» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • “İletişim Açısından Din Teriminin Semantiği”, II. Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Kongresi (MECAS II, 2017), 10-13 Ekim 2017, Ohrid / Makedonya (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Retotik ve İletişim”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 10, yaz 2014 (İstanbul), s. 191-207.
 • “İletişim Ortamında Türkçe ve Din Dilinin Serüveni”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 14, sayı 60 (İstanbul 2014), s. 69-94
 • “İletişimin Gelişme Evreleri”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 7, kış 2013, s. 181-221
 • “Divan Edebiyatında Şiir-Şuur İlişkisi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 14, sayı 52 (İstanbul 2012), s. 55-69
 • “İletişim Açısından Dinî Değerlerin Toplum Hayatındaki Yeri -Türkiye Özelinde-”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 13, sayı 49, (İstanbul 2011), s. 213-244.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Reklamcılık Kitabı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017 (Kasım 2017)
 • Âbidî, Hayat Kitabı: Ravzatü'l-İslâm, Hazırlayan: İsa Kayaalp, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2016 (Haziran 2016)
 • Genel İşletme, Umuttepe Yayınları, Kocaeli 2015 (Eylül 2015)
 • İslâm’da İletişim Kültürü, İstanbul: Hayat Yayınları, 2013
 • Ailede İletişim, İstanbul: Elit Yayınları, 2007
 • Mesnevî’den Seçmeler, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2005
 • Eğitimde İletişim Dili, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002; İstanbul: Nesil Yayınları, 2004
 • Dinde İletişim Dili, İstanbul: Nesil Yayınları, 2004.
 • İletişimde İnsan Dili, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002.
 • Eğitim Düşüncesi ve İletişim Kültürü, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2002 (İdeal Eğitim adıyla 2. baskı, İstanbul: Nesil Yayınları, 2006).
 • Sultan Ahmed Divanının Tahlili, İstanbul: Kitabevi,1999
 • İletişim ve Dil, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,1998
 • Bir de Böyle Düşünsek, İstanbul: İklim Yayınları, 1996
 • Sultan Ahmed ve Divanı, İstanbul: Akşemseddin Vakfı Yayınları, 1994
 • Halimiz Bir Lisan, İstanbul: İklim Yayınları, 1987
 • Genel İşletme, Umut Yayınları, Kocaeli 2015

» Verdiği Dersler

Eğitim Bilimine Giriş

Genel İşletme

Halkla İlişkiler

TÜRK EĞİTİM TARİHİ