» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demirel, E, Eskin,İ,"Relation Between Environmental Impact And Financial Structure Of Cement Industry",International Journal of Energy Economics Policy,ISSN: 2146-4553 (Ocak 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Taştan Boz, İ, Ayan A., Eskin, İ.ve Kahraman, G., “The Effect of the level of Self-monitoring on Work Engagement and Emotional Exhaustion: A Research on Small and Medium Size Enterprises (SMEs)”, 10. International Strategic Management Conference, 19-21 June 2014, Italy.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Eskin İ., ve Güvemli B."Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektöründe KOBİ TFRS'ye İlk Geçiş: Alabalık Üretim Tesisi Uygulaması" adlı bildirinin sunumu. II.Ulıuslararası Muhasebe ve Finansman sempozyumu 29- 30 Mayıs 2014, Bursa (Mayıs 2014)
 • "KOBİ'lerde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Kadın Girişimcileri Neler Bekliyor ?" Konferans konuşmacısı. Avrupa Birliği Sınırötesi Bulgaristan- Türkiye Ortaklık Projesi, Proje Kapanış Konferansı, 30 Kasım 2013,Edirne. (Kasım 2013)
 • Gümüş, F ., Eskin, İ., Veznikli, A.N. & Gümüş, M., “Availability of Rural Tourism For Gallipoli Villages: The Potentials and Attitudes”, International Tourism Biennial, Canakkale University, Turkey (Mayıs 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ESKİN, İ. "The Importance of Financial Information in Hospital Business".Editor Prof.Dr.Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU, Contemporary Issues in Health Management, (pp.130-136), Iaşi:Rotipo. ISBN:978-068552-67-5. (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Eskin, İ ve Güvemli, B. "Bir Alabalık Üretim Tesisinde KOBİ TFRS'ye İlk Geçiş Uygulaması", Muhasebe ve Finansman Dergisi,sayı 66. (Nisan 2015)
 • Küçükaltan D ., Eskin, İ. " Türkiye'deki Otel İşletmelerine Bir Finansal Modeli Olarak Teşvikler",Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, sayı 2, Aralık 2008.s.158. (Aralık 2008)
 • Kalmış, H., Eskin, İ., Gümüş, F., “İşletmelerde Mali Bilgiler Üretilmesinin Önemi ve Etik”, Mali Çözüm İSMMMO Yayın Organı, Sayı 75, Nisan-Mayıs 2006, s.141. (Nisan 2006)
 • Küçükaltan, D., Yılmaz, M., Gümüş, F. ve Eskin İ. " Çanakkale'nin Doğal ve Kültürel Profili: Çanakkale'de Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma", ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı :4, syfa:117 (Mart 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yıldız, Fehmi ve Eskin, İlknur “Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre KOBİ'lerin Muhasebe Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi” ,Organizasyon ve Yönetim Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2012. (Eylül 2012)
 • Eskin İ., Saygın T., "Edirne' de Üç Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde İç Kontrol Prosedürlerinin Test Edilmesi" 2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı 10-13 (Haziran 2010)
 • Eskin İ." Ekonomik Kriz ve Devletin Sosyal Sorumluluğu", Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk,Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı. (Haziran 2009)
 • Eskin İ., Gür E.," Lapseki Köylerindeki Meyve Üreticilerin Mali Sorunları" Lapseki Sempozyumu. (Haziran 2007)
 • Yılmaz M .,Eskin, İ. “Çanakkale İl Merkezindeki Resmi ve Özel Kuruluşlarda Çalışan Sekreterlerin Stresle Başa Çıkma Yollarının Karşılaştırılması” V.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. (Eylül 2006)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi, 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesapverebilirlik Konferansı ve 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı konuşmacı, 25 Eylül 2014 Edirne (Eylül 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Eskin, İ. Genel İşletme kitabı, Muhasebe Fonksiyonu bölüm yazarlığı, Editör : Prof.Dr.Agah Sinan ÜNSAR, Paradigma Akademi, s.287-302 (Ağustos 2017)
 • Eskin, İ,"Nakit Akış Tablosunun Rasyo Analizi ve Bir Uygulama", Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular kitabında bölüm yazarlığı, Editör:PROF.DR.Kıymet ÇALIYURT,ISBN: 978-975-374-206-1,Trakya Üniversitesi Yayın No:184,s.172-180 (Aralık 2016)
 • DİNÇ, Y. ve ESKİN, İ."Sağlık Turizmi Girişimciliğinin Finansmanında Devletin Destek ve Teşviklerinin Değerlendirilmesi", Sağlık Hizmetlerinin Tripodu kitabında bölüm yazarlığı, Kitap Editörü: Prof.Dr.Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU, KitapAna, İzmir, ISBN: 978-605-66475-9-8, s.274-290 (Kasım 2016)
 • Eskin, İ, Maliyet Muhasebesi kitabı, İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Bölüm yazarlığı ( 3.Bölüm) Editör: Doç.Dr.Halis KALMIŞ, Paradigma Akademi,2016 ISBN:9786058317000, s.85-109 (Eylül 2016)
 • Çalıyurt, Kıymet ve Eskin İlknur: Otel İşletmelerinde Muhasebe ve Muhasebe Bilgi Sistemi, Kitap yazarlığı, Ekin Yayınevi,2012, ISBN: 9786055187200 (Kasım 2012)
 • Eskin İ. Konaklama Muhasebesi Kitabı, 3.Bölüm (Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Bölümü) Yazarlığı, Lisans Yayıncılık, 2011, ISBN: 9786054350353 (Ocak 2011)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TOBB Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu (Ocak 2015)

Yapılan Hakemlikler

 • Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 1, cilt :3, Bahar 2015 http://www.nisantasi.edu.tr

Projeler

 • T.Ü. Teknopark "1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanında Kapasite Artırımına Yönelik Destek Programı" kapsamında Edirne TV'de "Girişimcilik Dünyası" programının yapımcılığı ve sunuculuğu. ( Temmuz- Aralık aylarında 25 program ) www.edirnetv.com/video (Aralık 2015)
 • TÜBAP Proje "Kobi’lerin Gerçeğe Uygun Değer İle Finansal Raporlanması ve Bir Uygulama" ( Proje No :2011-188).Proje 12.12.2013 tarihinde tamamlandı. (Kasım 2011)

Sertifikalar

 • “UFRS Oturumları”, Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe tarihi Konferansına dinleyici olarak katılım. (19-22 Haziran 2013) (Haziran 2013)
 • "UFRS Örnek Uygulamalar” Eğitimi, Deloitte Academy, İstanbul.(29-30 Nisan 2013) (Nisan 2013)
 • “TFRS Bilançolara Geçiş İçin, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Giriş” Kursu, 12 Ay Akademi, İstanbul.(1-2 Aralık 2012) (Aralık 2012)
 • “Yeni Türk Ticaret Kanunu” Eğitimi, Edirne SMMMO (31 Mart 2012) (Mart 2012)
 • "TFRS-UFRS'ye Giriş Eğitimi", 12 Ay Akademi, İstanbul (1-2 Ekim 2011) (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Envanter ve Bilanço

Genel İşletme

Genel Muhasebe

Girişimcilik

KAMUDA MALİ DENETİM (MUHASEBE VE DENETİM YL.2015-2016 BAHAR)

KOBİ'LERDE BÜTÇELEME TEKNİKLERİ ( GİRİŞİMCİLİK YL.2015 BAHAR)

Maliyet Muhasebesi I

Maliyet Muhasebesi II

Muhasebe Denetimi

Muhasebe II

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ( SAĞLIK YÖNETİMİ YL.2015-2016 BAHAR)

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Türk Ticaret Hukuku

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI II ( Muhasebe Denetim YL. 2014 Bahar)

 • TMS/TFRS hükümlerine göre muhasebe uygulamalarının yapılması

Yönetim Muhasebesi

YÖNETİM MUHASEBESİ ( MUHASEBE FİNANS YL 2016 BAHAR)