» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Grafik Tasarımının Dönemler Arasında Geçirdiği Süreç ve Bu Sürecin Tematik Dergilere Yansıması (Mayıs 2016)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Türkiye’de 2002 Yılından İtibaren Dönüşen Siyasetin 30 Mart Yerel Seçim Afişlerindeki Temsili (Eylül 2014)

» Verdiği Dersler

Ambalaj Tasarımı

Bilgisayar Destekli Yazı Tasarımı

Grafik Tasarım I

Grafik Üretim Teknikleri

Masaüstü Yayıncılık