» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Sönmez, İ., Ahmetoğlu, E. ve Acar H. İ. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Erken Ögrenme Becerilerinin İncelenmesi. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana-Avusturya. (Mayıs 2018)
  • Sönmez, İ., Ahmetoğlu, E. ve Akşin-Yavuz E. (2018). Okul Öncesi Ögretmen Adaylarının Aile Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Plovdiv/Bulgaristan. (Nisan 2018)
  • Ahmetoğlu, E., Acar H. İ. ve Sönmez, İ. (2017). Erken Öğrenme Gözlem ve Derecelendirme Ölçeği'nin (EÖGDÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (UAOÖEK-2017), Gazi Üniversitesi, Ankara. (Ekim 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programının Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi