» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2020. USE OF PRİNCİPLE COMPONENT ANALYSİS TO EVALUATE THE EFFECTS OF AGRİCULTURAL POLLUTİON ON THE AQUATİC HABİTATS OF THRACE REGİON: MACRO AND MİCRO ELEMENTS – HEAVY METALS. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17 (2): 137-148. (ULAKBİM, Emerging Sources Citation Index)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2016. SOCİO – ECONOMİC CONDİTİONS AND BEHAVİORS OF RİCE PRODUCERS İN MERİÇ PLAİN (EDİRNE, TURKEY). Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 13 (04): 20-26.
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. INVESTİGATİON ON THE HEAVY METAL CONTENTS İN IRRİGATİON WATER OF İPSALA DİSTRİCT. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12 (3): 1-7.
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.)Başak Gelişiminin Farklılıkları TheDifferences of Spike Development on Durum Wheat (Triticum durum Desf.) in the Tekirdağ ConditionsTekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of TekirdagAgriculturalFaculty T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1) S:21-32
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (TriticumaestivumEmLemThell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları. TheDifferences of Spike Development on BreadWheat (TriticumaestivumL.EmThell.) in the Tekirdağ Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of TekirdagAgriculturalFaculty T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1) S:9-20

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2019. WATER AND SEDİMENT QUALİTY ASSESSMENT OF MERİÇ RİVER BASİN: PSYCOCHEMİCALS AND TOXİC METALS. The 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACChE), 11-15 September 2019, Skopje, Macedonia. (sözlü sunum) (Eylül 2019)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2019. WATER AND SEDIMENT QUALITY ASSESSMENT OF MERIÇ RIVER BASIN: PESTICIDES. The 3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACChE), 11-15 September 2019, Skopje, Macedonia. (sözlü sunum) (Eylül 2019)
 • Tokatlı, C., Ateşoğlu, D., Gök, N., Öncel, S. Y., Yurt, A., Tere, C., Dayanç, M., Eroğlu, T., Helvacıoğlu, İ. A., 2018. DRİNKİNG WATER QUALİTY ASSESSMENT OF İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, THRACE REGİON OF TURKEY). 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia. (poster sunumu) (Mayıs 2019)
 • Tokatlı, C., Bahadır, N., Taştan, B., Çolak, M., Ölçer, M., Demir, E., Bozan, N., Baş, G., Helvacıoğlu, İ. A., 2018. DRİNKİNG WATER QUALİTY ASSESSMENT OF KEŞAN DİSTRİCT (EDİRNE, THRACE REGİON OF TURKEY). 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia. (poster sunumu) (Mayıs 2019)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2019. USE OF CLUSTER ANALYSİS İN AQUATİC HEAVY METAL POLLUTİON STUDİES: A CASE STUDY ON LENTİC AND LOTİC WATER RESOURCES OF THRACE REGİON. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 26 – 27 April 2019, Gaziantep, Turkey, 17-21. (sözlü sunum) (Nisan 2019)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2019. YÜZEY SULARI AĞIR METAL KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMALARI: ERGENE NEHİR HAVZASI ÖRNEĞİ. 6th International Multidisciplinary Studies Congress, 26 – 27 April 2019, Gaziantep, Turkey. (sözlü sunum) (Nisan 2019)
 • Tokatlı, C., Bakaç, H. T., Tuna, K., Berber, E. N., Bulut, B. N., Sezer, A., Kaymaz, H., Akbal, S., Helvacıoğlu, İ. A., 2018. DRİNKİNG WATER QUALİTY ASSESSMENT OF MERİÇ DİSTRİCT (EDİRNE, THRACE REGİON OF TURKEY). 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia. (poster sunumu) (Mayıs 2018)
 • Tokatlı, C., Gökçek, M., Yılmaz, B., Nergiz, Ş., İşli, E., Şenkaya, Ö., Doğruel, S., Çetin, E., Helvacıoğlu, İ. A., 2018. DRİNKİNG WATER QUALİTY ASSESSMENT OF UZUNKÖPRÜ DİSTRİCT (EDİRNE, THRACE REGİON OF TURKEY). 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018, Zagreb, Croatia. (poster sunumu) (Mayıs 2018)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A STUDY ON THE PROBABLE EFFECTS OF THE HAMZADERE DAM LAKE ON AGRİCULTURAL POTENTİAL OF IPSALA, KEŞAN AND ENEZ DİSTRİCTS. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS 2017). 25-26 November 2017, Ankara, Turkey. (sözlü sunum) (Kasım 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. PRODUCT PREFERENCES OF THE AGRİCULTURAL ENTERPRİSES MEMBER İN KEŞAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS 2017). 25-26 November 2017, Ankara, Turkey. (sözlü sunum) (Kasım 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., 2017. A SOCİO-ECONOMİC REVİEW ON FERTİLİZER AND PESTİCİDE PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN IPSALA DİSTRİCT. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBalkan 2017), 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey. (poster sunum) (Mayıs 2017)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., 2017. WATER QUALİTY ASSESSMENT OF YAZIR POND (TEKİRDAĞ, TURKEY): IN TERMS OF AGRİCULTURAL IRRİGATİON AND DRİNKİNG WATER SUPPLY. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBAlkan 2017) 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey, 890-893. (sözlü sunum) (Mayıs 2017)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., Şener, T., Gençtan, T., 2017. A STUDY ON PADDY SEED PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN MERİÇ PLAİN. 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress (AgriBalkan 2017) 16-18 May 2017, Tekirdağ, Turkey. (sözlü sunum) (Mayıs 2017)
 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2016.(A Socio – Economic Review on Rice Producers Living in Meriç Plain (Edirne, Turkey)2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum) (Mayıs 2016)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2015. ECONOMIC REVIEW OF PRODUCTION POSSIBILITIES AND PRODUCTION COSTS OF RICE IN “İPSALA – KARPUZLU – MERİÇ” REGION. 3rd International Conference on Agriculture & Food, 1–5 June 2015, Elenite Holiday Village, Bulgaria, 193-201. (sözlü sunum) (Haziran 2015)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2014. RİCE QUALİTY OF İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (poster sunumu) (Eylül 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şener, T., Helvacıoğlu, İ., Tokatlı, C., Balkan, A., 2017. FERTİLİZER AND PESTİCİDE PREFERENCES OF RİCE PRODUCERS İN İPSALA DİSTRİCT: AN ECONOMİC SURVEY. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (2): 33-37. (Ekim 2017)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. İPSALA İLÇESİ (EDİRNE) TOPRAK VE PİRİNÇ KALİTESİNİN BAZI ESANSİYEL VE TOKSİK ELEMENT BİRİKİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (1): 7-13.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. YOĞUN ÇELTİK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İPSALA İLÇESİ TOPRAK KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum) (Mayıs 2013)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. İPSALA İLÇESİ SULAMA SULARINDA AĞIR METAL SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum) (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • A.HELVACIOĞLU, İ., BALKAN , A., GENÇTAN, T.,. “Edirne’deki Çeltik Üretiminin ve Çeltik Yetiştiricilerinin Genel Durumu” 9. Tarla Bitkileri Kongre Kitabı 12-15 Eylül 2011 Bursa. Cilt I. Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller. S:485-488 (Eylül 2011)
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Farklı azotlu gübre ve doz uygulamanın bodur fasulyede (phaseolusvulgaris L. var. nanusdekapr.) verim ve verim unsurlarına etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongre Kitabı. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ. Cilt I. S: 381-384. (Eylül 2001)

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bitki Besleme ve Gübreleme

Bitki Fizyolıjisi

Bitki Koruma ve Tarımsal Savaşım Yöntemleri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Tarım Ürünleri Hastalıkları ve Zararlıları

Tarım Ürünlerinin İşlenmesi

Tarla, Bahçe ve Yem Bitkileri

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon

Toprak Bilgisi