri: UMAC Örneği”, 5th International University Museums Association Platform Congress, May 3-5, Edirne. (Mayıs 2018)
 • Usta, I. (2018). “Quality Management in Healthcare Services: A Sample of Pharmaceutical Industry”, International Symposium on Multidiciplinary Studies, April 27-28, Paris, France. (Nisan 2018)
 • Karalar, S., Usta, I., Koldere Akın, Y., Zeyrekli Yaş, S., Bilir Güler, S. ve Güler, M., "İç Paydaş Olarak Akademik ve İdari Personelin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Proceedings Volume II, March 24-25 2018, Tekirdağ, Turkey (Mart 2018)
 • Usta, I., Karalar, S., Koldere Akın, Y., Bilir Güler, S., Zeyrekli Yaş, S. ve Güler, M., "Öğrencilerin Üniversite Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği", VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Proceedings Volume I, March 24-25 2018, Tekirdağ, Turkey (Mart 2018)
 • Bilir Güler, S., Karalar, S., Usta, I. Güler, M. ve Koldere Akın Y. (2017), "Edirne İli Yerel Yönetim Kuruluşlarının Stratejik Planlarının İncelenmesi", Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, Türkiye (Mayıs 2017)
 • Usta, I., Bilir Güler, S., Karalar, S. and Güler, M. (2017) "Üniversite Çalışanlarının Örgüt Kültürü Algıları: Bir Devlet Üniversitesi Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Karalar, S., Bilir Güler, S., Usta, I. and Güler, M. (2017) "Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Usta, I. and Çalıyurt, K. (2016), "Women on Corporate Boards of Directors: Examining of Top 100 Companies of 2016 Fortune 500 Ranking in Turkey ", 7th International Balkan Countries Women and Business Conference, 9-11 November, Prizren, Kosova (Kasım 2016)
 • Usta, I. (2016). A Research on Examining Employees’Subjective Well-Being and Work Alienation. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-4 September, Rome, Italy. (Eylül 2016)
 • Usta, I. (2015), "The Effect of Demographic Characteristics on Perception of Nepotism: A Research on Academicians", vııı. European Conference on Social and Behavioral Science, 3-6 September, Serbia, Belgrade. (Eylül 2015)
 • Usta, I. and Ünsar S. (2014), "Culturel Diversity in Educational Organizations: An Empirical Study", 9nd International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey. (Ekim 2014)
 • Usta, I., Küçükaltan, D., (2013), “Rewarding and Reward Management: A Research on The Five Star Hotels in Istanbul, IV. International Tourism Congress The Image and Sustainability of Turist Destianations, Penicche, Portugal. (Kasım 2013)
 • Usta, I. (2017), "Duygusal Emek, Tükenmişlik ve Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sağlık Sektörü Örneği", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May, Berlin, Germany.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Usta, I. (2016), "The Effect of Demographic Characteristics on Perception of Nepotism: A Study on Academicians", Research on Humanities and Social Sciences, Edt:Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay and Christian Reggiero, Peter Lang, Germany, Frankfurt.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilir Güler, S., Usta, I. ve Karalar, S., "Bölgesel Gelişimde Üniversite Stratejilerinin Rolü: Edirne İli Üzerine Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 13, ss. 7-23. (Temmuz 2016)
 • Usta, I., Küçükaltan, D., “Ödüllendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 71-89, 2012

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Usta, I. (2018). "Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü: Örgütsel Davranış Kongreleri Üzerine Bir İnceleme", 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 2-3 Kasım, Isparta, Türkiye (Kasım 2018)
 • Karalar, S. ve Usta, I. (2016), "Katılımcı İklim Algısı ile Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul.
 • Usta,I. ve Karalar, S. (2016),"Örgütsel Adalet Algısının Örgütlerde İntikam Niyetine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Çalışma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Usta, I. (2018). Kadın Girişimciliği, Girişimcilik Üzerine Yazılar, Edit: A.S. Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale (Ağustos 2018)
 • Usta, I. (2018). Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Kavramı, Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular, Editör: Doç.Dr.Metin Reyhanlıoğlu, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şt, Ankara, ISBN : 978-605-7928-29-0.
 • Usta, I. (2017). Girişimcilik ve KOBİLER, Genel İşletme, Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale. ISBN: 978-605-67316-7-9.
 • Usta, I. (2016), "Maskülen mi Feminen mi, Nasıl Bir Lidersin?", Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Edit: A. S. ÜNSAR, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Kasım 2016)
 • Usta, I. (2015), "İnsan Kaynaklarında Psikoteknik", İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Edt: S. Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale. (Eylül 2015)
 • Usta, I. ve Akova O. (2015), "Örgütlerde Duygusal Emek", Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Detay Yayıncılık, Ankara. (Nisan 2015)
 • Usta, I. ve Küçükaltan D. (2014), "Turizm İşletmelerinde Örgütsel Yabancılaşma", Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. (Haziran 2014)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I

Bitirme Tezi II

Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri

Etkili Sunum Teknikleri

Genel İşletme

Girişimcilik

İşletmeye Giriş

Liderlik ve Motivasyon

Örgüt kültürü ve iklimi

Sağlık İşletmelerinde Uygulamalı Akreditasyon, Kalite ve İndikatör Yönetimi (DR)

Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (YL)

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi (DR)

Sağlık Sektöründe Liderlik Kuramları (DR)

Uygulamalı Girişimcilik I, II

Yönetim ve Organizasyon