» Biyografi

Prof. Dr. İlker ALP; 1953 yılında Makedonya’nın Üsküp şehrinde doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde Lisans, 1981 yılında Yüksek lisans, 1985 yılında ise Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Doktora programını tamamladı. 1983-1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 1989 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör olarak atandı. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alp, İlker. (2017). "Srebrenitsa Soykırımı (Temmuz 1995)", TİKA Avrasya Etüdleri, 52/ 2017-2, Ankara 2017.
 • Alp, İlker. (2011). “1990’larda Yugoslavya ve Bosna-Hersek”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S.1, s. 1-50.
  3
  ATIF
 • Alp, İlker. (1998). “Balkan Yarımadası’ndaki Gelişmeler”, Askerî Tarih Bülteni, S.44, (Gnkur. Başk. ATESE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi), Ankara.
  3
  ATIF
 • Alp, İlker. (1997). "BDT(SSCB)'deki Türkler", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 109, İstanbul. (Makalenin özeti “Turks in the Commonwealth of Independent States” başlığıyla İngilizce yayınlanmıştır).
 • Alp, İlker. (1997). "Atatürk ve Türk Gençliği", (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 38, Ankara.
  2
  ATIF
 • Alp, İlker. (1996). "Batı Trakya Türkleri" (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 33, Ankara.
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (1994). Türk Adı ve Türk Sözü”, Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 36, Ankara.
 • Alp, İlker. (1992). “Pomak Türkleriyle İlgili Bazı Gerçekler”, Askerî Tarih Bülteni, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 33, Ankara.
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (1988). "Bulgaristan'ın Emperyalist Politakasında Yeni Bir Adım", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, İstanbul.
  4
  ATIF
 • Alp, İlker. (1988). "Ohri Türklerinde Martufal Âdetleri ve Martufal Mânileri". Türk Folklor Araştırmaları 1988/2, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı), Ankara.
 • Alp, İlker. (1985). "Tarihte Türklerin Bulgarlaştırması" Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 37, İstanbul Ağustos 1985. Aynı dergi ve aynı sayıda bu makalenin özeti “The Bulgarization of Turks” başlığı altında İngilizce yayınlanmıştır.
  4
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Vatansever, Erhan, Alp, İlker. (2017). "Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gerçekleşen 1950-1951 Göçünün Edirne Postası Gazetesinde Yansımaları", 1 St International Congress On Social Sciences El-Mu'temeru'd- Devlî Li'l-Ulûmi'l İctimâiyye 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. (Eylül 2017)
 • Alp, İlker. (2017). "Bulgaristan'da Yayınlanan Ahali Gazetesinde Türk Kurutuluş Savaşı", 1 St International Congress On Social Sciences El-Mu'temeru'd- Devlî Li'l-Ulûmi'l İctimâiyye 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. (Eylül 2017)
 • Alp, İlker. (2010). “21. Yüzyıla Girerken Balkanlar”, Balkan Ülkeleri Arşivlerinde Edirne Uluslararası Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya Türkleri Demokrat Birliği Merkezi, Köstence.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Tulca.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Mecidiye (Medgidia).
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Romanya-Tatar-Türk-Müslüman Demokrat Birliği Merkezi, Köstence.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Ovidius Üniversity, Köstence.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Köstence (Constanta) Teatrul “Fantasio”.
 • Alp, İlker. (1998). “Çağdaş Türkiye’nin kuruluşunda Milli Sınırların Tespiti (Misak-ı Milli), Interferente Culturale (Istorie, Plastica. Litarature) Galats (Galati)’da 16-18 Ekim 1998. (Basılmadı.) (17 Ekim 1998’de Sempozyumun ikinci gününde oturum başkanlığı yaptı.)
 • Alp, İlker. (1998).Stabilirea Granitelor Nationale Cuprilejal Fondarii Turciei Moderne”, Hakses (Romanya Türk Demokrat Birliği Yayın Organı), No:11, Köstence-Romanya.
 • Alp, İlker. (1995). “Batı Trakya Türklerinin Hakları ve Yunan Yönetiminin Uyguladığı Baskılar”, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Antlaşmalar ve Batı Trakya’daki Uygulamalar Paneli (22 Şubat 1995).
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (1988). “Kosova’dan Türkiye’ye göç etmiş Türklerin Evlenme Âdetleri ve Törenleri, XXXIII. Yugoslavya Folklorcular Birliği Kongresi, Priştine, (24-28 Eylül 1986).
 • Alp, İlker. (1987). “Bulgar Türk Devleti”, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (20-22 Mayıs 1985), Ankara (1987). (Bu tebliğ, Tarihte Türk Devletleri, C.1, Ankara 1987’de yayınlandı. Sözkonusu tebliğin özeti “Tarihte Türk Devletleri Tebliğ Özetleri’nde yayınlandı.)
  1
  ATIF

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Alp, İlker. (2001). “Ataturk and The Turkish Youth”, A Handbook of Kemalist Thought, (s. 269-287). Atatürk Research Center, (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları), Başak Matbaacılık, Ankara.
 • Alp, İlker. (1988). Bulgarian Atrocities, Documents and Photographs, Oxford University, London.
  15
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alp, İlker. (2017). “Mîsâk-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Yeni Türkiye, S. 93, Ankara.
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (2009). “Ermeni İddialarının Tarihsel Geçersizliği”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XI/1 (Haziran 2009), s. 1-30.
 • Alp, İlker. (2008). “Atatürk’ün Devlet Adamlığı ve Geleceği Öngörüsü” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, X/2 (Aralık 2008), s. 1-25.
 • Alp, İlker. (2006). “Türk Adı ve Atatürk’ün Türklüğe Bakışı”, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Gnkur. Başk. ATASE Başkanlığı), S. 388.
 • Alp, İlker. (2004). “Atatürk ve Türk Gençliği”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını), Ankara.
 • Alp, İlker. (2004). “Atatürk ve Milli Sınırlarımız”, Polis Dergisi Özel Çanakkale Destanı Özel Sayısı, S.38, Ankara.
 • Alp, İlker. (2003). “Türk Adı ve Atatürk’ün Türklüğe Bakışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, Isparta.
 • Alp, İlker. (2002). “Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Makedonya Sorunu Dünden Bugüne, ASAM (Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi), Ankara.
  4
  ATIF
 • Alp, İlker. (2002).“Misak-ı Milli”, Genel Türk Tarihi, Editör: Hasan Celal Güzel-Prof. Dr. Kemal Çiçek-Prof. Dr. Salim Koca, VIII, s. 399-420, Ankara.
 • Alp, İlker. (2002). "Misak-ı Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması’na Yansıması”, Türkler, C. XVI, Editör: Hasan Celal Güzel-Prof. Dr. Kemal Çiçek-Prof. Dr. Salim Koca, Ankara. s. 293-305.
  6
  ATIF
 • Alp, İlker. (2001). Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Stratejik Analiz, S. 17, Ankara.
  3
  ATIF
 • Alp, İlker. (1998).“Mîsâk-ı Millî”, Mîsâk-ı Millî ve Türk Dış Politikasında Musul (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı), Ankara.
  12
  ATIF
 • Alp, İlker, “Bulgarların Pomak Türkleri (Kıpçaklar-Kumanlar) Politikası”, Diyanet, c. 29, S. 2, Ankara Nisan-Mayıs-Haziran 1993.
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (1993). SSCB’den BDT’ye”, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Sayı: 336, Ankara.
 • Alp, İlker. (1992).“Balkanlar ve Yugoslavya Olayları” Silâhlı Kuvvetler Dergisi, (Genelkurmay Askerî Stratejik Etüt Başkanlığı) Sayı: 332, Ankara.
  3
  ATIF
 • Alp, İlker. (1987). Balkan Harbi ve Bulgar Mezâlimi ile İlgili Edirne Müzesi’nde Bulunan Birkaç Hatıra”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:5, İstanbul.
 • Alp, İlker. (1987). Balkan Savaşları Esnasındaki Bulgar Mezâliminin Türkler ve Gayrimüslim Azınlıklar Tarafından Tel‛îni”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:26, İstanbul.
  6
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Alp, İlker. (1999). “XX. Yüzyıla Girerken Balkanlar”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Paneli (24 Mayıs 1999), Kırklareli.
 • Alp, İlker. (1999). “Balkanlarda Son Gelişmeler ve Kosova”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği Konferans, İstanbul (26 Nisan 1999).
 • Alp, İlker. (1997). “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluşunda Millî Sınırların Tespiti”, Atatürk’ün Çağdaş Türkiyesi Paneli, Edirne (29 Ekim 1997).
 • Alp, İlker. (1996). “Atatürk ve Gençlik”, Atatürk’ün Edirne’ye Gelişinin 66. Yıldönümü Münasebetiyle Edirne Valiliği’nce Düzenlenen Tören (21 Aralık 1996), Edirne.
 • Alp, İlker. (1993). “Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkan Devletleri ile İlişkileri”, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü’nce tertiplenen Atatürkçülük Konferansı, Edirne.
 • Alp, İlker. (1993). “Devlet Adamı Atatürk”, Atatürk’ün 55. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni münasebetiyle Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu konferans, (10 Kasım 1993).
 • Alp, İlker. (1992). “Pomak Türkleri”, Balkanlarda Türk Varlığı Dünü ve Bugünü Sempozyumu (2-3 Mart 1992), Trakya Üniversitesi Edirne.
 • Alp, İlker. (1989).“Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Ortaya Çıkan Meseleler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin Düzenlediği Konferans (17 Mayıs 1919), Trabzon.
 • Alp, İlker. (1989). “Osmanlı Döneminden İtibaren Türklerin Bulgarlaştırılması Faaliyetleri”, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Bulgaristan’da Türk Yerleşimi Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), Edirne.
 • Alp, İlker. (1989). “1968-1972 Yıllarında Türklerin Bulgarlaştırılması" , Bulgar Zulmü, Paneli Düzenleyen: Ankara Aydınlar Ocağı (2 Temmuz 1989), Ankara.
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (1988). “Bugünkü Bulgaristan’da Türk Nüfusu”, Bulgaristan’da Türk Varlığı ve Bölünmüş Aileler Sempozyumu (Trakya Üniversitesi), Edirne.
 • Alp, İlker. (1986).“Türklere Karşı Bulgar Mezalimi”, Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu, Trakya Üniversitesi (21-22 Şubat 1986). (Bu sempozyumun panelinde “Bulgaristan’da Türklerin Dünü ve Bugünü” konusunda bilgi verildi).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Misakı Millî ve Türk Dış Politikasında Musul, Atatürk Araştırma Merkezi, II. Baskı, Ankara 2012. (Ocak 2012)
  1
  ATIF
 • Alp, İlker. (2012). Pomak Türkleri (Kıpçaklar-Kumanlar), Trakya Üniversitesi Yayınları, Eser Matbaacılık, Edirne. (İkinci Baskı).
  5
  ATIF
 • Alp, İlker. (2008). Pomak Türkleri (Kıpçaklar-Kumanlar), Trakya Üniversitesi Yayınları, Eser Matbaacılık, Edirne.
  10
  ATIF
 • Alp, İlker. (2008). Şark Meselesi veya Emperyalizmin Türk Politikası, Trakya Üniversitesi Yayınları, Eser Matbaacılık, Edirne.
  6
  ATIF
 • Alp, İlker. (1990). Mekabiru’ş-Şuheda’Elleti Ta’kisü’z Zulme’l-Bulgari Hata’l-Yevm El-Mevcûdeti fi Edirne ve’l-Manatıku’l-Muhîtati Bihâ. (Çev. Cengiz Kettane), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Özyılmaz Matbaası,İstanbul.
 • Alp, İlker. (1990). Sepultures, Temoins de L”Opression Bulgare A Edirne Et Ses Environs. (Çev. Fikret Gökdemir). Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Özyılmaz Matbaası, İstanbul.
 • Alp, İlker. (1990). Ehrenariedhöfe in Edirne und Umgebung, die Grausamken der Bulgaren bis in die Gegenward Bezeugen, Kulturministreium,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Kültür Bakanlığı Yayınları (Çev. Gülten Çorlu), Özyılmaz Matbaası, İstanbul.
 • Alp, İlker. (1990). Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi (1877 – 1989), Trakya Üniversitesi Yayınları,), Sistem Ofset LTD. ŞTİ. Ankara.
  49
  ATIF
 • Alp, İlker. (1989).Bulgar Zulmünü Günümüze Kadar İntikâl Ettiren Edirne ve Çevresindeki Şehitlikler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara.
  6
  ATIF
 • Bulgar Mezalimi (1912-1913 Balkan Savaşı Döneminde), AÜ Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Basılmamış doktora Tezi, Ankara 1985. (Ocak 1985)
  1
  ATIF

Diğer

 • Panelist. “Lozan Barış Konferansı'nda Musul Meslesi", Cumhuriyetin 77. Yılında Lozan Barış Antlaşması”, Trakya Üniversitesi'nce düzenlenen panel, 24 Temmuz 2010.
 • 06.10.1993 tarihinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün 1993/1994 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı münasebetiyle düzenlediği törende, geleneksel olarak işlenen İlk Ders’i “Balkanların Özelliği ve Bosna-Hersek” konusunda verdim.

» Verdiği Dersler

DBC 80 /802 Balkanların Siyasi Tarihi I-II

TAR 128/129 Tarihe Giriş I-II

TAR 241/244 Uluslararası Politikalar Analizi I-II

Tar 329/328 Türkiye ve Balkanlar I-II

TAR 415/414 XX. Yüzyıl Türk Dünyası I-II

TAR 427/426 Türkiye ve Balkanlar III- IV

TAR 743/744 Türkiye'nin Komşuları İle İlişkileri I-II