» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • AHMETOĞLU, E., ACAR, İ. H. ve SÖNMEZ, İ. (2017). “Erken Öğrenme Gözlem ve Derecelendirme Ölçeği'nin (EÖGDÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (UAOÖEK-2017), Gazi Üniversitesi, Ekim, 18-21. (Ekim 2017)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programının Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi