» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Functional Aerophagia in a Pediatric Patient with Abdominal Distension (Ekim 2019)
 • Can Pediatric Surgeons Become Truly Experienced for Thyroid Surgery on a Universal Scale? (Haziran 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Testiste Kitle ile Ortaya Çıkan Nöroblastom Olgusu (Nisan 2018)
 • Özofagus, duodenum ve anal atrezi birlikteliği görülen yenidoğana cerrahi yaklaşım: olgu sunumu (Nisan 2018)
 • Olgu Sunumu: Gastroşizis (Şubat 2016)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Superior mezenterik arter sendromlu hastada laparoskopik duodenojejunostomi (Ekim 2019)
 • Anorektal malformasyon nedeniyle düzeltici ameliyat geçiren hastalarda geç dönem bağırsak fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Ekim 2019)
 • Hirschsprung hastalığı nedeniyle opera edilen hastalarda geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi (Ekim 2019)
 • Travmatik duodenum perforasyonunda triostomi tekniği (Ekim 2019)
 • ÇOCUKLARDA EN SIK ÖZOFAGUS YABANCI CİSMİ OLAN MADENİ PARANIN ÇIKARILMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI (Ekim 2018)
 • ÇOCUKTA PANKREAS TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR TÜRÜ; SOLİD PSEUDOPAPİLLER TÜMÖR (Ekim 2018)
 • NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2018)
 • Testis torsiyonuna ilişkin deneyimlerimiz (Ekim 2017)
 • Sakrokoksigeal Teratom Eksizyonu Sonucu Oluşan Defektin Kapatılmasında Vakum Yardımlı Kapama Tedavisinin Etkisi (Ekim 2017)
 • Doğumsal Duodenal Tıkanıklıkların Cerrahi Tedavisinde İki Farklı Ameliyat Tekniği Sonuçlarının Karşılaştırılması (Ekim 2017)
 • Tubularized incised urethroplasty ameliyatı yapılan distal tip hipospadias hastalarında spongioplastinin fistül oluşumu üzerine etkisi (Mayıs 2017)
 • Spinal musküler atrofili çocuk hastada appendiks epiploika torsiyonu (Ekim 2016)
 • Laparoskopik transperitoneal üreteropelvik bileşke darlığı onarımı; Ön bulgular (Ekim 2016)
 • Nörolojik engelli çocuklarda laparoskopik Nissen fundoplikasyonu sonuçları gerçekten yüz güldürücü müdür? (Ekim 2016)
 • Beslenme güçlüğü olan nörolojik engelli çocuklarda gastrostomiye laparoskopik Nissen fundoplikasyonu eklenmelidir. (Ekim 2015)

Yapılan Hakemlikler

 • Laparoscopic Reduction of Intussusception in Children in Restricted Environment: Our Initial Experience Supports Timely Resort to Minimally Invasive Surgery (Ocak 2019)
 • Button Battery Ingestion (Nisan 2018)