» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • FREDERİC CHOPİN'İN MÜZİKAL STİLİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ CİLT:12 SAYI:1 (Haziran 2010)

» Verdiği Dersler

korrepetisyon tekniklerine giriş

piyano

piyano deşifraj

piyano edebiyatı