» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demirel, E, Eskin,İ,"Relation Between Environmental Impact And Financial Structure Of Cement Industry",International Journal of Energy Economics Policy,ISSN: 2146-4553 (Ocak 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Demirel, E.&Eskin, İ. & Karagöz, S."ANALYSIS OF CONTENT FOR CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTS OF CEMENT COMPANIES IN ICI 500", 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Vienna/Austria (Mayıs 2018)
 • Taştan Boz, İ, Ayan A., Eskin, İ.ve Kahraman, G., “The Effect of the level of Self-monitoring on Work Engagement and Emotional Exhaustion: A Research on Small and Medium Size Enterprises (SMEs)”, 10. International Strategic Management Conference, 19-21 June 2014, Italy.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Eskin İ., ve Güvemli B."Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektöründe KOBİ TFRS'ye İlk Geçiş: Alabalık Üretim Tesisi Uygulaması" adlı bildirinin sunumu. II.Ulıuslararası Muhasebe ve Finansman sempozyumu 29- 30 Mayıs 2014, Bursa (Mayıs 2014)
 • Gümüş, F ., Eskin, İ., Veznikli, A.N. & Gümüş, M., “Availability of Rural Tourism For Gallipoli Villages: The Potentials and Attitudes”, International Tourism Biennial, Canakkale University, Turkey (Mayıs 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • ESKİN, İ. "The Importance of Financial Information in Hospital Business".Editor Prof.Dr.Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU, Contemporary Issues in Health Management, (pp.130-136), Iaşi:Rotipo. ISBN:978-068552-67-5. (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Eskin, İ ve Güvemli, B. "Bir Alabalık Üretim Tesisinde KOBİ TFRS'ye İlk Geçiş Uygulaması", Muhasebe ve Finansman Dergisi,sayı 66. (Nisan 2015)
 • Yıldız, Fehmi ve Eskin, İlknur “Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre KOBİ'lerin Muhasebe Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi” ,Organizasyon ve Yönetim Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2012. (Eylül 2012)
 • Küçükaltan D ., Eskin, İ. " Türkiye'deki Otel İşletmelerine Bir Finansal Modeli Olarak Teşvikler",Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10, sayı 2, Aralık 2008.s.158. (Aralık 2008)
 • Kalmış, H., Eskin, İ., Gümüş, F., “İşletmelerde Mali Bilgiler Üretilmesinin Önemi ve Etik”, Mali Çözüm İSMMMO Yayın Organı, Sayı 75, Nisan-Mayıs 2006, s.141. (Nisan 2006)
 • Küçükaltan, D., Yılmaz, M., Gümüş, F. ve Eskin İ. " Çanakkale'nin Doğal ve Kültürel Profili: Çanakkale'de Yerli Halkın Turizme Yaklaşımına Yönelik Bir Araştırma", ÇOMÜ Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı :4, syfa:117 (Mart 2006)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Eskin, İ" Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri"bölüm yazarlığı, Editör : H. Kalmış & İ.Eskin Paradigma Akademi. (Şubat 2019)
 • ESKİN, İ. BOBİ Finansal Raporlama Standartlarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finans ve Denetimde Güncel Konular Kitabı, Ediitör: Prof.Dr.Kıymet ÇALIYURT& Doç.Dr.Süleyman Gökhan GÜNAY, Aralık 2017 (Aralık 2017)
 • Eskin, İ. Genel İşletme kitabı, Muhasebe Fonksiyonu bölüm yazarlığı, Editör : Prof.Dr.Agah Sinan ÜNSAR, Paradigma Akademi, s.287-302 (Ağustos 2017)
 • Eskin, İ,"Nakit Akış Tablosunun Rasyo Analizi ve Bir Uygulama", Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular kitabında bölüm yazarlığı, Editör:PROF.DR.Kıymet ÇALIYURT,ISBN: 978-975-374-206-1,Trakya Üniversitesi Yayın No:184,s.172-180 (Aralık 2016)
 • DİNÇ, Y. ve ESKİN, İ."Sağlık Turizmi Girişimciliğinin Finansmanında Devletin Destek ve Teşviklerinin Değerlendirilmesi", Sağlık Hizmetlerinin Tripodu kitabında bölüm yazarlığı, Kitap Editörü: Prof.Dr.Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU, KitapAna, İzmir, ISBN: 978-605-66475-9-8, s.274-290 (Kasım 2016)
 • Eskin, İ, Maliyet Muhasebesi kitabı, İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Bölüm yazarlığı ( 3.Bölüm) Editör: Doç.Dr.Halis KALMIŞ, Paradigma Akademi,2016 ISBN:9786058317000, s.85-109 (Eylül 2016)
 • Çalıyurt, Kıymet ve Eskin İlknur: Otel İşletmelerinde Muhasebe ve Muhasebe Bilgi Sistemi, Kitap yazarlığı, Ekin Yayınevi,2012, ISBN: 9786055187200 (Kasım 2012)
 • Eskin İ. Konaklama Muhasebesi Kitabı, 3.Bölüm (Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Bölümü) Yazarlığı, Lisans Yayıncılık, 2011, ISBN: 9786054350353 (Ocak 2011)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TOBB Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu (Ocak 2015)

Projeler

 • TÜBAP Proje "Kobi’lerin Gerçeğe Uygun Değer İle Finansal Raporlanması ve Bir Uygulama" ( Proje No :2011-188).Proje 12.12.2013 tarihinde tamamlandı. (Kasım 2011)

Sertifikalar

 • Uygulamalı İç Denetim Eğitimi, KPMG (Ekim 2020)
 • MUFAD, V. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, Çanakkale 20-23 Haziran (Haziran 2018)
 • “UFRS Oturumları”, Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe tarihi Konferansına dinleyici olarak katılım. (19-22 Haziran 2013) (Haziran 2013)
 • "UFRS Örnek Uygulamalar” Eğitimi, Deloitte Academy, İstanbul.(29-30 Nisan 2013) (Nisan 2013)
 • “TFRS Bilançolara Geçiş İçin, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Giriş” Kursu, 12 Ay Akademi, İstanbul.(1-2 Aralık 2012) (Aralık 2012)
 • “Yeni Türk Ticaret Kanunu” Eğitimi, Edirne SMMMO (31 Mart 2012) (Mart 2012)
 • "TFRS-UFRS'ye Giriş Eğitimi", 12 Ay Akademi, İstanbul (1-2 Ekim 2011) (Ekim 2011)

» Verdiği Dersler

Finansal Muhasebe I

Finansal Muhasebe II

Girişimcilik

İç denetim ve Risk Yönetimi ( Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim YL)

KAMUDA MALİ DENETİM (MUHASEBE VE DENETİM YL)

Maliyet Muhasebesi I

Maliyet Muhasebesi II

Muhasebe Denetimi

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ( SAĞLIK YÖNETİMİ YL.)

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Vergi Denetimi ( Muhasebe Denetim YL)

Yönetim Muhasebesi