» Biyografi

Dr. İsa SAĞIROĞLU 1983 Antakya doğumludur. 2000 yılında Manisa Lisesi Spor Bölümü'nden mezun olup aynı yıl, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı.
2004 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl Fiziksel Fitness Liderliği eğitimi aldı.
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı'na başladı. Profesyonel basketbol, futbol  ve yüzme kulüplerinde kondisyoner olarak görev aldı. 2008 yılında yüksek lisans programından mezun olduktan sonra aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Spor Bilimleri Programı'nda doktora eğitimine başladı. 2009 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Doktora eğitimi süresince Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda spor bilimleri ar-ge çalışmalarını yürütmek üzere görev yaptığı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından görevlendirildi.  
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2011-2012 tarihlerinde Kara Harp Okulu Beden Eğitimi ve Spor Grup Başkanlığı Sporcu Sağlığı ve Test Merkezi Sorumlu Subayı olarak askerlik hizmetini yerine getirdi.
2013 yılında Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Yrd. Doç. ünvanı aldı. Kırkpınar BESYO Müdür Yardımcılığı, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Rektörlük Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Dr. İsa SAĞIROĞLU evli ve bir çocuk babasıdır. 


» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sağiroğlu, İsa; Kurt, Cem; Pekünlü, Ekim; Özsu, İlbilge. Residual effects of static stretching and self-myofascial-release exercises on flexibility and lower body explosive strength in well-trained combat athletes (Mayıs 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İ. Sağiroğlu. ACUTE EFFECTS OF APPLIED LOCAL VIBRATION DURING FOAM ROLLER EXERCISES ON LOWER EXTREMITY EXPLOSIVE STRENGTH AND FLEXIBILITY PERFORMANCE (Eylül 2017)
 • Cem KURT, İsa SAĞIROĞLU, İmran KURT ÖMÜRLÜ, Fatih ÇATIKKAŞ. Associations among Handgrip Strength, Dietary Pattern, and Physical Activity Level in Physical Education Students (Haziran 2017)
 • İlbilge ÖZSU, İsa SAĞIROĞLU, Cem KURT, Ekim PEKÜNLÜ. Comparing the Effectiveness of Whole Body Vibration and Local Vibration Exercise on Counter-Movement Jump Performance and Its Residual Characteristics in Well-Trained Athletes (Mart 2017)
 • Ekim Pekünlü, İsa Sağıroğlu, Cem Kurt, İlbilge Özsu. Residual Effects ff Short and Long Duration Static Stretching on Counter Movement Jump Performances in Well-Trained Female Combat Athletes (Kasım 2016)
 • İsa Sağiroğlu, Cem Kurt, İmran Kurt Ömürlü, Fatih Çatikkaş. DOES HAND GRIP STRENGTH CHANGE WITH GENDER? THE TRADITIONAL METHOD VS. THE ALLOMETRIC NORMALISATION METHOD (Haziran 2016)
 • Cem KURT, İsa SAĞIROĞLU. Rapid weight loss practice and perceived problems during reduction periods of Turkish young combat athletes.Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 15(4), Art 114, pp. 748 - 751, 2015 (Aralık 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Cem Kurt,İsa Sağıroğlu, Ekim Pekünlü,İlbilge Özsu. İyi antrenmanlı dövüş sporcularında statik germe ve kendi kendine uygulanan miyofasiyal gevşetme egzersizlerinin alt ekstremite esneklik ve patlayıcı kuvvetine rezidüel etkileri (Kasım 2016)
 • İlbilge Özsu, İsa Sağıroğlu, Cem Kurt, Ekim Pekünlü. İyi antrenmanlı sporcularda tüm vücut ve lokal vibrasyon egzersizlerinin sıçrama performansı üzerine rezidüel etkileri (Kasım 2016)
 • Cerm Kurt, İsa Sağıroğlu, İmran Kurt Ömürlü. Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinde kavrama kuvveti, beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişki (Kasım 2016)
 • İsa Sağıroğlu, Cem Kurt, İmran Kurt Ömürlü, Fatih Çatıkkaş. Kavrama kuvvetinde cinsiyet farklılığı var mıdır? Geleneksel yönteme karşı allometrik normalizasyon yöntemi (Kasım 2016)
 • M. Erdoğan, İ. Sağıroğlu, M.A. Ada, E. İlboğa. Investıgatıon of Relatıonshıp Between Performance and VO2 Max at Elite Turkish Orienteer (Ocak 2015)
 • İ. SAĞIROĞLU, M. ERDOĞAN, S. COŞKUN. Evaluation of the Relationship Between Postural Static Balance an Body Mass Index on Air Guns Shooters. International Balkan Symposium in Sport Sciences. Tetovo/Macedonia-2013 (Mayıs 2013)
 • M. ERDOĞAN, İ. SAĞIROĞLU, F. ŞENDURAN. Investigation of Effect of Postural Static Balance on Performance on Shooters. International Balkan Symposium in Sport Sciences. Tetovo/Macedonia-2013 (Mayıs 2013)
 • M. ERDOĞAN, İ. SAĞIROĞLU, M.E. ÖNEN. Investigation of Hand Grip Strenght Performance on Air Gun Shooters. International Balkan Symposium in Sport Sciences. Tetovo/Macedonia-2013 (Mayıs 2013)
 • İ. SAĞIROĞLU, M.E. ÖNEN, A. TAŞKIRAN, Y. TAŞKIRAN, M. ÇEKMEN. Glutamin Supplementation which its Cause is Acute Effect on Blood Ammonia Levels on Elite Soccer Players. International Balkan Symposium in Sport Sciences. Tetovo/Macedonia-2013 (Mayıs 2013)
 • M. ERDOĞAN, İ. SAĞIROĞLU, F. ŞENDURAN 40-50 Yaş Arası Sedanter Bireylerde 8 Haftalık Yürüyüş ve Core Antrenmanlarının Aerobik Kapasite ve Esneklik Üzerine Etkisinin Araştırılması. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2012 Denizli (Aralık 2012)
 • İ. SAĞIROĞLU, M. ERDOĞAN, Y.Ç. DOĞANER, Z. ALKURT 40-50 Yaş Arası Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel Özellikleri ile Fiziksel Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2012 Denizli (Aralık 2012)
 • İ. SAĞIROĞLU, A. TAŞKIRAN, M.E. ÖNEN, T. ÖZGÜR, D. DEMİRCİ Futbolcularda Kreatin Monohidrat Kullanımının Diz Ekstansiyon Ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2010 Antalya (Kasım 2011)
 • İ. SAĞIROĞLU, M.E. ÖNEN, O. ATES, M. KAYATEKİN, İ. ŞEMİN Effect Of Plyometric Training On Vertical Jump Performance And Anaerobic Capacity In Young Basketball Players Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences Tartu, Estonia, April 7-9, 2011 (Nisan 2011)
 • ATES, O., AKSU, SAĞIROĞLU, İ, GENÇOĞLU, C., CAVAŞ, L., BEDİZ, CS Antropometric Characteristics Of The Turkish Elite Underwater Rugby Players. The11th ICPER-SD Europe Regional Congress & Exposition April 22-24, 2009-Antalya-TURKEY (Nisan 2009)
 • İ. SAĞIROĞLU, M.E. ÖNEN, O. ATES, İ. ŞEMİN, M. KAYATEKİN The Effect Of Plyometric Exercise To The isokinetic Strength Values Of Knee Extension And Flexion Of Young Basketball Players. The11th ICPER-SD Europe Regional Congress & Exposition April 22-24, 2009-Antalya-TURKEY (Nisan 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Kocaeli Üniversitesi I. Uluslararası Eskrim ve Bilim Sempozyumu – Eksrim Sporunda Fizyolojik Değerlendirmeler, Davetli Konuşmacı, KOCAELİ (Ocak - 2010) (Ocak 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İ Sağıroğlu, M Erdoğan, M Ada, U Kamuk, O Ateş. Ateşli ve Havalı Silahlar Atıcılarında Postural Statik Denge ve Vücut Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Temmuz 2016)
 • İsa SAĞIROĞLU, İlhan TOKSÖZ, Metin DALİP, Murat ERDOĞAN. Aerobik performansın, doğrudan ve dolaylı yöntemlerle, saha ve laboratuvar ortamında incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 79-85. (Temmuz 2016)
 • Murat Erdoğan, İsa Sağıroğlu, Fatih Şenduran, Osman Ateş. Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nisan 2016)
 • İ. SAĞIROĞLU, N. KONAR, M. E. ÖNEN, O. ATEŞ, Z. ALKURT Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanın Anaerobik Performans Değerlerine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt:6 Sayı:3 2012 (Aralık 2012)
 • Murat ERDOĞAN, Nevin ATALAY GÜZEL, İsa SAĞIROĞLU. SOĞUK VE SICAK ORTAMDA AKUT DAYANIKLILIK EGZERSİZİNİN MaksVO2 VE KAN LAKTAT DÜZEYLERİNE ETKİSİ (Mart 2012)
 • B. BAYAZIT, F. ACAR, O. ATEŞ, İ. SAGIROĞLU. 5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratıcı Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi. . İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, 2003-11;3 (ÖS): 119-122 (Mart 2011)
 • İ. SAĞIROĞLU, M.E. ÖNEN, O. ATES, M. KAYATEKİN, İ. ŞEMİN. Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanların Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi, 2003-11;3 (ÖS): 89-93 (Mart 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ATES, O., AKSU, İ., CAVAŞ, L., GENÇOĞLU, C., SAĞIROĞLU, İ., BEDİZ, CS. Türk Elit Su Altı Ragbi Oyuncularının Fiziksel-Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi. 3. Antrenman Bilimi Sempozyumu 10-12 Haziran 2009 Hacettepe Üniversitesi –Ankara (Haziran 2009)
 • M.E. ÖNEN, P. ÇAKAR, N. TOPSAKAL, İ. SAĞIROĞLU, E. SEYREK, B. ÇOTUK Kan Amonyak Düzeylerinin 90 Dakikalık Dayanıklılık Koşu Antrenmanına Akut Yanıtı ve Uzaklaştırılma Sürelerinin Belirlenmesi. 2. Spor Fizyolojisi Sempozyumu 7-8 Mayıs 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir (Mayıs 2009)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • The National Strength and Conditioning Association (NSCA) - Professional Member (Ağustos 2016)
 • Türkiye Kürek Federasyonu (Ocak 2010)
 • member of the ICHPER-SD Fitness and Wellness Commission, ICHPER-SD (Ocak 2005)
 • Membership of the ICHPER-SD, ICHPER-SD (Ocak 2005)

Sertifikalar

 • Basketbol Antrenörlüğü, Basketbol Federasyonu (Aralık 2012)
 • Pro Athletic Conditioning Seminar, Certificate of Participation, İSTANBUL (2011) (Mart 2011)
 • Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası, (B sınıfı Araştırmacı) KOCAELİ (Mayıs - 2009) (Mayıs 2009)
 • TSSF – CMAS 3 Yıldız Dalıcı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (Şubat 2008)
 • Master Diver ( SSI Level 4 ), Scuba Schools International (Ocak 2008)
 • Seminar of Body Composition, ICHPER-SD & SSA, ANTALYA (2004 ) (Kasım 2004)
 • The First Level Certificate of Physical Fitness Leaders, The International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance ( ICHPER-SD ) TURKEY ( 2004 ) (Ekim 2004)
 • 2nd Fitness Seminar “Strength & Stretching”, ICHPER-SD & SSA, İSTANBUL ( Ağustos-2004 ) (Ağustos 2004)
 • 1st Aerobic Fitness Seminar, ICHPER-SD ve SSA, İSTANBUL ( Nisan-2004 ) (Nisan 2004)
 • Vücut Geliştirme Antrenörlüğü, Vücut geliştirme ve Fitness Federasyonu, (Nisan 2002)

» Verdiği Dersler

Fitness

Fitness Uzm.

Fiziksel Uygunluk

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon

Sporcu Beslenmesi

Yaşlanma Süreci ve Egzersiz

» Duyurular

16 Şubat 2018 » Proje Sonuç Raporu Yazım Esasları

16 Şubat 2018 » Proje Sonuç Raporu Örneği

14 Kasım 2017 » Antrenörlük Eğitimi Bölümü Proje Dosyası

29 Eylül 2016 » Sporcu Beslenmesi Ders Notu 2017 Güz Antrenörlük Eğitimi Bölümü