» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. INVESTİGATİON ON THE HEAVY METAL CONTENTS İN IRRİGATİON WATER OF İPSALA DİSTRİCT. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12 (3): 1-7.
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.)Başak Gelişiminin Farklılıkları TheDifferences of Spike Development on Durum Wheat (Triticum durum Desf.) in the Tekirdağ ConditionsTekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of TekirdagAgriculturalFaculty T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1) S:21-32
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (TriticumaestivumEmLemThell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları. TheDifferences of Spike Development on BreadWheat (TriticumaestivumL.EmThell.) in the Tekirdağ Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of TekirdagAgriculturalFaculty T.Z.F Dergisi Yıl 2011-8 sayı (1) S:9-20

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tokatlı, C., Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., 2016.(A Socio – Economic Review on Rice Producers Living in Meriç Plain (Edirne, Turkey)2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Sarajevo, Bosnia Herzegovina. (sözlü sunum) (Mayıs 2016)
 • Helvacıoğlu, İ. A., Şener, T., Tokatlı, C., Balkan, A., 2015. ECONOMIC REVIEW OF PRODUCTION POSSIBILITIES AND PRODUCTION COSTS OF RICE IN “İPSALA – KARPUZLU – MERİÇ” REGION. 3rd International Conference on Agriculture & Food, 1–5 June 2015, Elenite Holiday Village, Bulgaria, 193-201. (sözlü sunum) (Haziran 2015)
 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2014. RİCE QUALİTY OF İPSALA DİSTRİCT (EDİRNE, TURKEY). Balkan Agriculture Congress, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey. (poster sunumu) (Eylül 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C., 2015. İPSALA İLÇESİ (EDİRNE) TOPRAK VE PİRİNÇ KALİTESİNİN BAZI ESANSİYEL VE TOKSİK ELEMENT BİRİKİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8 (1): 7-13.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. İPSALA İLÇESİ SULAMA SULARINDA AĞIR METAL SEVİYELERİ. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 30 Mayıs-1 Haziran, Erzurum. (sözlü sunum) (Mayıs 2013)
 • Arda, H., Meriç, Ç., Helvacıoğlu, İ. A., Tokatlı, C., 2013. YOĞUN ÇELTİK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI İPSALA İLÇESİ TOPRAK KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ. (sözlü sunum) (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • A.HELVACIOĞLU, İ., BALKAN , A., GENÇTAN, T.,. “Edirne’deki Çeltik Üretiminin ve Çeltik Yetiştiricilerinin Genel Durumu” 9. Tarla Bitkileri Kongre Kitabı 12-15 Eylül 2011 Bursa. Cilt I. Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller. S:485-488
 • İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali. Farklı azotlu gübre ve doz uygulamanın bodur fasulyede (phaseolusvulgaris L. var. nanusdekapr.) verim ve verim unsurlarına etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongre Kitabı. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ. Cilt I. S: 381-384.

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bitki Besleme ve Gübreleme

Bitki Fizyolıjisi

Bitki Koruma ve Tarımsal Savaşım Yöntemleri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Tarım Ürünleri Hastalıkları ve Zararlıları

Tarım Ürünlerinin İşlenmesi

Tarla, Bahçe ve Yem Bitkileri

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon

Toprak Bilgisi