» Biyografi

Kazı Ekip üyelikleri
Klaros Apollon Kutsal Alanı, İzmir 2001-2004.
Aleksandria, Mısır 1992-1998.
Klaros Apollon Kutsal Alanı, İzmir 1990-1991.
Argos, Yunanistan 1991.
Meydancıkkale, Silifke 1998.
Porsuk Höyük, Niğde 1988-1989.
Reşadiye Seramik Atölyeleri, Datça 1986-1992.
Klazomenai, Urla 1986.
Bayraklı, İzmir 1984-1985.
İmikuşağı, Elazığ 1983.

Yüzey Araştırması Ekip Üyelikleri

Trakya Bölgesi (Epigrafi ve Tarihi Coğrafya) 1994.
Kilikya Bölgesi (Epigrafi ve Tarihi Coğrafya) 1993-1995.
Reşadiye Seramik Atölyeleri, Datça 1986-1987.
Knidos Seramik Atölyeleri, Datça 1986.


» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şahin, I., Emin, B.,'Ege Trakyası'nda Epigrafik Belgelerle Zeus Kültü', Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 19, sayı: 2, 2017, 117-132. (Aralık 2017)
 • Taştemür, E., - Şahin, I., “Glass Bowls from Sanctuary of Apollon Klarios Excavations in Western Anatoia” Anatolia Antiqua XVI, 2008, 95-106.
 • Şahin, I., “Yunan Mitolojisinde Kayıkcı Kharon Tipinin Gelişimi” Olba, Kilikya Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları, Mersin 2004, 135-149.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Şahin, I.,- Güçlü, H., “Terracotta Figurines of Gladiators from Turkish Thrace” International Conference, Terracotta Figurines in the Greek and Eastern Mediterranean: Production, Diffusion, Iconography and Function, 2-6 June 2007, İzmir-Turkey. Instrumentum 25, 2007, 34. (Haziran 2007)
 • Şahin, I.,- Güçlü, H., “Terracotta Figurines of Aphrodite from Turkish Thrace: The Cult of Aphrodite” Cult and Sanctuary Through the Ages (from the Bronze Age to the Late Antiquity) Casta-Pepiernicka, Slovakia 16-19 Kasım 2007. Anodos, Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007, Trnava 2008, 403-411.
 • Şahin, I., “The Decorations on the Shield in Greek Vase Painting”, Arms and Armour Through the Ages (from the Bronze Age to the Late Antiquity) Modra-Harmonia-Slovakia 19-22 November 2005. Anodos, Studies of the Ancient World 4-5/2004-2005, Trnava 2006, 195-205. (Kasım 2005)
 • Şahin, I., “Cult of Kharites in Klaros” Ist International Symposium on Oracle in Antiquity and the Cults of Apollo in Asia Minor, 17-20 Ağustos 2005, İzmir. Arkeoloji Dergisi XII (2008/2) 1. Uluslararası Antik Dönemde Kehanet ve Apollon’un Anadolu Kültleri Sempozyum Bildirileri, 205-212. (Ağustos 2005)
 • Şahin, N., Tanrıver, C., Şahin I., Ersoy, A., Akar, D., Sezgin, Y., Akat, S.,. Yolaşan, B., Yaldır, A., Doğan, E. Ürkmez, Ö., Ünlüoğlu, B., “Klaros 2003 Yılı Kazı, Restorasyon ve Epigrafi Çalışmaları” 24-28 Mayıs 2004 Konya, 26. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 2005 Ankara, 291-304. (Mayıs 2004)
 • Şahin, N., Tanrıver, C., Şahin, I., Ersoy, A., Akar, D., Akat, S., Ful, S., “Klaros 2002 Yılı Kazı, Restorasyon ve Epigrafi Çalışmaları” 26-31 Mayıs 2003 Ankara, 25. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 2004 Ankara, 73-86. (Mayıs 2004)
 • Şahin, N., Ersoy, A., Tanrıver, C., Şahin, I., “Klaros 2001” 27-31 Mayıs 2002 Ankara, 24. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, II. cilt, 2003, Ankara, 81-90. (Mayıs 2002)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Şahin, I., "Archaeological Culture of Pazyryk Kurgans in Mongalian Altai: Iconography of Tattoos in Iron Age" 1st International Researches of Turkish Culture - Arts - Language and Literature Conference, 12-15 August 2017, New York (Ağustos 2017)
 • Şahin, I., "An Inscribed Astragalos from Sanctuary of Apollon Klarios" 1st International Scientific Researhes Humanity and Social Sciences Conference - IBAD, Madrid, May 19-22, 2016. IBAD Madrid Congress Book of Abstracts, 2016, s. 433. (Mayıs 2016)
 • Şahin, I.,"Dedications to Meter from Lydia: The Epithets of Meter" 16th Annual Mediterranean Studies Association Congress, 29 Mayıs-1 Haziran 2013 Angra do Heroismo (Terceira) Portugal. (Haziran 2013)
 • Şahin, I. - Sarıkaya B., "The Cults of Zeus from Inscriptiones in Turkish Thrace" 14th Annual Mediterranean Studies Congress, 25-28 Mayıs 2011 Korfu, Yunanistan. (Mayıs 2011)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şahin, I.,- Güçlü, H., “Terracotta Figurines of Gladiators from Turkish Thrace” Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine, Iconographie et contextes Édité par Ergün Lafli, Arthur Muller, Presses Universitaires du Septentrion, 2015.
 • Étienne, R., Varène, avec la collaboration de P., Amandry, M., Şahin, N., Şahin, I., Sanctuaire de Claros L’Architecture, Les Propylees et les Monuments de la Voie Sacree, Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris 2004.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şahin, I., “Apollon Klarios Kutsal Alanı Propylon Sektöründen Hellenistik Kalıp Yapımı Kaseler” Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, Yıl:2011-2013, Sayı: 11, Ankara 2013, 49-62.
 • Şahin, I., “Demos Kültü ve Personifikasyonu” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2012, 289-300.
 • Şahin, I., “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçırılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2, Ankara 2001, 47-52.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Şahin, I., “Etrüsk Sanatında Pişmiş Toprak Heykeller ve Lahitler” III. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, 16-30 Haziran 2003 Eskişehir, Proceeding Book, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları 2003, 339-344. (Haziran 2003)
 • Şahin, I., “Roma Yolu Via Egnatia” Keşan Sempozyumu 15-16 Mayıs 2003 Keşan. Keşan Sempozyumu Bildiri Tam Metinleri, Keşan Belediye Başkanlığı Yayınları, 2006, 70-74. (Mayıs 2003)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gamze Polat-Işık Şahin, "Ana Tanrıça ile Özdeşleştirilen Thrak Tanrıçaları" Filiz Dönmez Öztürk Anısına Anadolu Arkeolojisi, Epigrafisi ve Eskiçağ Tarihine Dair Güncel Araştırmalar, 15-17 Nisan 2015, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul (Nisan 2015)
 • Şahin, I., “Mitolojide Khaos ve Antikçağ Yazınındaki Yeri” Düzensiz Sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu, V. Ulusal Simpozyumu, 23-29 Ağustos 2005 Karaburun, İzmir. (Ağustos 2005)
 • Şahin I., “Yunan Mitolojisinde Yaşarken Hades’e Gidip-Dönen Kahramanlar” I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bir Metafor Olarak Yol/Yolculuk, 9-10 Aralık 2004 Kırıkkale Üniversitesi, Sempozyum Bildiri Özetleri, 57. (Aralık 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şahin, I., “Lydia’da Meter Epithetleri” İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı (Edit. I. Şahin) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 2012, 213-222.
 • Kozbe, G., Ceylan, A., Polat, Y., Sivas, T., Sivas, H., Şahin, I., Tanrıver, D., Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri, 6a, 6b Demir Çağı, Ege Yayınları 2008: Şahin, I. : “Trakya ve Doğu Marmara”.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kayıkçı, E., Antik Dönemde Kadın ve Müzik, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Göker, Ö.F., Trakya Roma Dönemi Sikkelerinde Mimari Yapılar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • Emin, B., Yunanistan Trakyası’nda Kült Merkezleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2014.
 • Güven, E., Sikkeler Işığında Kabeiroi Kültü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.2014.
 • Peker, T., Euripides Tragedyalarındaki Kadın Karakterlerin Attika Vazo Resimlerine Yansıması, Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor).
 • Yavaşça, G., Trakya'da Roma İmparatorluk Dönemi Tanrıça Kültleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor).
 • Günaydın, T. K., "Trakya'da Doğu Kültleri", Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor)
 • İstarmakalı, M., “Trakya’da Mısır Kültleri” Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor)
 • Doruk, Ş., “Tios Kentinde Kültler” Sosyal Bilimler Enstitüsü (devam ediyor)
 • Polat, G., Trakya'da Ana Tanrıça Kültü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Sarıkaya, B., Epigrafik Buluntular Işığında Trakya’da Kültler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Taştemür, E., Klaros Cam Eserleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Güçlü, H., Tekirdağ Çevresi Pişmiş Toprak Figürinleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Editörlük / Yayınlama

 • İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı (Edit. I. Şahin) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 2012.

Projeler

 • “Yunanistan Trakyası’nda Kült Merkezleri” Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma Projesi, No. 2012/29, 2014.
 • “Trakya Ana Tanrıça Kültü” Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no. 2010/109, 2013.
 • “Epigrafik Buluntular Işığında Trakya’da Kültler” Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no. 830, 2009.

» Verdiği Dersler

Antik Çağda İnanç Sistemleri (Yüksek Lisans)

Antik Çağda Tapım Merkezleri (Yüksek Lisans)

Antikçağda Yerel İnançlar (Doktora)

Arkeoloji ve Mitoloji, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (seçmeli)

Epigrafi (seçmeli)

Kutsal Alanlar ve Ritüeller (seçmeli)

Mitoloji ve İkonografi (Üniversite Seçmeli)

Önasya Mitolojisi

Roma Mitolojisi ve Dini

Roma Nümismatiği (seçmeli)

Yunan Mitolojisi

Yunan Nümismatiği