» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The protective effects of melatonin and vitamin E against renal ischemia-reperfusion injury in rats (Mart 2015)
  2
  ATIF
 • Protective Effect of Quercetin Against Renal Toxicity Induced by Cadmium in Rats (Mart 2012)
  1
  ATIF
 • 'Multimodal' approach to management of prostate biopsy pain and effects on sexual function: efficacy of levobupivacaine adjuvant to diclofenac sodium - a prospective randomized trial (Şubat 2010)
  5
  ATIF
 • Assessment of the relationship between asymmetric dimethylarginine and severity of erectile dysfunction and coronary artery disease
  1
  ATIF
 • Value of Dynamic Contrast-Enhanced MRI and Correlation with Tumor Angiogenesis in Bladder Cancer (Nisan 2009)
  5
  ATIF
 • Protective Effect of Quercetin Against Renal Toxicity Induced by Cadmium in Rats (Nisan 2009)
  1
  ATIF
 • Influence of N-acetylcysteine on renal toxicity of cadmium in rats (Şubat 2008)
  2
  ATIF
 • Serum, urinary and stone zinc, iron, magnesium and copper levels in idiopathic calcium oxalate stone patients (Nisan 2007)
  4
  ATIF
 • Renal angiomyolipoma with malignant transformation, simultaneous occurrence with malignity and other complex clinical situations
  3
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 3. ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ (Kasım 2016)
 • 12. ÜROONKOLOİ KONGRESİ (Kasım 2015)
 • 26. DÜNYA VİDEOÜROLOJİ KONGRESİ (Ekim 2015)
 • ÜROGENİTAL KANSERLER SEMPOZYUMU (Eylül 2015)
 • MULTİDİSİPLİNER ÜROLOJİK ÜROLOJİK ONKOLOJİ KURSU (Mart 2015)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÜÇÜNCÜ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI (Ocak 2015)

Yapılan Hakemlikler

 • NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uzm. Dr. Hacı Murat AKGÜL dosya incelemesi (Kasım 2016)
 • DR. ŞÜKRÜ KUMSAR DOÇENT SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ (Ekim 2016)
 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞ. GÖR. DR. MUSA ASLAN UZMANLIK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ (Eylül 2016)

Sertifikalar

 • EĞİTİCİ GELİŞİMİ (Mart 2016)
 • 5. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI (Şubat 2016)

Diğer

 • DR. MUHAMMET GÜZELSOY DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ (Nisan 2016)
 • DR. LOKMAN İRKILATA DOÇENT SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ (Nisan 2016)
 • NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞ. GÖR. DR. ÇAĞRI DOĞAN UZMANLIK SINAVI (Şubat 2016)
 • NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- Araş. Gör. Dr. Çağrı DOĞAN sınav asil üyeliği (Ocak 2016)
 • TRAKYA'DA YAŞAYAN ÜROTELYAL KANSERLİ OLGULARDA AĞIR METAL ARAŞTIRMASI (Kasım 2015)
  8
  ATIF
 • Mesane kanserinin agressifliğini saptamak için MR (Kasım 2014)
  1
  ATIF
 • TRUS prostat biyopsisinde lignocaine ve diklofenak suppozituvarı kullanımı (Kasım 2014)
  1
  ATIF
 • Melatoninin akut böbrek hasarına karşı koruyucu etkisi üzerine progesteronun rolü (Ekim 2014)
  1
  ATIF
 • Böbrek iskemi reperfüzyonunda Ginkgo biloba EGb761'in koruyucu etkileri (Ekim 2014)
  1
  ATIF
 • Prostatik küçük hücreli nöroendokrin karsinomun kutanöz metaztazları (Ekim 2014)
  1
  ATIF
 • Deneysel serebral iskemi reperfüzyon modeli üzerine melatoninin etkileri (Ağustos 2014)
  1
  ATIF
 • Etilen glikole bağlı böbrek kalsiyum oksalat kristal birikimini antioksidan tedavi önlemektedir. (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Mesanenin multiparametrik MR'ı (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Küçük moleküler ağırlıklı tiollerden kadmiyum ayrıştırılması (Mayıs 2014)
  1
  ATIF
 • Etilen glikole bağlı nefrolitiazis patogenezinde yüksek plazma androjenik markerların etkisi (Nisan 2014)
  1
  ATIF
 • Histolojik Mikrodamar dansitesinin MR korelasyonu. (Nisan 2014)
  1
  ATIF
 • Kafatasında hızla büyüyen bir nodül (Mart 2014)
  1
  ATIF
 • TRUS biyopsi için güncel geçerli metodlar (Mart 2014)
  1
  ATIF
 • Mesanenin difüzyon MR'ı; rezeksiyon sonrası tümör rekürrensi ve bening değişikliklerin ayrımı (Şubat 2014)
  1
  ATIF
 • Radyasyon tedavisi sonrası yanıtı değerlendirmek için MRI (Ocak 2014)
  1
  ATIF