» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Damar I & Gulec HA. (2021) Hydrophilic modification of poly(ether)sulfone membrane by atmospheric pressure argon jet plasma: pH dependence of ultrafiltration performance and cleaning efficiency. J Food Process Eng., 13677 (Şubat 2021)
 • Damar, I., Cinar, K., & Gulec, H. A. (2020). Concentration of whey proteins by ultrafiltration: comparative evaluation of process effectiveness based on physicochemical properties of membranes. International Dairy Journal, 111, 104823 (Ağustos 2020)
 • Huner, U., Gulec, H. A. and Damar Huner I. (2018) Atmospheric pressure plasma jet treatment of wheat straw for improved compatibility in epoxy composites. J. APPL. POLYM. SCI. , DOI: 10.1002/APP.45828 (Eylül 2018)
 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2017) Fouling behavior of poly(ether)sulfone ultrafiltration membrane during concentration of whey proteins: Effect of hydrophilic modification using atmospheric pressure argon jet plasma. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 160 (2017) 510–519. (Ekim 2017)
 • Huner, U., Gulec, H. A. and Damar Huner I. (2017) Effect of gas type and application distance on atmospheric pressure plasma jet-treated flax composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites. 36, 1197–1210 (0731684417703490). (Mart 2017)
 • Damar, I. and Eksi, A. (2012). Antioxidant capacity and anthocyanin profile of sour cherry (Prunus cerasus L.) juice. Food Chemistry, 135, 2910-2914. (Eylül 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2017). Determination of surface characteristic of atmospheric pressure plasma modified polymeric ultrafiltration membrane via contact angle measurements. The Online Journal of Science and Technology, 7 (1), 47-53.
 • Damar Huner, I. and Eksi, A. (2016). Antioxidant capacity, monomeric anthocyanin and total phenolic content of sour cherry nectar. Asian Journal of Chemistry, 28 (5), 1103-1107. (Ocak 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2017). The Effect of pH Values on Membrane Fouling Mechanism in Ultrafiltration of Whey. European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC), 19-22 October 2017, Prague, Czech Republic. (Ekim 2017)
 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2016). Determination of surface characteristic of atmospheric pressure plasma modified polymeric ultrafiltration membrane via contact angle measurements. ISTEC 2016, International Science and Technology Conference, 13-15 Temmuz, Viyana, Avusturya (Sözlü Sunum-Tam Metin)
 • Güleç HA., Damar Huner I., Bagci U., Onsekizoglu Bagci P. (2015) Improving Ultrafiltration Process Performance During Whey Treatment By Atmospheric Pressure Argon Plasma Technology: Membrane Characterization. Euromembrane 2015, 06-10 September 2015, Aachen, Germany. (Poster Sunum)
 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2015). Improvement of the Antifouling Performances of PVDF Ultrafiltration Membrane by Atmospheric Pressure Plasma Surface Modification In Whey Processing. Eurofoodchem XVIII, 13-16 October 2015, Madrid, Spain. (Poster Sunum)
 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2014). Investigation of Fouling Mechanism of Commercial Microfiltration Membranes In Whey Processing. Balcan Agriculture Congress. 08-11 September 2014, Edirne, Turkey (Sözlü Sunum) (Eylül 2014)
 • Güleç HA., Damar Huner I. and Güçer Y. (2014). Interaction of beta-galactosidase from Escherichia coli with polycationic polymers, International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. (Poster Sunum)
 • Ograsici, E. and Damar, I., (2011). Environmental impact of the novel food technologies. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Ograsici, E., Damar, I. and Gulec, H.A. (2011). Application of high pressure processing and pulsed electric fields technologies in food processing. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Damar, I., Ograsici, E. and Bulut. S. (2011). Novel thermal food processing technologies. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Damar, I. and Ograsici. E. (2011). Applications of supercritical fluid extraction in food industry. International Food Congress-Novel Approaches in Food Industry, 26-29 May 2011, Cesme, Turkey. (Poster Sunum) (Mayıs 2011)
 • Damar, I. and Eksi, A. (2010). Antioxidant Activity of Sour Cherry Juice From Concentrate 1 St İnternational Congress On Food Technology, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey (Poster Sunum) (Kasım 2010)
 • Damar I. and Güven A., Adverse Effects Of Industrial Pollution On Agricultural Crops And Fresh Water In Ergene River Basin. (2010) ''Food Science, Engineering And Technologies–2010'', 15–16 October, Plovdiv, Bulgaria (Sözlü Sunum) (Ekim 2010)
 • Damar, I. and Eksi, A. (2010). Positive Healty Effects of Sour Cherry Juices. Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15-17 April 2010, Tekirdag, Turkey (Poster Sunum) (Nisan 2010)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2016). Gıda Endüstrisinde Kullanılan Polimerik Yapıda Ultrafiltrasyon Membranlarının Serbest Yüzey Enerjisi Analizinde Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması, GIDA, 41:2, 77-84 (Ocak 2016)
 • Damar, I ve Karadeniz, F. (2012). Biyoaktif peptitlerin ve proteinlerin antioksidan aktiviteleri ve fonksiyonel gıdalarda kullanılabilirliği. Dünya Gıda, 6, 70-75.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2017). Tatlı peynir altı suyu proteinlerinin ultrafiltrasyon ile konsantrasyonunda membran kirlenmesi üzerine atmosferik basınç argon plazma jet modifikasyonunun etkisi. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, MEMTEK 2017, 21-23 Eylül 2017, İstanbul/Türkiye.
 • Damar Huner, I. and Gulec, H.A. (2016). Peynir Altı Suyu Proteinlerinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumlu Etkileri. 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne (Poster Sunum-Özet)
 • Damar, I ve Karadeniz, F. (2012). Gıda Endüstrisi Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim Hatay. (Sözlü Sunum) (Ekim 2012)
 • Damar İ., Demirok E., Turhan Ö., Ekim M. Ö., Hastaoğlu E., Açıkgöz G., Denge A., Muhacir N. (2008). Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin İle Zeytinyağı Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim-I-Zeytincilik Araştırma Sahası, I Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs 2008, Balıkesir, Türkiye (Sözlü Sunum: İrem DAMAR-Tam metin) (Mayıs 2008)
 • Demirok E., Damar İ., Hastaoğlu E., Ekim M. Ö., Turhan Ö., Denge A., Muhacir N., Açıkgöz G. (2008) Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin İle Zeytinyağı Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim-II-Sofralık Zeytin Ve Zeytinyağı Kalitesi, I Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs 2008, Balıkesir, Türkiye (Sözlü Sunum: Eda DEMİROK-Tam metin)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akgün A., Damar Hüner I., Yılmaz, E., Çınar K. (2017) Gıda Analiz Uygulamaları, Sidas Medya, İzmir, Türkiye, ISBN:978-605-5267-36-0, 131 Sayfa.

Projeler

 • Yürütücü, "Peynir altı suyu proteinlerinin konsantrasyonunda polimerik membranların fizikokimyasal özelliklerinin membran kirlenmesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi" TÜBAP 2017-153. Başlangıç: 10.08.2017 Bitiş: 02.10.2018
 • Araştırmacı, “Peynir Altı Suyunun Saflaştırılmasında Kullanılan Plazma Modifiye Membranların Kirlenme Karakteristiklerinin İncelenmesi” TÜBAP-2014-75, Yürütücü: Doç. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ- Tamamlandı (2017)
 • Araştırmacı, Enstrümental Analiz Yöntemleri ile Kaliteli ve Güvenli Gıda Üretiminde Önemli Gıda Bileşenlerinin Nitel ve Nicel Olarak Analizi, TÜBAP, Proje No: 2012-213, Tamamlandı.
 • Araştırmacı, “Klorlamaya Alternatif Olarak Organik Asitlerle Taze Sebze Ve Meyvelerin Yüzey Dekontaminasyonu”- TÜBAP-2011-83, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Sami BULUT, Bitiş Tarihi: 25.06.2013
 • Bursiyer, ‘‘Vişne Suyunun Antosiyanin Profili Ve Antioksidan Kapasitesi ve İşleme Sırasında Değişimi’’ 108O610 Numaralı Tübitak Hızlı Destek Projesi, 11.2008 - 11.2009
 • Yararlanıcı, ‘‘Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin İle Zeytinyağı Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim (TOTE)’’ TR/06/F/PL2-019 AB Projeleri,Ulusal Ajans, Leonardo Da Vinci Projesi, 2006-2007 (Üç Aylık İtalya’ da Eğitim, 07.2006 - 10.2006)

» Verdiği Dersler

GDM115 Gıda Mühendisliğine Giriş

 • Zorunlu Ders

GDM286 Gıda Güvenliği

 • Üniversite Alan Dışı Seçmeli Ders

GDM330 Gıda Güvenliğinin Temel İlkeleri

 • Bölüm Seçmeli Ders

GDM331 Mühendislik ve Gıda Etiği

 • Bölüm Seçmeli Ders

GDM431 Gıda Endüstrisi Atıkları

 • Bölüm Seçmeli Ders

» Duyurular