» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Unsar, S., Erol, Ö., Yacan, L., Yıldız, İ. "Diabetes Awareness Among Health Sciences Sudents" 22nd FEND Annual Conference, Lisbon/Portugal, 8-9 September 2017, (p6).(poster bildiri) (Eylül 2017)
  • Unsar S., Erol Ö., Yıldız İ., Ozdemir Ö."Cardıovascular Rısk Management in Patıents wıth Dıabetes And Nurses’ Role", Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, 23-25 November 2017, Edirne, Turkey. (Poster bildiri)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Yıldız İ., Gelal A., Ergün K., Uçku R., Tunçok Y."Hasta ve Hasta Yakınlarının Klinik Araştırmalar Hakkında Algı, Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi", 3. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, 24-25 Kasım 2017 İstanbul. (Poster Birincilik Ödülü) (Kasım 2017)